Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 13 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Στόχοι
Το τα αδύνατα διώκειν μανικόν· αδύνατον δε το τους φαύλους μη τοιαύτά τινα ποιείν.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' ε’ 17

μτφρ: το να επιδιώκεις πράγματα που είναι αδύνατα είναι τρελό· και είναι αδύνατο οι φαύλοι να μην κάνουν κάτι τέτοιο.

άρεσε σε 11
  
  Αυτοβελτίωση
Πλείονες εξ ασκήσεως αγαθοί γίνονται ή από φύσεως.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: οι περισσότεροι γίνονται ικανοί με την άσκηση παρά από τη φύση τους

άρεσε σε 61
Ες το έσοπτρον εμβλέψαντα δει, ει μεν καλός φαίνη, καλά ποιείν, ει δε αισχρός, το της φύσεως ελλιπές διορθούσθαι τη καλοκαγαθίᾳ.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

άρεσε σε 23
Όφις ει μη φάγοι όφιν, δράκων ου γενήσεται.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 7
Ει βούλει αγαθός είναι, πρώτον πίστευσον ότι κακός εί.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: αν θέλεις να είσαι καλός, πρώτα να πιστέψεις ότι είσαι κακός

άρεσε σε 18
  
  Όνειρα
Τοις εγρηγορόσιν ένα και κοινόν κόσμον είναι, των δε κοιμωμένων έκαστον εις ίδιον αποστρέφεσθαι.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 85
Και γαρ τ' όναρ εκ Διός εστιν.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Α’

μτφρ: διότι τα όνειρα τα στέλνει ο Δίας

άρεσε σε 3
  
  Ανάγκη
Κακόν ανάγκη, αλλ’ ουδεμία ανάγκη ζην μετά ανάγκης.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

άρεσε σε 98
Ανάγκα και Θεοί πείθονται.

Σιμωνίδης ο Κείος, 556-468 π.Χ., Αρχαίος ποιητής & συγγραφέας επιγραμμάτων

άρεσε σε 52
Δεί δε χρημάτων, ώ άνδρες Αθηναίοι.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 72
Ουδείς ανάγκης μείζον ισχύει νόμος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: δεν υπάρχει νόμος που να υπερισχύει της ανάγκης

άρεσε σε 40
Φίλος και ίππος εν ανάγκη δοκιμάζονται.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 101
Ένθα χειρών χρεία έστιν, η δια λόγων βοήθεια ουδέν λυσιτελεί.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 10
Το της ανάγκης εστί αδήριτον σθένος.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Προμηθεύς Δεσμώτης

μτφρ: η δύναμη της ανάγκης είναι ακαταμάχητη

άρεσε σε 24
Άνευ των αναγκαίων αδύνατον και ζην και εύ ζην.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 226
Η παρούσα ευτυχία εστί μείζων, παρούσαν γαρ ανάγκην θεραπεύει.

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 8
Αιδώς δ’ ουκ αγαθή κεχρημένω ανδρί παρείναι.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια τ’ 351

μτφρ: η ντροπή δεν ταιριάζει σε αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη

άρεσε σε 23
Ισχυρότατον ανάγκη· κρατεί γαρ πάντων.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 21
Εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίγνεται.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 4
Άπαντας αυτών κρείσσονας ανάγκη ποιεί.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: όλους η ανάγκη τους κάνει δυνατότερους

άρεσε σε 16
Πλειν ανάγκη, ζην ουκ ανάγκη.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: είναι ανάγκη να αποπλεύσουμε, δεν είναι ανάγκη να ζήσουμε

(ο Πομπήιος σε ναύτες που δίσταζαν να αποπλεύσουν λόγω καταιγίδας· λέγεται για πράξεις γενναιότητας)

άρεσε σε 7
  
  Συμφέρον
Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυμφέρον.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 164
Ο αληθινός άρχων ου πέφυκε το αυτώ συμφέρον σκοπείσθαι αλλά το τω αρχομένω.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 44
Τι αυτό δίκαιον και ξύμφορον ουχ ευρίσκεται δυνατόν όν.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

απόδοση: το δίκαιο και το συμφέρον δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν στο ίδιο πράγμα

άρεσε σε 68
Φιλούσι ιατροί λέγειν τά φαύλα μείζω.

μτφρ: συνηθίζουν οι γιατροί [για το συμφέρον τους] να μεγαλοποιούν τα άσχημα

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 9
Άπαξ γαρ εξουσία, ισχύν λαβούσα, ουδέν του οικείου συμφέροντος κρίνει λυσιτελέστερον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 38
Όπου το κέρδος παρά φύσιν γαμητέον.

Αντίγονος Α΄, 382-301 π.X., Βασιλιάς της Μακεδονίας

(προτρέποντας το γιο του Δημήτριο σε γάμο συμφέροντος παραφράζοντας τη φράση του Ευριπίδη «όπου το κέρδος παρά φύσιν δουλευτέον»)

άρεσε σε 4
Αντίγονος υποχωρών ποτε τοις πολεμίοις επερχομένοις, «ουκ», έφη, «φεύγειν αλλά διώκειν το συμφέρον οπίσω κείμενον».

Αντίγονος Α΄, 382-301 π.X., Βασιλιάς της Μακεδονίας

μτφρ: ο Αντίγονος υποχωρώντας μπροστά στον εχθρό είπε «δεν το βάζω στα πόδια αλλά κυνηγάω το συμφέρον μου που βρίσκεται προς τα πίσω»

άρεσε σε 8
Μήποτ’ ευ έρδειν γέροντα.

μτφρ: ποτέ μην κάνεις καλό σε γέροντα (επειδή δεν θα σου το ανταποδώσει)

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 6
Πεποίηκά τι κοινωνικώς; ουκούν ωφέλημαι.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' ια’4

μτφρ: έκανα κάτι για το κοινωνικό σύνολο; άρα είμαι ωφελημένος.

άρεσε σε 7
  
  Σχεδιασμός
Εφ’ εκάστου έργου, σκόπει τα καθηγούμενα και τα ακόλουθα αυτού και ούτως έρχου επ’ αυτού.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: για κάθε δουλειά να αναλογίζεσαι αυτά που οδήγησαν σ’ αυτό και τις συνέπειές του, και μετά να την κάνεις

άρεσε σε 38
Μελέτα το παν.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 14
Των ανθρώπων τους φρονίμους δει πρότερον τα τήλε των πραγμάτων σκοπείν, ειθ’ ούτως αυτοίς επιχειρείν.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

μτφρ: οι συνετοί πρέπει προηγουμένως να βλέπουν μακριά τα πράγματα πριν τα επιχειρήσουν.

άρεσε σε 27
Βουλεύου μεν βραδέως, εκτελεί δε ταχέως τα δόξαντα

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: να σχεδιάζεις χωρίς βιασύνη αλλά να εκτελείς γρήγορα.

(το ίδιο αναφέρεται και στον Ηρόδοτο, σαν συμβουλή του Αρταβάνου προς τον Ξέρξη)

άρεσε σε 50
Ελλυχνίων όζειν τα ενθυμήματα.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: τα επιχειρήματα μυρίζουν λυχνάρι (ολονύχτια προετοιμασία)

(ο Πυθέας με αυτή τη φράση είχε κατηγορήσει τον Δημοσθένη ότι τα επιχειρήματά του ήταν προϊόν επίπονης προπαρασκευής)

άρεσε σε 11
Λόγιζε προ έργου.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: να σκέφτεσαι πριν κάνεις κάτι

άρεσε σε 28
Μη εική περί των μεγάλων συμβαλλώμεθα.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: να μην ασχολούμαστε επιπόλαι με τα μεγάλα ζητήματα

άρεσε σε 61
Προβουλεύεσθαι κρείσσον προ των πράξεων ή μετανοείν.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: είναι προτιμότερο α σκέφτεσαι πριν από τις πράξεις παρά να μετανοείς [αργότερα]

άρεσε σε 8
  
  Στρατηγική
Τριβαλλοί τέτταρας φάλαγγας εν ταις μάχαις ποιούνται: την πρώτην των ασθενών, την εχομένην των κρατίστων, την τρίτην των ιππέων, τελευταίαν την των γυναικών, αί αυτούς εις φυγήν τρεπομονένους κωλύουσι βλασφημούσαι.

Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ. αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

(οι Τριβαλλοί ήταν αρχαίο Θρακική φυλή)

άρεσε σε 5
...ή δόλω ή βίη ή ομφαδόν ή κρυφηδόν…

Αντίγονος Β’ Γονατάς, 319-239 π.Χ., Μακεδόνας βασιλιάς

(ερωτηθείς πώς θα επιτεθεί στους εχθρούς)

άρεσε σε 21
  
  Κίνητρα
Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττειν.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

μτφρ: μην κάνεις τίποτα με κίνητρο τα υλικά αγαθά

(εύκολο να το λες…)

άρεσε σε 25
Δια την των χρημάτων κτήσιν πάντες οι πόλεμοι γίγνονται.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών

άρεσε σε 165
Μη δια φόβον, αλλά δια το δέον απέχεσθε αμαρτημάτων.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: όχι από φόβο, αλλά επειδή έτσι είναι το σωστό πρέπει να απέχει κανείς από τα αμαρτήματα [και τις αδικίες]

άρεσε σε 47
Άνευ χαλκού Φοίβος ου μαντεύεται.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

απόδοση: χωρίς λεφτά, ο θεός δεν προφητεύει

άρεσε σε 31
Δια δύο προφάσεις των αδικημάτων άνθρωποι απέχονται: ή δια φόβον ή δι’ αισχύνην.

Υπερείδης, 389-322 π.Χ., Αρχαίος Αθηναίος πολιτικός

μτφρ: για δυο λόγους οι άνθρωποι αποφεύγουν τα αδικήματα: από φόβο ή από ντροπή

άρεσε σε 11
  
  Φιλοδοξία
Ο της φιλοδοξίας έρως τον ανθρώπων νουν επιθολεί

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

μτφρ: Η φιλοδοξία θολώνει το μυαλό

άρεσε σε 31
Σμικρός εν σμικροίς, μέγας εν μεγάλοις έσομαι.

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

μτφρ: μικρός ανάμεσα σε μικρούς, θα γίνω μεγάλος ανάμεσα σε μεγάλους

άρεσε σε 29
Ο μεν δειλός της πατρίδος, ο δε φιλόδοξος της πατρώας ουσίας εστί προδότης.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 217
Ή φρονείν ελάσσονα ή δύνασθαι δει σε μείζονα.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: ή να σκέφτεσαι λιγότερα ή να μπορείς περισσότερα

άρεσε σε 20
  
  Ελπίδα
Έσσετ’ ήμαρ.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Δ’ 164, Ζ:448

μτφρ: θα ‘ρθει η μέρα που...

άρεσε σε 143
Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις.

άρεσε σε 382
Ερωτηθείς τι έστιν ελπίς, « Εγρηγορότος», είπεν, «ενύπνιον. »

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Όταν ρωτήθηκε τι είναι ελπίδα; «Το όνειρο ενός ξύπνιου», είπε

(από τον Διογένη Λαέρτιο)

άρεσε σε 348
Τι κοινότατον; Ελπίς. Και γαρ οις άλλο μηδέν, αύτη παρέστη.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: τι είναι το πιο συνηθισμένο; Η ελπίδα. Ακόμα και όλα έχουν χαθεί, αυτή μένει

άρεσε σε 45
Ελπίς γαρ η βόσκουσα τους πολλούς βροτών.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: Η ελπίδα τρέφει τους περισσότερους ανθρώπους

άρεσε σε 29
Έλπιζε ως θνητός, φείδου ως αθάνατος.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 21
Μακράς ελπίδας μισώ.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 11
Ελπίδες αι μεν των ορθά φρονεόντων εφικταί, αι δε των αξυνέτων αδύνατοι.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

αξυνέτων=ανοήτων

άρεσε σε 7
  
  Όρια
Υπέρ τα εσκαμμένα πηδάς.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 9
  
  Επιθυμίες
Επιθυμίαν μεν διπλασθιαθείσαν έρωτα είναι, έρωτα δε διπλασιασθέντα μανίαν γίγνεσθαι.

Πρόδικος, 5ος-4ος π.Χ. αι, Αρχαίος Έλληνας σοφιστής από την Κέα

άρεσε σε 39
Νόσος ψυχής το των αδυνάτων εράν.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: είναι ψυχική νόσος να επιδιώκεις τα αδύνατα

άρεσε σε 35
Ευχής δικαίας ουκ ανήκοοος θεός.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 17
Γυνή γαρ ουδέν οίδε πλην ό βούλεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα εκτός από αυτό που θέλει

άρεσε σε 194
Ποθεινόν εστι υγίεια νοσούσι καί πολεμουμένοις ειρήνη.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: Λαχταρούν την υγεία αυτοί που είναι άρρωστοι, και αυτοί που πολεμούν την ειρήνη.

άρεσε σε 31
Αριστείδης ο δίκαιος ερωτηθείς τι εστι το δίκαιον, «το μη αλλοτρίων επιθυμείν», έφη.

Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ. αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

άρεσε σε 29
Μη επτοήσθαι περί τας επιθυμίας, αλλ’ ολιγώρως έχειν.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: να μη σε κυριεύει η επιθυμία, αλλά να αδιαφορείς

άρεσε σε 54
Επιθυμίᾳ μεν ελάχιστα κατορθούνται, προνοίᾳ δε πλείστα.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

άρεσε σε 38
Παιδός, ουκ ανδρός το αμέτρως επιθυμείν.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: οι υπέρμετρες επιθυμίες χαρακτηρίζουν παιδιά και όχι τον άνδρα

άρεσε σε 36
Ου πενία λύπην εργάζεται, αλλά επιθυμία.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

άρεσε σε 14
Αλλ’ ου Ζευς άνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτά.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα

μτφρ: αλλά ο θεός δεν πραγματοποιεί όλες τις σκέψεις των ανθρώπων.

άρεσε σε 1
Δόκιμος ανήρ και αδόκιμος ουκ εξ ών πράσσει μόνον, αλλά και εξ ών βούλεται.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: ο άξιος και ο ανάξιος δεν φαίνονται μόνο από όσα κάνουν, αλλά και από όσα θέλουν

άρεσε σε 4
  
  Ολιγάρκεια
Ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ’ εν τω ευ το πολύ.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 1156
Φιλοκαλούμεν γαρ μετ’ ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)

άρεσε σε 330
Εν ολιγίστοις κείται το ευδαιμόνως βιώσαι.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' ζ’ 67

μτφρ: η ευτυχία στη ζωή εξαρτάται από πολύ λίγα πράγματα

άρεσε σε 28
Ην μη πολλών επιθυμέης τα ολίγα τοι πολλά δόξει.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: αν δεν επιθυμείς πολλά, τα λίγα θα σου φαίνονται πολλά

άρεσε σε 15
Πλουσιώτατος ο ελαχίστοις αρκούμενος.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 8
  
  Επιλογές
Νήπιος ός τα έτοιμα λιπών τα ανέτοιμα διώκει.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: είναι ανόητος αυτός που αφήνει τα έτοιμα για να κυνηγήσει αυτά που δεν είναι έτοιμα

άρεσε σε 13
Ή καλώς ζην ή καλώς τεθνηκέναι τον ευγενή δει.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αίας

μτφρ: ο ευγενής πρέπει ή να ζει με αξιοπρέπεια ή να πεθαίνει με αξιοπρέπεια

άρεσε σε 30
Βιοί γαρ ουδείς ον προαιρείται βίον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: κανένας δεν ζει τη ζωή που διαλέγει να ζήσει

άρεσε σε 130
Του κακού εκλογήν ποιούμενος, το ελάχιστον εξελεξάμην.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: αναγκασμένος να διαλέξω κάτι κακό, διάλεξα το ελάχιστο

(δικαιολογούμενος που είχε παντρευτεί μικρόσωμη γυναίκα)

άρεσε σε 30
  
  Εναλλακτικές λύσεις
Γιγνώσκω ον φύγω μη γιγνώσκων προς ον φύγω.

Κικέρων, 106-43 π.Χ., Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός

μτφρ: ξέρω από ποιον να ξεφύγω [για να γλυτώσω] αλλά δεν ξέρω σε ποιον να πάω

(για το αδιέξοδο της επιλογής μεταξύ Πομπηίου και Ιουλίου Καίσαρος)

άρεσε σε 42
  
  Σιγουριά
Ούτε ναυν εκ μιάς αγκύρας, ούτε βίον εκ μιας ελπίδος ορμιστέον.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

άρεσε σε 40
Ο αν μη ίδης, μη λέγε. Ειδώς σιγά.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: Μη μιλάς για ό,τι δεν ξέρεις. Και όταν μάθεις, σιώπα.

άρεσε σε 176
Περί ουδέν των ανθρωπίνων έργων υπάρχει βεβαιότης.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 38
Μικρά διδόναι μάλλον ή μεγάλα εγγυάν.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: καλύτερα να δίνεις λίγα παρά να εγγυάσαι πολλά

άρεσε σε 17
Η μεσότης εν πάσιν ασφαλέστερον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 16
Πεζή βαδίζων μη φοβού τα κύματα.

Χρησμός προς τον Ιάσονα

(με αποτέλεσμα οι Αργοναύτες να κουβαλούν 12 μέρες την Αργώ στους ώμους τους)

άρεσε σε 2
Μη κινείν κακόν ευ κείμενον

Υπερείδης, 389-322 π.Χ., Αρχαίος Αθηναίος πολιτικός

άρεσε σε 7
Μικρήν νήα αινείν, μεγάλη δ’ ενί φορτία θέσθαι.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 643

μτφρ: να παινεύεις το μικρό καράβι, αλλά βάλε το φορτίο σου στο μεγάλο

άρεσε σε 18
Ει ζην δεήσει μη μόνον τους εχθρούς αλλά και τους φίλους φυλαττόμενον.

Αντίγονος Α΄, 382-301 π.X., Βασιλιάς της Μακεδονίας

μτφρ: αν θες να ζήσεις, να φυλάγεσαι όχι μόνο από τους εχθρούς αλλά και από τους φίλους

άρεσε σε 12
Ανίκητος είναι δύνασαι, εάν εις μηδένα αγώνα καταβαίνης, όν ουκ έστιν επί σοι νικήσαι.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: μπορείς να είσαι ανίκητος αν δεν κατεβαίνεις σε κανένα αγώνα που δεν μπορείς να νικήσεις

άρεσε σε 48
  
  Υποσχέσεις
Πολλοί μεγάλα επαγγέλλονται, μηδέ μικρά ποιήσαι δυνάμενοι.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

μτφρ: πολλοί υπόσχονται μεγάλα πράγματα, ενώ δεν μπορούν να κάνουν ούτε τα μικρά

άρεσε σε 38
Πράττε μεγάλα μη υπισχνούμενος μεγάλα

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 90
Όρκους εγώ γυναικός εις ύδωρ γράφω.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

άρεσε σε 55
Η γλώσσ' ομώμοχ' η δε φρην ανώμοτος.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ιππόλυτος

μτφρ: η γλώσσα μου ορκίστηκε αλλά ο νους μου δεν δεσμεύτηκε από τον όρκο

άρεσε σε 14
Θεόν επιορκών μη δόκει λεληθέναι.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: Μη νομίζεις ότι αν παραβείς όρκο, ο θεός θα ξεχάσει

άρεσε σε 33
Αφροδίσιος γαρ όρκος ουκ εμποίνιμος.

μτφρ: ο όρκος που δίνεται για τον έρωτα δεν σηκώνει τιμωρία

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 53
Ουκ ανδρός όρκοι πίστις, αλλ’ όρκων ανήρ.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Αποσπάσματα

απόδοση: δεν είναι οι όρκοι που μας κάνουν να πιστέψουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που μας κάνει να πιστέψουμε τους όρκους

άρεσε σε 45
Όρκος δ' εταίρας ταυτό και δημηγόρου: Εκάτερος αυτών ομνύει προς όν λαλεί.

Δίφιλος ο Σίφνιος, 7ος (;) π.Χ. αι, Επικός ποιητής από τη Σίφνο

μτφρ: ο όρκος της πόρνης μοιάζει με τον όρκο του πολιτικού: και οι δύο ορκίζονται σε όποιον απευθύνονται

άρεσε σε 14
  
  Προτιμήσεις
Παρά τούτοις είναι μάλλον πρώτος ή παρά Ρωμαίοις δεύτερος.

Ιούλιος Καίσαρ, 100-44 π.Χ., Ρωμαίος στρατηγός & ύπατος

άρεσε σε 14
Άλλοις γαρ τ’ άλλοισιν ανήρ επιτέρπεται έργοις.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια ξ’ 228

μτφρ: ότι σ’ άλλα έργα αρέσκεται τούτος και σ’ άλλα εκείνος

άρεσε σε 7
Φαγέτω με λέων και μη αλώπηξ.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

μτφρ: [αν είναι να με φάνε] ας με φάει λεοντάρι και όχι αλεπού

άρεσε σε 27
  
  Προσαρμογή
Ξένος ών ακολούθει τοις επιχωρίοις νόμοις.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 3
Προς έκαστα δει εχθρόν ή φίλον μετά καιρού γίγνεσθαι.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: σε όλα τα πράγματα πρέπει να γίνεται κανείς εχθρός ή φίλος, ανάλογα με τις περιστάσεις

άρεσε σε 51
Εν μεν μαινομένοις μάλα μαίνομαι, εν δε δικαίοις πάντων ανθρώπων ειμί δικαιότατος.

Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Ελεγείαι Α 313

άρεσε σε 16
Άλλος βίος, άλλη δίαιτα.

μτφρ: άλλη ζωή, άλλος τρόπος ζωής

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 3
Το δέον εν τω δέοντι και λέγειν και σιγάν και ποιείν και εάν.

Γοργίας, 485-380 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας σοφιστής

απόδοση: αυτό που πρέπει ανάλογα με την περίσταση και να το λες και να μη το λες και να το κάνεις και να το αφήνεις

άρεσε σε 4
  
  Ματαιότητα
Ψυχάριον εί, βαστάζον νεκρόν.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

άρεσε σε 32
Σκιάς όναρ άνθρωπος.

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

μτφρ: ο άνθρωπος είναι τ’ όνειρο μιας σκιάς.

άρεσε σε 259
Ο κόσμος σκηνή, ο βίος πάροδος. Ήλθες, είδες, απήλθες.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 456
Παν εφήμερον, και το μνημονεύον και το μνημονευόμενον.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' γ’ 35

άρεσε σε 48
Ουδέν εν ανθρώποισι μένει χρήμα έμπεδον αιεί.

Σιμωνίδης ο Κείος, 556-468 π.Χ., Αρχαίος ποιητής & συγγραφέας επιγραμμάτων

μτφρ: κανένα πράγμα δεν μένει για πάντα δεμένο με τους ανθρώπους

άρεσε σε 19
Πολλά λαλείς, άνθρωπε, χαμαί δε τίθη μετά μικρόν. Σίγα, και μελέτα ζών έτι τον θάνατον.

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής

μτφρ: λόγια πολλά λες, άνθρωπε, σε λίγο θα πεθάνεις. Σώπα, κι ενόσω ακόμα ζείς, τον θάνατο μελέτα

άρεσε σε 69
Εφήμερα σώματα και χρήματα.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

άρεσε σε 48
Γης επέβην γυμνός θ’ υπό γαίαν άπειμι· και τι μάτην μοχθώ γυμνόν ορών το τέλος;

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής

μτφρ: Ήρθα στη γη γυμνός, γυμνός κάτω απ’ τη γη θα πάω. Γιατί να μοχθώ μάταια βλέποντας το γυμνό τέλος;

άρεσε σε 31
Άνθρωποι δε μάταια νομίζομεν.

Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Ελεγείαι Α 141

μτφρ: οι άνθρωποι ανώφελα πιστεύουμε

άρεσε σε 10
Άνθρωποι δε μινυνθάδιοι τελέθουσιν.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια τα’ 351

μτφρ: οι άνθρωποι [όπως και να’ χει] σύντομα πεθαίνουν

άρεσε σε 9
Εγγύς μεν η ση περί πάντων λήθη, εγγύς δε η πάντων περί σου λήθη.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' ζ’ 21

μτφρ: σύντομα θα τα έχεις ξεχάσει όλα και σύντομα θα σε έχουν ξεχάσει όλοι

άρεσε σε 26
  
  Ματαιοπονία
Κομίζειν γλαύκα εις Αθήνας.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος

άρεσε σε 20
Ανδριάντα γαργαλίζεις

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 2
Κοσκίνω ύδωρ αντλείς.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 6
Ηλίω φως δανείζεις.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

Τα μηδέν ωφελούντα μη πόνει μάτην.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Πέρσαι

μτφρ: μη ματαιοπονείς για αυτά που δεν ωφελούν σε τίποτα

άρεσε σε 28
Ξύλον αγκύλον ουδέποτε ορθόν.

μτφρ: το στραβό ξύλο δεν ισιώνει ποτέ

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 5
  • Όρνιθος γάλα ζητείς.
  • Θάλασσαν σπείρεις.
  • Προς κωφοίς αποπέρδεις.
  • Άνεμον διώκεις.
  • Άμμον θαλάσσης κοφίνω ζητείς μετρείν.
  • Δελφίνα νήχεσθαι διδάσκεις.
  • Νεκρόν μαστίζεις.
  • Εις ψάμμον οικοδομείς.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

(Μέρος της συλλογής αρχαίων παροιμιακών φράσεων που αναφέρει ο Πλούταρχος)

άρεσε σε 13
Μυς εις τρώγλην μη χωρών, κολοκύνθην έφερεν.

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 5
  
  Αμεταβλησία
Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένας κακός χαρακτήρας

άρεσε σε 123
Ότι ουδέν ήττον τα αυτά ποιήσουσι, καν συ διαρραγής.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' η’ 4

μτφρ: δεν θα κάνουν τίποτα λιγότερο, ακόμα κι αν εσύ γίνεις έξαλλος

άρεσε σε 11
  

σελίδα 13 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece