Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 4 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Εγώ
Φιλεί δ’ εαυτού πλείον ουδείς ουδένα.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 31
Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη. Το δε ηττάσθαι αυτόν υφ’ εαυτού, αίσχιστον και κάκιστον.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 167
Φρονήσης μεν μηδέποτε επί σεαυτώ μέγα, αλλά μηδέ καταφρονήσης σεαυτού.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: ποτέ μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου αλλά και ποτέ μην περιφρονήσεις τον εαυτό σου

άρεσε σε 159
Λίαν φιλών σεαυτόν ουχ έξεις φίλον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αν αγαπάς τον εαυτό σου πολύ, δεν θα ‘χεις φίλους

άρεσε σε 36
  
  Χαρακτήρας
Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένας κακός χαρακτήρας

άρεσε σε 123
Οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 83
Ήθος ανθρώπω δαίμων.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

απόδοση: ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι το πεπρωμένο του

άρεσε σε 407
Μήτε ευήθης ίσθι, μήτε κακοήθης.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: να μην είσαι ούτε καλός [μέχρι αφελείας] ούτε κακοήθης

άρεσε σε 65
Έξις δευτέρα φύσις.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 226
Εν μεν μαινομένοις μάλα μαίνομαι, εν δε δικαίοις πάντων ανθρώπων ειμί δικαιότατος.

Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Ελεγείαι Α 313

άρεσε σε 16
Η χάρις αλλάξαι την φύσιν ου δύναται.

μτφρ: η χάρη που κάνουμε σε κάποιον δεν μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα του

Αρχαιοελληνική παροιμία

(από μύθο αίγας που θήλαζε λύκο)

άρεσε σε 46
Κακών πράξεων κακός δαίμων ηγεμών.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 21
Ο τρόπος ανθρώποισι δαίμων αγαθός, οίς δε και κακός.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

μτφρ: ο χαρακτήρας είναι για τους ανθρώπους ένα καλό πνεύμα (ή πεπρωμένο), αλλά για κάποιους είναι και κακό

άρεσε σε 12
Εύ λογίζεσθαι, εύ λέγειν και πράττειν ά δει.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: να σκέφτεσαι σωστά, να μιλάς σωστά και να κάνεις αυτά που πρέπει.

άρεσε σε 3
  
  Μάτια
Οξύς θεών οφθαλμός ες το πανθ’ οράν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: είναι κοφτερό το μάτι των θεών στο να τα βλέπουν όλα

άρεσε σε 25
Έστι δίκης οφθαλμός, ος τα πάνθ’ ορά.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 109
Πάντα ιδών Διός οφθαλμός και πάντα νοήσας.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι, 267

άρεσε σε 12
Τυφλός τα τ’ ώτα, τον τε νουν, τα τ’ όμματ’ εί.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Οιδίπους

μτφρ: είσαι τυφλός και στα αυτιά και στο μυαλό και στα μάτια

(όλη η ποίηση και η ωραιότητα της απαγγελίας βρίσκεται στην παρήχηση του «τ»)

άρεσε σε 36
Οφθαλμοί γαρ των ώτων ακριβέστεροι μάρτυρες.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 25
  
  Ψυχή
Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις, την δε ψυχήν τω σώματι.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: πρέπει η τέχνη να χρησιμοποιεί όργανα και η ψυχή το σώμα

άρεσε σε 84
Ψυχήσιν Θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δε ψυχή.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 82
Η μεν του σώματος ισχύς γηράσκει, η δε της ψυχής ρώμη αγήραστος εστίν.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 49
Πειρώ τω μεν σώματι είναι φιλόπονος, τη δε ψυχή φιλόσοφος.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: να προσπαθείς να είσαι φιλόπονος όσον αφορά το σώμα και φιλόσοφος όσον αφορά την ψυχή

άρεσε σε 59
Πολύ κρείττων εστίν ο της ψυχής ή ο του σώματος έρως

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 93
Συμπάσχει η ψυχή τω σώματι νοσούντι και τεμνομένω και το σώμα τη ψυχή.

Κλεάνθης ο Τρως

άρεσε σε 10
Των σωμάτων θηλυνομένων και αι ψυχαί πολύ ασθενέστεραι γίγνονται.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά και οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους

άρεσε σε 253
Νομίζω τους ανθρώπους ουκ εν τη οικία τον πλούτον και την πενίαν έχειν, αλλ’ εν ταις ψυχαίς.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 14
Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: η ένωση της ψυχής και του σώματος [η γέννηση] δεν είναι με κανένα τρόπο καλύτερη από το χωρισμό τους [το θάνατο]

άρεσε σε 114
Ο εντός της ψυχής προς αυτήν διάλογος… επωνομάσθη διάνοια.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 65
Ψυχή πάσα αθάνατος. το γαρ αεικίνητον αθάνατον· το δ᾽ άλλο κινούν και υπ᾽ άλλου κινούμενον, παύλαν έχον κινήσεως, παύλαν έχει ζωής. μόνον δη το αυτό κινούν, άτε ουκ απολείπον εαυτό, ούποτε λήγει κινούμενον, αλλά και τοις άλλοις όσα κινείται τούτο πηγή και αρχή κινήσεως.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος – Φαίδρος

άρεσε σε 47
Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή έρχεται πλην της παιδείας και τροφής.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος – Φαίδων

μτφρ: η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτε άλλο πέρα από την παιδεία της και την αγωγή της

άρεσε σε 103
Η ψυχή διαιρείται εις τρία· το μεν γαρ αυτής εστι λογιστικόν, το δε επιθυμητικόν, το δε θυμικόν.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 45
  
  Νους
Νους ορά και νους ακούει.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

άρεσε σε 73
Γράμματα μαθείν δει, και, μαθόντα, νουν έχειν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 82
Πάντα χρήματα ην ομού. Είτα ο νους ελθών αυτά διεκόσμησε.

Αναξαγόρας, π.500-427 π.Χ., Προσωκρατικός φιλόσοφος & αστρονόμος

μτφρ: [Στην αρχή] όλα τα πράγματα ήταν ίδια. Μετά ήρθε ο νους και τα [ξεχώρισε και τα] ταξινόμησε.

άρεσε σε 37
Ξίφος τιτρώσκει σώμα, τον δε νουν λόγος.

τιτρώσκει=πληγώνει

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 18
Τάχιστον νους, δια παντός γαρ τρέχει

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: ο νους είναι το ταχύτερο από όλα, διότι τρέχει διαπερνώντας τα πάντα.

άρεσε σε 69
Καθαρόν αν τον νουν έχης, άπαν το σώμα καθαρός ει.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

άρεσε σε 21
Νους έστι πάντων ηγεμών των χρησίμων.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 23
Nους ορή και νους ακούει, τάλλα δε τυφλά και κωφά.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

(αναπαραγωγή και επέκταση παλαιότερου στίχου του Επίχαρμου)

άρεσε σε 19
Νους λεπτός όγκον εκδιώκει γαστέρος.

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, 327-390 μ.Χ., Άγιος

άρεσε σε 29
Πάντων νους κρατεί.

Αναξαγόρας, π.500-427 π.Χ., Προσωκρατικός φιλόσοφος & αστρονόμος

άρεσε σε 39
Παχεία γαστήρ λεπτόν ου τίκτει νόον.

Κλαύδιος Γαληνός, 129-199 μ.Χ., Έλληνας γιατρός

άρεσε σε 51
Λέων μεν όνυξι κρατεί, κέρασι δε βούς, άνθρωπος δε νώ.

Αναξαγόρας, π.500-427 π.Χ., Προσωκρατικός φιλόσοφος & αστρονόμος

μτφρ: το λιοντάρι επικρατεί με τα νύχια του, το βόδι με τα κέρατα και ο άνθρωπος με το μυαλό του

άρεσε σε 51
Χαλεπόν ετέρου νόον ίδμεναι ανδρός.

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: δύσκολο να ξέρεις τι έχει στο μυαλό του ο άλλος

άρεσε σε 8
Το νοούν σώμα, το μη νοούν πτώμα.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 16
Καλόν επί μεν της εστίας φαίνεσθαι το πυρ λαμπρόν, επί δε της ευτυχίας τον νουν.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

(από την ανθολογία Ι. Στοβαίου)

άρεσε σε 1
  
  Όνομα
Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 228
Το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι των της παιδεύσεως της ημετέρας ή των της κοινής φύσεως μετέχοντας.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 101
  
  Στάση & Νοοτροπία
Προς έκαστα δει εχθρόν ή φίλον μετά καιρού γίγνεσθαι.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: σε όλα τα πράγματα πρέπει να γίνεται κανείς εχθρός ή φίλος, ανάλογα με τις περιστάσεις

άρεσε σε 49
Τω βίω μη μάχου.

μτφρ: μην εναντιώνεσαι στη ζωή σου

Από τα Δελφικά Παραγγέλματα και το "Επτά Σοφών Υποθήκαι"

άρεσε σε 88
Μήτε ακούσιος ενέργει μήτε ακοινώνητος μήτε ανεξέταστος μήτε ανθελκόμενος· μήτε κομψεία την διάνοιάν σου καλλωπιζέτω· μήτε πολυρρήμων μήτε πολυπράγμων έσο.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'τα εις εαυτόν' γ’ 3

άρεσε σε 2
  
  Ψυχική Διάθεση
Έκαστος εν αυτώ τα της ευθυμίας και δυσθυμίας έχει ταμιεία.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: ο καθένας έχει μέσα του τα δικά του αποθέματα ευθυμίας και δυσθυμίας

άρεσε σε 21
Έθιζε σαυτόν μη σκυθρωπόν είναι αλλά σύννουν. Δι’ εκείνο μεν γαρ αυθάδης δια δε τούτο φρόνιμος είναι δόξεις.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 32
  
  Απόψεις & Γνώμες
Τα ανθρώπων δοξάσματα παίδων αθύρματα.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: οι γνώμες των ανθρώπων είναι παιδιάστικα παιχνίδια.

άρεσε σε 88
Αι δεύτεραι πως φροντίδες σοφώτεραι.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ιππόλυτος

μτφρ: οι δεύτερες σκέψεις είναι μάλλον πιο σωστές.

άρεσε σε 43
Έργμασιν εν μεγάλοις, πάσιν αδείν χαλεπόν.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: στα μεγάλα έργα είναι δύσκολο να είναι όλοι ευχαριστημένοι

άρεσε σε 35
Ότι πάν υπόληψις.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' β’15

μτφρ: διότι τα πάντα είναι μια ιδέα (μια άποψη, μια γνώμη)

άρεσε σε 8
  
  Καταγωγή
Κακού κόρακος κακόν ωόν.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 12
Εμοί μεν όνειδος η πατρίς, συ δε τη πατρίδι.

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος

μτφρ: για μένα είναι ντροπή η πατρίδα μου, ενώ εσύ είσαι ντροπή για την πατρίδα σου

(απαντώντας σε κάποιον που τον ειρωνεύτηκε για τη σκυθική του καταγωγή)

άρεσε σε 67
Ουχ ο τόπος τον άνδρα αλλ’ ο ανήρ αυτόν έντιμον ποιεί.

Αγησίλαος, Σπαρτιάτης βασιλιάς

άρεσε σε 39
Ω γένος εμόν, εν ω μέσον εγώ.

Λέων Στ’ ο Σοφός, 866-912, Βυζαντινός Αυτοκράτορας

(Καρκινικό επίγραμμα)

άρεσε σε 12
Ευγένεια καλόν μεν αλλά προγόνων αγαθόν.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: η ευγενική καταγωγή είναι ωραίο πράγμα αλλά είναι αγαθό των προγόνων

άρεσε σε 28
  
  Νοσταλγία
Νόστιμον ήμαρ.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια α’ 9

μτφρ: η ημέρα της επιστροφής

άρεσε σε 33
Καπνόν αποθρώσκοντα.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια α’ 57

άρεσε σε 18
Ως ουδέν γλύκιον ης πατρίδος ουδέ τοκήων γίνεται.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια ι’ 34

μτφρ: Τίποτε γλυκύτερο δεν υπάρχει από την πατρίδα κι απ’ τους γονείς

άρεσε σε 94
  
  Μνήμη
Χάριν λαβών μέμνησο και δους επιλαθού.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αν δεχτείς μια χάρη, να τη θυμάσαι και αν δώσεις, ξέχασέ την.

άρεσε σε 40
  
  Λήθη
Θεόν επιορκών μη δόκει λεληθέναι.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: Μη νομίζεις ότι αν παραβείς όρκο, ο θεός θα ξεχάσει

άρεσε σε 33
Εγγύς μεν η ση περί πάντων λήθη, εγγύς δε η πάντων περί σου λήθη.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' ζ’ 21

μτφρ: σύντομα θα τα έχεις ξεχάσει όλα και σύντομα θα σε έχουν ξεχάσει όλοι

άρεσε σε 26
Λήθη των ιδίων κακών θρασύτητα γεννά.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: όποιος ξεχνά τις δικές του κακές πράξεις [ή τις συμφορές του], αποθρασύνεται.

άρεσε σε 7
  
  Χιούμορ & Πνεύμα
Αστειεύθητι μόνον ίσοις σου.

Βίων ο Βορυσθενίτης, ~325-255 π.Χ., Αρχαίος κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: να αστειεύεσαι μόνο με ίσους σου.

άρεσε σε 59
  
  Γέλιο
Γελά ο μωρός καν τι μη γελοίον ή.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

άρεσε σε 149
Γέλως άκαιρος εν βροτοίς δεινόν κακόν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: το άκαιρο γέλιο είναι μεγάλο κακό για τους θνητούς

άρεσε σε 18
Γέλως άκαιρος κλαυθμάτων παραίτιος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: το γέλιο σε ακατάλληλη στιγμή, γίνεται αιτία για κλάματα

άρεσε σε 36
Γέλως μη πολύς έστω, μηδέ επί πολλοίς, μηδέ ανειμένος.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: Να μη γελάς πολύ, ούτε με πολλά πράγματα, ούτε υπερβολικά

άρεσε σε 55
Αιάντειος γέλως.

Αρχαία Παροιμιακή φράση

(υστερικό γέλιο)

άρεσε σε 6
Δακρυόεν γελάσασα.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα ΣΤ’

μτφρ: γελώντας μέσα από τα δάκρυά της (η Ανδρομάχη)

άρεσε σε 2
  
  Μυρωδιές & Αρώματα
Αι ψυχαί οσμώνται καθ΄ Άιδην.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: οι ψυχές στον Άδη μυρίζουν

άρεσε σε 13
  
  Ρούχα
Είματα ανήρ.

μτφρ: Ο άνθρωπος είναι τα ρούχα του.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 15
  
  Εξωτερική Εμφάνιση
Οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 83
Διότι τηλικούτος ών, κιθαρωδεί και ου ληστεύει!

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: διότι αν και είναι τέτοιος, παίζει κιθάρα και δεν ληστεύει

(εξηγώντας γιατί χειροκροτεί θερμά κάποιον θηριώδη τύπο που έπαιζε -οικτρά- λύρα)

άρεσε σε 98
Με την όψιν καλλωπίζου, αλλ’ εν τοις επιτηδεύμασιν ίσθι καλός.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: να φροντίζεις την εμφάνισή σου, αλλά [προπαντός] να είσαι καλός στη δουλειά σου

άρεσε σε 41
Τυδεύς τοι μικρός μεν έην δέμας, αλλά μαχητής.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Ε’ 80

μτφρ: ο Τυδέας (ο πατέρας του Διομήδη) ήταν μεν μικρόσωμος, αλλά (υπήρξε) μαχητής

άρεσε σε 10
Ει το τρέφειν πώγωνα δοκείς σοφίαν περιποιείν, και τράγος ευπώγων αίψ’ όλος εστὶ Πλάτων.

Λουκιανός, 120-180 μ.Χ., Σύρος συγγραφέας

μτφρ: αν το να έχεις γένια νομίζεις ότι φέρνει σοφία, τότε και ο τράγος θα ήταν Πλάτων

άρεσε σε 79
'Εσο περί την οικείαν εσθήτα φιλόκαλος αλλά μη καλλωπιστής. Φιλοκάλου μεν γαρ το μεγαλοπρεπές, καλλωπιστού δε το περίεργον.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

(εσθήτα=ρούχα)

άρεσε σε 14
Όψιν είδες, περί της γνώμης μη εξέταζε.

απόδοση: μπορείς να κρίνεις τον άλλο από την όψη χωρίς να χρειαστεί να εξετάσεις τις απόψεις του

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 8
  
  Καθρέφτης
Ες το έσοπτρον εμβλέψαντα δει, ει μεν καλός φαίνη, καλά ποιείν, ει δε αισχρός, το της φύσεως ελλιπές διορθούσθαι τη καλοκαγαθίᾳ.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

άρεσε σε 23
Κάτοπτρον είδους χαλκός εστί, οίνος δε νοός.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

άρεσε σε 18
  
  Ομορφιά
Θαύμα ιδέσθαι.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Σ’ 83

άρεσε σε 35
Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αισχράν, έξεις ποινήν.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: αν πάρεις όμορφη θα την μοιράζεσαι, αν πάρεις άσχημη θα τιμωρηθείς

(απάντηση στην ερώτηση «τι γυναίκα να παντρευτώ;»)

άρεσε σε 118
Αιδώς του κάλλους ακρόπολις.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: η ντροπή είναι το κάστρο της ομορφιάς

άρεσε σε 58
Ου γαρ ες κάλλος τύχας ο δαίμων δίδωσι.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Τρωάδες

μτφρ: ο θεός που σε προστατεύει δεν δίνει καλή τύχη στην ομορφιά

άρεσε σε 17
Το κάλλος παντός επιστολίου συστατικώτερον.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή

άρεσε σε 139
Κάλλος περιμάχητον μεν αλλ’ ολιγοχρόνιον.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 24
Άριστον υγιαίνειν, δεύτερον δε κάλλος, τρίτον δε πλούτος.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 36
Μέλιτος μυελός.

μτφρ: μεδούλι από μέλι

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 5
  
  Ασχήμια
Δηλοί πολλάκις κακοσύνθετος όψις ψυχής διεστραμμένης τον σκαιόν τρόπον.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 9
  
  Σώμα
Το μεν σώμα εστίν ημίν σήμα.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 41
Αφυΐας σημείον το ενδιατρίβειν τις περί το σώμα.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: είναι σημάδι βλακείας να ασχολείται πολύ κάποιος με το σώμα του

άρεσε σε 156
Των σωμάτων θηλυνομένων και αι ψυχαί πολύ ασθενέστεραι γίγνονται.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά και οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους

άρεσε σε 253
Ο θάνατος τυγχάνει ων, ως εμοί δοκεί, ουδέν άλλο ή δυοίν πραγμάτοιν διάλυσις, της ψυχής και του σώματος απ' αλλήλου.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ο διαχωρισμός δύο πραγμάτων, του ενός απ' το άλλο, δηλαδή της ψυχής από το σώμα.

άρεσε σε 178
Καθαρόν αν τον νουν έχης, άπαν το σώμα καθαρός ει.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

άρεσε σε 21
  
  Υγεία
Νους υγιής εν σώματι υγιεί.

Αρχαιοελληνική παροιμία

(από το αντίστοιχο λατινικό ρητό του Γιουβενάλη)

άρεσε σε 184
Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος ιήται· Όσσα σίδηρος ουκ ιήται, πυρ ιήται· όσσα δε πυρ ουκ ιήται ταύτα χρη νομίζειν ανίητα.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

ιήται=θεραπεύει, σίδηρος(μτφ.)=εγχείρηση, πυρ(μτφ.)=καυτηρίαση

άρεσε σε 56
Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή

άρεσε σε 110
Nοσώ, σώτερ, υπό πυρετώ, σώσον

Λέων Στ’ ο Σοφός, 866-912, Βυζαντινός Αυτοκράτορας

(Καρκινικό επίγραμμα)

άρεσε σε 7
Υγιεία τίμιον αλλ' ευμετάστατον.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: η υγεία είναι πολύτιμη αλλά ευμετάβλητη

άρεσε σε 22
Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

άρεσε σε 133
Άριστον υγιαίνειν, δεύτερον δε κάλλος, τρίτον δε πλούτος.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 36
Τα ενάντια τοις εναντίοις εισίν ιάματα.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

άρεσε σε 14
  
  Γιατροί
Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

μτφρ: είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος

άρεσε σε 263
Φιλούσι ιατροί λέγειν τά φαύλα μείζω.

μτφρ: συνηθίζουν οι γιατροί [για το συμφέρον τους] να μεγαλοποιούν τα άσχημα

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 9
Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων.

μτφρ: είναι γιατρός για τους άλλους, αλλά ο ίδιος είναι γεμάτος πληγές

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 11
Ασκείν περί τα νοσήματα δύο, ωφελείν ή μη βλάπτειν.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

  
  Οπτικό πεδίο
Τυφλός τω τοίχω επερειδόμενος, έως ώδε ο κόσμος έφη.

μτφρ: τυφλός, όταν έπεσε σε εμπόδιο είπε, μέχρις εδώ φτάνει ο κόσμος

Βυζαντινή Παροιμία

άρεσε σε 26
Και δια το ανώμαλον της γης, και την έποψιν της ναυμαχίας ανώμαλον ηναγκάζοντο έχειν.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: λόγω της ανωμαλίας του εδάφους δεν είχαν ομοιόμορφη άποψη της ναυμαχίας

(κατά την εκστρατεία στη Σικελία, όπου κάθε Αθηναίος σχημάτισε τη δική του γνώμη για την έκβαση της ναυμαχίας ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρισκόταν)

άρεσε σε 20
Εκ του οράν το εράν.

μτφρ: από αυτά που βλέπουμε [δημιουργείται] ο έρωτας

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 50
  
  Συνήθεια
Έξις δευτέρα φύσις.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 226
  
  Τύχη
Άνθρωποι τύχης είδωλον επλάσαντο, πρόφασιν ιδίης αβουλίης.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: οι άνθρωποι επινόησαν τη θεά της Τύχης για να δικαιολογήσουν τη δική τους έλλειψη θέλησης.

άρεσε σε 279
Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε θεός κελεύει.

Βιργίλιος, 70-19 π.Χ., Λατίνος ποιητής

άρεσε σε 41
Άλλως έδοξεν τοις θεοίς.

Βιργίλιος, 70-19 π.Χ., Λατίνος ποιητής

άρεσε σε 8
Μηδενί συμφοράν ονειδίσης. Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: μην κοροϊδέψεις καμιά συμφορά γιατί η τύχη είναι κοινή και το μέλλον άγνωστο

άρεσε σε 145
Των άγαν γαρ άπτεται Θεός, τα μικρά δ’ εις τύχην αφείς εά.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: τα μεγάλα τα φροντίζει ο Θεός και τα μικρά άφησέ τα στην τύχη.

άρεσε σε 98
Τα χρήματα τοις πλουσίοις η τύχη ου δεδώρηται, αλλά δεδάνικεν.

Βίων ο Βορυσθενίτης, ~325-255 π.Χ., Αρχαίος κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 31
Συν θεοίς ουδέν απορήσωμεν.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: αν οι θεοί είναι μαζί μας, τίποτα δεν θα μας λείψει

άρεσε σε 17
Ου τοις αθύμοις η τύχη ξυλλαμβάνει.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: η τύχη δεν πιάνει αυτούς που δεν έχουν ψυχή (ή -ίσως- ενθουσιασμό, κέφι)

άρεσε σε 35
Αεί γαρ πίπτουσιν εύ οι Διός κύβοι.

μτφρ: ο Δίας φέρνει πάντα καλό ζάρι (φράση για καλότυχους ανθρώπους, γενικά)

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 24
Ουδείς γαρ πάντα έστι πανόλβιος.

Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Ελεγείαι Α 441

μτφρ: κανένας δεν είναι σε όλα τυχερός

άρεσε σε 28
Έτος φέρει ούτις άρουρα.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

απόδοση: η χρονιά φέρνει την καλή σοδειά, όχι η γη

άρεσε σε 15
Δυσπαρακολούθητόν τι πράγμ’ εστίν η τύχη.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: Την τύχη δεν μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει εύκολα

άρεσε σε 16
Θεώ μάχεσθαι δεινόν εστι και τύχη.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: Είναι φοβερό είναι να αντιμάχεται κανείς το θεό και την τύχη

άρεσε σε 16
Θέλω τύχης σταλαγμόν ή φρενών πίθον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: Προτιμώ μια σταλαγματιά τύχης, παρά ένα πιθάρι μυαλά

άρεσε σε 63
Στρέφει δε πάντα τα εν βίω μικρά τύχη.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: Όλα τα αλλάζει στη ζωή λίγη τύχη

άρεσε σε 50
Όν η τύχη προπηλακίζει ούτος και παρά των πράων μάστιγας ευρίσκει.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: όποιον τον κατατρέχει η τύχη, ακόμα κι από τους καλούς ανθρώπους βρίσκει δυστυχίες

άρεσε σε 133
Ενός εκάστου αρετή τριάς: σύνεσις και κράτος και τύχη.

απόδοση: στον καθένα υπάρχουν τρεις αρετές: Η σύνεση, η δύναμη και η [καλή] τύχη

Ίων ο Χίος

άρεσε σε 8
Ανθρώποισι τας μεν εκ θεών τύχας δοθείσας έστ’ αναγκαίον φέρειν.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Φιλοκτήτης

μτφρ: Οι άνθρωποι πρέπει να υπομένουν τις τύχες που τους έδωσαν οι θεοί

άρεσε σε 17
Ταύτα θεών εν γούνασι κείται.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Υ’ 435, Οδύσσεια α:400

μτφρ: αυτά εξαρτώνται από τη θέληση των θεών

άρεσε σε 6
Το Θείον φθονερόν και ταραχώδες.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: οι θεοί είναι φθονεροί και προκαλούν φασαρίες

άρεσε σε 27
Θεός συνεργός, πάντα ποιεί ραδίως.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: όταν ο θεός βοηθάει, όλα τα κάνει εύκολα

άρεσε σε 24
Τας μεταβολάς της τύχης γενναίως επίστασο φέρειν.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 12
Τον ατυχή και πρόβατον δάκνει.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 23
Θεού θέλοντος καν επί ριπός πλέοις.

μτφρ: αν θέλει ο θεός, και σε μια ψάθα επάνω μπορείς να πλεύσεις

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 36
Μηδέν της τύχης, αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά όλα από την ορθή κρίση και την προνοητικότητα

άρεσε σε 84
Την ειμαρμένην ουδ’ αν είς εκφύγοι.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του

άρεσε σε 138
Εστιν ειμαρμένα πάντα.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 67
Ως ηδύ το ζην μη φθονούσης της τύχης.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 9
Χω Ζευς άλλοκα μεν πέλει αίθριος, άλλοκα δ’ ύει.

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: Ο Ζευς άλλες φορές κάνει καλό καιρό και άλλες φορές ρίχνει μεγάλη βροχή

άρεσε σε 5
Τοις τολμώσιν η τύχη ξύμφορος.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς

άρεσε σε 225
Ουκ έστιν όστις την τύχην ου μέμφεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 13
Τύχη μη πίστευε.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

μτφρ: να μη βασίζεσαι στην τύχη

άρεσε σε 36
Τέχνη τύχην έστερξε και τύχη τέχνην.

Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

έστερξε=ευνόησε

άρεσε σε 6
Τόλμα πρήξιος αρχή, τύχη δε τέλεος κυρίη.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: η τόλμη είναι η αρχή κάθε πράξης, όμως η τύχη καθορίζει το τέλος

άρεσε σε 3
  
  Υπέρβαροι
Νους λεπτός όγκον εκδιώκει γαστέρος.

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, 327-390 μ.Χ., Άγιος

άρεσε σε 29
Οι παχέες σφόδρα κατά φύσιν, ταχυθάνατοι γίνονται μάλλον των ισχνών.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

μτφρ: οι χοντροί εκ φύσεως πεθαίνουν πολύ πιο γρήγορα από τους αδύνατους

άρεσε σε 7
  
  Ομοιότητα
Αεί τον όμοιον άγει θεός ως τον όμοιον.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια ρ’ 218

μτφρ: πάντα ο θεός τον όμοιο κοντά στον όμοιο φέρνει

άρεσε σε 22
Ομοίοις χρω.

Σωσιάδης, 6ος π.Χ. αι. (;), Αρχαίος συλλέκτης γνωμικών

απόδοση: να συναναστρέφεσαι τους ομοίους σου

άρεσε σε 8
Γυνή γυναικός πώποτ’ ουδέν διαφέρει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: γυναίκα από γυναίκα δεν διαφέρει σε τίποτα

άρεσε σε 29
Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος – Συμπόσιον

άρεσε σε 382
Αεί κολοιός παρά κολοιώ ιζάνει

νεοελ. απόδοση: κολιός και κολιός απ’ το ίδιο βαρέλι (αλλά στα αρχαία, κολοιός=κάργα)

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 15
Έγνω δε φωρ τε φώρα και λύκος λύκον.

μτφρ: ξέρει ο κλέφτης τον κλέφτη και ο λύκος τον λύκο

Αρχαία παροιμία

άρεσε σε 5
  
  Γυμνό
Γυμνοί ήλθομεν οι πάντες, γυμνοί και απελευσόμεθα.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

μτφρ: γυμνοί ήρθαμε όλοι [σ’ αυτή τη ζωή], γυμνοί και θα φύγουμε

άρεσε σε 113
Γης επέβην γυμνός θ’ υπό γαίαν άπειμι· και τι μάτην μοχθώ γυμνόν ορών το τέλος;

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής

μτφρ: Ήρθα στη γη γυμνός, γυμνός κάτω απ’ τη γη θα πάω. Γιατί να μοχθώ μάταια βλέποντας το γυμνό τέλος;

άρεσε σε 31
Γυμνός ως εκ μήτρας.

Αρχαία Παροιμιακή φράση

άρεσε σε 4
  
  Μαλλιά
Λυκούργου λόγον περί της κόμης, ότι τοις μεν καλούς ευπρεπεστέρους ποιεί, τους δε αισχρούς φοβερωτέρους.

Λυκούργος, περί το 800 π.Χ., Αρχαίος Σπαρτιάτης βασιλιάς & νομοθέτης

απόδοση: τα μακριά μαλλιά κάνουν τους καλούς να φαίνονται πιο ευπρεπείς και τους αχρείους πιο άγριους

άρεσε σε 10
  

σελίδα 4 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece