Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Ιουστινιανός
Ιουστινιανός, 527-565 , Αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Ιουστινιανός βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 1Αναγνώσεις: 2,223

Αρχαία Γνωμικά

Δόξα τω Θεώ, τω καταξιώσαντί με τοιούτον έργον επιτελέσαι. Νενίκηκά σε, Σολομών!

(μετά την ολοκλήρωση της οικοδόμησης της Αγια-Σοφιάς, το 537)


άρεσε σε 26
Παρόμοιες Πηγές Γνωμικών
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Ιουλιανός

 Ιωάννης Βατάτζης

 Θεόδωρος Λάσκαρις

 Λέων Στ’

 Μ. Παλαιολόγος

 Θεοδώρα