Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 17 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Αίτιο & Αποτέλεσμα
Ουδέν εκ δενός γένοιτο.

Αλκαίος, 7-6ος αιών π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

άρεσε σε 11
Μη εκ λόγων τα πράγματα, αλλ' εκ των πραγμάτων τους λόγους ζητείν.

μτφρ: δεν πρέπει να ερευνούμε τα γεγονότα ξεκινώντας από τις αιτίες, αλλά τις αιτίες ξεκινώντας από τα γεγονότα

Μύσων ο Χηνεύς

άρεσε σε 7
Άνευ αιτίου ουδέν εστιν.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος – Ρητορική

άρεσε σε 101
Άρα το όσιον ότι όσιόν εστιν, φιλείται υπό των θεών, ή ότι φιλείται όσιόν εστιν.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: το καλό είναι καλό επειδή αρέσει στους θεούς ή αρέσει στους θεούς επειδή είναι καλό;

(η συνέχεια:«Ομολογούμεν το μέν όσιον δια τούτο φιλείσθαι, οτι όσιόν εστιν, αλλ' ου διότι φιλείται, όσιον είναι»)

άρεσε σε 55
Όπου της αιτίας απολείπει ο λόγος, εκείθεν άρχεται το απορείν.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: όπου απουσιάζει η λογική από την αιτία, από εκεί αρχίζει η απορία

άρεσε σε 15
Μηδέν εκ του μη όντος γίνεσθαι μηδ’ ες το μη ον φθείρεσθαι.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 34
Όθι τις αλγεί, τόθι και την χείραν φέρει.

μτφρ: όπου πονάει κανείς, εκεί φέρνει και το χέρι του

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 10
Ουδέν ατέκμαρτον, ουδέν τυφλόν.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: τίποτα δεν είναι χωρίς αιτία, τίποτα δεν είναι ανεξήγητο

άρεσε σε 44
Εν τω τυχόντι σχοινίω ουκ απάγχεται.

μτφρ: με τυχαίο σκοινί δεν κρεμιέται κάποιος

Βυζαντινή Παροιμία

άρεσε σε 3
Λιμός κόρον εποίησε, κάματος ανάπαυσιν.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 46
Το κακώς πορισθέν κακώς όλλυται.

μτφρ: ό,τι αποκτάται με κακό τρόπο (με αδικία), χάνεται με κακό τρόπο

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 5
  
  Γεγονότα
Δεινόν συνιδείν το μέλλον, ασφαλές το γενόμενον.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

άρεσε σε 11
  
  Επιτυχία & Αποτυχία
Προς γαρ το τελευταίον εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 172
Τι ήδιστον; το επιτυγχάνειν.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 51
Οι πολλά βάλλοντες επιτυγχάνουσι πολλάκις.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 68
Μελετώ αποτυγχάνειν.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

(εξηγώντας γιατί ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα)

άρεσε σε 79
Το δ᾽ευτυχείν, τόδ᾽ εν βροτοίς θεός τε και θεού πλέον.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Χοηφόροι

μτφρ: η επιτυχία, αυτό είναι για τους ανθρώπους παραπάνω από θεός

άρεσε σε 8
  
  Ανταμοιβή
Δίκαια δράσας, συμμάχους έξεις θεούς.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αν κάνεις δίκαιες πράξεις, θα έχεις συμμάχους τους θεούς

άρεσε σε 29
Αρετής προπάροιθε ιδρώτα θεοί αθάνατοι θήκαν.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 289

μτφρ: μπροστά από την αρετή οι αθάνατοι θεοί έβαλαν τον ιδρώτα

άρεσε σε 33
Δος τι και λάβε τι.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

άρεσε σε 11
Μισθόν μοχθήσαντα δίδου· μη θλίβε πένητα.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο

μτφρ: να πληρώνεις αυτόν που δούλεψε· μη στεναχωρείς τον φτωχό

άρεσε σε 24
Τα αγαθά κόποις κτώνται.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 581
  
  Ευτυχία & Δυστυχία
Ευτυχών μη ίσθι υπερήφανος. Απορήσας μη ταπεινού.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

μτφρ: μην περηφανεύεσαι όταν ευτυχείς, αν δυστυχήσεις μην ξεφτιλίζεσαι

άρεσε σε 66
Τω δυστυχούντι μη επιγέλα.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 40
Βραχύς ο βίος ανθρώπω εύ πράσσοντι, δυστυχούντι δε μακρός.

Απολλώνιος ο Τυανεύς, 1ος αιών μ.Χ., Νεοπυθαγόρειος φιλόσοφος

άρεσε σε 57
Ευτυχούντες ουκ επίστανται φέρειν.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ικέτιδες

μτφρ: αυτοί που ευτυχούν δεν ξέρουν πώς να χειριστούν την ευτυχία τους

άρεσε σε 21
Φίλοις ευτυχούσι και δυστυχούσιν ο αυτός ίσθι.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

μτφρ: να είσαι ο ίδιος σε φίλους που ευτυχούν και δυστυχούν

άρεσε σε 111
Πολλοίσι υποδέξας όλβον ο θεός προρρίζους ανέτρεψε.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: πολλούς που τους είχε χαρίσει θεός ευτυχία, τους κατέστρεψε από τη ρίζα

άρεσε σε 33
Τις ευδαίμων; Ο το μεν σώμα υγιής, την δε ψυχήν εύπορος, την δε φύσιν ευπαίδευτος.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 62
Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι, ατυχών δε φρόνιμος.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 10
Ευδαίμονες οίσι κακών άγευστος αιών.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αντιγόνη

μτφρ: ευτυχισμένοι είναι αυτοί που ποτέ δεν γνώρισαν συμφορά

άρεσε σε 21
Η παρούσα ευτυχία εστί μείζων, παρούσαν γαρ ανάγκην θεραπεύει.

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 7
Μελετάν ουν χρη τα ποιούντα την ευδαιμονίαν, είπερ παρούσης μεν αυτής πάντα έχομεν, απούσης δε πάντα πράττομεν εις το ταύτην έχειν.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος – Επιστολή προς Μενοικέα, 122

μτφρ: πρέπει, επομένως, να στοχαζόμαστε τα πράγματα που φέρνουν την ευτυχία, επειδή όταν την κατέχουμε, έχουμε τα πάντα, ενώ όταν αυτή λείπει, κάνουμε τα πάντα για να την αποκτήσουμε.

άρεσε σε 77
Μοχθείν ανάγκη τους θέλοντας ευτυχείν.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Τήλεφος

άρεσε σε 11
Εν ολιγίστοις κείται το ευδαιμόνως βιώσαι.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' ζ’ 67

μτφρ: η ευτυχία στη ζωή εξαρτάται από πολύ λίγα πράγματα

άρεσε σε 28
Ατυχή είναι τον ατυχίαν μη φέροντα.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: είναι δυστυχισμένος αυτός που δεν μπορεί να υποφέρει τη δυστυχία του

άρεσε σε 3
  
  Τελειότητα
Εις τελειότητα του ανθρώπου τρία δει συνδράμειν: φύσιν, μάθησιν και άσκησιν.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 84
Ουδέν ανεπίληπτον, αλλ’ έχει πάντα διαμαρτίας και αγνοίας.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: τίποτε δεν είναι άψογο, αλλά πάντα υπάρχουν ελαττώματα και παραλείψεις

άρεσε σε 47
Του βίου καθάπερ αγάλματος πάντα τα μέρη καλά είναι δει.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 87
  
  Ηρεμία & Γαλήνη
Ο δίκαιος αταρακτότατος, ο δ’ άδικος πλείστης ταραχής γέμων.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος – Κύριαι Δόξα, 17

άρεσε σε 58
  
  Απουσία
Ακούσας υπό τινος λοιδορείσθαι, «Απόντα με,» έφη, «και μαστιγούτω.»

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: όταν άκουσε ότι κάποιος τον κορόιδευε, «όταν λείπω, μπορούν και να με μαστιγώσουν», είπε

άρεσε σε 201
  
  Άνοδος & Κάθοδος
Δρυός πεσούσης, πάς ανήρ ξυλεύεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 159
Καιρός ανάγει και καιρός αὖ κατάγει.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 11
Από όνων εφ’ ίππους.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(με την έννοια: από τα χαμηλά στα ψηλά)

άρεσε σε 5
Πάντα γαρ πέφυκε και ελασσούσθαι.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: όλα εκ φύσεως μειώνονται [ή φθείρονται, χειροτερεύουν]

άρεσε σε 1
  
  Πρόοδος & Ανάπτυξη
Η φύσις ουδέν ποιεί άλματα.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 59
Σμικρός εν σμικροίς, μέγας εν μεγάλοις έσομαι.

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

μτφρ: μικρός ανάμεσα σε μικρούς, θα γίνω μεγάλος ανάμεσα σε μεγάλους

άρεσε σε 28
  
  Νίκη & Ήττα
Νικάν άδοξον, ηττάσθαι όνειδος.

Κλεομένης, Βασιλιάς της Σπάρτης

(το 380 π.X., όταν είδε ότι θα μάχονταν εναντίον γυναικών στο Άργος)

άρεσε σε 16
Μήτε νικών αμφάδην αγάλλεο, μήτε νικηθείς, εν οίκω καταπεσών οδύρεο.

Αρχίλοχος, 725-650 π.Χ., Αρχαίος ιαμβογράφος

μτφρ: μήτε αν νικήσεις να χαίρεσαι πολύ ούτε αν νικηθείς να κλαις και να οδύρεσαι στο σπίτι σου

άρεσε σε 30
Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη. Το δε ηττάσθαι αυτόν υφ’ εαυτού, αίσχιστον και κάκιστον.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 167
Τας νίκας άνευ αίματος ποιείσθαι.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: να νικάς αναίμακτα

άρεσε σε 32
Όπου άμιλλα ενταύθα και νίκη εστί.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 76
Ηδύ κτήμα της νίκης λαβείν, τόλμα.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Φιλοκτήτης

άρεσε σε 15
Υπεροχής επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή τις.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 45
Καδμεία νίκη.

Αρχαία Παροιμιακή φράση

(νίκη χωρίς αντίκρισμα)

άρεσε σε 8
Ανίκητος είναι δύνασαι, εάν εις μηδένα αγώνα καταβαίνης, όν ουκ έστιν επί σοι νικήσαι.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: μπορείς να είσαι ανίκητος αν δεν κατεβαίνεις σε κανένα αγώνα που δεν μπορείς να νικήσεις

άρεσε σε 48
Ου κλέπτω την νίκην.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

(την παραμονή της μάχης των Γαυγαμήλων, όταν ο Παρμενίων πρότεινε να επιτεθούν νύχτα)

άρεσε σε 7
  
  Υπερίσχυση
Κείτο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ιπποσυνάων.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Π’ 777

μτφρ: σωριασμένος κάτω φαρδιά-πλατιά, έχοντας χάσει το άλογο

άρεσε σε 4
Γνώμαι πλέον κρατούσιν ή σθένος χερών.

Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: οι γνώμες [τα επιχειρήματα] είναι πιο ισχυρές από τη δύναμη των χεριών

άρεσε σε 33
Δυνατοί ευμαρώς έχουσιν αδικήσαι τους αδυνάτους, ως ιχθύες εν τη θαλάττη τους ήττονας εαυτών ποιούνται κατάβρωμα.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, 347-407 μ.Χ., Πατέρας της εκκλησίας

άρεσε σε 29
Νικά δ’ ο μείων τον μέγαν δίκαι’ έχων

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ικέτιδες

μτφρ: ο μικρός νικάει τον μεγάλο όταν έχει δίκιο

άρεσε σε 34
  
  Φήμη & Δόξα
Ανδρών επιφανών πάσα η γη τάφος.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)

άρεσε σε 254
Ο πλούτος θνητός, η δόξα αθάνατος.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 13
Κάτθανε Διαγόρα!

μτφρ: πέθανε [τώρα αμέσως] Διαγόρα

(παραίνεση του κοινού της Ολυμπίας προς πατέρα που τον περιέφεραν στους ώμους τους οι δυο ολυμπιονίκες γιοι του)

άρεσε σε 18
Ουχ ο τόπος τον άνδρα αλλ’ ο ανήρ αυτόν έντιμον ποιεί.

Αγησίλαος, Σπαρτιάτης βασιλιάς

άρεσε σε 39
Μέμνησο ότι άνθρωπος εί.

Υπενθύμιση προς τον εαυτό του που επέβαλε ο Φίλιππος Β’

άρεσε σε 99
Φήμη... κακή αργαλέη φέρει, χαλεπόν δ’ αποθέσθαι.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 762

μτφρ: η κακή φήμη είναι βαρύ φορτίο και είναι δύσκολο να απαλλαγείς από αυτήν

άρεσε σε 19
Μικρού δ’ αγώνος ου μέγα έρχεται κλέος.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: από ασήμαντο αγώνα δεν προκύπτει μεγάλη δόξα

άρεσε σε 30
Ζων μεν επαινού, αποθανών δε μακαρίζου.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

μτφρ: όσο ζεις να σε παινεύουν κι όταν πεθάνεις, να σε μακαρίζουν.

άρεσε σε 23
Δόξα δε χρημάτων ουκ ωνητή.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: η δόξα δεν αγοράζεται με χρήμα

άρεσε σε 21
Κενής δε δόξης ουδέν αθλιώτερον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: δεν υπάρχει τίποτα πιο άθλιο από την κενοδοξία

άρεσε σε 31
Βίων έλεγε την δόξαν είναι μητέρα των αγαθών.

Βίων ο Βορυσθενίτης, ~325-255 π.Χ., Αρχαίος κυνικός φιλόσοφος

(από τον Διογένη Λαέρτιο)

άρεσε σε 7
Δόξα σεμνόν μεν αλλ’ αβέβαιον.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: η δόξα είναι αξιοσέβαστη αλλά αβέβαιη

άρεσε σε 11
Ουκ έστιν όστις ηδέως ζητών βιούν εύκλειαν εισεκτήσατο.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αρχέλαος

μτφρ: κανένας από όσους επεδίωξαν να περάσουν τη ζωή τους με απολαύσεις δεν απέκτησε φημισμένο όνομα

άρεσε σε 11
Πόνος, ως λέγουσιν, ευκλείας πατήρ.

μτφρ: ο μόχθος, καθώς λένε, είναι ο πατέρας της φήμης

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 12
Δόξα και πλούτος άνευ συνέσεως ουκ ασφαλή κτήματα.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 30
Πλούταρχε, σίγα τους παραλλήλους γράφων.
Τι πολλά κάμνεις και στρατηγούς συλλέγεις;
Τον δεσπότην έκφραζε, και γράφεις όλους.

Γεώργιος Πισίδης, 7ος αιώνας, Βυζαντινός υμνογράφος

(εξυμνώντας τον Ηράκλειο στην «Ηρακλειάδα»)

άρεσε σε 4
Ώλετο μεν μοι νόστος, ατάρ κλέος άφθιτον έστα.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Ι’ 13

μτφρ: δεν υπάρχει για μένα επιστροφή, μα αιώνια θα είναι η δόξα

άρεσε σε 79
Γαν υπ' εμοί τίθεμαι, Ζευ, συ δ’ Όλυμπον έχε.

μτφρ: υποτάσσω τη γη, Δία, και εσύ μπορείς να έχεις τον Όλυμπο

Επιγραφή σε άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου από τον Λύσιππο

άρεσε σε 7
  
  Λάθη & Σφάλματα
Το δις εξαμαρτείν τ’ αυτόν ουκ ανδρός σοφού.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 417
Πάθει μάθος

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Αγαμέμνων

(αντίστοιχο του «παθός και μαθός»)

άρεσε σε 22
Η γλώσσα πολλούς εις όλεθρον ήγαγεν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 35
Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: μια αταίριαστη κουβέντα μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή

άρεσε σε 69
Ο πλείστα πράττων, πλείσθ’ αμαρτάνει βροτών.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Οινόμαος

μτφρ: αυτός που κάνει τα περισσότερα κάνει τα περισσότερα λάθη

άρεσε σε 20
Το πολλά τολμάν πόλλ᾽ αμαρτάνειν ποιεί.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αν τολμάς πολλά, κάνεις και πολλά λάθη

άρεσε σε 15
Κρείττον είναι τοις ποσίν ολισθείν ή τη γλώττη.

Ζήνων ο Κιτιεύς, 334-262 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Προτιμότερο το να ολισθαίνει κανείς με τα πόδια του, παρά με τη γλώσσα του.

άρεσε σε 49
  
  Αναπόφευκτο
Ουδέν κακόν αμιγές καλού.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 678
Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

ερμηνεία: Αυτός που αποφεύγει τη μάχη στο τέλος θα τη δώσει.

άρεσε σε 117
Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 288
Την ειμαρμένην ουδ’ αν είς εκφύγοι.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του

άρεσε σε 138
Πλείη μεν γαρ γαία κακών πλείη δε θάλασσα.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 101

μτφρ: γεμάτη κακά είναι η γη και γεμάτη κακά είναι η θάλασσα

άρεσε σε 9
Κόρακος εξελεύσεται «κρα».

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 48
  
  Αμετάκλητες Εξελίξεις
Ό γέγονε, γέγονε.

Μεσαιωνική παροιμία

(προερχόμενη μάλλον από το «ό γεγραφα, γέγραφα» του κατά Ιωάννην ιθ’)

άρεσε σε 15
Ανερρίφθω κύβος.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: ο κύβος ερρίφθη

(η φράση στην λατινική της μορφή αποδίδεται στον Ιούλιο Καίσαρα)

άρεσε σε 9
Ο κύβος ερρίφθη.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 84
Το τετυγμένον ουκ αν άτυκτον είη.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο

μτφρ: αυτό που έγινε δεν ξεγίνεται

άρεσε σε 6
Μόνου γαρ αυτού και θεός στερίσκεται, αγένητα ποιείν άσσ᾽ αν ᾖ πεπραγμένα.

Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: ακόμα και ο θεός δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει σαν να μην έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει

άρεσε σε 9
  
  Αταξία
Λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα ουδέν εστι.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

ερμηνεία: Λίθοι κ.λπ.από μόνα τους δεν κάνουν ένα σπίτι. Χρειάζεται οργάνωση

άρεσε σε 131
Η μεν ευταξία σώζειν δοκεί, η δε αταξία πολλούς ήδη απολώλεκε.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: η μεν τάξη γενικά πιστεύεται ότι σώζει [στη μάχη] ενώ η αταξία πολλούς έχει καταστρέψει.

άρεσε σε 9
Πας όχλος φοβερός.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 17
Σύρβα τύρβα.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

( «επί των ατάκτως και μετά θορύβου διαπραττομένων», κάτι σαν «άρτζι-μπούρτζι…»)

άρεσε σε 2
  
  Κατάντια
Βελισαρίω οβολόν δότε τω στρατηλάτη, ον τύχη μεν εδόξασεν, αποτυφλοί δ’ ο φθόνος.

Ιωάννης Τζέτζης, 1110-1180, Βυζαντινός λόγιος

(σύμφωνα με το θρύλο, ο στρατηγός Βελισάριος στο τέλος της ζωής του έπεσε σε δυσμένεια και κατάντησε ζητιάνος)

άρεσε σε 10
  
  Κούραση
Ανάπαυσις ύπνος εστί πάντων των κακών.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 12
Κάματος θησαυρός έστι τοις ανθρώποις.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 23
Καματηρόν το άρχειν.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: κουραστικό να διοικείς

άρεσε σε 50
Κάματον τ’ ευκάματον.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Βάκχαι

(απόδοση: κόπος και κούραση, αλλά γλυκιά κούραση)

άρεσε σε 26
Ανδρί δε κεκμηώτι μένος μέγα οίνος αέξει.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Ζ’ 261

μτφρ: τον κουρασμένο άνδρα γρήγορα το κρασί θα ξεσηκώσει

άρεσε σε 5
Ου σχολή δούλοις.

μτφρ: δεν υπάρχει ανάπαυλα για τους δούλος

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 4
  
  Φτώχεια
Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος.

Λουκιανός, 120-180 μ.Χ., Σύρος συγγραφέας

(από τους «Νεκρικούς Διαλόγους»· απάντηση προς τον Χάρο που ζητούσε ναύλο για την Αχερουσία)

άρεσε σε 69
Πενία τέχνας κατεργάζεται.

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 31
Πενία δε σοφίαν έλαχεν.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Πολύιδος

μτφρ: της φτώχειας της έλειψε η σοφία

άρεσε σε 10
Ουδέποτε απορία χρημάτων εγέννησεν ασωτίαν.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: η έλλειψη χρημάτων ποτέ δεν προκάλεσε την σπατάλη και την ασωτία

άρεσε σε 20
Ευτελές δείπνον ου ποιεί παροινία.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: το φτωχικό δείπνο δεν κάνει τους ανθρώπους να παραφέρονται

άρεσε σε 52
Πένητα φεύγει πας τις εκποδών φίλος.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Μήδεια

μτφρ: ο καθένας αποφεύγει ένα φτωχό φίλο

άρεσε σε 21
Πτωχός πτωχώ φθονέει.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 26

άρεσε σε 39
Ει μεν πλούσιος, όταν θέλη· ει δε πένης, όταν έχη.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

πένης=φτωχός

(ερωτηθείς τι ώρα πρέπει να γευματίζει κανείς)

άρεσε σε 141
Γήρας και πενία δύο τραύματα δυσθεράπευτα.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 42
Διά πενίαν μηδενός καταφρόνει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: να μην περιφρονείς κανέναν για τη φτώχεια του

άρεσε σε 29
Πενία αυτοδίδακτος αρετή.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 54
Πένητος ανδρός ουδέν ευτυχέστερον. Την γαρ επί το χείρον μεταβολήν ου προσδοκά.

Δίφιλος ο Σίφνιος, 7ος (;) π.Χ. αι, Επικός ποιητής από τη Σίφνο

άρεσε σε 7
Μηδέ πάτταλον.

μτφρ: ούτε καρφί (για μεγάλη φτώχεια)

Αρχαία παροιμιακή φράση

άρεσε σε 1
Ου πενία λύπην εργάζεται, αλλά επιθυμία.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

άρεσε σε 14
Πτωχού πήρα ου πίμπλαται.

Καλλίμαχος, 310-240 π.Χ., Αλεξανδρινός ποιητής & επιγραμματοποιός

μτφρ: η κοιλιά του φτωχού δεν γεμίζει [ποτέ].

(περί απληστίας)

άρεσε σε 3
  
  Καταστροφή
Ανδρών δ᾿ εκ μεγάλων πόλις όλλυται.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: η πόλις καταστρέφεται από τους μεγάλους άντρες

άρεσε σε 37
  
  Ερημιά
Σκυθών ερημία.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(για έρημους τόπους)

  
  Πείνα
Σκότω λιμός ξύνοικος.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Αγαμέμνων

μτφρ: μέσα στο σκοτάδι συνυπάρχει και η πείνα

άρεσε σε 10
Λιμώ γαρ ουδέν εστιν αντειπείν έπος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: στην πείνα δεν μπορείς να πεις αντίθετο λόγο

άρεσε σε 14
Πεινώντι παν εστι χρήμα εδώδιμον.

(χρήμα=πράγμα)

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 4
  

σελίδα 17 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece