Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 16 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Δρόμος
Τας λεωφόρους μη βαδίζειν.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 47
Οδού παρούσης την ατραπόν μη ζήτει.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 7
Οδός άνω και κάτω μία.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

ερμηνεία: Ο δρόμος που πάει προς τα πάνω είναι ο ίδιος δρόμος που πάει προς τα κάτω

άρεσε σε 197
  
  Ταξίδι
Το αποδημείν εί αρίστη παιδεία.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 33
Πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνων.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια α’ 3

άρεσε σε 62
  
  Αθλητισμός
Άσκησις άνευ φύσεως και μαθήσεως ατελές.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: η άσκηση χωρίς φυσικά προσόντα και γνώση είναι ατελής

άρεσε σε 35
Στο Λίβερπουλ υπάρχουν δυο μόνο μεγάλες ομάδες: η Λίβερπουλ και τα τσικό της Λίβερπουλ.

Bill Shankly, 1913-1981, Προπονητής της Liverpool

άρεσε σε 26
Κακών γαρ μυρίων όντων καθ΄ Ελλάδα, ουδέν κάκιον έστιν αθλητών γένος.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αυτόλυκος

μτφρ: από τα μύρια κακά της Ελλάδας το χειρότερο είναι το γένος των αθλητών

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 14
  
  Απολαύσεις & Ηδονές
Ηδοναί άκαιροι τίκτουσιν αηδίας.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 33
Αι μεν ηδοναί θνηταί αι δε αρεταί αθάνατοι.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 42
Βραχεία τέρψις ηδονής κακής.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

(Από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 14
Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόχευτος.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: μια ζωή χωρίς γιορτές [και πανηγύρια] είναι σαν ένας μακρύς δρόμος χωρίς πανδοχείο.

άρεσε σε 94
Το γαρ ηδύ, εάν πολύ, ου τι γε ηδύ.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 12
Ηδονής δε πάσης μεν περιέχεσθαι και πάντως αλόγιστον έστι, πάσαν δε φεύγειν και πάντως αναίσθητον.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: η με κάθε τρόπο επιδίωξη της ηδονής είναι ανόητο, αλλά το ίδιο και η με κάθε τρόπο αποφυγή της

άρεσε σε 28
Κρατεί ηδονής ουχ’ ο απεχόμενος, άλλ’ ο χρώμενος μεν, μη προεκφερόμενος δε.

Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Εγκρατής στις απολαύσεις δεν είναι ο απέχων, αλλά αυτός που τις γεύεται χωρίς να παρεκτρέπεται

άρεσε σε 56
Ηδονήν φεύγε, ήτις λύπην τίκτει

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: απόφευγε την απόλαυση που φέρνει λύπη

άρεσε σε 62
Ουδείς έπαινον ηδοναίς εκτίσατο.

Καρκίνος, Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Ναύπακτο

άρεσε σε 22
Παιδία και θηρία διώκει τας ηδονάς.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος – Ηθικά Νικομάχεια

άρεσε σε 28
Ανήρ δ’ άβουλος ηδοναίς θηρεύεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: ο άνθρωπος χωρίς θέληση πιάνεται με [όπλο] τις ηδονές

άρεσε σε 87
Μανείην μάλλον ή ησθείην.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ:καλύτερα να είσαι τρελός παρά σκλάβος των απολαύσεων

άρεσε σε 28
Εύφραινε σαυτόν, πίνε, τον καθ’ ημέραν βίον λογίζου σον, τα δ’ άλλα της τύχης.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Άλκηστις

μτφρ: να ευχαριστιέσαι, να πίνεις, να υπολογίζεις την κάθε μέρα δική σου και τα υπόλοιπα άφησέ τα στην τύχη

άρεσε σε 24
Ευτελές δείπνον ου ποιεί παροινία.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: το φτωχικό δείπνο δεν κάνει τους ανθρώπους να παραφέρονται

άρεσε σε 52
Ουκ έστιν όστις ηδέως ζητών βιούν εύκλειαν εισεκτήσατο.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αρχέλαος

μτφρ: κανένας από όσους επεδίωξαν να περάσουν τη ζωή τους με απολαύσεις δεν απέκτησε φημισμένο όνομα

άρεσε σε 11
Εξ ηδονής γαρ φύεται το δυστυχείν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 25
Δυσάγωγόν εστι προς αρετήν το γένος των ανθρώπων, δια το προς ηδονήν πολλάκις επιρρεπές.

Μέγας Βασίλειος, 330-379, Πατέρας της Εκκλησίας

άρεσε σε 29
Υφ’ ηδονής ο φρόνιμος ουχ αλίσκεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 11
Αι γαρ σωματικαί απολαύσεις πλείον έχουσι το οδυνηρόν του ηδέος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 11
Όνειδος αισχρός βίος όμως, καν ηδύς ή.

μτφρ: η αισχρή ζωή είναι ντροπή, ακόμα κι αν είναι γλυκιά

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 3
Έπεσθαι τοις τερπνοίς είωθε τα λυπηρά.

μτφρ: συνήθως οι απολαύσεις ακολουθούνται από λύπες

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 3
Αδώνιδος κήποι.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(για εφήμερες απολαύσεις)

άρεσε σε 1
Ηδονήν, μέγιστον κακού δέλεαρ.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 9
Χαλεπώτερον ηδονῇ μάχεσθαι ή θυμῷ.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: Είναι πιο δύσκολο να αντιστέκεσαι στην ηδονή παρά στο θυμό.

άρεσε σε 9
  
  Πορνεία
Όμοια πόρνη δάκρυα και ρήτωρ έχει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 44
Εισιών ποτε εις εταίρας οικίαν και των συν αυτῷ μειρακίων τινός ερυθριάσαντος, «Ού το εισελθείν» έφη, «χαλεπόν, αλλά το μη δύνασθαι εξελθείν.»

Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 1
  
  Γιορτή & Διασκέδαση
Αεργοίς αιέν εορτά.

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: για αυτούς που δεν δουλεύουν, πάντα είναι γιορτή

άρεσε σε 12
  
  Φαΐ
Βρώμα θεών.

Νέρων, 37 - 68 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτορας [54-68 μ.Χ.]

μτφρ: τροφή θεών

(αναφερόμενος στα δηλητηριασμένα μανιτάρια με τα οποία η Αγριππίνα δηλητηρίασε τον Κλαύδιο)

άρεσε σε 7
Η κοιλία και πολλά χωρεί κωλίγα.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 27
Οι μεν λοιποί ζώσιν ίνα εσθιώσιν, αυτός δε εσθίω ίνα ζω.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: οι άλλοι ζουν για να τρώνε, αλλά εγώ τρώ για να ζήσω

(από ττο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 250
Σύκον μετ᾿ ιχθύν, όσπρεον μετά κρέα.

Αθήναιος ο Ναυκρατίτης, 2ος-3ος μ.Χ. αι., Αρχαίος Έλληνας συγγραφέας εξ Αιγύπτου

άρεσε σε 10
Ει μεν πλούσιος, όταν θέλη· ει δε πένης, όταν έχη.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

πένης=φτωχός

(ερωτηθείς τι ώρα πρέπει να γευματίζει κανείς)

άρεσε σε 145
Βρωμάτων πολυτέλεια λαιμόν μεν τέρπει, τρέφει δε σκώληκα ακολασίας ακοίμητον.

Μέγας Βασίλειος, 330-379, Πατέρας της Εκκλησίας

άρεσε σε 22
  
  Αλκοόλ
Εν οίνω αλήθεια.

Αλκαίος, 7-6ος αιών π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

άρεσε σε 58
Από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει.

μτφρ: από το ποτήρι μέχρι τα χείλη πολλά γίνονται

Αρχαία παροιμία από περιστατικό με δούλο του αργοναύτη Ανταίου

(με την έννοια ότι πολλά απρόοπτα μπορεί να συμβούν μέχρι να πραγματοποιηθεί κάτι)

άρεσε σε 50
Αισχρόν τον μεθύοντα παρ ανδράσι νήφεσιν είναι, αισχρόν δ’ ει νήφων παρά μεθύουσι μένει.

Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Ελεγείαι Α 627

μτφρ: είναι ντροπή ο μεθυσμένος να βρίσκεται πλάι σε νηφάλιους και ντροπή να βρίσκεται ο νηφάλιος πλάι σε μεθυσμένους.

άρεσε σε 24
Αριστοτέλης δε φησιν ότι οι μεν υπ’ οίνου μεθυσθέντες επί πρόσωπον φέρονται, οι δε τον κρίθινον πεπωκότες εξυπτιάζονται την κεφαλήν· ο μεν γαρ οίνος καρηβαρικός, ο δε κρίθινος καρωτικός.

Αθήναιος ο Ναυκρατίτης, 2ος-3ος μ.Χ. αι., Αρχαίος Έλληνας συγγραφέας εξ Αιγύπτου

(η διαφορά του μεθυσιού με κρασί και του μεθυσιού με μπύρα)

άρεσε σε 8
Σόλων ερωτηθείς υπό Περιάνδρου παρά πότον επεί σιωπών ετύγχανε, πότερα δια λόγων σπάνιν ή δια μωρίαν σιωπά· αλλ’ ουδείς αν, είπε, μωρός εν συμποσίω σιωπάν δύναιτο.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: ερωτηθείς, ενώ τα πίνανε και δεν μιλούσε, αν σιωπά επειδή δεν έχει τίποτα να πει ή επειδή είναι βλάκας: κανένας βλάκας δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός σε ένα συμπόσιο

(από τον ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ του Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 120
Πίνειν δε ες μέθην ουδαμού πρέπον πλην εν ταις εορταίς.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 43
Ούτος την άμπελον είπε τρεις φέρειν βότρυς· τον πρώτον ηδονής· τον δεύτερον μέθης· τον τρίτον αηδίας.

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος

άρεσε σε 28
Το εν τη καρδία του νήφοντος επί της γλώττης εστί του μεθύοντος.

(νήφοντος=ξεμέθυστου)

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 9
Κάτοπτρον είδους χαλκός εστί, οίνος δε νοός.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

άρεσε σε 18
Υποπεπώκαμεν, ω άνδρες, και καλώς ηρίσταμεν.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Ταγηνισταί

μτφρ: ήπιαμε πολύ και καλά φάγαμε

άρεσε σε 6
Αισχύλος, ως λέγουσι, τας τραγωδίας μεθύων εποίει.

Αθήναιος ο Ναυκρατίτης, 2ος-3ος μ.Χ. αι., Αρχαίος Έλληνας συγγραφέας εξ Αιγύπτου

(από τον «Δειπνοσοφιστή»)

άρεσε σε 4
Ανδρί δε κεκμηώτι μένος μέγα οίνος αέξει.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Ζ’ 261

μτφρ: τον κουρασμένο άνδρα γρήγορα το κρασί θα ξεσηκώσει

άρεσε σε 5
Πίνειν εξ αργυρού φρέατος.

απόδοση: είναι μεγάλο ποτήρι

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 3
  
  Ύπνος
Άγρυπνον όμμα ήγγισε νουν. Πλήθος δε ύπνου επώρωσε ψυχήν.

Ιωάννης της Κλίμακος, 525-600, Ασκητής

άρεσε σε 5
Ύπνω και θανάτω διδυμάοσιν.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Π’ 673

μτφρ: ο ύπνος και ο θάνατος είναι δίδυμα αδέλφια

άρεσε σε 112
Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: αν κοιμάται [συνέχεια] κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή

άρεσε σε 63
Ήδη με ο ύπνος άρχεται παρακατατίθεσθαι τω αδερφώ.

Γοργίας, 485-380 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας σοφιστής

μτφρ: ήδη ο ύπνος άρχισε να με παραχωρεί στον αδερφό του (το θάνατο)

(τα τελευταία του λόγια)

άρεσε σε 6
Ύπνος τα μικρά του θανάτου μυστήρια.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 8
Ύπνε άναξ πάντων τε θεών πάντων τ’ανθρώπων.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα ιδ’

άρεσε σε 1
Ύπνος θανάτου γαρ προμελέτησις τυγχάνει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

  
  Σπίτι
Είς εστι δούλος οικίας, ο δεσπότης.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: ένας είναι ο [πραγματικός] δούλος στο σπίτι, το αφεντικό του σπιτιού

άρεσε σε 61
Οίκος φίλος, οίκος άριστος.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

(έτσι δικαιολογήθηκε η χελώνα που δεν πήγε στο γλέντι του Δία που τσαντίστηκε και της έδωσε το καβούκι)

άρεσε σε 22
Οίκοι βέλτερον είναι, επεί βλαβερόν το θύρηφι.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Εις Ερμήν

μτφρ: σπίτι καλύτερα, βλάπτει το ξεπόρτισμα

(από του Ομηρικούς ύμνους)

άρεσε σε 5
  

σελίδα 16 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece