γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Επιστολές Αποστόλου Παύλου

Επιστολές Αποστόλου Παύλου,  
Επιστολές Αποστόλου Παύλου βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 34Αναγνώσεις: 7,620

Εκκλησιαστικά Ρητά

Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζον.

—  προς Κορινθίους Α’ 13:1


33 likes
Η γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά ο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά η γυνή.

—  προς Κορινθίους Α’ 7:4


26 likes
Ει τις ού θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω.

μτφρ: όποιος δε θέλει να δουλεύει δεν θα τρώει

—  προς Θεσσαλονικείς Β’ 3:10


23 likes
Άρα ούν ως καιρόν έχομεν, εργαζώμεθα το αγαθόν προς πάντας.

μτφρ: όποτε έχουμε την ευκαιρία, να προσπαθούμε να κάνουμε καλό σε όλους

—  προς Γαλάτας 6:10


22 likes
Κύμβαλον αλλαλάζον.

—  προς Κορινθίους Α’ 13:1


19 likes
Πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε.

—  προς Θεσσαλονικείς Α’ 5:21


19 likes
H γνώσις φυσιοί, η δε αγάπη οικοδομεί.

φυσιοί=φουσκώνει

—  προς Κορινθίους Α’ 8:1


19 likes
Ον αγαπά Κύριος παιδεύει.

—  προς Εβραίους 12:6


17 likes
Μηδέ δίδοτε τόπον τω διαβόλω.

—  προς Εφεσίους 4:27


16 likes
Έλλησί τε και βαρβάροις, σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειμί.

—  προς Ρωμαίους 1:14


16 likes
Ει δε ουκ εγκρατεύονται, γαμησάτωσαν, κρείττον γαρ έστιν γαμείν ή πυρούσθαι.

μτφρ: αν δεν κρατιούνται ας παντρεύονται, καλύτερα να παντρεύονται παρά να φλέγονται από επιθυμία.

—  προς Κορινθίους Α’ 7:9


16 likes
Ο αποθανών δεδικαίωται.

—  προς Ρωμαίους 6:7


15 likes
Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού.

—  προς Τίτον 3:10


14 likes
Η ανάστασις των νεκρών σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αφθαρσία.

(προέλευση της φράσης 'μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας')

—  προς Κορινθίους Α’ 15:42


12 likes
Πας αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται.

—  προς Κορινθίους Α’ 9:25


12 likes
Δικαίω νόμος ού κείται, ανόμοις δε και ανυποτάκτοις, ασεβέσι και αμαρτωλοίς.

μτφρ: Για τον δίκαιο δεν χρειάζεται ο νόμος αλλά για τους παράνομους και τους ανυπάκουους.

—  προς Τιμόθεον Α’ 1:9


11 likes
Αι ημέραι πονηραί εισί.

—  προς Εφεσίους 5:15


10 likes
Ούτω και υμείς δια της γλώσσης εάν μη εύσημον λόγον δώτε, πώς γνωσθήσεται το λαλούμενον; έσεσθε γαρ εις αέρα λαλούντες.

—  προς Κορινθίους Α’ 14:9


10 likes
Πάντα μοι έξεστιν αλλ’ ου πάντα συμφέρει. Πάντα μοι έξεστιν άλλ' ουκ εγώ έξουσιασθήσομαι υπό τινος.

μοι έξεστιν=μου επιτρέπονται

—  προς Κορινθίους Α’ 6:12


10 likes
Ει τις δοκεί ειδέναι τι, ουδέπω ουδέν έγνωκε καθώς δει γνώναι.

μτφρ: Αν κάποιος νομίζει ότι γνωρίζει κάτι, δεν το γνωρίζει όπως θα έπρεπε να το γνωρίζει.

—  προς Κορινθίους Α’ 8:2


10 likes
Άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού.

—  προς Τιμόθεον Α’ 5:18


9 likes
Ο σπείρων φειδομένως, φειδομένως και θερίσει.

μτφρ: αυτός που θα σπείρει λίγα, θα θερίσει λίγα

—  προς Κορινθίους Β’ 9.6


8 likes
Ό γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει.

—  προς Γαλάτας 6:7


7 likes
Ώστε και ο γαμίζων την εαυτού παρθένον καλώς ποιεί και ο μη γαμίζων κρείσσον ποιήσει.

(κρείσσον=καλύτερα)

—  προς Κορινθίους Α’ 7:33


6 likes
Ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστιν; Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο.

—  προς Κορινθίους Α’ 6:15


6 likes
Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε.

—  Προς Γαλάτας 6.2


6 likes
Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία τοις βρώμασιν· ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει.

—  προς Κορινθίους Α’ 6:13


5 likes
Ρίζα γαρ πάντων των κακών εστιν η φιλαργυρία.

(η προέλευση της διεθνούς φράσης “'root of all evil…”)

—  προς Τιμόθεον Α’ 6:10


5 likes
Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί.

—  προς Κορινθίους Α’ 15:33


4 likes
Εκ του αυτού φυράματος.

—  προς Ρωμαίους 9:21


3 likes
Ο καυχώμενος εν Κυρίω καυχάσθω.

—  Προς Κορινθίους Α’, 1;31


3 likes
Απών τω σώματι, παρών δε τω πνεύματι.

—  προς Κορινθίους Α’, 5:3


2 likes
Ει νεκροί ουκ εγείρονται, φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν.

—  προς Κορινθίους Α’ 15:32


1 likes
Ευκαίρως, ακαίρως.

(χρησιμοποείται για ενέργειες που επιλέγονται χάριν ευκολίας χωρίς να είναι σωστές [ή όχι την κατάλληλη στιγμή])

—  προς Τιμόθεον β’ 4,2Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Απόστολος Παύλος

 Παλαιά Διαθήκη

 κατά Ματθαίον

 κατά Μάρκον

 κατά Λουκάν

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou