γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Επιστολές Αποστόλου Παύλου

Επιστολές Αποστόλου Παύλου,  
Επιστολές Αποστόλου Παύλου βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 34Αναγνώσεις: 8,131

Εκκλησιαστικά Ρητά

Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζον.

—  προς Κορινθίους Α’ 13:1


άρεσε σε 35
Ει τις ού θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω.

μτφρ: όποιος δε θέλει να δουλεύει δεν θα τρώει

—  προς Θεσσαλονικείς Β’ 3:10


άρεσε σε 28
Η γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά ο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά η γυνή.

—  προς Κορινθίους Α’ 7:4


άρεσε σε 28
Άρα ούν ως καιρόν έχομεν, εργαζώμεθα το αγαθόν προς πάντας.

μτφρ: όποτε έχουμε την ευκαιρία, να προσπαθούμε να κάνουμε καλό σε όλους

—  προς Γαλάτας 6:10


άρεσε σε 23
Πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε.

—  προς Θεσσαλονικείς Α’ 5:21


άρεσε σε 22
Ει δε ουκ εγκρατεύονται, γαμησάτωσαν, κρείττον γαρ έστιν γαμείν ή πυρούσθαι.

μτφρ: αν δεν κρατιούνται ας παντρεύονται, καλύτερα να παντρεύονται παρά να φλέγονται από επιθυμία.

—  προς Κορινθίους Α’ 7:9


άρεσε σε 20
Κύμβαλον αλλαλάζον.

—  προς Κορινθίους Α’ 13:1


άρεσε σε 19
H γνώσις φυσιοί, η δε αγάπη οικοδομεί.

φυσιοί=φουσκώνει

—  προς Κορινθίους Α’ 8:1


άρεσε σε 19
Ον αγαπά Κύριος παιδεύει.

—  προς Εβραίους 12:6


άρεσε σε 18
Μηδέ δίδοτε τόπον τω διαβόλω.

—  προς Εφεσίους 4:27


άρεσε σε 16
Έλλησί τε και βαρβάροις, σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειμί.

—  προς Ρωμαίους 1:14


άρεσε σε 16
Ο αποθανών δεδικαίωται.

—  προς Ρωμαίους 6:7


άρεσε σε 15
Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού.

—  προς Τίτον 3:10


άρεσε σε 14
Η ανάστασις των νεκρών σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αφθαρσία.

(προέλευση της φράσης 'μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας')

—  προς Κορινθίους Α’ 15:42


άρεσε σε 14
Πας αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται.

—  προς Κορινθίους Α’ 9:25


άρεσε σε 13
Δικαίω νόμος ού κείται, ανόμοις δε και ανυποτάκτοις, ασεβέσι και αμαρτωλοίς.

μτφρ: Για τον δίκαιο δεν χρειάζεται ο νόμος αλλά για τους παράνομους και τους ανυπάκουους.

—  προς Τιμόθεον Α’ 1:9


άρεσε σε 12
Αι ημέραι πονηραί εισί.

—  προς Εφεσίους 5:15


άρεσε σε 10
Άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού.

—  προς Τιμόθεον Α’ 5:18


άρεσε σε 10
Ούτω και υμείς δια της γλώσσης εάν μη εύσημον λόγον δώτε, πώς γνωσθήσεται το λαλούμενον; έσεσθε γαρ εις αέρα λαλούντες.

—  προς Κορινθίους Α’ 14:9


άρεσε σε 10
Πάντα μοι έξεστιν αλλ’ ου πάντα συμφέρει. Πάντα μοι έξεστιν άλλ' ουκ εγώ έξουσιασθήσομαι υπό τινος.

μοι έξεστιν=μου επιτρέπονται

—  προς Κορινθίους Α’ 6:12


άρεσε σε 10
Ει τις δοκεί ειδέναι τι, ουδέπω ουδέν έγνωκε καθώς δει γνώναι.

μτφρ: Αν κάποιος νομίζει ότι γνωρίζει κάτι, δεν το γνωρίζει όπως θα έπρεπε να το γνωρίζει.

—  προς Κορινθίους Α’ 8:2


άρεσε σε 10
Ο σπείρων φειδομένως, φειδομένως και θερίσει.

μτφρ: αυτός που θα σπείρει λίγα, θα θερίσει λίγα

—  προς Κορινθίους Β’ 9.6


άρεσε σε 9
Ό γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει.

—  προς Γαλάτας 6:7


άρεσε σε 7
Ώστε και ο γαμίζων την εαυτού παρθένον καλώς ποιεί και ο μη γαμίζων κρείσσον ποιήσει.

(κρείσσον=καλύτερα)

—  προς Κορινθίους Α’ 7:33


άρεσε σε 6
Ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστιν; Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο.

—  προς Κορινθίους Α’ 6:15


άρεσε σε 6
Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε.

—  Προς Γαλάτας 6.2


άρεσε σε 6
Ρίζα γαρ πάντων των κακών εστιν η φιλαργυρία.

(η προέλευση της διεθνούς φράσης “'root of all evil…”)

—  προς Τιμόθεον Α’ 6:10


άρεσε σε 6
Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί.

—  προς Κορινθίους Α’ 15:33


άρεσε σε 5
Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία τοις βρώμασιν· ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει.

—  προς Κορινθίους Α’ 6:13


άρεσε σε 5
Εκ του αυτού φυράματος.

—  προς Ρωμαίους 9:21


άρεσε σε 3
Ο καυχώμενος εν Κυρίω καυχάσθω.

—  Προς Κορινθίους Α’, 1;31


άρεσε σε 3
Απών τω σώματι, παρών δε τω πνεύματι.

—  προς Κορινθίους Α’, 5:3


άρεσε σε 2
Ει νεκροί ουκ εγείρονται, φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν.

—  προς Κορινθίους Α’ 15:32


άρεσε σε 1
Ευκαίρως, ακαίρως.

(χρησιμοποιείται για ενέργειες που επιλέγονται χάριν ευκολίας χωρίς να είναι σωστές [ή όχι την κατάλληλη στιγμή])

—  προς Τιμόθεον β’ 4,2Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Απόστολος Παύλος

 Παλαιά Διαθήκη

 κατά Ματθαίον

 κατά Μάρκον

 κατά Λουκάν

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou