γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ταξινόμηση φράσεων κατά προσωπικότητα, συγγραφέα ή άλλη πηγή

Επιστολές Αποστόλου Παύλου

Επιστολές Αποστόλου Παύλου (  )
Επιστολές Αποστόλου Παύλου βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 34Αναγνώσεις: 7,497
Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζον.

—  προς Κορινθίους Α’ 13:1

άρεσε σε 32
Η γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά ο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά η γυνή.

—  προς Κορινθίους Α’ 7:4

άρεσε σε 26
Ει τις ού θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω.

—  προς Θεσσαλονικείς Β’ 3:10

μτφρ: όποιος δε θέλει να δουλεύει δεν θα τρώει

άρεσε σε 22
Άρα ούν ως καιρόν έχομεν, εργαζώμεθα το αγαθόν προς πάντας.

—  προς Γαλάτας 6:10

μτφρ: όποτε έχουμε την ευκαιρία, να προσπαθούμε να κάνουμε καλό σε όλους

άρεσε σε 22
Πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε.

—  προς Θεσσαλονικείς Α’ 5:21

άρεσε σε 19
Κύμβαλον αλλαλάζον.

—  προς Κορινθίους Α’ 13:1

άρεσε σε 18
H γνώσις φυσιοί, η δε αγάπη οικοδομεί.

—  προς Κορινθίους Α’ 8:1

φυσιοί=φουσκώνει

άρεσε σε 18
Μηδέ δίδοτε τόπον τω διαβόλω.

—  προς Εφεσίους 4:27

άρεσε σε 16
Ον αγαπά Κύριος παιδεύει.

—  προς Εβραίους 12:6

άρεσε σε 16
Ει δε ουκ εγκρατεύονται, γαμησάτωσαν, κρείττον γαρ έστιν γαμείν ή πυρούσθαι.

—  προς Κορινθίους Α’ 7:9

μτφρ: αν δεν κρατιούνται ας παντρεύονται, καλύτερα να παντρεύονται παρά να φλέγονται από επιθυμία.

άρεσε σε 16
Ο αποθανών δεδικαίωται.

—  προς Ρωμαίους 6:7

άρεσε σε 15
Έλλησί τε και βαρβάροις, σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειμί.

—  προς Ρωμαίους 1:14

άρεσε σε 14
Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού.

—  προς Τίτον 3:10

άρεσε σε 13
Η ανάστασις των νεκρών σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αφθαρσία.

—  προς Κορινθίους Α’ 15:42

(προέλευση της φράσης 'μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας')

άρεσε σε 12
Πας αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται.

—  προς Κορινθίους Α’ 9:25

άρεσε σε 12
Αι ημέραι πονηραί εισί.

—  προς Εφεσίους 5:15

άρεσε σε 10
Δικαίω νόμος ού κείται, ανόμοις δε και ανυποτάκτοις, ασεβέσι και αμαρτωλοίς.

—  προς Τιμόθεον Α’ 1:9

μτφρ: Για τον δίκαιο δεν χρειάζεται ο νόμος αλλά για τους παράνομους και τους ανυπάκουους.

άρεσε σε 10
Ούτω και υμείς δια της γλώσσης εάν μη εύσημον λόγον δώτε, πώς γνωσθήσεται το λαλούμενον; έσεσθε γαρ εις αέρα λαλούντες.

—  προς Κορινθίους Α’ 14:9

άρεσε σε 10
Πάντα μοι έξεστιν αλλ’ ου πάντα συμφέρει. Πάντα μοι έξεστιν άλλ' ουκ εγώ έξουσιασθήσομαι υπό τινος.

—  προς Κορινθίους Α’ 6:12

μοι έξεστιν=μου επιτρέπονται

άρεσε σε 10
Άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού.

—  προς Τιμόθεον Α’ 5:18

άρεσε σε 9
Ει τις δοκεί ειδέναι τι, ουδέπω ουδέν έγνωκε καθώς δει γνώναι.

—  προς Κορινθίους Α’ 8:2

μτφρ: Αν κάποιος νομίζει ότι γνωρίζει κάτι, δεν το γνωρίζει όπως θα έπρεπε να το γνωρίζει.

άρεσε σε 9
Ο σπείρων φειδομένως, φειδομένως και θερίσει.

—  προς Κορινθίους Β’ 9.6

μτφρ: αυτός που θα σπείρει λίγα, θα θερίσει λίγα

άρεσε σε 8
Ό γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει.

—  προς Γαλάτας 6:7

άρεσε σε 7
Ώστε και ο γαμίζων την εαυτού παρθένον καλώς ποιεί και ο μη γαμίζων κρείσσον ποιήσει.

—  προς Κορινθίους Α’ 7:33

(κρείσσον=καλύτερα)

άρεσε σε 6
Ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστιν; Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο.

—  προς Κορινθίους Α’ 6:15

άρεσε σε 6
Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε.

—  Προς Γαλάτας 6.2

άρεσε σε 6
Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία τοις βρώμασιν· ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει.

—  προς Κορινθίους Α’ 6:13

άρεσε σε 5
Ρίζα γαρ πάντων των κακών εστιν η φιλαργυρία.

—  προς Τιμόθεον Α’ 6:10

(η προέλευση της διεθνούς φράσης “'root of all evil…”)

άρεσε σε 5
Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί.

—  προς Κορινθίους Α’ 15:33

άρεσε σε 4
Εκ του αυτού φυράματος.

—  προς Ρωμαίους 9:21

άρεσε σε 3
Ο καυχώμενος εν Κυρίω καυχάσθω.

—  Προς Κορινθίους Α’, 1;31

άρεσε σε 3
Απών τω σώματι, παρών δε τω πνεύματι.

—  προς Κορινθίους Α’, 5:3

άρεσε σε 1
Ει νεκροί ουκ εγείρονται, φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν.

—  προς Κορινθίους Α’ 15:32

άρεσε σε 1
Ευκαίρως, ακαίρως.

—  προς Τιμόθεον β’ 4,2

(χρησιμοποείται για ενέργειες που επιλέγονται χάριν ευκολίας χωρίς να είναι σωστές [ή όχι την κατάλληλη στιγμή])


Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus

Παρόμοιες πηγές

 Άγ.Χρυσόστομος

 Κοσμάς ο Αιτωλός

 Αγ. Γρηγόριος

 Ιωάννης Κλίμακος

 Μέγας Βασίλειος

 Ευσέβιος

 Ιωάννης Δαμασκηνός

 Παλαιά Διαθήκη

 κατά Ματθαίον

 κατά Μάρκον

 κατά Λουκάν

 κατά Ιωάννην

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou