Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Ιωάννης Στοβαίος
Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ. αιών , Έλληνας συλλέκτης γνωμικών
Ιωάννης Στοβαίος βιογραφικόΟ Ιωάννης Στοβαίος ήταν γραμματικός, από τους Στόβους της Μακεδονίας και έζησε τον 5ο μ.Χ αιώνα. Έμεινε στην Ιστορία για το έργο του «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ», μια συλλογή γνωμικών που αποτελεί πραγματικά κιβωτό της ελληνικής γραμματείας. Είναι το απόσταγμα σκέψης 12 αιώνων και 204 φιλοσόφων, ποιητών και ρητόρων. Πολλά αποσπάσματα διασώθηκαν χάρη σ΄αυτό το βιβλίο. Το κίνητρο του συγγραφέα υπήρξε η επιθυμία να αφήσει μια παρακαταθήκη σοφίας στο γιό του Σεπτίμιο. Ήταν προφανώς εθνικός.

Αριθμός Αφορισμών: 5Αναγνώσεις: 6,388

Αρχαία Γνωμικά

Χρύσιππος ερωτηθείς δια τι ου πολιτεύεται είπε: Διότι ει μεν πονηρά πολιτεύεται, τοις θεοίς απαρέσει· ει δε χρηστά, τοις πολίταις.


άρεσε σε 33
Αριστείδης ο δίκαιος ερωτηθείς τι εστι το δίκαιον, «το μη αλλοτρίων επιθυμείν», έφη.


άρεσε σε 29
Λάμπις ο ναύκληρος ερωτηθείς πώς εκτήσατο τον πλούτον: «Ου χαλεπώς», έφη, «τον μέγαν. Το δε βραχύν επιπόνως».


άρεσε σε 24
Σιμωνίδης έλεγε μηδέποτε αυτώ μεταμελήσαι σιγήσαντι, φθεγξαμένω δε πολλάκις.


άρεσε σε 9
Τριβαλλοί τέτταρας φάλαγγας εν ταις μάχαις ποιούνται: την πρώτην των ασθενών, την εχομένην των κρατίστων, την τρίτην των ιππέων, τελευταίαν την των γυναικών, αί αυτούς εις φυγήν τρεπομονένους κωλύουσι βλασφημούσαι.

(οι Τριβαλλοί ήταν αρχαίο Θρακική φυλή)


άρεσε σε 5
Παρόμοιες Πηγές ΓνωμικώνΜανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Ισοκράτης

 Γοργίας

 Κλαύδιος Γαληνός

 Απελλής

 Πρωταγόρας

 Απολλώνιος Τυανεύς

 Αθήναιος

 Μητρόδωρος ο Χίος

 Σωσιάδης

 Πρόδικος

 Σερήνος