Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Θεοδώρα
Θεοδώρα, 500-548 μ.Χ. , Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου
Θεοδώρα βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 2Αναγνώσεις: 2,010

Ιστορικές φράσεις

Κάλλιστον εντάφιον η βασιλεία.

μτφρ: το ωραιότερο σάβανο είναι η βασιλεία.

(προς τον Ιουστινιανό, αποτρέποντας τον να εγκαταλείψει την Πόλη, στη στάση του Νίκα, το 532 μ.Χ.)


άρεσε σε 6

Αφορισμοί

Δεν σωζόμεθα δια της φυγής, παρά να αποθάνωμεν αδόξως, προτιμότερον να αποθάνωμεν ενδόξως αγωνιζόμενοι.

(αποθαρρύνοντας τον Ιουστινιανό να φύγει από την Πόλη, στη στάση του Νίκα, το 532 μ.Χ)


άρεσε σε 12
Παρόμοιες Πηγές Γνωμικών
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Ιουλιανός

 Ιωάννης Βατάτζης

 Θεόδωρος Λάσκαρις

 Λέων Στ’

 Μ. Παλαιολόγος

 Ιουστινιανός