Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 8 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Αδιαφορία
Ου φροντίς Ιπποκλείδη.

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

(Συνηθισμένη κατά την αρχαιότητα φράση που στα Νέα Ελληνικά σημαίνει «σκασίλα μου». Προέχεται από περιστατικό με κάποιον Ιπποκλείδη, αλλά «Ιπποκλείδης» ήταν επίσης η λαϊκή έκφραση για το αιδοιίο)

άρεσε σε 31
Αδικεί πολλάκις ο μη ποιών τι, ου μόνον ο ποιών τι.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' θ’ 5

άρεσε σε 66
  
  Ανοχή
Μη ζήτει τα γενόμενα γίνεσθαι ως θέλεις, αλλά θέλε γίνεσθαι τα γινόμενα ως γίνεται και ευροήσεις.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

άρεσε σε 54
Ανέχου και απέχου.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: να έχεις υπομονή και εγκράτεια.

άρεσε σε 130
Ο μη χείρων, βέλτιστος.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 51
Ο σιωπών συναινεί.

Αρχαιοελληνική παροιμία

(μετάφραση αντίστοιχης λατινικής)

άρεσε σε 37
Ουδέν ουδενί συμβαίνει, ό ού πέφυκε φέρειν.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ

απόδοση: τίποτε δεν μπορεί να σου συμβεί που δεν μπορείς να το αντέξεις

άρεσε σε 53
Αγάπα τον πλησίον σου μικρά ελαττούμενος.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: να ανέχεσαι τον πλησίον σου ακόμα και μειώνοντας [ή ζημιώνοντας] λίγο τον εαυτό σου

άρεσε σε 85
Σωκράτης, προς Αλκιβιάδη ειπόντα ουκ ανεκτή η Ξανθίππη λοιδορούσα, ου και συ, είπε, χηνών βοώντων ανέχει;

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 38
Τω λογικώ ζώω, μόνον αφόρητόν εστι το άλογον, το δ’ εύλογον φορητόν.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος – Διατριβαί 2.1

άρεσε σε 3
  
  Εγκαρτέρηση
Μήτε νικών αμφάδην αγάλλεο, μήτε νικηθείς, εν οίκω καταπεσών οδύρεο.

Αρχίλοχος, 725-650 π.Χ., Αρχαίος ιαμβογράφος

μτφρ: μήτε αν νικήσεις να χαίρεσαι πολύ ούτε αν νικηθείς να κλαις και να οδύρεσαι στο σπίτι σου

άρεσε σε 30
Στέργε μεν τα παρόντα, ζήτει δε τα βελτίω.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 37
Δει φέρειν τα των θεών.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Φοίνισσαι

μτφρ: πρέπει να αντέχουμε όσα μας στέλνουν οι θεοί

άρεσε σε 9
Άφοβον ο θεός, ανύποπτον ο θάνατος και το αγαθόν μεν εύκτητον, το δε δεινόν ευκαρτέρητον.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

άρεσε σε 115
Πειρώ τύχης άνοιαν ανδρείως φέρειν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: προσπάθησε να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα τη δυσμένεια της τύχης

άρεσε σε 27
Ανάσχου πάσχων. Δρων γαρ έχαιρες.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: όταν υποφέρεις να έχεις υπομονή, γιατί όταν εσύ δρούσες χαιρόσουν [και άλλοι υπέφεραν]

άρεσε σε 13
Χω Ζευς άλλοκα μεν πέλει αίθριος, άλλοκα δ’ ύει.

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: Ο Ζευς άλλες φορές κάνει καλό καιρό και άλλες φορές ρίχνει μεγάλη βροχή

άρεσε σε 5
Δει καρτερείν επί τοις παρούσι και θαρρείν περί των μελλόντων.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 14
Οι εκούσιοι πόνοι την των ακουσίων υπομονήν ελαφροτέραν παρασκευάζουσι.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 18
Ευ πάσχε ως θνητός.

Από τα Δελφικά Παραγγέλματα και το "Επτά Σοφών Υποθήκαι"

άρεσε σε 7
Σκηνή πας ο κόσμος εστί και παίγνιον· ή μάθε παίζειν ή φέρε τας οδύνας.

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 58
Εμέ δε Άνυτος και Μέλητος αποκτείναι μεν δύνανται, βλάψαι δε ού.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: Ο Άνυτος και ο Μέλητος [οι κατήγοροι στη δίκη του] μπορούν να με σκοτώσουν αλλά όχι να με βλάψουν

άρεσε σε 39
  
  Απαξίωση
Αθλίας, παρ’ αθλίου, δι’ Αθλίου προς άθλιο.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: Ο άθλιος στέλνει άθλια επιστολή με τον Αθλία προς ένα άθλιο

(ο Αθλίας ήταν απεσταλμένος του Μ. Αλέξανδρου, που παρέδωσε επιστολή του στο Διογένη)

άρεσε σε 55
Ο μεν λόγος θαυμαστός, ο δε λέγων άπιστος.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 22
Κρήτες αεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί.

μτφρ: Οι Κρήτες είναι πάντα ψεύτες, είναι άγρια θηρία και λαίμαργοι.

Επιμενίδης ο Κρης

άρεσε σε 26
Ημίν ανήκουσιν η ευγλωττία και αι τέχναι της Ελλάδος και η των Θεών αυτής λατρεία, υμέτερος δε κλήρος εστί η αμάθεια και η αγροικία και ουδέν πλέον. Αύτη εστίν η σοφία υμών.

Ιουλιανός ο Παραβάτης, 331-363 μ.Χ., Βυζαντινός Αυτοκράτορας

(λόγοι απαξίωσης του χριστιανικού κλήρου από τον Ιουλιανό)

άρεσε σε 118
Κακόν άγγος ου κλάται.

μτφρ: το κακό δοχείο δε σπάει

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 9
Δειλοί άνθρωποι ουκ έχουσιν εν μάχη αριθμόν.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Μελέαγρος

μτφρ: οι δειλοί δεν μετριούνται [υπολογίζονται] στη μάχη

άρεσε σε 24
Τέμνει σου το ξίφος ύδωρ, η δε σπάθη σου χιόνα.

Βυζαντινή Παροιμία

άρεσε σε 7
Αγροίκου μη καταφρόνει ρήτορος.

απόδοση: να μην περιφρονείς τον ομιλητή που δεν ξέρει να μιλάει

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 10
Πάππος ακάνθης.

πάππος= ο ανθός της ακάνθης που παρασέρνει ο άνεμος

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(σε νεοελληνική απόδοση: «σαπουνόφουσκα»)

άρεσε σε 5
Ει μοναχοί, τι τοσοίδε; τοσοίδε δε, πώς πάλι μούνοι;
ω πληθύς μοναχών ψευσαμένη μονάδα.

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής

μτφρ: Εάν είναι μοναχοί, τότε πώς είναι τόσο πολλοί; Αν είναι δε τόσο πολλοί, τότε πάλι πώς είναι μόνοι; Ώ πλήθος των μοναχών είστε ψεύτικη μονάδα

άρεσε σε 97
Στρατηγοί πλείονες ή βελτίονες.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Αχαρνής

μτφρ: στρατηγούς έχουμε πολλούς αλλά όχι καλούς

Άλλος ούτος Ηρακλής.

απαξιωτική έκφραση για κάποιον που παρά τις προσδοκίες είναι ασήμαντος

Αρχαία παροιμιακή φράση

άρεσε σε 2
Ελεύθεραι αίγες αρότρων.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(για όσους είναι απαλλαγμένοι από μια ευθύνη, κατά τρόπο που δεν τους τιμά)

άρεσε σε 3
Πέλεθος αρτίως κεχεσμένος.

απόδοση: φρέσκια κουράδα

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 5
  
  Αποδραματοποίηση
Αδεές δέος.

μτφρ: φόβος χωρίς φόβο

Αρχαία Παροιμιακή φράση

(για αδικαιολόγητο φόβο)

άρεσε σε 12
Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν.

Λουκιανός, 120-180 μ.Χ., Σύρος συγγραφέας

άρεσε σε 25
  
  Ανωτερότητα
Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Ζ’ 208

(ο Ιππόλαχος από τη Λυκία στο γιο του Γλαύκο)

άρεσε σε 191
Ου γαρ δοκείν άριστος, αλλ’ είναι θέλει.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Επτά επί Θήβας

άρεσε σε 13
Ο ήλιος εις τους αποπάτους, αλλ’ ου μιαίνεται.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

(μιαίνεται=λερώνεται)

άρεσε σε 69
Αετός μυίας ου θηρεύει.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 26
Ερωτηθείσα υπό τινος Αττικής,
«διά τι υμείς άρχετε μόναι των ανδρών αι Λάκαιναι;»
«ότι», έφη, «και τίκτομεν μόναι άνδρας».

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

απόδοση: οι Σπαρτιάτισσες είναι οι μόνες γυναίκες στην Ελλάδα που κυβερνάνε άντρες επειδή μόνο αυτές γεννάνε άντρες

(απάντηση από την Γοργώ, κόρη του βασιλιά Κλεομένη και σύζυγο του Λεωνίδα)

άρεσε σε 118
Βασιλικόν, καλώς ποιούντα κακώς ακούειν.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

απόδοση: είναι μεγαλειώδες να σε κατηγορούν ενώ κάνεις το σωστό

(σχόλιο του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Πλάτωνας μίλησε άσχημα γι’ αυτόν)

άρεσε σε 95
Αγαθώ περί ουδενός εγγίγνεται φθόνος ούτε φόβος ούτε οργή ή μίσος.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 27
Ή καλώς ζην ή καλώς τεθνηκέναι τον ευγενή δει.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αίας

μτφρ: ο ευγενής πρέπει ή να ζει με αξιοπρέπεια ή να πεθαίνει με αξιοπρέπεια

άρεσε σε 30
Υπεροχής επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή τις.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 45
Τον ελάττω μη αποσκευαλίζεις.

Αναξαγόρας, π.500-427 π.Χ., Προσωκρατικός φιλόσοφος & αστρονόμος

μτφρ: μην ταπεινώνεις τον κατώτερό σου

άρεσε σε 44
Ανίκητος εί, ω παι.

H Πυθία προς Μ. Αλέξανδρο

άρεσε σε 75
Αετός εν νεφέλαις.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(για αυτούς που είναι πολύ ισχυροί για να μπορέσεις τους πλησιάσεις ή να τους βλάψεις)

άρεσε σε 8
Ελέφας μυν ουχ αλίσκει.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 1
  
  Σκληρότητα
Βροτοίς πέφυκε τον πεσόντα λακτίσαι.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Αγαμέμνων

μτφρ: είναι στην ανθρώπινη φύση να κλωτσάνε αυτόν που έχει ξεπέσει

άρεσε σε 33
Ίση λεαίνης και γυναικός ωμότης.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 14
  
  Αχρειότητα
Το μεν καλόν ορώ και επιδοκιμάζω, πράττω δε το κακόν.

Οβίδιος, 43 π.Χ.-17 μ.Χ., Ρωμαίος ποιητής

(η Μήδεια…)

άρεσε σε 84
Ο συκοφάντης εστί τοις πέλας λύκος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: ο συκοφάντης είναι λύκος για τους γύρω του

άρεσε σε 22
Πάντα κακοί τολμώσι.

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 14
Ο αμαρτάνων εαυτώ αμαρτάνει· ο αδικών εαυτόν αδικεί, εαυτόν κακόν ποιών.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' θ’4

άρεσε σε 13
Γυψ κόρακα εγγυάται.

μτφρ: γύπας εγγυάται για κοράκι

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(για άνευ αξίας καλές συστάσεις από παλιάνθρωπο για άλλον παλιάνθρωπο)

άρεσε σε 3
Έγνω δε φωρ τε φώρα και λύκος λύκον.

μτφρ: ξέρει ο κλέφτης τον κλέφτη και ο λύκος τον λύκο

Αρχαία παροιμία

άρεσε σε 5
  
  Χυδαιότητα
Έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν.

Αιλιανός, 170-235 μ.Χ., Ρωμαίος σοφιστής

άρεσε σε 5
Ύες βορβόρω ήδονται μάλλον ή καθαρώ ύδατι.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: τα γουρούνια ευχαριστιούνται περισσότερο στον βούρκο, παρά στο καθαρό νερό

άρεσε σε 127
  
  Υβρεολογία
Σον φίλον ει θέλεις δοκιμάσαι, ή μέθυσον ή ύβρισον.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 66
Τριβαλλοί τέτταρας φάλαγγας εν ταις μάχαις ποιούνται: την πρώτην των ασθενών, την εχομένην των κρατίστων, την τρίτην των ιππέων, τελευταίαν την των γυναικών, αί αυτούς εις φυγήν τρεπομονένους κωλύουσι βλασφημούσαι.

Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ. αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

(οι Τριβαλλοί ήταν αρχαίο Θρακική φυλή)

άρεσε σε 5
  
  Πονηριά
Φασί κακίστους οι πονηροί τους καλούς.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: οι πονηροί κατηγορούν τους καλούς ότι είναι κάκιστοι

άρεσε σε 30
Προφάσεως δείται μόνον η πονηρία.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 75
Ανδρός πονηρού φεύγε συνοδίαν αεί.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 41
Νόμος πονηρός ανομίαν παρεισφέρει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 19
Αλωπεκίζειν προς ετέραν αλώπεκα.

μτφρ: κάνει την αλεπού σε άλλη αλεπού

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 8
Όφις Έλλην ο ποικίλος.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

(πικρό και πολυσήμαντο σχόλιο του Πέρση χιλίαρχου Ρωξάνη, για τον Θεμιστοκλή)

άρεσε σε 35
Δειναί γαρ αι γυναίκες ευρίσκειν τέχνας.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ιφιγένεια εν Ταύροις

μτφρ: οι γυναίκες είναι άφταστες στο να βρίσκουν τεχνάσματα

άρεσε σε 20
Ανήρ πονηρός δράσσεται πράον λόγον. Έχει γαρ αυτός τους λόγους ώσπερ δόλους.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

(δόλοι=δολώματα)

άρεσε σε 28
Μη προς εμέ τα ποικίλα.

ποικίλα=πονηρά

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(νεοελληνική απόδοση: όχι σε μένα αυτά)

άρεσε σε 5
Γυνή πολλά ανδρός οξυτέρη προς κακοφραδμοσύνην.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

απόδοση: η γυναίκα είναι πιο ξύπνια από τον άντρα στις πονηριές

άρεσε σε 102
Ουδείς εκών πονηρός ουδ’ άκων μάκαρ.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 4
Ποτί πονηρόν ου άχρηστον όπλον ά πονηρία.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

απόδοση: απέναντι στους πονηρούς, η πονηριά δεν είναι άχρηστο όπλο

άρεσε σε 6
Βουλή πονηρά χρηστόν ουκ έχει τέλος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: η πονηρή (ή η κακή) πρόθεση δεν οδηγεί σε καλό

άρεσε σε 8
Ποικιλώτερος ύδρας.

μτφρ: πιο πονηρός από φίδι

Αρχαία παροιμιακή φράση

  
  Απειλή
Έσσετ’ ήμαρ.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Δ’ 164, Ζ:448

μτφρ: θα ‘ρθει η μέρα που...

άρεσε σε 141
Μη απειλείν ουδενί. Γυναικώδες γαρ.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 34
Αι μεν βρονταί τους παίδας, αι δε απειλαί τους άφρονας καταπλήττουσι.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: οι μεν βροντές τρομάζουν τα παιδιά και οι απειλές τους ανόητους

άρεσε σε 183
Διογένης ερωτηθείς τι των θηρίων κάκιστα δάκνει έφη: των μεν αγρίων συκοφάντης, των δε ημέρων κόλαξ.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 123
  
  Εμπαιγμός
Τω δυστυχούντι μη επιγέλα.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 40
Λοιδωρούμενος ποτε ανεχώρει. Του δ’ επιδιώκοντος ειπόντος, «τι φεύγεις;», «ότι», φησί, «του μεν κακώς λέγειν συ την εξουσίαν έχεις, του δε μη ακούειν εγώ».

Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

(από τον Διογένη Λαέρτιο)

άρεσε σε 14
Ατυχίαν μη ονειδίζειν, νέμεσιν αιδούμενον.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: την ατυχία [του άλλου] μην την κοροϊδεύεις, φοβούμενος τη θεία δίκη

άρεσε σε 25
Μη λοιδόρει γυναίκα μηδέ νουθέτει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 47
Ακούσας υπό τινος λοιδορείσθαι, «Απόντα με,» έφη, «και μαστιγούτω.»

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: όταν άκουσε ότι κάποιος τον κορόιδευε, «όταν λείπω, μπορούν και να με μαστιγώσουν», είπε

άρεσε σε 201
  
  Καχυποψία
Νήφε και μέμνησο απιστείν.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

μτφρ: να παραμένεις νηφάλιος και να θυμάσαι να δυσπιστείς

άρεσε σε 48
Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας.

Βιργίλιος, 70-19 π.Χ., Λατίνος ποιητής

άρεσε σε 94
Επαινούμενος, μη πάντα πίστευε.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 6
Ανδρών δε φαύλων όρκον εις ύδωρ γράφε.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 24
Όρκους εγώ γυναικός εις ύδωρ γράφω.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

άρεσε σε 55
Εχθροίς απιστών ούποτ’ αν πάθοις βλάβην.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αν δεν εμπιστεύεσαι τους εχθρούς σου δεν πρόκειται ποτέ να ζημιωθείς

άρεσε σε 23
Δει τοις μεν εχθροίς και περί των πιστών απιστείν, τοις δε φίλοις και τα άπιστα πιστεύειν.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 19
Λόγον παρ’ εχθρού μη ποθ’ ηγήση φίλον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: τα λόγια του εχθρού σου μην τα θεωρήσεις ποτέ φιλικά

άρεσε σε 34
Μη πάσι πίστευε.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

άρεσε σε 14
Ένεστι γαρ πως τούτο τη τυραννίδι νόσημα, τοις φίλοισι μη πεποιθέναι.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Προμηθεύς Δεσμώτης

μτφρ: κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι αρρώστια του τυραννικού καθεστώτος: να μην εμπιστεύεται [ούτε] τους φίλους του

άρεσε σε 17
Πίστει χρήματ’ όλεσσα, πιστίῃ δ’ εσάωσα· γνώμη δ’ αργαλέη γίγνεται αμφοτέρων.

Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: με την εμπιστοσύνη έχασα, με την δυσπιστία γλίτωσα· οι αποφάσεις δυσκολεύονται και από τις δύο.

άρεσε σε 6
  
  Περιφρόνηση
Διά πενίαν μηδενός καταφρόνει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: να μην περιφρονείς κανέναν για τη φτώχεια του

άρεσε σε 29
  
  Άρνηση
Ου δώσω δε ουδέ φάρμακον ουδενί αιτηθείς θανάσιμον.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

μτφρ: αν μου ζητήσουν θανατηφόρο φάρμακο, σε κανέναν δεν θα δώσω

(όρκος του Ιπποκράτη)

άρεσε σε 37
Μελετώ αποτυγχάνειν.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

(εξηγώντας γιατί ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα)

άρεσε σε 79
  
  Απόρριψη
Παύσαι προς με καλλωπιζόμενος.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος – Φαίδρος

μτφρ: σταμάτα να μου κουνιέσαι [για να με καλοπιάσεις]

άρεσε σε 24
Ά μη προσήκει μητ’ άκουε μηθ’ όρα.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αυτά που δεν πρέπει, μήτε να τ’ ακούς μήτε να τα βλέπεις.

άρεσε σε 20
Μη προς εμέ τα ποικίλα.

ποικίλα=πονηρά

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(νεοελληνική απόδοση: όχι σε μένα αυτά)

άρεσε σε 5
Παν το ανόμοιον ακοινώνητον.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 32
Εκάς οι βέβηλοι.

μτφρ: μακριά οι αμύητοι, οι ασεβείς

Από το τελετουργικό των Ελευσίνιων Μυστηρίων

(εντολή πριν την έναρξη των Μυστηρίων για να απομακρυνθούν οι αμύητοι που συμμετείχαν μέχρι τότε στον εορτασμό)

άρεσε σε 4
Ει μη καθήκει, μη πράξης· ει μη αληθές εστι, μη είπης.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' ιβ’17

μτφρ: αν δεν είναι σωστό, μην το κάνεις­ αν δεν είναι αλήθεια, μην το πεις

άρεσε σε 27
  
  Κριτική
Βασιλικόν, καλώς ποιούντα κακώς ακούειν.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

απόδοση: είναι μεγαλειώδες να σε κατηγορούν ενώ κάνεις το σωστό

(σχόλιο του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Πλάτωνας μίλησε άσχημα γι’ αυτόν)

άρεσε σε 95
Εάν τοις άλλοις επιτιμώμεν, αυτοί μη δρώμεν

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 37
Θαυμάζειν δε έφη πώς παρά τοις Έλλησιν αγωνίζονται μεν οι τεχνίται, κρίνουσι δε οι μη τεχνίται.

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος

τεχνίται=οι ειδικοί

άρεσε σε 13
  
  Αμφιβολία
Αγχιβασίην

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

πιθανότερη μετάφραση: προσέγγιση αμφισβητώντας

άρεσε σε 21
  
  Εξαπάτηση
Μη γυναικός εν τρόποις εμέ άβρυνε.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Αγαμέμνων

μτφρ: μη με καλοπιάνεις με γυναικείες μεθόδους ("άσε τα γυναικουλίστικα")

άρεσε σε 11
Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

μτφρ: με θέληση, με παραμύθια και με την τέχνη της εξαπάτησης

(ερωτηθείς πώς κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο σε τόσο σύντομο διάστημα)

άρεσε σε 226
Την αγοράν ωρισμένον τόπον εις το αλλήλους απατάν και πλεονεκτείν.

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος

μτφρ: η αγορά είναι το μέρος που έχει οριστεί για να εξαπατά ο ένας τον άλλο και να είναι πλεονέκτης

άρεσε σε 29
Οι αγαθοί ευαπάτητοι.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: οι καλοί άνθρωποι εξαπατούνται εύκολα

άρεσε σε 66
Ανήρ πονηρός δράσσεται πράον λόγον. Έχει γαρ αυτός τους λόγους ώσπερ δόλους.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

(δόλοι=δολώματα)

άρεσε σε 28
  
  Επιτηδειότητα
Τοις επιτηδείοις συγχρώ

μτφρ: να συναναστρέφεσαι τους ικανούς

Δελφικό παράγγελμα

άρεσε σε 9
Πολλάς αν εύροις μηχανάς, γυνή γαρ εί.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ανδρομάχη

μτφρ: μπορείς να βρεις πολλά τεχνάσματα, αφού είσαι γυναίκα

άρεσε σε 18
  
  Δικαιολογίες
Όμφακες εισίν.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 24
Το δε σώφρον του ανάνδρου πρόσχημα.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: Η σύνεση είναι το πρόσχημα του άνανδρου

άρεσε σε 115
Προφάσεως δείται μόνον η πονηρία.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 75
Αρετής ελπίς ο θεός εστιν, ου δειλίας πρόφασις.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 9
  
  Υπερβολές
Μέτρον άριστον.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

άρεσε σε 108
Μηδέν Άγαν.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

άρεσε σε 140
Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

μτφρ: οτιδήποτε υπερβολικό είναι αντίθετο στη φύση

άρεσε σε 59
Το γαρ ηδύ, εάν πολύ, ου τι γε ηδύ.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 12
Ήλιος ούκ αν υπερβήσεται μέτρα.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: [ακόμα και] ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τα μέτρα [που του αναλογούν]

άρεσε σε 81
Οι πέρα στέρξαντες, οίδε και πέρα μισούσι.

μτφρ: αυτοί που αγάπησαν υπερβολικά, αυτοί και μισούν υπερβολικά

Ανώνυμος αρχαίος τραγικός ποιητής

άρεσε σε 101
Φιλούσι ιατροί λέγειν τά φαύλα μείζω.

μτφρ: συνηθίζουν οι γιατροί [για το συμφέρον τους] να μεγαλοποιούν τα άσχημα

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 9
Εις Μύνδον ελθών και θεασάμενος μεγάλας τας πύλας, μικράν δε την πάλιν, έφη, «άνδρες Μύνδιοι, κλείσατε τας πύλας, μη η πόλις υμών εξέλθη».

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

(από τον Διογένη Λαέρτιο)

άρεσε σε 23
  
  Θυμός
Αθάνατον οργήν μη φύλαττε, θνητός ων.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 32
Θυμού κράτει.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 44
Δύο τα εναντιώτατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: δυο πράγματα είναι αντίθετα στη λήψη σωστής απόφασης, η βιασύνη και η οργή

άρεσε σε 205
Μένεα πνέων.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής

(σε πολλά σημεία στην Ιλιάδα)

άρεσε σε 16
Μήνιν άειδε θεά Πηληιάδεω Αχιλήος.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Α’ 1

(η πρώτη φράση της Ιλιάδας)

άρεσε σε 23
Το γαρ μηδαμού κρατείν οργής απαίδευτον και ακόλαστον

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: να μη συγκρατείς καθόλου την οργή σου είναι ανάγωγο και χυδαίο

άρεσε σε 18
Εν οργή μήτε τι λέγειν μήτε πράσσειν.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 107
Πολλά εστι του θυμού φοβερά, πολλά δε και γελοία.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 22
Χόλος νόον οιδάνει.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Ι’ 549

μτφρ: ο θυμός φουσκώνει το μυαλό

άρεσε σε 38
Σώφρονος ανδρός έχθραν φυλάττεσθαι και οργήν.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: είναι χαρακτηριστικό μυαλωμένοτ ανθρώπου να μένει μακριά από έχθρα και οργή

άρεσε σε 42
Ακαίρου θυμού το κέρδος πτώσις.

Μέγας Βασίλειος, 330-379, Πατέρας της Εκκλησίας

άρεσε σε 23
Ά πάσχοντες υφ’ ετέρων οργίζεσθε, ταύτα τοις άλλοις μη ποιείτε.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

(προς Νικοκλέα Ιε, 61)

άρεσε σε 11
Αιδώς γαρ οργής πλείον ωφελεί βροτούς.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Τημενίδαι

μτφρ: η ντροπή ωφελεί τους ανθρώπους περισσότερο από το θυμό

άρεσε σε 5
Οργής νοσούσης εισίν ιατροί λόγοι.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Προμηθεύς Δεσμώτης

μτφρ: τα λόγια θεραπεύουν ένα μυαλό που είναι άρρωστο [ή οργισμένο]

άρεσε σε 6
Ότι ουδέν ήττον τα αυτά ποιήσουσι, καν συ διαρραγής.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' η’ 4

μτφρ: δεν θα κάνουν τίποτα λιγότερο, ακόμα κι αν εσύ γίνεις έξαλλος

άρεσε σε 10
Οργής ματαίας εισί αίτιοι λόγοι.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

μτφρ: η αιτία της άδικης οργής είναι τα λόγια

άρεσε σε 6
Ο μαινομένοις μη συμαινόμενος ούτος μαίνεται.

μτφρ: κάποιος που δεν είναι οργισμένος όταν βρεθεί με οργισμένους, οργίζεται

Αρχαία παροιμία

άρεσε σε 5
Χαλεπώτερον ηδονῇ μάχεσθαι ή θυμῷ.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: Είναι πιο δύσκολο να αντιστέκεσαι στην ηδονή παρά στο θυμό.

άρεσε σε 9
  
  Εκδίκηση
Τύμμα τύμματι τίσαι.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Αγαμέμνων

μτφρ: την πληγή με πληγή την πληρώνεις

άρεσε σε 107
  
  Τιμωρία
Ζευς κολαστής των άγαν υπερφρόνων.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ηρακλείδαι

μτφρ: ο Ζευς είναι τιμωρός αυτών που είναι υπερβολικά υπερήφανοι

(πρόκειται για παροιμία· τη χρησιμοποιεί και ο Αισχύλος στους Πέρσες)

άρεσε σε 7
Το κατ' αρχάς [κακόν] μή κολαζόμενον επί μείζον αύξεται

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 16
Σχέτλια μεν έπαθες, ανόσια δ’ ειργάσω.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ηλέκτρα

μτφρ: έπαθες φρικτά, αλλά έκανες απαίσια

άρεσε σε 5
  
  Μετάνοια
Μόνη σιγή μεταμέλειαν ου φέρει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: μόνο η σιωπή δεν δείχνει μεταμέλεια

άρεσε σε 45
Ου μετανοείν, αλλά προνοείν χρη τον άνδρα τον σοφόν.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

άρεσε σε 25
Σιμωνίδης έλεγε μηδέποτε αυτώ μεταμελήσαι σιγήσαντι, φθεγξαμένω δε πολλάκις.

Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ. αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

άρεσε σε 9
Πράττε αμεταμέλητα.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 10
Προβουλεύεσθαι κρείσσον προ των πράξεων ή μετανοείν.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: είναι προτιμότερο α σκέφτεσαι πριν από τις πράξεις παρά να μετανοείς [αργότερα]

άρεσε σε 5
  
  Φυγή
Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

ερμηνεία: Αυτός που αποφεύγει τη μάχη στο τέλος θα τη δώσει.

άρεσε σε 117
Αντίγονος υποχωρών ποτε τοις πολεμίοις επερχομένοις, «ουκ», έφη, «φεύγειν αλλά διώκειν το συμφέρον οπίσω κείμενον».

Αντίγονος Α΄, 382-301 π.X., Βασιλιάς της Μακεδονίας

μτφρ: ο Αντίγονος υποχωρώντας μπροστά στον εχθρό είπε «δεν το βάζω στα πόδια αλλά κυνηγάω το συμφέρον μου που βρίσκεται προς τα πίσω»

άρεσε σε 8
Γιγνώσκω ον φύγω μη γιγνώσκων προς ον φύγω.

Κικέρων, 106-43 π.Χ., Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός

μτφρ: ξέρω από ποιον να ξεφύγω [για να γλυτώσω] αλλά δεν ξέρω σε ποιον να πάω

(για το αδιέξοδο της επιλογής μεταξύ Πομπηίου και Ιουλίου Καίσαρος)

άρεσε σε 40
Ει μεν διώκει σε βασιλεύς, φύγε· ει δε Θεός, κάθου.

Βυζαντινή παροιμία

(διότι ο θεός πανάγαθος, ενώ ο βασιλιάς αμείλικτος)

άρεσε σε 4
  

σελίδα 8 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece