Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 15 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Διευθέτηση
Τα μεν ράδια τους αμελούντας φεύγει, τα δε χαλεπά ταις επιμελείαις αλίσκεται.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: σε αυτούς που είναι αμελείς και τα πιο εύκολα ξεφεύγουν, ενώ τα δύσκολα πετυχαίνονται με συστηματική προσπάθεια

άρεσε σε 33
  
  Δυνατότητες
Ου παντός πλειν ες Κόρινθον.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 6
Πάντ’ εστίν εξευρείν, αν μη τον πόνον φεύγη τις.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: όλα γίνονται, αν δεν αποφεύγει κανείς να κοπιάσει

άρεσε σε 41
Μάταιόν εστι παρά θεών αιτείσθαι ά τις εαυτώ χορηγήσαι ικανός εστι.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

μτφρ: είναι μάταιο να ζητάς από τους θεούς αυτά που μπορείς να αποκτήσεις μόνος σου.

άρεσε σε 227
Άνθρωποι βίου δεόμενοι, πολλά και παντοία τεχνέονται.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

απόδοση: οι άνθρωποι για να τα βγάλουν πέρα στη ζωή τους, μηχανεύονται πολλά και διάφορα

άρεσε σε 61
Ει μεν πλούσιος, όταν θέλη· ει δε πένης, όταν έχη.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

πένης=φτωχός

(ερωτηθείς τι ώρα πρέπει να γευματίζει κανείς)

άρεσε σε 145
Έργα νέων, βουλαί δε μέσων ευχαί δε γερόντων.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 16
Όστις περί τραγωδίας οίδε, οίδε και περί επών.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος – Περί Ποιητικής

μτφρ: όποιος ξέρει [να συνθέτει] τραγωδία, ξέρει και έπη

άρεσε σε 19
Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος.

Λουκιανός, 120-180 μ.Χ., Σύρος συγγραφέας

(από τους «Νεκρικούς Διαλόγους»· απάντηση προς τον Χάρο που ζητούσε ναύλο για την Αχερουσία)

άρεσε σε 70
Θεόκριτος ερωτηθείς διατί ου συγγράφει, «Ότι» είπεν «ως μεν βούλομαι ου δύναμαι, ως δε δύναμαι ου βούλομαι».

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 4
  
  Μέσα & Μέθοδοι
Δως μοι πα στω και ταν γαν κινάσω.

Αρχιμήδης, 287-212 π.Χ., Μαθηματικός & πανεπιστήμων

μτφρ: δώσ’ μου πού να στηριχτώ και θα κινήσω τη γη

άρεσε σε 111
Ήλω γαρ ο ήλος.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 3
Πάσσαλος πασσάλω εκρούεται.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 9
Ό,τι δεν λύεται κόπτεται.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

(κόβοντας το Γόρδιο Δεσμό)

άρεσε σε 812
Δεί δε χρημάτων, ώ άνδρες Αθηναίοι.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 72
...ή δόλω ή βίη ή ομφαδόν ή κρυφηδόν…

Αντίγονος Β’ Γονατάς, 319-239 π.Χ., Μακεδόνας βασιλιάς

(ερωτηθείς πώς θα επιτεθεί στους εχθρούς)

άρεσε σε 21
Τέχνῃ κρατούμεν ών φύσει νικώμεθα.

Αντιφάνης, 405-335 π.Χ, Αρχαίος Κωμωδιογράφος

μτφρ: με την τεχνική κυριαρχούμε σε όσα εκ φύσεως υστερούμε

άρεσε σε 7
Έστιν ο πόλεμος ουχ όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

απόδοση: το πλεονέκτημα στον πόλεμο δεν το δίνουν τα όπλα αλλά τα χρήματα που δαπανώνται

άρεσε σε 70
Συν δορί συν ασπίσιν.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(νεοελληνικό αντίστοιχο: "με κάθε τρόπο" ή "πάνοπλος", "χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα")

άρεσε σε 7
Βίον πορίζου πάντοθεν πλην εκ κακών.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 5
Άμας απήτουν, οι δ’ απηρνούντο σκάφας.

μτφρ: εγώ ζητούσα κουβάδες και οι άλλοι δεν δέχονταν σκάφες

Αρχαία παροιμία

άρεσε σε 3
  
  Εμπόδια & Δυσκολίες
Λάμπις ο ναύκληρος ερωτηθείς πώς εκτήσατο τον πλούτον: «Ου χαλεπώς», έφη, «τον μέγαν. Το δε βραχύν επιπόνως».

Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ. αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

άρεσε σε 24
Των πόνων πωλούσιν ημίν πάντα ταγάθ’ οι θεοί.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

άρεσε σε 4
Άλλοτε μηρτυιή πέλει ημέρη, άλλοτε μήτηρ.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 825

μτφρ: η μέρα είναι άλλοτε μητρυιά και άλλοτε μητέρα

άρεσε σε 18
Ένθα ούτε μίμνειν άνεμος ούτ’ εκπλείν εά.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Φιλοκτήτης

μτφρ: Όπου δεν φυσάει άνεμος ούτε επιτρέπει τον απόπλου (παροιμ. φράση για αντιμετώπιση μεγάλων δυσκολιών)

άρεσε σε 12
Δις προς τον αυτόν αισχρόν προσκρούσαι λίθον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 11
Μικρού δ’ αγώνος ου μέγα έρχεται κλέος.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: από ασήμαντο αγώνα δεν προκύπτει μεγάλη δόξα

άρεσε σε 31
Τυφλός τω τοίχω επερειδόμενος, έως ώδε ο κόσμος έφη.

μτφρ: τυφλός, όταν έπεσε σε εμπόδιο είπε, μέχρις εδώ φτάνει ο κόσμος

Βυζαντινή Παροιμία

άρεσε σε 27
Έρως εν τοις αμηχάνοις ευπορώτατος.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: ο έρωτας στις δυσκολίες είναι εφευρετικότατος

άρεσε σε 70
Χαλεπά τα καλά.

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 12
Πλείη μεν γαρ γαία κακών πλείη δε θάλασσα.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 101

μτφρ: γεμάτη κακά είναι η γη και γεμάτη κακά είναι η θάλασσα

άρεσε σε 10
Ουδείς καιρόν βαστάσας εξέβη κυρτός.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 13
Εφέσπετο γαρ μέγα έργον πάσιν εφ’ ηρώεσσι, κακών δ’ ανεφαίνετο πυθμήν.

μτφρ: Γιατί μεγάλο ήταν το έργο που περίμενε όλους τους ήρωες, αλλά φαινόταν ο πυθμένας (το τέλος) των δεινών.

Από το έπος «Ορφέως Αργοναυτικά», έργο άγνωστου αρχαίου ποιητή

άρεσε σε 3
Γέρων εραστής, εσχάτη κακή τύχη.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 82
  
  Ευκολία
Τέμνει σου το ξίφος ύδωρ, η δε σπάθη σου χιόνα.

Βυζαντινή Παροιμία

άρεσε σε 7
Βους επί φάτνην.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(με την έννοια: «βολεύτηκε» ή «καλόμαθε»)

άρεσε σε 2
Πόνου μεταλλαχθέντος, πόνοι γλυκείς.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Λαοκόων

απόδοση: όταν υπάρχει ποικιλία στη δουλειά, ο κόπος είναι ευχάριστος

άρεσε σε 24
Ω πονηρέ, μη τα μαλακά μώσο, μη τα σκληρ᾿ έχηις.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

μτφρ: μην ψάχνεις τα μαλακά (τα εύκολα) γιατί θα έχεις τα σκληρά

άρεσε σε 6
  
  Βάσανα
Βίος αληλεσμένος και μάζα μεμαγμένη.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 17
Των παθών κρίσει και ασκήσει περιγενόμεθα.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: αντιμετωπίζουμε τα πάθη μας [ή αυτά που παθαίνουμε ] χάρη στη λογική μας και με την άσκηση

άρεσε σε 23
Ουδέν κακόν ραδίως απόλλυται.

μτφρ: κανένα κακό δεν φεύγει εύκολα

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 94
Τοις γαρ θανούσι μόχθος ου προσγίγνεται.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Τραχινίαι

μτφρ: για τους πεθαμένους δεν υπάρχουν βάσανα.

άρεσε σε 21
Ιλιάς κακών επῄει.

Αρχαία παροιμιακή φράση

(για πολλές μεγάλες συμφορές)

άρεσε σε 1
  
  Προβλήματα
Όθι τις αλγεί, τόθι και την χείραν φέρει.

μτφρ: όπου πονάει κανείς, εκεί φέρνει και το χέρι του

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 11
  
  Λύσεις
Άκρον λάβε και μέσον έξεις!

απόδοση: πάρε την κορυφή για να έχεις τη μέση

Αρχαίος χρησμός

(οι Απελλαίοι είχαν ρωτήσει το μαντείο πού να ξαναχτίσουν την πόλη τους )

άρεσε σε 20
Ό,τι δεν λύεται κόπτεται.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

(κόβοντας το Γόρδιο Δεσμό)

άρεσε σε 812
  
  Επιδείνωση
Ενός κακού μύρια έπονται.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

(ή «ενός ατόπου δοθέντος μύρια έπονται»)

άρεσε σε 254
Πένητος ανδρός ουδέν ευτυχέστερον. Την γαρ επί το χείρον μεταβολήν ου προσδοκά.

Δίφιλος ο Σίφνιος, 7ος (;) π.Χ. αι, Επικός ποιητής από τη Σίφνο

άρεσε σε 7
Πάντα γαρ πέφυκε και ελασσούσθαι.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: όλα εκ φύσεως μειώνονται [ή φθείρονται, χειροτερεύουν]

άρεσε σε 3
  
  Παγίδες
Γέρων αλώπηξ ουχ αλίσκεται πάγη.

μτφρ: η γριά η αλεπού δεν πιάνεται με παγίδα

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 3
  
  Ρίσκο
Πονούντων και κινδυνευόντων τα καλά και μεγάλα έργα.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

άρεσε σε 124
Προς κέντρα μη λάκτιζε, μη παίσας μογῇς.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Αγαμέμνων

μτφρ: μην κλωτσάς αγκάθια (ή καρφιά) μην πληγωθείς

(πρόκειται για αρχαία παροιμία)

άρεσε σε 21
Η περί το φρέαρ όρχησις.

μτφρ: χορός γύρω από το πηγάδι (παρόμοια με το: «παίζει με τη φωτιά»)

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 2
  
  Κίνδυνος
Ουκ αφέξεταί μου τω χείρε.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος – Φαίδρος

απόδοση: δεν το γλυτώνω το ξύλο

άρεσε σε 21
Ου δει ένεκα του κινδύνου πράττειν τι ανελεύθερον.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: δεν πρέπει λόγω [επικείμενου] κινδύνου να κάνει κανείς κάτι δουλοπρεπές (να υποκύπτει)

άρεσε σε 87
Ο φίλος τον φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκει.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 195
Έχει κίνδυνον η ακαιρία μέγαν.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 13
  
  Διαφωνία
Πάταξον μεν, άκουσον δε.

Θεμιστοκλής, 525-461 π.Χ., Αθηναίος πολιτικός & στρατιωτικός

άρεσε σε 35
Δυοίν λεγόντοιν θατέρου θυμουμένου ο μή αντιτείνων τοις λόγοις σοφότερος.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Πρωτεσίλαος

μτφρ: όταν συζητούν δυο μεταξύ τους και φιλονικούν, αυτός που δεν διαφωνεί, είναι ο σοφότερος

άρεσε σε 14
Παντί λόγω λόγος παλαίει.

μτφρ: σε κάθε λόγο υπάρχει και αντίλογος

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 1
  
  Πειθώ
Ου με πείσεις, καν με πείσης.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Πλούτος

άρεσε σε 50
Ανάγκα και Θεοί πείθονται.

Σιμωνίδης ο Κείος, 556-468 π.Χ., Αρχαίος ποιητής & συγγραφέας επιγραμμάτων

άρεσε σε 52
Πείσας λαβέ, μη βιασάμενος.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: να παίρνεις με την πειθώ, όχι με τη βία

άρεσε σε 27
Ελλυχνίων όζειν τα ενθυμήματα.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: τα επιχειρήματα μυρίζουν λυχνάρι (ολονύχτια προετοιμασία)

(ο Πυθέας με αυτή τη φράση είχε κατηγορήσει τον Δημοσθένη ότι τα επιχειρήματά του ήταν προϊόν επίπονης προπαρασκευής)

άρεσε σε 11
Γνώμαι πλέον κρατούσιν ή σθένος χερών.

Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: οι γνώμες [τα επιχειρήματα] είναι πιο ισχυρές από τη δύναμη των χεριών

άρεσε σε 33
Δόρυ και κηρύκειον.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(για αυτούς που ζητούν κάτι παρακαλώντας αλλά και απειλώντας)

άρεσε σε 5
Χρυσός Δανάην έπεισεν εθέλουσαν.

μτφρ: ο χρυσός έπεισε τη Δανάη να θέλει

Αρχαιοελληνική παροιμία

(από το μύθο της Δανάης που ο Δίας «διακόρευσε» μεταμφιεσμένος σε χρυσή βροχή)

άρεσε σε 4
  
  Βοήθεια
Φορτίον μη συγκαθαιρείν, αλλά συνανατιθέναι τοις βαστάζουσι

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: μη βοηθάς να αφήσουν κάτω το φορτίο, αλλά βοήθα να το κουβαλήσουν

άρεσε σε 79
Απορίαν γαρ δει βοηθείν, ουκ αργίαν εφοδιάζειν.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: Πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, όχι να ενισχύουμε τους αέργους.

άρεσε σε 57
Ένθα χειρών χρεία έστιν, η δια λόγων βοήθεια ουδέν λυσιτελεί.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 10
Ατυχούντι συνάχθου.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

άρεσε σε 18
Επί δείπνα των φίλων βραδέως πορεύου, επί δε τας ατυχίας ταχέως.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 75
Δει φίλοις και τοις οικείοις βοηθείν άχρι του μη επιορκείν.

Λυκούργος, περί το 800 π.Χ., Αρχαίος Σπαρτιάτης βασιλιάς & νομοθέτης

μτφρ: πρέπει να βοηθούμε τους φίλους και τους δικούς μας μέχρι το σημείο που να μη γίνουμε επίορκοι

άρεσε σε 7
Συν Αθηνά και χείρα κίνει.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 61
  
  Καθήκον
Τα καθήκοντα ταις σχέσεσι προσμετρείται.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: Τα καθήκοντα εξαρτώνται από τις σχέσεις.

άρεσε σε 29
Πη παρέβην; Τι δ’ έρεξα;Τι δε μοι δέον ουκ ετελέσθη;

μτφρ: πού παρέβην; τι έκανα; τι από αυτά που έπρεπε να κάνω δεν έγινε;

Ερώτημα των Πυθαγορείων

άρεσε σε 13
  
  Ομαδικότητα
Η ισχύς εν τη ενώσει.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 77
Από ομονοίης τα μεγάλα έργα.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 24
Ομονοούντων αδελφών συμβίωσιν παντός τείχους ισχυροτέραν είναι.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 43
Μία μέλισσα μέλι ου ποιεί.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 13
  
  Συνέργεια
Χειρ χείρα νίπτει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 22
Το τω σμήνει μη συμφέρον ουδὲ τη μελίσση συμφέρει.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' στ’54

μτφρ: ό,τι είναι κακό για το μελίσσι, είναι κακό και για τη μέλισσα

άρεσε σε 37
Και το όλον του μέρους μείζον.

Ευκλείδης, 4-3ος αιών π.Χ., Αλεξανδρινός μαθηματικός

  
  Εργασία
Φιλεί δε τω κάμνοντι συσπεύδειν θεός.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 34
Μισθόν μοχθήσαντα δίδου· μη θλίβε πένητα.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο

μτφρ: να πληρώνεις αυτόν που δούλεψε· μη στεναχωρείς τον φτωχό

άρεσε σε 24
Εξ εργασίας θηριώδους ουσίας μεν πλήθος συσσωρεύεται, βίος δε ταλαίπωρος συνίσταται.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

άρεσε σε 86
Κάματος θησαυρός έστι τοις ανθρώποις.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 23
Το μεν εργάζεσθαι αγαθόν το δε αργείν κακόν.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 30
Την γεωργίαν των άλλων τεχνών μητέρα και τροφόν είναι.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 14
  
  Καριέρα
Παρ’ εμοί, ω μειράκιον, ανδραγαθίας εισίν ού πατραγαθίας τιμαί.

Αντίγονος Α΄, 382-301 π.X., Βασιλιάς της Μακεδονίας

μτφρ: για μένα παιδάκι μου, τα αξιώματα δίνονται για ανδραγαθίες, όχι για πατραγαθίες

(προς το γιο του που ήθελε κάποιο αξίωμα)

άρεσε σε 9
Ορθόν ούν είναι χρη, ουχί ορθούμενον.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' γ’ 5

μτφρ: πρέπει να είσαι όρθιος, όχι να κρατιέσαι όρθιος [από τους άλλους]

άρεσε σε 22
  
  Εξειδίκευση
Πολλ’ οίδ’ αλώπηξ, εχίνος δε εν, μέγα.

Αρχίλοχος, 725-650 π.Χ., Αρχαίος ιαμβογράφος

μτφρ: η αλεπού ξέρει πολλά και ο σκαντζόχοιρος ένα και καλό

άρεσε σε 35
Θαυμάζειν δε έφη πώς παρά τοις Έλλησιν αγωνίζονται μεν οι τεχνίται, κρίνουσι δε οι μη τεχνίται.

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος

τεχνίται=οι ειδικοί

άρεσε σε 13
  
  Χειραγώγηση
Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

μτφρ: με θέληση, με παραμύθια και με την τέχνη της εξαπάτησης

(ερωτηθείς πώς κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο σε τόσο σύντομο διάστημα)

άρεσε σε 236
  
  Ηγεσία & Διοίκηση
Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.

Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

άρεσε σε 372
Αρχή άνδρα δείκνυσι.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: η εξουσία αποκαλύπτει τον χαρακτήρα

άρεσε σε 125
Το διοικείν εστί προβλέπειν.

Αλκιβιάδης, 450-404 π.Χ., Αθηναίος πολιτικός & στρατηγός

άρεσε σε 46
Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω.

Αρχαιοελληνική παροιμία

(αγνώστου προελεύσεως· πιθανόν, των νεότερων χρόνων)

άρεσε σε 271
Χαλεπόν το ποιείν, το δε κελεύσαι ράδιον.

Φιλήμων, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Συρακούσιος κωμωδιογράφος

άρεσε σε 10
Ισχυρόν όντα πράον είναι, όπως οι πλησίον αιδώνται μάλλον ή φοβώνται.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

μτφρ: ο ισχυρός πρέπει να είναι πράος, ώστε περισσότερο να τον ντρέπονται παρά να τον φοβούνται

άρεσε σε 54
Οποία η δέσποινα, τοίαι και αι θεραπαινίδες.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 7
Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις να διοικείς.

άρεσε σε 190
Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονέναι.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

άρεσε σε 88
Παρά τούτοις είναι μάλλον πρώτος ή παρά Ρωμαίοις δεύτερος.

Ιούλιος Καίσαρ, 100-44 π.Χ., Ρωμαίος στρατηγός & ύπατος

άρεσε σε 14
Τον άρχοντα χρήναι μηδέν φρονείν θνητόν, αλλά πάντ' αθάνατα.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

μτφρ: ο ηγέτης δεν πρέπει να θεωρεί τίποτε προσωρινό, αλλά τα πάντα αθάνατα

άρεσε σε 18
Δημοβόρος βασιλεύς, επεί ουτιδανοίσιν ανάσσεις.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Α’ 231

μτφρ: λαοφάγε βασιλιά, κυβερνάς «ουτιδανούς»

(ο Αχιλλέας προς Αγαμέμνονα)

άρεσε σε 16
Εγώ, φάναι, παλαιότατος ειμι, συ δε πρεσβύτατος.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: εγώ μεν είμαι ο παλιότερος, αλλά εσύ είσαι ο ανώτερος

(απευθυνόμενος στον Νικία, αρνούμενος να αποδεχθεί την αρχιστρατηγία στη Σικελική εκστρατεία, κατά τον Πλούταρχο)

άρεσε σε 12
Φιλεί ωδίνας τίκτειν νυξ κυβερνήτη σοφώ.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

μτφρ: η νύχτα συνηθίζει να προκαλεί πονοκεφάλους στο σοφό ηγέτη

άρεσε σε 24
Χαλεπόν άρχεσθαι υπό χερείονος.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: είναι σκληρό να σε εξουσιάζει κάποιος κατώτερος

άρεσε σε 115
Ουκ αγαθόν πολυκοιρανίη. Είς κοίρανος έστω, είς βασιλεύς.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Β’ 204

μτφρ: δεν είναι καλό να υπάρχει πολυαρχία. Πρέπει να υπάρχει ένας αρχηγός, ένας βασιλιάς

άρεσε σε 45
Αρχής τετευχώς, ίσθι ταύτης άξιος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αν αποκτήσεις κάποιο αξίωμα, να [φροντίσεις να] φανείς αντάξιός του

άρεσε σε 42
Άρχων κόσμει σεαυτόν.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: όταν είσαι άρχοντας να στολίζεις τον εαυτό σου [με προσόντα, αρετές κ.λπ.]

άρεσε σε 16
Το άρχειν ήδιστον.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: το να ασκείς εξουσία είναι υπέρτατη ευχαρίστηση

άρεσε σε 159
Είς εστι δούλος οικίας, ο δεσπότης.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: ένας είναι ο [πραγματικός] δούλος στο σπίτι, το αφεντικό του σπιτιού

άρεσε σε 61
Δεσπότης δούλου δείται και δούλος δεσπότου.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 38
Σμικρώ χαλινώ δ’ οίδα τους θυμουμένους ίππους καταρτυθέντας.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αντιγόνη

μτφρ: εγώ ξέρω πως στ’ άγρια άλογα βάζουν μικρό [κοντό] χαλινάρι

άρεσε σε 17
-«Ούτως, άθλιε, την πολιτείαν διώκησας;»
-«Συ κάλλιον έχεις διοικήσαι;»

μτφρ: έτσι διοίκησες άθλιε;/και συ θα διοικήσεις καλύτερα;

Διάλογος μεταξύ του Ηρακλείου και του εκθρονισθέντος Φωκά

(μετά από την απάντηση του Φωκά, ο Ηράκλειος διέταξε τη θανάτωσή του)

άρεσε σε 4
Καματηρόν το άρχειν.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: κουραστικό να διοικείς

άρεσε σε 51
Ουχ εύδει ποιμήν.

απόδοση: δεν κοιμάται ο βοσκός [από φόβο ή από αίσθηση ευθύνης]

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 16
Ερέτην χρήναι πρώτα γενέσθαι πριν πηδαλίοις επιχειρείν.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Ιππής

μτφρ: πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι

άρεσε σε 62
Στρατηγοί πλείονες ή βελτίονες.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Αχαρνής

μτφρ: στρατηγούς έχουμε πολλούς αλλά όχι καλούς

Η βασιλεία ημών ένδοξος είναι δουλεία.

Αντίγονος Β’ Γονατάς, 319-239 π.Χ., Μακεδόνας βασιλιάς

(προς το γιο του Δημήτριο όταν τον είδε να κακομεταχειρίζεται πολίτες)

άρεσε σε 6
  
  Εμπόριο & Πωλήσεις
Την αγοράν ωρισμένον τόπον εις το αλλήλους απατάν και πλεονεκτείν.

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος

μτφρ: η αγορά είναι το μέρος που έχει οριστεί για να εξαπατά ο ένας τον άλλο και να είναι πλεονέκτης

άρεσε σε 29
  
  Χρήμα
Όνους σύρματ’ αν ελέσθαι ή χρυσόν.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: Τα γαϊδούρια προτιμούν τα τρώνε σκουπίδια παρά χρυσό.

άρεσε σε 51
Τα χρήματα τοις πλουσίοις η τύχη ου δεδώρηται, αλλά δεδάνικεν.

Βίων ο Βορυσθενίτης, ~325-255 π.Χ., Αρχαίος κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 32
Οκκ’ αργύριον ή πάντα θει κηλαύνεται.

μτφρ: όταν υπάρχουν λεφτά όλα πάνε καλά

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 11
Πολλά και ανόσια περί το των πολλών νόμισμα γέγονε.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 22
Η φιλοχρημοσύνη μήτηρ κακότητος απάσης.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο

άρεσε σε 22
Γενναίος εί εκ βαλαντίου.

μτφρ: είσαι γενναίος χάρη στο πορτοφόλι σου

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 5
Τα Ταντάλου τάλαντα τανταλίζεται.

απόδοση: έχει πολλά λεφτά

Αρχαία παροιμία

(Τάνταλος: βαθύπλουτος εκ Φρυγίας, τάλαντα: νομίσματα, τανταλίζεται: κουνάει)

άρεσε σε 6
  
  Πλούτος
Αι μεν ποδήρεις εσθήτες τα σώματα, αι δε υπέρμετροι περιουσίαι τας ψυχάς εμποδίζουσιν.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: Τα μακριά ενδύματα τα σώματα και οι υπέρμετρες περιουσίες τις ψυχές εμποδίζουν.

άρεσε σε 188
Χαλεπώτερον το φυλάττειν του κτήσασθαι

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: πιο δύσκολα να κρατάς παρά να αποκτάς

άρεσε σε 94
Μη πλούτει κακώς.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

άρεσε σε 27
Λάμπις ο ναύκληρος ερωτηθείς πώς εκτήσατο τον πλούτον: «Ου χαλεπώς», έφη, «τον μέγαν. Το δε βραχύν επιπόνως».

Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ. αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

άρεσε σε 24
Σκαιόν το πλουτείν κ’ άλλο μηδέν ειδέναι.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: είναι φοβερό να πλουτίζεις και να μην ξέρεις τίποτε άλλο

άρεσε σε 35
Βουλόμεθα πλουτείν πάντες αλλ’ ου δυνάμεθα.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: όλοι θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, αλλά δεν μπορούμε

άρεσε σε 28
Ανήρ δίκαιος πλούτον ουκ έχει ποτέ.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 128
Τι εστί πλούτος; Θησαυρός κακών, εφόδιον ατυχημάτων, χορηγία πονηρίας.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 42
Πλούτος ασθενής άγκυρα.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 58
Δόξα και πλούτος άνευ συνέσεως ουκ ασφαλή κτήματα.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 32
Ανοήτου ευδαίμονος ήθος πλούτου εστί.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 62
Όλως το πλουτείν εστιν εν τω χρήσθαι και ουχί εν τω κεκτήσθαι.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 96
Πλην πλούτου, παντός χρήματος εστι κόρος.

Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Ελεγείαι Α 596

μτφρ: σε όλα τα πράγματα υπάρχει κορεσμός εκτός από τον πλούτο

άρεσε σε 15
Κάλλιστα Μουσών φθέγγεται πλουτών ανήρ.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – άδηλ. αποσπ.

μτφρ: ο πλούσιος εκφράζεται καλύτερα κι από τις Μούσες (για τους κόλακες)

άρεσε σε 5
Υπόπτερος δ’ ο πλούτος.

μτφρ: ο πλούτος έχει φτερά [και φεύγει]

Αρχαία παροιμία

άρεσε σε 2
Ο πλούτος θνητός, η δόξα αθάνατος.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 14
Παιδεία τοις μεν νέοις σωφροσύνη, τοις δε πένησι πλούτος, τοις δε πλουσίοις κόσμος.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 67
Άριστον υγιαίνειν, δεύτερον δε κάλλος, τρίτον δε πλούτος.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 39
Ανάξιον άνδρα μη επαίνει διά πλούτον.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: μην παινεύεις ανάξιο άνθρωπο για τα πλούτη του

άρεσε σε 1
Χρήματα πορίζειν μεν ουκ αχρείον, εξ αδικίης δε πάντων κάκιον.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: να αποκτάς αγαθά δεν είναι αισχρό• όμως, το να τα αποκτάς αδικώντας, είναι το χειρότερο από όλα

άρεσε σε 8
Καλώς ακούειν μάλλον ή πλουτείν θέλε.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: καλύτερα να θέλεις να σε επαινούν παρά να είσαι πλούσιος

άρεσε σε 1
Ούτε ίππω χωρίς χαλινού ούτε πλούτω χωρίς λογισμού δυνατόν ασφαλώς χρήσασθαι.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 4
  
  Αφθονία
Τον κόρον υπό του πλούτου γεννάσθαι, την δε ύβριν υπό του κόρου.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την «ύβριν»

άρεσε σε 37
Τίκτει γαρ κόρος ύβριν, όταν πολύς όλβος έπηται ανθρώποισιν όσοις μη νόος άρτιος ή.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: η χόρταση γεννά την ύβριν, όταν πολλά πέσουν πλούτη, σε ανθρώπους που δεν έχουνε το νου τους μετρημένον

άρεσε σε 30
Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

μτφρ: οτιδήποτε υπερβολικό είναι αντίθετο στη φύση

άρεσε σε 60
Άμαις και σκάφαις.

μτφρ: με κουβάδες και σκάφες

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(επί αφθονίας, όπως θα λέγαμε σήμερα «με το φτυάρι»)

άρεσε σε 1
  
  Πολυτέλεια
Βρωμάτων πολυτέλεια λαιμόν μεν τέρπει, τρέφει δε σκώληκα ακολασίας ακοίμητον.

Μέγας Βασίλειος, 330-379, Πατέρας της Εκκλησίας

άρεσε σε 22
Το καλώς ζην του πολυτελώς διαφέρει: το μεν γαρ εκ σωφροσύνης και αυταρκείας και ευταξίας και κοσμιότητος και ευτελείας παραγίνεται, το δε εξ ακολασίας και τρυφής και αταξίας και ακοσμίας.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

άρεσε σε 25
Συρακοσίων τράπεζα.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(για πλούσιο γεύμα και γενικά πολυτελή διαβίωση)

άρεσε σε 1
  
  Ιδιοκτησία
Ουδέν η κτήσις, εάν μη η χρήσις παρή.

μτφρ: το να έχεις κάτι δεν αξίζει αν δεν το χρησιμοποιείς

Αρχαιοελληνικό ρητό

άρεσε σε 3
  
  Σπατάλη
Τας ουσίας αι μικραί δαπάναι δαπανώσι.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: τις περιουσίες οι μικρές δαπάνες τις εξαφανίζουν

άρεσε σε 114
Γυνή το σύνολόν εστι δαπανηρόν φύσει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: στο σύνολό τους οι γυναίκες είναι εκ φύσεως σπάταλες

άρεσε σε 38
  
  Κέρδος
Από καταδυομένης νηός ό,τι αν λάβης κέρδος.

μτφρ: από πλοίο που βουλιάζει, ό,τι αρπάξεις κέρδος είναι.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 8
Βέλτιστε, μη το κέρδος εν πάσι σκόπει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 6
Κέρδος αισχρόν βαρύ κειμήλιον.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 8
Άπληστον το δια παντός κέρδος.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

άρεσε σε 8
Κέρδει κέρδος άλλο τίκτεται.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Επτά επί Θήβας

μτφρ: με το κέρδος άλλο κέρδος γεννιέται

άρεσε σε 18
Τα πονηρά κέρδη τας μεν ηδονάς έχει μικράς, τας δε λύπας μακράς.

Δίφιλος ο Σίφνιος, 7ος (;) π.Χ. αι, Επικός ποιητής από τη Σίφνο

άρεσε σε 4
Αλλ’ εις το κέρδος παρά φύσιν δουλευτέον.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Φοίνισσαι

άρεσε σε 3
Όπου το κέρδος παρά φύσιν γαμητέον.

Αντίγονος Α΄, 382-301 π.X., Βασιλιάς της Μακεδονίας

(προτρέποντας το γιο του Δημήτριο σε γάμο συμφέροντος παραφράζοντας τη φράση του Ευριπίδη «όπου το κέρδος παρά φύσιν δουλευτέον»)

άρεσε σε 4
Τα μεγάλα κέρδη μεγάλας ζημίας προξενούσιν.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 3
Η δε αναισχυντία εστί καταφρόνησις δόξης αισχρού ένεκα κέρδους.

Θεόφραστος, 372-287 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος, συνεχιστής του Αριστοτέλη

άρεσε σε 1
  
  Μετρήσεις
Νόημα ή μέτρον τον χρόνον, ουχ υπόστασιν.

Αντιφών ο Ραμνούσιος, 470-410 π.Χ., Αρχαίος Αθηναίος πολιτικός

μτφρ: ο χρόνος είναι επινόηση ή τρόπος μέτρησης και δεν υπάρχει πραγματικά

άρεσε σε 28
  
  Χρέη
Τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιεί.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 128
Κρίτων, τω Ασκληπιώ οφείλομεν αλετρυόνα, απόδοτε και μη αμελήσετε

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: Κρίτων, στον Ασκληπιό χρωστάμε έναν κόκορα

(τα τελευταία του λόγια· μάλλον το κώνειο είχε αρχίσει ήδη να επιδρά)

άρεσε σε 62
Λαβών απόδος άνθρωπε και λήψη πάλιν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: να ανταποδίνεις αυτό που παίρνεις, και θα ξαναπάρεις

άρεσε σε 75
  
  Διαφθορά
Βους επί γλώσσης.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(για δωροδοκούμενους που 'τα έπαιρναν' για να μη μιλήσουν [κάποια νομίσματα απεικόνιζαν βόδι])

άρεσε σε 5
Δωροδόκει χρησίμως.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 8
Αργυραίς λόγχαις μάχου και πάντων κρατήσεις.

μτφρ: να μάχεσαι με αργυρές λόγχες (δηλ. να δωροδοκείς) και θα κερδίσεις όλες τις μάχες.

Χρησμός της Πυθίας προς τον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας.

άρεσε σε 15
Χρυσός Δανάην έπεισεν εθέλουσαν.

μτφρ: ο χρυσός έπεισε τη Δανάη να θέλει

Αρχαιοελληνική παροιμία

(από το μύθο της Δανάης που ο Δίας «διακόρευσε» μεταμφιεσμένος σε χρυσή βροχή)

άρεσε σε 4
  

σελίδα 15 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.








Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece