Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 9 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Ανθρώπινες σχέσεις
Ξένους ξένιζε και συ γαρ ξένος γ’ έση.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 88
Οι άνθρωποι γεγόνασιν αλλήλων ένεκα. Ή δίδασκε ούν ή φέρε.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' η’59

άρεσε σε 24
Αλλήλων καταφρονούντες αλλήλοις αρεσκεύονται και αλλήλων υπερέχειν θέλοντες, αλλήλοις υποκατακλίνονται.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' ια’14

άρεσε σε 132
Ό συ μισείς, ετέρω μη ποιήσεις.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

άρεσε σε 100
Εν πόλει μήτε ως λέων ανατρέφου μήτε ως κώνωψ. Το μεν γαρ εκπατείται, το δε καιροφυλακτείται.

Μητρόδωρος ο Χίος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

άρεσε σε 50
Πάσιν άρεσκε.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

μτφρ: να είσαι αρεστός σε όλους

άρεσε σε 17
Βούλου δ’ αρέσκειν πάσι, μη σαυτώ μόνον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: να επιδιώκεις να είσαι αρεστός σε όλους, όχι μόνο στον εαυτό σου

άρεσε σε 40
Αγάπα τον πλησίον σου μικρά ελαττούμενος.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: να ανέχεσαι τον πλησίον σου ακόμα και μειώνοντας [ή ζημιώνοντας] λίγο τον εαυτό σου

άρεσε σε 85
  
  Γείτονες
Γαμείν δε μέλλων βλέψον εις τους γείτονας.

μτφρ: όταν πρόκειται να παντρευτείς, ρώτα τους γείτονες (της)

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 15
Οξύτερον οι γείτονες βλέπουσι των αλωπεκέων.

Αρχαία παροιμία

άρεσε σε 5
Φθονερόν αεί των γειτόνων όμμα.

Αρχαία παροιμία

άρεσε σε 7
  
  Αλληλεπίδραση
Κακοίς ομιλών καυτός εκβήσει κακός.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αν συναναστρέφεσαι κακούς, και συ θα γίνεις κακός.

άρεσε σε 45
Έτερος εξ ετέρου σοφός το τε πάλαι το τε νυν.

Βακχυλίδης, 518-452 π.Χ., Αρχαίος Χορικός ποιητής

μτφρ: ο καθένας γίνεται σοφός από τον άλλον, και παλιά και τώρα

(εξηγώντας γιατί χρησιμοποιεί φράσεις του Σιμωνίδη του Κείου και όχι μόνο δικές του)

άρεσε σε 10
Ο μαινομένοις μη συμαινόμενος ούτος μαίνεται.

μτφρ: κάποιος που δεν είναι οργισμένος όταν βρεθεί με οργισμένους, οργίζεται

Αρχαία παροιμία

άρεσε σε 5
  
  Αγάπη & Έρωτας
Τυφλός ο έρως.

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 54
Έρως ανίκατε μάχαν,
Έρως, ός εν κτήμασι πίπτεις, ός εν μαλακαίς παρειαίς νεάνιδος εννυχεύεις.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αντιγόνη

άρεσε σε 217
Πολύ κρείττων εστίν ο της ψυχής ή ο του σώματος έρως

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 92
Ούτε δια τούτου ούτε άνευ τούτου.

Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: ούτε γι’ αυτό ούτε χωρίς αυτό

(απάντηση στην ερώτηση αν «ο έρως ένεκα τής συνουσίας γίγνεται»)

άρεσε σε 147
Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Η φιλία [ή η αγάπη] είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα.

άρεσε σε 814
Επιθυμίαν μεν διπλασθιαθείσαν έρωτα είναι, έρωτα δε διπλασιασθέντα μανίαν γίγνεσθαι.

Πρόδικος, 5ος-4ος π.Χ. αι, Αρχαίος Έλληνας σοφιστής από την Κέα

άρεσε σε 39
Αγάπης δε ουδέν μείζον ούτε ίσον εστί.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 78
Έρωτα παύει λιμός ή χαλκού σπάνις.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: τον έρωτα τον σταματάει η πείνα ή η έλλειψη χρημάτων

άρεσε σε 239
Οι πέρα στέρξαντες, οίδε και πέρα μισούσι.

μτφρ: αυτοί που αγάπησαν υπερβολικά, αυτοί και μισούν υπερβολικά

Ανώνυμος αρχαίος τραγικός ποιητής

άρεσε σε 101
Χαλκοτύπος τον Έρωτα μεταλλάξας επόησε τήγανον, ουκ αλόγως όττι και αυτό φλέγει.

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής

μτφρ: χαλκωματάς τόν Έρωτα τόν έκανε τηγάνι, κ’ ήτανε κάτι λογικό γιατί καί τούτο καίει

άρεσε σε 31
Τω μεθύειν το εράν όμοιόν εστι. Ποιεί γαρ θερμούς και ιλαρούς και διακεχυμένους.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: Ο έρωτας μοιάζει με το μεθύσι. Κάνει τους ανθρώπους θερμούς, εύθυμους και διαχυτικούς.

άρεσε σε 105
Έρως εν τοις αμηχάνοις ευπορώτατος.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: ο έρωτας στις δυσκολίες είναι εφευρετικότατος

άρεσε σε 67
Διογένης τον έρωτα είπε σχολαζόντων ασχολίαν.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: Ο Διογένης είπε ότι ο έρωτας είναι ασχολία των αργόσχολων

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 101
Αφροδίσιος γαρ όρκος ουκ εμποίνιμος.

μτφρ: ο όρκος που δίνεται για τον έρωτα δεν σηκώνει τιμωρία

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 51
Ου το εράν νόσος, αλλά το μη εράν. Ει γαρ από του οράν το εράν, τυφλοί οι μη ερώντες. Νυν έγνων τον Έρωτα. Βαρύς Θεός!

Φιλόστρατος, 170-246 μ.Χ., Έλληνας σοφιστής της Ρωμαϊκής περιόδου

άρεσε σε 54
Τυφλούται ο φιλών περί το φιλούμενον.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 48
Εκ του οράν το εράν.

μτφρ: από αυτά που βλέπουμε [δημιουργείται] ο έρωτας

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 50
Επ’ ευτυχία τη μεγίστη παρά θεών η τοιαύτη μανία δίδοται.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: Η μεγαλύτερη ευτυχία που δίνεται από τους θεούς είναι αυτή η μανία [ο έρωτας].

άρεσε σε 9
  
  Άντρας & Γυναίκα
Ένιοι, πόλεων μεν δεσπόζουσι, γυναιξί δε δουλεύουσι.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: κάποιοι κυβερνούν πόλεις αλλά είναι δούλοι γυναικών

άρεσε σε 68
Γυνή δικαία του βίου σωτηρία.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: η καλή γυναίκα είναι σωτηρία στη ζωή [ενός άντρα]

άρεσε σε 122
Ού μεν γαρ τι γυναικός άμεινον αγαθής.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 702

μτφρ: δεν υπάρχει κάτι καλύτερο [για τον άντρα] από την καλή γυναίκα

άρεσε σε 76
Τας μεν κόρας άνδρας ευρείν δει, τας δε γυναίκας σώζειν τους έχοντας.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 15
Αδρανές άρρεν τε και θήλυ χωρίς αλλήλων.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 20
Υπό γυναικός άρχεσθαι ύβρις αν ανδρί είη εσχάτη.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: το να εξουσιάζεται ένας άντρας από μια γυναίκα είναι ο μεγαλύτερος εξευτελισμός

άρεσε σε 161
Γυνή πολλά ανδρός οξυτέρη προς κακοφραδμοσύνην.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

απόδοση: η γυναίκα είναι πιο ξύπνια από τον άντρα στις πονηριές

άρεσε σε 102
Παρθενικήν δε γαμείν, ως κ’ ήθεα κεδνά διδάξης.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 699

μτφρ: να παντρευτείς παρθένα για να της διδάξεις σωστά ήθη

άρεσε σε 57
Γυναικός άρχε.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 22
Το άρρεν προς το θήλυ φύσει το μεν κρείττον το δε χείρον, και το μεν άρχον το δ' αρχόμενον.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος – Πολιτικά Α’

άρεσε σε 52
  
  Ερωτισμός
Τις δε βίος, τι δε τερπνόν άτερ Χρυσής Αφροδίτης;

μτφρ: τι είναι η ζωή, τι ωραίο υπάρχει εκτός από τη χρυσή Αφροδίτη [τον έρωτα];

Μίμνερμος, Αρχαίος ποιητής

άρεσε σε 37
Νέας γυναικός ου με μη λάθη φλέγων οφθαλμός ήτις ανδρός γεγευμένη. Έχω δε τούτων θυμόν ιππογνώμονα.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Τοξοτιδες

μτφρ: Δεν μου ξεφεύγουν τα φλογερά βλέμματα νέας γυναίκας που έχει γνωρίσει άντρα. Τις θέλω σαν επιβήτορας.

άρεσε σε 17
  
  Σεξ
Λυχνίας σβεσθείσης, πάσα γυνή ομοία.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 557
Ούτε δια τούτου ούτε άνευ τούτου.

Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: ούτε γι’ αυτό ούτε χωρίς αυτό

(απάντηση στην ερώτηση αν «ο έρως ένεκα τής συνουσίας γίγνεται»)

άρεσε σε 147
Άμα δε το χιτώνι εκδυομένω εκδύεται και την αιδώ γυνή.

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

άρεσε σε 80
Έλληνες την του σπέρματος πρώσιν απουσίαν καλούσιν και συνουσίαν την μίξιν.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: οι Έλληνες ονομάζουν την εκσπερμάτωση «απουσία» και το σμίξιμο «συνουσία»

  
  Ομοφυλοφιλία
Παιδός δ' ευμόρφου φρουρείν νεοτήσιον ώρην· πολλοί γαρ λυσσώσι προς άρσενα μείξιν έρωτος.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο

άρεσε σε 8
Μήτε γαμοκλοπέειν μήτ´ άρσενα Κύπριν ορίνειν.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο

μτφρ: ούτε να ξενοπηδάς ούτε να ερεθίζεις αντρικό μόριο

(Κύπρις= η θεά Αφροδίτη και μτγν:«βάλανος του ανδρικού αιδοίου»)

άρεσε σε 24
Το δ’ εξ ερωτικής φιλίας συνηρμοσμένον στίφος αδιάλυτον είναι και άρρηκτον, όταν οι μεν αγαπώντες τους ερωμένους, οι δ’ αισχυνόμενοι τους ερώντας εμμένωσι τοις δεινοίς υπέρ αλλήλων.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

(«Πελοπίδας», σχετικά με τον Ιερό Λόχο)

άρεσε σε 2
  
  Γάμος
Γαμείν εκ των ομοίων. Εάν γαρ εκ των κρειττόνων, δεσπότας, ου συγγενείς κτήσει.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

μτφρ: να παντρεύεσαι από τη σειρά σου. Αν παντρευτείς καλύτερο θα αποκτήσεις αφεντικά, όχι συγγενείς.

άρεσε σε 46
Γάμος γαρ ανθρώποισιν ευκταίον κακόν.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 8
Γαμείν δε μέλλων βλέψον εις τους γείτονας.

μτφρ: όταν πρόκειται να παντρευτείς, ρώτα τους γείτονες (της)

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 15
Βίον καλόν ζης αν γυναίκα μη έχεις.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 35
Γάμει δε μη την προίκα αλλά την γυναίκα.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 51
Προτρεπομένη δε τον άνδρα Λεωνίδαν εξιόντα εις Θερμοπύλας άξιον της Σπάρτης φανήναι, ηρώτα τι χρη πράττειν· ο δε έφη, «αγαθόν γαμείν και αγαθά τίκτειν.»

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

(αναφέρεται στην Γοργώ, κόρη του βασιλιά Κλεομένη και σύζυγο του Λεωνίδα)

άρεσε σε 17
Ή μη γάμει το σύνολον ή γαμών κράτει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 106
Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αισχράν, έξεις ποινήν.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: αν πάρεις όμορφη θα την μοιράζεσαι, αν πάρεις άσχημη θα τιμωρηθείς

(απάντηση στην ερώτηση «τι γυναίκα να παντρευτώ;»)

άρεσε σε 118
Δει δε μη τοις όμμασι γαμεί μη τοις δακτυλίοις.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός – Ηθικά 141

μτφρ: δεν πρέπει να παντρεύεται κανείς ούτε για τα μάτια (για την ομορφιά) ούτε για τα δαχτυλίδια (για τα χρήματα)

άρεσε σε 9
  
  Μοιχεία
Μήτε γαμοκλοπέειν μήτ´ άρσενα Κύπριν ορίνειν.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο

μτφρ: ούτε να ξενοπηδάς ούτε να ερεθίζεις αντρικό μόριο

(Κύπρις= η θεά Αφροδίτη και μτγν:«βάλανος του ανδρικού αιδοίου»)

άρεσε σε 24
  
  Γονείς
Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

άρεσε σε 322
Ως ουδέν γλύκιον ης πατρίδος ουδέ τοκήων γίνεται.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια ι’ 34

μτφρ: Τίποτε γλυκύτερο δεν υπάρχει από την πατρίδα κι απ’ τους γονείς

άρεσε σε 94
Εκ γάρ πατρός και μητρός όστις εκπονεί σκληράς διαίτας, οι γόνοι βελτίονες.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Μελέαγρος

μτφρ: οι γονείς που σκληραγωγούν κάνουν καλύτερα παιδιά

άρεσε σε 22
Το μεν θήλυ τίκτειν, το δε άρρεν οχεύειν.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

οχεύω=βατεύω

(από την «Πολιτεία»)

άρεσε σε 14
Μη έριζε γονεύσι καν δίκαια λέγεις.

μτφρ: μη μαλώνεις με τους γονείς σου ακόμα κι αν έχεις δίκιο.

Αρχαία παροιμία

άρεσε σε 12
  
  Γυναίκα
Γυναιξί πάσαις κόσμον η σιγή φέρει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: σε όλες τις γυναίκες η σιωπή είναι στολίδι

άρεσε σε 120
Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 489
Ρύπος γυνή πέφυκε ηργυρωμένος.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 16
Γυναικί κόσμος οι τρόποι, ουχί χρυσία.

μτφρ: το στολίδι της γυναίκας είναι η συμπεριφορά και όχι τα κοσμήματα.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 59
Λυχνίας σβεσθείσης, πάσα γυνή ομοία.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 557
Ερωτηθείσα υπό τινος Αττικής,
«διά τι υμείς άρχετε μόναι των ανδρών αι Λάκαιναι;»
«ότι», έφη, «και τίκτομεν μόναι άνδρας».

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

απόδοση: οι Σπαρτιάτισσες είναι οι μόνες γυναίκες στην Ελλάδα που κυβερνάνε άντρες επειδή μόνο αυτές γεννάνε άντρες

(απάντηση από την Γοργώ, κόρη του βασιλιά Κλεομένη και σύζυγο του Λεωνίδα)

άρεσε σε 118
Γυνή το σύνολόν εστι δαπανηρόν φύσει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: στο σύνολό τους οι γυναίκες είναι εκ φύσεως σπάταλες

άρεσε σε 38
Γυνή γαρ ουδέν οίδε πλην ό βούλεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα εκτός από αυτό που θέλει

άρεσε σε 192
Γυνή δε κολακεύει σε του λαβείν χάριν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 27
Το θήλυ έχει το βουλητικόν αλλ' άκυρον.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: η γυναίκα θέλει αλλά δεν μπορεί

άρεσε σε 82
Ουδέν εστι θηρίον γυναικός αμαχώτερον.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Λυσιστράτη

μτφρ: δεν υπάρχει θηρίο πιο δύσκολο να πολεμήσεις από τη γυναίκα

άρεσε σε 133
Πᾶσαν Ὅμηρος ἔδειξε κακὴν σφαλερὴν τε γυναῖκα, σώφρονα καὶ πόρνην, ἀμφοτέρας ὄλεθρον. Ἐκ γὰρ τῆς Ἑλένης μοιχευσαμένης φόνος ἀνδρῶν καὶ διὰ σωφροσύνην Πηνελόπης θάνατοι. Ἰλιὰς οὖν τὸ πόνημα μιᾶς χάριν ἐστὶ γυναικός, αὐτὰρ Ὀδυσσείῃ Πηνελόπη πρόφασις.

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 31
Γυνή ανδρός φθονερώτερον και μεμψιμοιρότερον.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 95
Μη λοιδόρει γυναίκα μηδέ νουθέτει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 47
Γυναικί μη πίστευε, μηδ᾽ αν αποθάνη.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 133
Γυναικός εσθλής εστι σώζειν οικίαν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: καθήκον της καλής γυναίκας είναι να σώζει το σπίτι της

άρεσε σε 45
Εκ των γυναικών όλλυται κόσμος άπας.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 23
Διά τας γυναίκας πάντα τα κακά γίγνεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 26
Τερπνόν κακόν πέφυκεν ανθρώποις γυνή.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 14
Χρυσός και γυνή τους φίλους εχθρούς ποιεί.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 44
Λέοντι κρείττον ή γυναικί συμβιούν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: καλύτερα να ζεις με λιοντάρι παρά με γυναίκα

άρεσε σε 29
Γυνή γυναικός πώποτ’ ουδέν διαφέρει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: γυναίκα από γυναίκα δεν διαφέρει σε τίποτα

άρεσε σε 29
Πολλάς αν εύροις μηχανάς, γυνή γαρ εί.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ανδρομάχη

μτφρ: μπορείς να βρεις πολλά τεχνάσματα, αφού είσαι γυναίκα

άρεσε σε 18
Πάντων δυσμαχώτατον γυνή.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Οιδίπους

άρεσε σε 13
Κακόν φυτόν πέφυκε βίω γυνή κακή.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 13
Ίση λεαίνης και γυναικός ωμότης.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 14
Μηδέν ανακοινού τη γυναικί χρήσιμον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 12
Ουκ έστιν ούτε τείχος ούτε χρήματα ούτ’ άλλο δυσφύλακτον ουδέν ως γυνή.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Δανάη

μτφρ: δεν υπάρχει τείχος ή πράγματα που να φυλάγεται πιο δύσκολα από τη γυναίκα.

άρεσε σε 12
Γυνή στρατηγεί και γυνή στρατεύεται.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 11
  
  Παιδιά
Ζηλωτός όστις ηυτύχησεν εις τέκνα

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 41
Ο μη δαρείς άνθρωπος ου παιδεύεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 91
Αυθαίρετος λύπη ’στιν η τέκνων σπορά.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: οικειοθελής λύπη είναι να σπέρνεις παιδιά

άρεσε σε 17
Χαλεπόν θυγάτηρ κτήμα και δυσδιάθετον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 11
Δαρείου και Παρυσάτιδος γίγνονται παίδες δύο.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

(η πρώτη φράση από την «Κύρου Ανάβασιν»)

άρεσε σε 37
  
  Φιλία
Κρίνει φίλους ο καιρός, ως χρυσόν το πυρ.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 155
Ζην ουκ άξιος, ότω μηδείς εστι χρηστός φίλος.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 41
Ο φίλος τον φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκει.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 190
Ζει χύτρα, ζη φιλία.

μτφρ: όσο βράζει η χύτρα, υπάρχει φιλία

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 23
Φιλίας μεν αρχή έπαινος, έχθρας δε ψόγος.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 52
Εάν δ’ έχωμεν χρήμαθ’, έξομεν φίλους

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ:αν έχουμε λεφτά, θα έχουμε και φίλους

άρεσε σε 60
Μηδένα φίλον ποιού, πριν αν εξετάσης πώς κέχρηται τοις προτέροις φίλοις.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 108
Δούλοι γαρ και δεσπότης ουκ αν ποτέ γένοιντο φίλοι.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 85
Φίλοις ευτυχούσι και δυστυχούσιν ο αυτός ίσθι.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

μτφρ: να είσαι ο ίδιος σε φίλους που ευτυχούν και δυστυχούν

άρεσε σε 111
Φίλους μη ταχύ κτω.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: μην κάνεις βιαστικά φίλους

άρεσε σε 122
Εν τοίς κακοίσι τους φίλους ευεργέτει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: να ευεργετείς τους φίλους όταν τους συμβαίνει κάτι κακό

άρεσε σε 42
Φίλος και ίππος εν ανάγκη δοκιμάζονται.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 99
Φίλους κτίζε και μη χρήματα.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

χρήματα=υλικά αγαθά

άρεσε σε 49
Βραδέως μεν φίλος γίγνου, γενόμενος δε, πειρώ διαμένειν.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: Μη βιάζεσαι να γίνεις φίλος, αλλά όταν γίνεις, προσπάθησε να παραμείνεις

άρεσε σε 186
Ουδείς φίλος ώ πολλοί φίλοι.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 426
Επί δείπνα των φίλων βραδέως πορεύου, επί δε τας ατυχίας ταχέως.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 75
Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Η φιλία [ή η αγάπη] είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα.

άρεσε σε 814
Βέβαιος ίσθι και βεβαίοις χρώ φίλοις.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

(βέβαιος=σταθερός)

άρεσε σε 25
Σον φίλον ει θέλεις δοκιμάσαι, ή μέθυσον ή ύβρισον.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 66
Ο φίλος τον φίλον εν πόνοις και κινδύνοις ου λείπει.

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 81
Ο μεν Ηφαιστίων φιλαλέξανδρος, ο δε Κρατερός φιλοβασιλεύς.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

μτφρ: ο μεν Ηφαιστίων είναι φίλος του Αλεξάνδρου, ο δε Κρατερός φίλος του βασιλιά

(«Αλέξανδρος» από το έργο του Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοi)

άρεσε σε 47
Κρείττον ένα φίλον έχειν πολλού άξιον, ή πολλούς μηδενός αξίους.

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος

μτφρ: καλύτερα να έχεις έναν [αλλά] άξιο φίλο παρά πολλούς που δεν αξίζουν τίποτα

άρεσε σε 75
Άλας συνανηλώκαμεν.

μτφρ: φάγαμε αλάτι μαζί

Αρχαία παροιμιακή φράση

άρεσε σε 14
Λίαν φιλών σεαυτόν ουχ έξεις φίλον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αν αγαπάς τον εαυτό σου πολύ, δεν θα ‘χεις φίλους

άρεσε σε 36
Ισότης φιλότης.

Αρχαία παροιμία

άρεσε σε 5
  
  Συναναστροφές
Γέρων γέροντι ηδίστην γλώτταν έχει, παις παιδί.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 32
Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος – Συμπόσιον

άρεσε σε 382
Αεί κολοιός παρά κολοιώ ιζάνει

νεοελ. απόδοση: κολιός και κολιός απ’ το ίδιο βαρέλι (αλλά στα αρχαία, κολοιός=κάργα)

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 15
Τοις επιτηδείοις συγχρώ

μτφρ: να συναναστρέφεσαι τους ικανούς

Δελφικό παράγγελμα

άρεσε σε 9
Αισχρόν τον μεθύοντα παρ ανδράσι νήφεσιν είναι, αισχρόν δ’ ει νήφων παρά μεθύουσι μένει.

Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Ελεγείαι Α 627

μτφρ: είναι ντροπή ο μεθυσμένος να βρίσκεται πλάι σε νηφάλιους και ντροπή να βρίσκεται ο νηφάλιος πλάι σε μεθυσμένους.

άρεσε σε 24
Και τοις θηρίοις πόθος εγγίγνεται των συντρόφων.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: [ακόμα] και τα θηρία ποθούν να βρίσκονται με συντρόφους

άρεσε σε 13
Ανδρός πονηρού φεύγε συνοδίαν αεί.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 41
Πένητα φεύγει πας τις εκποδών φίλος.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Μήδεια

μτφρ: ο καθένας αποφεύγει ένα φτωχό φίλο

άρεσε σε 21
Ήλιξ ήλικα τέρπει.

ήλιξ=συνομήλικος

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 17
  
  Συζήτηση
Οπποίον κ’ είπησθα έπος, τοίον κ’ επακούσαις.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Υ’ 250

μτφρ: ό,τι λόγο πεις, τέτοιον και θ’ ακούσεις

άρεσε σε 23
  
  Ευγένεια
Καλόν φέρουσι καρπόν οι σεμνοί τρόποι.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 28
Τοις σεαυτού πράος ίσθι.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: στους δικούς σου ανθρώπους να είσαι πράος

άρεσε σε 50
  
  Χαιρετισμοί
Τις όδ'; Ή φίλιος φθόγγος· τις ανήρ;
Τι το σήμα;

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ρήσος

μτφρ: ποιος είναι; Φωνή αγαπημένη. Ποιος άνδρας; Τί σημαίνει;

(ομιλεί ο Έκτωρ)

άρεσε σε 2
Ως ευ παρέστης.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αίας

άρεσε σε 4
  
  Εμπιστοσύνη
Ουκ ανδρός όρκοι πίστις, αλλ’ όρκων ανήρ.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Αποσπάσματα

απόδοση: δεν είναι οι όρκοι που μας κάνουν να πιστέψουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που μας κάνει να πιστέψουμε τους όρκους

άρεσε σε 43
Πίστει χρήματ’ όλεσσα, πιστίῃ δ’ εσάωσα· γνώμη δ’ αργαλέη γίγνεται αμφοτέρων.

Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: με την εμπιστοσύνη έχασα, με την δυσπιστία γλίτωσα· οι αποφάσεις δυσκολεύονται και από τις δύο.

άρεσε σε 6
  
  Ομιλία
Άνθρωπος: ο αναθρών ά όπωπε.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: Άνθρωπος: αυτός που αναλογίζεται και κρίνει όσα έχει δει.

άρεσε σε 226
Έπεα πτερόεντα.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Ε’ 871

μτφρ: λόγια που πετάνε (και δεν έχουν καμιά αξία)

άρεσε σε 48
Τις αγορεύειν βούλεται;

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(πρόσκληση κατά τις εργασίες της Εκκλησίας του Δήμου)

άρεσε σε 2
Ξίφος τιτρώσκει σώμα, τον δε νουν λόγος.

τιτρώσκει=πληγώνει

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 18
Ά ποιείν αισχρόν, ταύτα νόμιζε μηδέ λέγειν είναι καλόν.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: όσα είναι ντροπή να πράττεις , να θεωρείς ότι δεν πρέπει ούτε να τα λέγεις

άρεσε σε 26
Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: μια αταίριαστη κουβέντα μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή

άρεσε σε 69
Ο μεν λόγος θαυμαστός, ο δε λέγων άπιστος.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 22
Του λόγου μέτρον εστίν ουχ ο λέγων, αλλ’ ο ακούων

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 49
Λόγος έργου σκιή.

Δημοκράτης, Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: τα λόγια είναι η σκιά των έργων

άρεσε σε 10
Ποίον σε έπος φύγεν έρκος οδόντων;

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Δ’ 360

μτφρ: τι λόγος ξέφυγε από την οδοντοστοιχία σου;

(ο Δίας αντιδρώντας στην κατηγορία της Αθηνάς ότι εγκατέλειψε τον Οδυσσέα)

άρεσε σε 115
Πολλοί δρώντες τα αίσχιστα, λόγους τους αρίστους ασκέουσι.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 108
Λέγοντα μη κινείν την χείρα, μανικόν γαρ.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

μτφρ: όταν μιλάς μην χειρονομείς, διότι δείχνει ταραχή

άρεσε σε 23
Αρετής απάσης σεμνός ηγείται λόγος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 27
Ρερητόρευκα το ρερητορευμένο ρω.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 63
Τον λόγον είδωλον είναι των έργων.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

άρεσε σε 24
Ου γαρ το ειπείν καλώς καλόν, αλλά τω ειπόντι δράσας τα ειρημένα.

Ζήνων ο Κιτιεύς, 334-262 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: το καλό δεν είναι τα λες καλά, αλλά [το καλό είναι] αυτός που τα λέει να κάνει αυτά που λέει.

άρεσε σε 42
Πέρας γαρ ουδέν μη διά γλώσσης ιόν.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ικέτιδες

μτφρ: τίποτα δεν τελειώνει αν δεν περάσει από τη γλώσσα

άρεσε σε 38
Πάσαν γλώσσα βασάνιζε.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Σφήκες

απόδοση: να σκέφτεσαι καλά αυτό που θα ξεστομίσεις

άρεσε σε 62
Δει τα μεν εικότα λέγειν, τα δ’ αμήχανα σιωπάν.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: πρέπει να μιλάει κανείς για τα φυσιολογικά πράγματα και για τα απίθαν ανα σιωπά

άρεσε σε 21
Εκ λόγου άλλος εκβαίνει λόγος.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Τρωάδες

μτφρ: από έναν λόγο βγαίνει άλλος λόγος

άρεσε σε 12
Ψυχής νοσούσης εστί φάρμακον λόγος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 40
Σαφή δ’ ακούεις εξ ελευθεροστόμου γλώσσης.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

άρεσε σε 9
Πολλά γαρ πολλά λέλεκται.

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

άρεσε σε 10
Ει βούλει καλώς ακούειν, μάθε καλώς λέγειν, μαθών δε καλώς λέγειν, πειρώ καλώς πράττειν, και ούτω καρπώση το καλώς ακούειν.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: αν θέλεις να σε επαινούν, μάθε πρώτα να λες καλά λόγια, και αφού μάθεις να λες καλά λόγια, να κάνεις καλές πράξεις, και τότε θα ακούς καλά λόγια για σένα

άρεσε σε 90
Αγροίκου μη καταφρόνει ρήτορος.

απόδοση: να μην περιφρονείς τον ομιλητή που δεν ξέρει να μιλάει

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 10
Λόγος δυνάστης μέγας εστίν.

Γοργίας, 485-380 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας σοφιστής

άρεσε σε 10
Βούλεται δε η φύσις τοις νοήμασιν έπεσθαι την λέξιν, ού τη λέξει τα νοήματα.

Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, 1ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

άρεσε σε 3
Όσον εν πολέμω σίδηρος δύναται, τοσούτον εν πολιτεία λόγος ευ έχων ισχύει.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: όση αξία έχει στον πόλεμο το σίδερο τόση αξία έχει στην πολιτική η καλή ομιλία

άρεσε σε 21
Αρεταί δε λόγου εισί πέντε: Ελληνισμός, σαφήνεια, συντομία, πρέπον, κατασκευή.

Από τη διδασκαλία των Στωικών φιλοσόφων

άρεσε σε 1
  
  Βραχυλογία
Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 17
Μη εν πολλοίς ολίγα λέγε, αλλ’ εν ολίγοις πολλά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 165
Λυκούργος προς τον ειπόντα δια τι Λακεδαιμόνιοι την βραχυλογίαν ασκούσιν, είπεν, «ότι εγγύς εστί του σιγάν».

Λυκούργος, περί το 800 π.Χ., Αρχαίος Σπαρτιάτης βασιλιάς & νομοθέτης

άρεσε σε 7
Δύο ώτα έχομεν, στόμα δε έν, ίνα πλείονα μεν ακούωμεν, ήττονα δε λέγωμεν.

Ζήνων ο Κιτιεύς, 334-262 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 27
Ανήρ φρόνιμος ουκ έχει πολλούς λόγους. Το γαρ λαλείν περισσά της αγροικίας.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 13
Επιτέλει συντόμως.

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

μτφρ: τέλειωνε γρήγορα

άρεσε σε 6
Φαινομένων έργων περιττόν εστί μακρολογία.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 3
Οι κράτιστοι των ανθρώπων βραχυλογώτατοι.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

άρεσε σε 21
Τοις ολίγα λεγουσών, ολίγων και νόμων εστί χρεία.

Χαρίλαος, 7ος αιών π.Χ., Βασιλιάς της Σπάρτης

(εξηγώντας γιατί ο Λυκούργος θέσπισε λίγους νόμους για τους Σπαρτιάτες)

άρεσε σε 18
Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

άρεσε σε 40
Βραχεί λόγω και πολλά πρόσκειται σοφά.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

(από τη χαμένη τραγωδία «Αλήτης»)

άρεσε σε 2
  
  Φλυαρία
Η γλώσσα σου μη προτρεχέτω του νου.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 105
Μηδέ χελιδόνας εν οικία δέχεσθαι.

Αρχαιοελληνική παροιμία

(αναφέρεται σε ανθρώπους που δεν ανέχονται τη φλυαρία)

άρεσε σε 4
Ζήνων των μαθητών έφασκε τους μεν φιλολόγους είναι τους δε λογοφίλους.

Ζήνων ο Κιτιεύς, 334-262 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: ο Ζήνων έλεγε για τους μαθητές του ότι κάποιοι από αυτούς αγαπούν τη λογιότητα και οι άλλοι αγαπούν τα πολλά λόγια

άρεσε σε 11
…του Αρείου το απύλωτον στόμα…

Παροιμιακή φράση της Πρωτοβυζαντινής περιόδου

(εμπνευσμένη από την εντυπωσιακή πολυλογία και ευγλωττία του αιρετικού Αρείου)

άρεσε σε 1
Μη λάλει προς ηδονήν.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: να μη μιλάς μόνο και μόνο επειδή αυτό σε ευχαριστεί

άρεσε σε 106
Ου λέγειν τυγ’ εσσί δεινός, αλλά σιγάν αδύνατος.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

μτφρ: δεν είσαι καλός στην ομιλία αλλά ούτε μπορείς να σωπάσεις

άρεσε σε 5
Απιστούνται δ’ oι λάλοι καν αληθεύωσιν.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: δεν πιστεύει κανείς τους φλύαρους, ακόμα κι όταν λένε την αλήθεια

άρεσε σε 7
Λαλείν άριστος, αδυνατώτατος λέγειν.

απόδοση: πολύ καλός στο να φλυαρεί, πολύ αδύνατος στο να μιλάει

Εύπολις, 445 π.Χ.-; , Αρχαίος Αθηναίος Κωμωδιογράφος

Άρχεται λέξεων μεν ποταμός, νου δε σταλαγμός.

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

(για κάποιον αντίπαλό του που ετοιμαζόταν να μιλήσει)

άρεσε σε 1
Πλεονεξίη το πάντα λέγειν, μηδέν δε εθέλειν ακούειν.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: είναι πλεονεξία το να λες τα πάντα, αλλά να μη θέλεις να ακούς τίποτα

άρεσε σε 3
Αληθομυθέειν χρεών, ου πολυλογέειν.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: έχουμε χρέος να λέμε την αλήθεια όχι να λέμε πολλά

άρεσε σε 1
  
  Ακρόαση
Φιλήκοον είναι μάλλον ή πολύλαλον.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

άρεσε σε 17
Ειπέ ά θέλεις και άκουε ά μη θέλεις.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 17
Πάταξον μεν, άκουσον δε.

Θεμιστοκλής, 525-461 π.Χ., Αθηναίος πολιτικός & στρατιωτικός

άρεσε σε 35
Ακούσας νόει.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 13
Ακούσαι ουκ επιστάμενοι ουδ’ επείν.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: μην ξέροντας να ακούν δεν ξέρουν και να μιλούν

άρεσε σε 43
Δύο ώτα έχομεν, στόμα δε έν, ίνα πλείονα μεν ακούωμεν, ήττονα δε λέγωμεν.

Ζήνων ο Κιτιεύς, 334-262 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 27
  
  Σιωπή
Κρείττον του λαλείν το σιγάν.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 342
Χρη σιγάν ή κρείσσονα σιγής λέγειν

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: πρέπει να σωπαίνεις ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή

άρεσε σε 188
Μόνη σιγή μεταμέλειαν ου φέρει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: μόνο η σιωπή δεν δείχνει μεταμέλεια

άρεσε σε 45
Γυναιξί πάσαις κόσμον η σιγή φέρει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: σε όλες τις γυναίκες η σιωπή είναι στολίδι

άρεσε σε 120
Αιδώς γαρ εν κακοίσιν ουδέν ωφελεί. Η γαρ σιωπή τω λαλούντι σύμμαχος.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής

μτφρ: στα δύσκολα η ντροπή δεν ωφελεί σε τίποτα. Η σιωπή είναι σύμμαχος αυτού που μιλάει

άρεσε σε 60
Ο σιωπών συναινεί.

Αρχαιοελληνική παροιμία

(μετάφραση αντίστοιχης λατινικής)

άρεσε σε 37
Φησίν σιωπών.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ορέστης

μτφρ: μιλάς με τη σιωπή σου

άρεσε σε 64
Σιμωνίδης έλεγε μηδέποτε αυτώ μεταμελήσαι σιγήσαντι, φθεγξαμένω δε πολλάκις.

Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ. αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

άρεσε σε 9
Ω παι σιώπα· πόλλ’ έχει σιγή καλά.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αλεάδες

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 25
Σόλων ερωτηθείς υπό Περιάνδρου παρά πότον επεί σιωπών ετύγχανε, πότερα δια λόγων σπάνιν ή δια μωρίαν σιωπά· αλλ’ ουδείς αν, είπε, μωρός εν συμποσίω σιωπάν δύναιτο.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: ερωτηθείς, ενώ τα πίνανε και δεν μιλούσε, αν σιωπά επειδή δεν έχει τίποτα να πει ή επειδή είναι βλάκας: κανένας βλάκας δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός σε ένα συμπόσιο

(από τον ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ του Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 119
Η γαρ σιωπή τοις σοφοίς απόκρισις.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

άρεσε σε 28
Ο αν μη ίδης, μη λέγε. Ειδώς σιγά.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: Μη μιλάς για ό,τι δεν ξέρεις. Και όταν μάθεις, σιώπα.

άρεσε σε 173
Αυτό δε τo σιγάν ομολογούντος εστί σου.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ιφιγένεια εν Αυλίδι

μτφρ: αυτή η σιωπή σου είναι ομολογία

άρεσε σε 7
Σίγα, σίγα, λεπτόν ίχνος αρβύλης.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ορέστης

(η Ηλέκτρα προς τον Χορό να κάνει ησυχία μη ξυπνήσει ο Ορέστης)

  
  Μυστικά
Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 297
Κακά εν οίκω κρύπτε.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 43
Τα εν οίκω μη εν δήμω.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 131
Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

άρεσε σε 204
Ατυχίαν κρύπτε.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 11
Λόγων απορρήτων εκφοράν μη ποιού.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 31
Δυστυχών κρύπτε, ίνα μη τους εχθρούς ευφρανής.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 17
Ή μη ποίει το κρυπτόν ή μόνος ποίει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 21
Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 97
Ό συ κρύβεις εις την αγοράν κηρύσσεται.

Αρχαιοελληνική παροιμία

(αντίστοιχο του «ο κόσμος το ‘χει τούμπανο…»)

άρεσε σε 2
  
  Ασυνεννοησία
Εγώ σκόροδα σοι λέγω, συ δε κρόμμυα αποκρίνει.

μτφρ: εγώ σου μιλάω για σκόρδα και εσύ απαντάς για κρεμμύδια

Αρχαία παροιμιακή φράση

  
  Συγχώρεση
Συγγνώμη τιμωρίας κρείσσων.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

άρεσε σε 10
  
  Έπαινος & Κολακεία
Μεγάλα βλάπτουσι τους αξυνέτους οι επαινέοντες.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 14
Επαινούμενος, μη πάντα πίστευε.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 6
Ήδιστον άκουσμα έπαινος.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 10
Ουδείς έπαινον ηδοναίς εκτίσατο.

Καρκίνος, Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Ναύπακτο

άρεσε σε 21
Ει βούλει καλώς ακούειν, μάθε καλώς λέγειν, μαθών δε καλώς λέγειν, πειρώ καλώς πράττειν, και ούτω καρπώση το καλώς ακούειν.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: αν θέλεις να σε επαινούν, μάθε πρώτα να λες καλά λόγια, και αφού μάθεις να λες καλά λόγια, να κάνεις καλές πράξεις, και τότε θα ακούς καλά λόγια για σένα

άρεσε σε 90
Πολλών χρημάτων κρείττων ο παρά του πλήθους έπαινος.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: από πολλά πράγματα είναι καλύτερος ο έπαινος τους πλήθους

άρεσε σε 20
Ηδονών ήδιον έπαινος.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: από όλες τις ηδονές ο έπαινος είναι η πιο γλυκιά.

άρεσε σε 107
Γυνή δε κολακεύει σε του λαβείν χάριν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 27
Κρείττον εις κόρακας ή εις κόλακας εμπεσείν. Οι μεν γαρ νεκρούς, οι δε ζώντας εσθίουσιν.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: καλύτερα να πέσεις σε κοράκια παρά σε κόλακες. Διότι τα μεν τρώνε νεκρούς, οι δε ζωντανούς.

άρεσε σε 170
Προς τον ειπόντα «Πολλοί σε επαινούσι»: «Τι γαρ», έφη, «κακόν πεποίηκα;»

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

(από τον Διογένη Λαέρτιο)

άρεσε σε 29
Ζων μεν επαινού, αποθανών δε μακαρίζου.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

μτφρ: όσο ζεις να σε παινεύουν κι όταν πεθάνεις, να σε μακαρίζουν.

άρεσε σε 23
Μέχρι τούδε ανεκτοί οι έπαινοι εισι περί ετέρων λεγόμενοι, εξ όσων αν και αυτών έκαστος οίηται ικανός είναι δράσαι τι ων ήκουσε.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: Οι έπαινοι για άλλους είναι ανεκτοί μέχρι του σημείου που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και εμείς κάτι από αυτά που ακούσαμε

άρεσε σε 34
Το εύ λέγειν κάκιστον, ει φέρει βλάβην.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

μτφρ: ο έπαινος είναι κάκιστος, αν βλάπτει

άρεσε σε 18
Διογένης ερωτηθείς τι των θηρίων κάκιστα δάκνει έφη: των μεν αγρίων συκοφάντης, των δε ημέρων κόλαξ.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 123
Κάλλιστα Μουσών φθέγγεται πλουτών ανήρ.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – άδηλ. αποσπ.

μτφρ: ο πλούσιος εκφράζεται καλύτερα κι από τις Μούσες (για τους κόλακες)

άρεσε σε 5
Ο φιλών πλήξει σε, ο δε μισών κολακεύσει σε.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 10
Ανάξιον άνδρα μη επαίνει διά πλούτον.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: μην παινεύεις ανάξιο άνθρωπο για τα πλούτη του

άρεσε σε 1
Καλώς ακούειν μάλλον ή πλουτείν θέλε.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: καλύτερα να θέλεις να σε επαινούν παρά να είσαι πλούσιος

άρεσε σε 1
  
  Δώρα
Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας.

Βιργίλιος, 70-19 π.Χ., Λατίνος ποιητής

άρεσε σε 94
Δόσις ολίγη τε φίλη τε.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια ξ’ 57

μτφρ: Προσφορά μικρή αλλά εγκάρδια (ή καλοδεχούμενη).

άρεσε σε 39
Δώρα και θεούς έπεισαν.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 23
Εχθρών άδωρα δώρα κούκ ονήσιμα.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αίας

μτφρ: τα δώρα των εχθρών δεν είναι πραγματικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

άρεσε σε 21
Κακού ανδρός δώρα όνησιν ουκ έχει.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Μήδεια

μτφρ: τα δώρα του κακού ανθρώπου δεν έχουν όφελος

άρεσε σε 9
Δος τι και λάβε τι.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

άρεσε σε 11
  
  Χάρες
Μετά την δόσιν τάχιστα γηράσκει χάρις.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: μετά τη δωρεά, η χάρη ξεχνιέται πολύ γρήγορα

άρεσε σε 32
Η χάρις αλλάξαι την φύσιν ου δύναται.

μτφρ: η χάρη που κάνουμε σε κάποιον δεν μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα του

Αρχαιοελληνική παροιμία

(από μύθο αίγας που θήλαζε λύκο)

άρεσε σε 46
Χάριν λαβών μέμνησο και δους επιλαθού.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αν δεχτείς μια χάρη, να τη θυμάσαι και αν δώσεις, ξέχασέ την.

άρεσε σε 40
Ευποιίας ης έτυχες, μνημόνευε

Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

μτφρ: να μνημονεύεις τις ευεργεσίες που έχεις λάβει

άρεσε σε 39
Ούτε παρά νεκρού ομιλίαν, ούτε παρα φιλαργύρου χάριν δει επιζητείν.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 98
Ωκείαι χάριτες γλυκερώτεραι· ήν δε βραδύνη, πάσα χάρις κενεή, μηδέ λέγοιτο χάρις.

μτφρ: Οι γρήγορες χάρες είναι πιο γλυκές· αν καθυστερήσει μια χάρη δεν έχει νόημα και δεν λέγεται χάρη.

Ανώνυμο αρχαίο ρητό

άρεσε σε 6
  
  Συμβουλές
Δύσκολον τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους

άρεσε σε 157
  • καλοκαγαθίαν όρκου πιστοτέραν έχε.
  • μη ψεύδου.
  • τα σπουδαία μελέτα.
  • φίλους μη ταχύ κτω· ους δ᾿ αν κτήσῃ μη αποδοκίμαζε.
  • άρχε πρώτον μαθών άρχεσθαι.
  • συμβούλευε μη τα ήδιστα, αλλά τα άριστα.
  • νουν ηγεμόνα ποιού.
  • μη κακοίς ομίλει.
  • θεοὺς τίμα,
  • γονέας αιδού.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

άρεσε σε 41
Συμβούλευε μη τα ήδιστα, αλλά τα βέλτιστα.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

άρεσε σε 42
Άκουε πόντων, εκλέγου δ᾽ ά συμφέρει

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: να τα ακούς όλα, αλλά να διαλέγεις αυτά που σε συμφέρουν

άρεσε σε 9
Μήτε ακούσιος ενέργει μήτε ακοινώνητος μήτε ανεξέταστος μήτε ανθελκόμενος· μήτε κομψεία την διάνοιάν σου καλλωπιζέτω· μήτε πολυρρήμων μήτε πολυπράγμων έσο.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'τα εις εαυτόν' γ’ 3

άρεσε σε 2
  
  Παρηγοριά
Ψυχής νοσούσης εστί φάρμακον λόγος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 40
Λύπης ιατρός εστίν ανθρώποις λόγος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 53
  
  Συμβιβασμός
Δυοίν κακοίν προκειμένοιν, το μη χείρον βέλτιστον

Πλαύτος, 254-184 π.Χ., Ρωμαίος κωμωδιογράφος

άρεσε σε 8
  
  Υποταγή
Ου τοις άρχειν βουλομένοις μέμφομαι, αλλά τοις υπακούειν ετοιμοτέροις ούσιν.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

άρεσε σε 191
Γην και ύδωρ.

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

(το δείγμα υποτέλειας που ζήτησαν οι Πέρσες πρέσβεις από τη Σπάρτη και τους έριξαν στο πηγάδι)

άρεσε σε 21
Ένιοι, πόλεων μεν δεσπόζουσι, γυναιξί δε δουλεύουσι.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: κάποιοι κυβερνούν πόλεις αλλά είναι δούλοι γυναικών

άρεσε σε 68
Οι βάρβαροι δουλικώτεροι τα ήθη φύσει των Ελλήνων.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: οι βάρβαροι είναι εκ φύσεως πιο δουλοπρεπείς από τους Έλληνες

άρεσε σε 93
Δεσπότης δούλου δείται και δούλος δεσπότου.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 37
Νόμω και άρχοντι και τω σοφωτέρω είκειν κόσμιον.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: στο νόμο, στον άρχοντα και στον σοφό είναι σωστό να υποχωρεί κανείς

άρεσε σε 20
Έλληνες όντες βαρβάροις δουλεύσομεν;

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Τήλεφος

άρεσε σε 11
  
  Προσβολές
Ποίον σε έπος φύγεν έρκος οδόντων;

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Δ’ 360

μτφρ: τι λόγος ξέφυγε από την οδοντοστοιχία σου;

(ο Δίας αντιδρώντας στην κατηγορία της Αθηνάς ότι εγκατέλειψε τον Οδυσσέα)

άρεσε σε 115
Τιμώ σε και ουκ αισθάνῃ· ατιμάζω σε, ίνα αίσθησιν λάβῃς.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 5
  
  Προδοσία
Ο μεν δειλός της πατρίδος, ο δε φιλόδοξος της πατρώας ουσίας εστί προδότης.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 213
  
  Ανταγωνισμός
Την των δήμων ελευθερίαν η των αγαθών ανδρών άμιλλα φυλάττει.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: την ελευθερία των λαών προφυλάσσει η άμιλλα μεταξύ τίμιων αντρών

άρεσε σε 26
Όπου άμιλλα ενταύθα και νίκη εστί.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 76
Και κεραμεύς κεραμεί κοτέει, και τέκτονι τέκτων· και πτωχός πτωχώ φθονέει και αοιδός αοιδώ.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 25

άρεσε σε 27
  
  Συγκρούσεις
Πυρ μαχαίρα μη σκαλεύειν.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

(με την έννοια: μην οξύνεις επιθετικές διαθέσεις)

άρεσε σε 53
Άρχειν χειρών αδίκων.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 25
Απόντι μη μάχου.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών

άρεσε σε 140
Ουκ αντιλέγοντα δει τον αντιλέγοντα παύειν, αλλά διδάσκειν; ουδέ γαρ τον μαινόμενον αντιμαινόμενός τις ιάται.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 20
Προς λέοντα δορκάς άπτεται μάχης.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(για άνιση μάχη που προκαλεί ο πιο αδύναμος)

άρεσε σε 5
Έριν μίσει.

Σωσιάδης, 6ος π.Χ. αι. (;), Αρχαίος συλλέκτης γνωμικών

άρεσε σε 2
Ίσος πόλεμον ου ποιεί.

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 8
  
  Κατηγορώ
Αιτιώ παρόντα.

Σωσιάδης, 6ος π.Χ. αι. (;), Αρχαίος συλλέκτης γνωμικών

μτφρ: να κατακρίνεις κάποιον [μόνον] όταν είναι παρών

άρεσε σε 4
  
  Εχθροί
Προσέχειν τοις εχθροίς· πρώτοι γαρ των αμαρτημάτων αισθάνονται.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: Να προσέχεις αυτά που λένε οι εχθροί σου. Είναι οι πρώτοι που θα επισημάνουν τα λάθη σου.

άρεσε σε 92
Τον εχθρόν φίλον ποιείν και ευεργετείν.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

μτφρ: τον εχθρό σου να τον κάνεις φίλο και να τον ευεργετείς

άρεσε σε 30
Αλλ’ απ’ εχθρών δήτα πολλά μανθάνουσιν οι σοφοί.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Όρνιθες

άρεσε σε 14
Εχθρών άδωρα δώρα κούκ ονήσιμα.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αίας

μτφρ: τα δώρα των εχθρών δεν είναι πραγματικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

άρεσε σε 21
Εχθροίς απιστών ούποτ’ αν πάθοις βλάβην.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αν δεν εμπιστεύεσαι τους εχθρούς σου δεν πρόκειται ποτέ να ζημιωθείς

άρεσε σε 23
Δυστυχών κρύπτε, ίνα μη τους εχθρούς ευφρανής.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 17
Δει τοις μεν εχθροίς και περί των πιστών απιστείν, τοις δε φίλοις και τα άπιστα πιστεύειν.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 19
Ποτί δ’ εχθρόν, άπ’ εχθρός εών, λύκοιο δίκαν υποθεύσομαι.

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

μτφρ: εναντίον του εχθρού, αφού είναι εχθρός, θα ορμήξω σαν λύκος

άρεσε σε 14
Λόγον παρ’ εχθρού μη ποθ’ ηγήση φίλον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: τα λόγια του εχθρού σου μην τα θεωρήσεις ποτέ φιλικά

άρεσε σε 34
Σθλάβος γαρ Ούννω και Σκύθης τω Βουλγάρω αύθις τε Μήδος συμφρονήσας τω Σκύθη μίαν καθ’ ημών ανεκίνησαν μάχην.

Γεώργιος Πισίδης, 7ος αιώνας, Βυζαντινός υμνογράφος

(για τη συμμαχία όλων εναντίον του Βυζαντίου)

άρεσε σε 5
Χρυσός και γυνή τους φίλους εχθρούς ποιεί.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 44
Ει ζην δεήσει μη μόνον τους εχθρούς αλλά και τους φίλους φυλαττόμενον.

Αντίγονος Α΄, 382-301 π.X., Βασιλιάς της Μακεδονίας

μτφρ: αν θες να ζήσεις, να φυλάγεσαι όχι μόνο από τους εχθρούς αλλά και από τους φίλους

άρεσε σε 12
  
  Φασαρία
Κατ' οίκον εστρωφάτο μισητός βάβαξ.

Αρχίλοχος, 725-650 π.Χ., Αρχαίος ιαμβογράφος

μτφρ: στο σπίτι επικρατούσε μια ανυπόφορη βαβούρα

άρεσε σε 3
  

σελίδα 9 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece