Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 12 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Γλώσσα
Η γλώσσα πολλούς εις όλεθρον ήγαγεν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 35
Η γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 204
Κρείττον είναι τοις ποσίν ολισθείν ή τη γλώττη.

Ζήνων ο Κιτιεύς, 334-262 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Προτιμότερο το να ολισθαίνει κανείς με τα πόδια του, παρά με τη γλώσσα του.

άρεσε σε 49
Ζευς γαρ μεγάλης γλώσσης κόμπους υπερεχθαίρει.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αντιγόνη

μτφρ: ο Ζευς τιμωρεί τους κομπασμούς της μεγάλης γλώσσας

άρεσε σε 25
Ει θεοί διαλέγονται, την των Ελλήνων γλώττη χρώνται.

Κικέρων, 106-43 π.Χ., Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός

άρεσε σε 139
Απασών γλωσσών το ελληνικόν υπέρκειται γένος.

Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις, 1221-1258, Βυζαντινός αυτοκράτορας

άρεσε σε 51
Γλώσσης κρατάν και μάλιστα εν συμποσίω.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 16
  
  Περιέργεια
Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

(η πρώτη φράση από το «Μετά τα Φυσικά»)

άρεσε σε 180
Τον τ’ αλλότρια περιεργαζόμενον μίσει.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 9
  
  Εκπαίδευση
Ο μη δαρείς άνθρωπος ου παιδεύεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 91
Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

άρεσε σε 324
Το αποδημείν εί αρίστη παιδεία.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 33
Ανθρώπων άρχειν.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

(λογοπαίγνιο, απαντώντας στην ερώτηση με τι ασχολείται)

άρεσε σε 58
Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά

άρεσε σε 295
Όμηρος την Ελλάδα επεπαιδεύκει.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 37
Αι άρισται δοκούσαι είναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: εκείνοι που φαίνονται ότι εκ φύσεως είναι άριστοι, χρειάζονται περισσότερο από τους άλλους την παιδεία

άρεσε σε 30
Ο πηλός αν μη δαρή, κέραμος ου γίγνεται.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 14
Βακτηρία εστί παιδεία βίου.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: Η μόρφωση είναι στήριγμα της ζωής

άρεσε σε 55
Άνθρωπος παιδεία κεκοσμημένος των ζώων κάλλιστον.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 168
Παιδεία ευτυχούσι μεν εστί κόσμος, ατυχούσι δε καταφύγιον.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: η μόρφωση είναι στολίδι γι’ αυτούς που ευτυχούν και καταφύγιο γι’ αυτούς που δυστυχούν.

άρεσε σε 86
Της παιδείας την μεν ρίζαν είναι πικράν τον δε καρπόν γλυκύν.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 46
Όστις νέος ων μουσών αμελεί, τον τε παρελθόντα απόλωλε χρόνον και τον μέλλοντα τέθνηκε.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

άρεσε σε 46
Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή έρχεται πλην της παιδείας και τροφής.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος – Φαίδων

μτφρ: η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτε άλλο πέρα από την παιδεία της και την αγωγή της

άρεσε σε 103
Βίων την παιδείαν έλεγεν ιερόν άσυλον.

Βίων ο Βορυσθενίτης, ~325-255 π.Χ., Αρχαίος κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 10
Παιδεία τοις μεν νέοις σωφροσύνη, τοις δε πένησι πλούτος, τοις δε πλουσίοις κόσμος.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 67
Δοκεί η παιδεία και τούτο πάντες ομολογούσιν, ημερούν τας ψυχάς αφαιρούσα το θηριώδες και άγνωμον.

Θεόφραστος, 372-287 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος, συνεχιστής του Αριστοτέλη

άρεσε σε 14
Μαθημάτων αναγκαιότατον τα κακά απομαθείν.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: το πιο αναγκαίο μάθημα είναι τα ξεμάθεις τα κακά

άρεσε σε 53
Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων

άρεσε σε 141
Παιδεία μόνη των κτημάτων αναφαίρετον και ζώντι και τελευτήσαντι παραμένουσα.

Μέγας Βασίλειος, 330-379, Πατέρας της Εκκλησίας

άρεσε σε 63
Εδιδάχθη Ηρακλής αρματηλατείν μεν υπό Αμφιτρύωνος, παλαίειν δε υπό του Αυτολύκου, τοξεύειν δε υπό Ευρύτου.

(Ψευδο) Απολλόδωρος, 1ος μ.Χ. αιών

άρεσε σε 5
Αν μη πηλόν τύψης, κέραμος ου γίνεται.

Αρχύτας ο Ταραντίνος, 428-347 π.Χ., Αρχαίος Πυθαγόρειος φιλόσοφος

μτφρ: αν δεν χτυπήσεις τον πηλό, δεν γίνεται κεραμίδι

(προς μαθητή του που παραπονέθηκε ότι τον έδειρε ο πατέρας του)

άρεσε σε 11
Τι πρώτον εστιν έργον του φιλοσοφούντος; αποβαλείν οίησιν· αμήχανον γαρ, ά τις ειδέναι οίεται ταύτα άρξασθαι μανθάνειν.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: η πρώτη δουλειά αυτού που θέλει να αποκτήσει σοφία; να αποβάλει την οίηση· γιατί δεν γίνεται να αρχίσεις να μαθαίνεις αυτά που νομίζεις ότι ξέρεις.

άρεσε σε 36
Ούτε τέχνη ούτε σοφίη εφικτόν, εάν μη μάθη τις.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

απόδοση: δεν μπορείς να μάθεις τέχνη ούτε να αποκτήσεις σοφία χωρίς εκπαίδευση

άρεσε σε 5
  
  Τέχνη
Ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή, ο δε καιρός οξύς, η δε πείρα σφαλερή, η δε κρίσις χαλεπή.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

(Το πρώτο παράγγελμα από τους «Αφορισμούς»)

άρεσε σε 145
Δάκρυα, τα προοίμια της τέχνης.

Λουκιανός, 120-180 μ.Χ., Σύρος συγγραφέας

(από το «Ενύπνιον 1.6», για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς ασχολούμενος με την τέχνη)

άρεσε σε 22
Τέχνη τύχην έστερξε και τύχη τέχνην.

Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

έστερξε=ευνόησε

άρεσε σε 6
  
  Ζωγραφική
Την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν, την δε ποίησιν ζωγραφίαν λαλούσαν.

Σιμωνίδης ο Κείος, 556-468 π.Χ., Αρχαίος ποιητής & συγγραφέας επιγραμμάτων

μτφρ: η ζωγραφική είναι ποίηση που σωπαίνει και η ποίηση είναι ζωγραφική που μιλάει

άρεσε σε 50
  
  Μουσική
Διότι τηλικούτος ών, κιθαρωδεί και ου ληστεύει!

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: διότι αν και είναι τέτοιος, παίζει κιθάρα και δεν ληστεύει

(εξηγώντας γιατί χειροκροτεί θερμά κάποιον θηριώδη τύπο που έπαιζε -οικτρά- λύρα)

άρεσε σε 99
Σεμνή κατά πάντα η μουσική θεών εύρημα ούσα.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 42
...μη ζώην μετ᾽ αμουσίας.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ηρακλής

μτφρ: να μη ζεις χωρίς μουσική (ή χωρίς τις Μούσες -την τέχνη γενικώς)

άρεσε σε 27
  
  Τραγωδία
Έστιν ουν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης, ηδυσμένω λόγω, δρώντων και ου δι’ απαγγελίας, δι’ ελέου και φόβου περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 117
Όστις περί τραγωδίας οίδε, οίδε και περί επών.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος – Περί Ποιητικής

μτφρ: όποιος ξέρει [να συνθέτει] τραγωδία, ξέρει και έπη

άρεσε σε 19
Αισχύλος, ως λέγουσι, τας τραγωδίας μεθύων εποίει.

Αθήναιος ο Ναυκρατίτης, 2ος-3ος μ.Χ. αι., Αρχαίος Έλληνας συγγραφέας εξ Αιγύπτου

(από τον «Δειπνοσοφιστή»)

άρεσε σε 4
  
  Λογοτεχνία & Ποίηση
Αλέξανδρος την Ιλιάδα αρετής εφόδιον ενόμιζε.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 19
Ευφυούς η ποιητική εστιν ή μανικού.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: η ποίηση είναι για τους ευφυείς ή για τους τρελούς.

άρεσε σε 14
Φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας εστίν: η μεν γαρ ποίησις μάλλον τα καθόλου, η δ᾽ ιστορία τα καθ᾽ έκαστον λέγει.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Η ποίηση είναι πιο φιλοσοφική και πιο σπουδαία από την ιστορία, επειδή η ποίηση μιλάει περισσότερο για το όλον ενώ η ιστορία για το συγκεκριμένο.

άρεσε σε 13
Ρήμα δ᾽ εργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει.

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

μτφρ: Τα λόγια ζουν περισσότερα χρόνια από τις πράξεις.

άρεσε σε 3
Την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν, την δε ποίησιν ζωγραφίαν λαλούσαν.

Σιμωνίδης ο Κείος, 556-468 π.Χ., Αρχαίος ποιητής & συγγραφέας επιγραμμάτων

μτφρ: η ζωγραφική είναι ποίηση που σωπαίνει και η ποίηση είναι ζωγραφική που μιλάει

άρεσε σε 50
  
  Πρώτες Φράσεις
Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

(η πρώτη φράση από το «Μετά τα Φυσικά»)

άρεσε σε 180
Άνδρα μοι ένεπεν μούσα πολύτροπον ως μάλα πολλά πλάγχθη, επεί Τροίης ιερόν πτολίεθρον έπερσεν, πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνω.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια α’ 1

(η πρώτη φράση από την «Οδύσσεια»)

άρεσε σε 35
Μήνιν άειδε θεά Πηληιάδεω Αχιλήος.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Α’ 1

(η πρώτη φράση της Ιλιάδας)

άρεσε σε 24
Ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή, ο δε καιρός οξύς, η δε πείρα σφαλερή, η δε κρίσις χαλεπή.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

(Το πρώτο παράγγελμα από τους «Αφορισμούς»)

άρεσε σε 145
Δαρείου και Παρυσάτιδος γίγνονται παίδες δύο.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

(η πρώτη φράση από την «Κύρου Ανάβασιν»)

άρεσε σε 37
  
  Συγγραφή
Θεόκριτος ερωτηθείς διατί ου συγγράφει, «Ότι» είπεν «ως μεν βούλομαι ου δύναμαι, ως δε δύναμαι ου βούλομαι».

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 4
  
  Βιβλία
Μέγα βιβλίον μέγα κακόν

Καλλίμαχος, 310-240 π.Χ., Αλεξανδρινός ποιητής & επιγραμματοποιός

μτφρ: το ογκώδες βιβλίο είναι μεγάλο κακό

άρεσε σε 48
  
  Γνωμικά
Αι παροιμίαι παλαιάς εισίν φιλοσοφίας εγκαταλείμματα, περισωθέντα διά συντομίαν και δεξιότητα.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 20
  
  Επιστήμη & Τεχνολογία
Η δε μελέτη φύσεως αγαθά πλείονα δωρείται.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

άρεσε σε 25
Δαιδάλου ποίημα.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(αξιοθαύμαστη τεχνική κατασκευή)

άρεσε σε 6
Αρχάς είναι των όλων ατόμους και κενόν, τα δ’ άλλα πάντα νενομίσθαι.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: τα άτομα και το κενό είναι η αρχή των πάντων και τα υπόλοιπα είναι κατασκευάσματα του νου

(από το Διογένη Λαέρτιο)

άρεσε σε 32
  
  Μαθηματικά
Μη μου τους κύκλους τάραττε.

Αρχιμήδης, 287-212 π.Χ., Μαθηματικός & πανεπιστήμων

(στον Ρωμαίο που τον σκότωσε ενώ έλυνε προβλήματα κάνοντας σχέδια στην άμμο)

άρεσε σε 88
Ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

άρεσε σε 141
Μη είναι βασιλικήν ατραπόν επί γεωμετρίαν.

Ευκλείδης, 4-3ος αιών π.Χ., Αλεξανδρινός μαθηματικός

μτφρ: δεν υπάρχει βασιλικός [σύντομος] δρόμος για να μάθεις γεωμετρία.

άρεσε σε 51
Aεί ο θεός γεωμετρεί

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 324
Πάντα κατ’ αριθμόν γίγνονται.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: τα πάντα γίνονται σύμφωνα με αριθμούς

άρεσε σε 122
Γραμμή δε μήκος απλατές.

Ευκλείδης, 4-3ος αιών π.Χ., Αλεξανδρινός μαθηματικός

άρεσε σε 14
Αριθμός άπειρος πλήθει.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: το πλήθος των αριθμών είναι άπειρο

άρεσε σε 34
  
  Λογική
Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(δηλώνει αυθαίρετο συλλογισμό)

άρεσε σε 51
Πόθεν τούτο τεκμαίρεις;

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 47
Αρχής απάσης ηγεμών έστω λόγος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 14
Τω λογικώ ζώω, μόνον αφόρητόν εστι το άλογον, το δ’ εύλογον φορητόν.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος – Διατριβαί 2.1

άρεσε σε 4
  
  Εύλογο Συμπέρασμα
Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Οιδίπους Τύραννος

μτφρ: ο άνθρωπος που έχει μυαλό, βγάζει συμπέρασμα για τα νέα με βάση τα παλιά

άρεσε σε 15
Άρκτου παρούσης, τα ίχνη μη ζήτει.

Βακχυλίδης, 518-452 π.Χ., Αρχαίος Χορικός ποιητής

μτφρ: όταν η αρκούδα είναι εδώ, μην ψάχνεις τα ίχνη της

άρεσε σε 2
  
  Ιστορία
Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: τυχερός αυτός που διδάχτηκε ιστορία

(διασώζεται από τον Κλήμη Αλεξανδρείας)

άρεσε σε 49
Διαφέρουσι δε κατά τούτο μάλιστα αλλήλων, ότι το μεν Ηροδότου κάλλος ιλαρόν εστι, φοβερόν δε του Θουκυδίδου.

Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, 1ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

άρεσε σε 13
Φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας εστίν: η μεν γαρ ποίησις μάλλον τα καθόλου, η δ᾽ ιστορία τα καθ᾽ έκαστον λέγει.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Η ποίηση είναι πιο φιλοσοφική και πιο σπουδαία από την ιστορία, επειδή η ποίηση μιλάει περισσότερο για το όλον ενώ η ιστορία για το συγκεκριμένο.

άρεσε σε 13
  
  Σκέψη
Η γλώσσα σου μη προτρεχέτω του νου.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 105
Μέγα το εν συμφορήσι, φρονέειν ά δει

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: είναι σπουδαίο να σκέφτεσαι αυτά που πρέπει στις συμφορές

άρεσε σε 30
Φρόνει τι κεδνόν

Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

μτφρ: να σκέφτεσαι κάτι πολύτιμο- που αξίζει

άρεσε σε 24
Εις ευ φρονών μυρίων μη φρονούντων κρείττων εστί.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: ένας που σκέφτεται σωστά είναι καλύτερος από μύριους που δεν σκέφτονται

άρεσε σε 141
  
  Διαλογισμός
Ο εντός της ψυχής προς αυτήν διάλογος… επωνομάσθη διάνοια.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 66
  
  Φιλοσοφία
Ου προσποιείσθαι δει φιλοσοφείν αλλ’ όντως φιλοσοφείν. Ου γαρ προσδεόμεθα του δοκείν υγιαίνειν αλλά του κατ’ αλήθειαν υγιαίνειν.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

άρεσε σε 57
Ερωτηθεὶς τι ποτ' αυτώ περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας, έφη, «Το ανεπιτάκτως ποιείν ά τινες διά τον από των νόμων φόβον ποιούσιν.»

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

απόδοση: αυτό που πέτυχα με τη φιλοσοφία, ήταν να κάνω με τη θέλησή μου αυτά που οι άλλοι τα κάνουν επειδή φοβούνται τους νόμους.

(από τον Διογένη Λαέρτιο)

άρεσε σε 110
Εάν μη οι βασιλείς φιλοσοφήσουν, ουκ έστιν των δεινών παύλα.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 73
Πειρώ τω μεν σώματι είναι φιλόπονος, τη δε ψυχή φιλόσοφος.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: να προσπαθείς να είσαι φιλόπονος όσον αφορά το σώμα και φιλόσοφος όσον αφορά την ψυχή

άρεσε σε 59
Ερωτηθείς τι αυτώ περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας, έφη, «το δύνασθαι εαυτώ ομιλείν».

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

(από τον Διογένη Λαέρτιο)

άρεσε σε 23
Πάσα τοίνυν φιλοσοφία και γνώσις Ελλήνων εύρεμα... Συ δε, ω Ιταλέ, τίνος ένεκεν εγκαυχά;

Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις, 1221-1258, Βυζαντινός αυτοκράτορας

άρεσε σε 32
Τας ιδέας νοείσθαι μεν, οράσθαι δ’ ού.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος – Πολιτεία

άρεσε σε 29
Ει και προσποιούμαι σοφίαν, και τούτο φιλοσοφείν εστι.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

(προς τον ειπόντα «ουδέν ειδὼς φιλοσοφείς», έφη - από τον Διογένη Λαέρτιο )

άρεσε σε 37
Ερωτηθείς ποτε τι πλέον έχουσιν οι φιλόσοφοι, έφη, «Εάν πάντες οι νόμοι αναιρεθώσιν, ομοίως βιώσομεν».

Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Ερωτηθείς τι παραπάνω έχουν οι φιλόσοφοι, είπε «Αν καταργηθούν όλοι οι νόμοι θα ζούμε με τον ίδιο τρόπο».

άρεσε σε 3
  
  Ηθική
Λύκος γηράσας νόμους ορίζει.

Βυζαντινή παροιμία

(για αυτούς που στα γεράματα νουθετούν τους νέους να αποφεύγουν κακές πράξεις που ο οι ίδιοι έχουν κάνει)

άρεσε σε 6
  
  Αλήθεια & Ψέμα
Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 23
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 75
Η γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 204
Αεί κράτιστον εστί τα αληθή λέγειν εν παντί καιρώ

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 28
Εν οίνω αλήθεια.

Αλκαίος, 7-6ος αιών π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

άρεσε σε 58
Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δε αλήθεια.

Αντιφάνης, 405-335 π.Χ, Αρχαίος Κωμωδιογράφος

άρεσε σε 47
Ουκ εξάγουσιν καρπόν οι ψευδείς λόγοι.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

άρεσε σε 25
Αλλ’ ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ιχνευταί

μτφρ: κανένα ψέμα δεν αντέχει στο χρόνο

άρεσε σε 83
Ζητώ γαρ την αλήθειαν υφ’ ής ουδείς πώποτε εβλάβη.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ

άρεσε σε 23
Αδύνατον τ' αληθές λαθείν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αδύνατο να κρυφτεί η αλήθεια

άρεσε σε 65
Τα σύκα σύκα, την σκάφην δε σκάφην ονομάζων.

Λουκιανός, 120-180 μ.Χ., Σύρος συγγραφέας

άρεσε σε 18
Σιγάν την αλήθειαν, χρυσόν εστι θάπτειν

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 78
Κρήτες αεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί.

μτφρ: Οι Κρήτες είναι πάντα ψεύτες, είναι άγρια θηρία και λαίμαργοι.

Επιμενίδης ο Κρης

άρεσε σε 27
Ανήρ δ’ άλλα κέκευθεν ενί φρεσίν, άλλα δε βάζει.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο

μτφρ: ο άνθρωπος άλλα έχει κρυμμένα στο μυαλό του και άλλα λέει

άρεσε σε 46
Ο δε ψευδής λόγος γίνεται παρά το πρώτον ψεύδος.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 106
Προς Κρήτα κρητίζεις.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(για κάποιον που λέει ψέματα σε άλλον ψεύτη)

άρεσε σε 8
Θάρσει. Λέγων τ' αληθές ου σφαλεί ποτε.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: Έχε θάρρος. Όταν λες την αλήθεια, δε θα κάνεις ποτέ λάθος.

άρεσε σε 91
Απλά γαρ εστι της αληθείας έπη.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Όπλων Κρίσις

μτφρ: τα λόγια της αλήθειας είναι απλά

άρεσε σε 39
Απλούς ο μύθος της αληθείας έφυ.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: ο λόγος της αλήθειας είναι εκ φύσεως απλός

άρεσε σε 18
  
  Φαινομενικότητα
Όψις αδήλων τα φαινόμενα.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 6
Ουχ άπαν το αμαρύσσον χρυσός.

μτφρ: ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 1
Ένδοθι την Εκάβην, έκτοθι την Ελένην.

μτφρ: από μέσα Εκάβη (άσχημη) απέξω Ελένη (όμορφη)

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(φράση προερχόμενη από την Ιλιάδα, Ραψωδία Χ, χωρίς να υπάρχει όμως εκεί αυτολεξεί)

άρεσε σε 3
Πρόσεχε τω υποκειμένω ή τη ενεργεία ή τω δόγματι ή τω σημαινομένω.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' η’ 22

μτφρ: πρόσεχε την ουσία του πράγματος παρά τις ενέργειες ή τις πεποιθήσεις ή τις ερμηνείες

(η φράση στην οποία παραπέμπει και ο Hannibal Lecter…)

άρεσε σε 13
Της αλαζονείας, καθάπερ των κεχρυσωμένων όπλων, ουχ όμοια εστι τα εντός τοις εκτός.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 1
  
  Αντιφάσεις
Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων.

μτφρ: είναι γιατρός για τους άλλους, αλλά ο ίδιος είναι γεμάτος πληγές

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 11
Συνάψιες όλα και ουχ όλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, συνάδον διάδον, και εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: οι συνδέσεις είναι όλα κι όχι όλα, ομόνοια, διχόνοια, συμφωνία, ασυμφωνία, και το Ένα γεννιέται απ' όλα και από το Ένα όλα.

άρεσε σε 5
  
  Ερωτήσεις
Πη παρέβην; Τι δ’ έρεξα;Τι δε μοι δέον ουκ ετελέσθη;

μτφρ: πού παρέβην; τι έκανα; τι από αυτά που έπρεπε να κάνω δεν έγινε;

Ερώτημα των Πυθαγορείων

άρεσε σε 13
  

σελίδα 12 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece