Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 3 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Φύση
Η φύσις ουδέν ποιεί άλματα.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 59
Ροδοδάκτυλος Ηώς.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια θ’ 1

Ηώς=Αυγή, μυθική θεά

άρεσε σε 30
Τα ψυχρά θέρεται, θερμόν ψύχεται, υγρόν αυαίνεται, καρφαλέον νοτίζεται.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: τα ψυχρά θερμαίνονται, το θερμό ψύχεται, το υγρό ξεραίνεται, το στεγνό δροσίζεται.

άρεσε σε 80
Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί μήτε μάτην.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 282
Ουδέν άτακτον των φύσει.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: τίποτα απ’ όσα είναι δοσμένα από τη φύση δεν είναι χωρίς τάξη

άρεσε σε 128
Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 97
Η δε μελέτη φύσεως αγαθά πλείονα δωρείται.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

άρεσε σε 24
Εν πάσι γαρ τοις φυσικοίς ενεστί τι θαυμαστόν.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: σε όλα τα πράγματα στη φύση υπάρχει κάτι άξιο θαυμασμού.

άρεσε σε 15
  
  Άνεμος
Ένθα ούτε μίμνειν άνεμος ούτ’ εκπλείν εά.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Φιλοκτήτης

μτφρ: Όπου δεν φυσάει άνεμος ούτε επιτρέπει τον απόπλου (παροιμ. φράση για αντιμετώπιση μεγάλων δυσκολιών)

άρεσε σε 12
Αρχομένου τε νότου και λήγοντος βορέα.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: [να αποπλέεις] όταν αρχίζει ο νοτιάς και τελειώνει ο βοριάς

άρεσε σε 10
  
  Σκιά
Σκιάς όναρ άνθρωπος.

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

μτφρ: ο άνθρωπος είναι τ’ όνειρο μιας σκιάς.

άρεσε σε 256
Υπό σκιήι.

μτφρ: [καλύτερα, θα πολεμήσουμε] υπό σκιάν

Διηνέκης (Σπαρτιάτης πολεμιστής, ένας από τους 300)

(απάντηση στην απειλή ότι τα βέλη των Περσών θα κρύβουν τον ήλιο)

άρεσε σε 42
  
  Ήλιος
Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 297
Ο ήλιος εις τους αποπάτους, αλλ’ ου μιαίνεται.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

(μιαίνεται=λερώνεται)

άρεσε σε 69
Ήλιος ούκ αν υπερβήσεται μέτρα.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: [ακόμα και] ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τα μέτρα [που του αναλογούν]

άρεσε σε 81
Ο ήλιος, καθάπερ ο Ηράκλειτος φησι, νέος εφ’ ημέρη εστίν.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: ο ήλιος, όπως λέει και ο Ηράκλειτος, κάθε μέρα είναι καινούργιος

άρεσε σε 34
Περί μεγέθους ηλίου: εύρος ποδός ανθρωπείου.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 10
  
  Βροχή
Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(δηλώνει αυθαίρετο συλλογισμό)

άρεσε σε 50
  
  Γη
Γη και ύδωρ πάντα έσθ’ όσα γίνονται ηδέ φύονται.

Ξενοφάνης, 570-480 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: χώμα και νερό είναι όλα όσα γεννιούνται και φυτρώνουν

άρεσε σε 11
Πάντες γαίης τε και ύδατος εκγενόμεθα.

Ξενοφάνης, 570-480 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 14
Άπαντα τίκτει χθών πάλιν τε και λαμβάνειν.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αντιόπη

μτφρ: τα πάντα τα γεννάει η γη και πάλι τα παίρνει

άρεσε σε 20
Μήτηρ απάντων γαία και κοινή τροφός.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 28
  
  Νερό
Άριστον μεν ύδωρ

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

άρεσε σε 25
Κοσκίνω ύδωρ αντλείς.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 6
Γην και ύδωρ.

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

(το δείγμα υποτέλειας που ζήτησαν οι Πέρσες πρέσβεις από τη Σπάρτη και τους έριξαν στο πηγάδι)

άρεσε σε 21
Ψυχήσιν Θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δε ψυχή.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 81
  
  Θάλασσα
Παρά θίν’ αλός.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Α’ 316

μτφρ: παραλιακά

άρεσε σε 47
Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 489
Μέγα το της θαλάσσης κράτος.

Περικλής, 495-429 π.Χ., Ο επιφανέστερος αρχαίος Αθηναίος ηγέτης

(είναι και στο θυρεό του Πολεμικού Ναυτικού)

άρεσε σε 76
Γη πιστόν, θάλασσα άπιστον κέρδος.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

άρεσε σε 15
Θάλαττα ύδωρ καθαρώτατον και μιαρώτατον, ιχθύσι μεν πότιμον και σωτήριον, ανθρώποις δε άποτον και ολέθριον.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 63
Ποντίων τε κυμάτων ανήριθμον γέλασμα.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Προμηθεύς Δεσμώτης

μτφρ: το αναρίθμητο λίκνισμα των κυμάτων της θάλασσας

άρεσε σε 12
  
  Νύχτα
Αστέρες ουράνιοι, Νυκτός φίλα τέκνα μελαίνης…

Από τον Ορφικό Ύμνο των Άστρων

άρεσε σε 19
Κλεπτών γαρ η νυξ, της δε αληθείας το φως.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ιφιγένεια εν Ταύροις

μτφρ: η νύχτα είναι των κλεφτών, και το φως είναι της αλήθειας

άρεσε σε 40
Ανθρώπου μέρους ειμί, ο και τέμνει με σίδηρος. Γράμματος αιρομένου, δύεται ηέλιος.

Απάντηση: το νύχι (όνυξ)

Αρχαίο Αίνιγμα

άρεσε σε 10
Τον πυθόμενον τι πρότερον γεγόνοι, νυξ η ημέρα, «η νυξ,» έφη, «μιᾷ ημέρα πρότερον.»

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 17
Εν νυκτί βουλή.

Αρχαία Παροιμιακή φράση

(απόφαση με ηρεμία, τη νύχτα)

άρεσε σε 7
  
  Φωτιά
Των οικιών ημών εμπιμπραμένων, ημείς άδομεν.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 54
Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος ιήται· Όσσα σίδηρος ουκ ιήται, πυρ ιήται· όσσα δε πυρ ουκ ιήται ταύτα χρη νομίζειν ανίητα.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

ιήται=θεραπεύει, σίδηρος(μτφ.)=εγχείρηση, πυρ(μτφ.)=καυτηρίαση

άρεσε σε 56
Πυρ μαχαίρα μη σκαλεύειν.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

(με την έννοια: μην οξύνεις επιθετικές διαθέσεις)

άρεσε σε 53
Τέχνας δε πάσας και ανεύρε το πυρ και σώζει.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 12
  
  Απόσταση
Ο Τάρταρος τοσούτον από γης διάστημα, όσον απ’ ουρανού γη.

Αρχαιοελληνική παροιμία

(βασισμένη σε φράση από τη Βιβλιοθήκη του ψευδο-Απολλόδωρου)

άρεσε σε 11
  
  Εγγύτητα
Ο εγγύς Διός, εγγύς κεραυνού.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 27
  
  Ζώα
Πολλ’ οίδ’ αλώπηξ, εχίνος δε εν, μέγα.

Αρχίλοχος, 725-650 π.Χ., Αρχαίος ιαμβογράφος

μτφρ: η αλεπού ξέρει πολλά και ο σκαντζόχοιρος ένα και καλό

άρεσε σε 35
Βρεκεκέξ κουάξ κουάξ!

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Βάτραχοι

άρεσε σε 38
Τα φυτά των ζώων ένεκέν εστι και τα ζώα των ανθρώπων χάριν.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 49
  
  Λουλούδια
Το ρόδον ακμάζει βαιόν χρόνον· ήν δε παρέλθει ζητών ευρήσεις ου ρόδον, αλλά βάτον.

βαιόν χρόνον=για πολύ λίγο

Ανώνυμο αρχαίο ρητό

άρεσε σε 14
  
  Σκύλοι
Οι μεν άλλοι κύνες τους εχθρούς δάκνουσι, εγώ δε τους φίλους ίνα σώσω.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 30
  
  Λύκοι
Λύκος εν αιτία γίνεται καν φέρει καν μη φέρει.

απόδοση: ο λύκος κατηγορείται φταίει-δε φταίει

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 39
  
  Άλογα
Σμικρώ χαλινώ δ’ οίδα τους θυμουμένους ίππους καταρτυθέντας.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αντιγόνη

μτφρ: εγώ ξέρω πως στ’ άγρια άλογα βάζουν μικρό [κοντό] χαλινάρι

άρεσε σε 17
Από όνων εφ’ ίππους.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(με την έννοια: από τα χαμηλά στα ψηλά)

άρεσε σε 5
Οίον ίππον απολλύουσι, δι’ απειρίαν και μαλακίαν χρήσασθαι μη δυνάμενοι.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

(σχετικά με την αδυναμία των άλλων αυλικών να δαμάσουν τον Βουκεφάλα)

άρεσε σε 46
  
  Γαϊδούρια
Κάμηλος και ψωριώσα πολλών όνων φορτία ανατίθεται.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 11
Έργον όνον αποτρέψαι κνώμενον.

μτφρ: η δουλειά (η απασχόληση) θα εμποδίσει το γάιδαρο να ξύνεται

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 6
Όνος ύεται.

μτφρ: γάιδαρος βρέχεται στη βροχή

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(για ξεροκέφαλους που δεν θέλουν να πειστούν να βελτιώσουν την κατάστασή τους)

άρεσε σε 6
  
  Γουρούνια
Πάντες τω θανάτω τηρούμεθα καί τρεφόμεσθα ως αγέλη χοίρων σφαζομένων αλόγως.

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 18
Ύες βορβόρω ήδονται μάλλον ή καθαρώ ύδατι.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: τα γουρούνια ευχαριστιούνται περισσότερο στον βούρκο, παρά στο καθαρό νερό

άρεσε σε 127
  
  Φίδια
Όφις το δέρμα αποδύεται, την γνώμην δε ουδαμώς.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 44
Όφις ει μη φάγοι όφιν, δράκων ου γενήσεται.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 7
  

σελίδα 3 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece