Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Μέγας Βασίλειος
Μέγας Βασίλειος, 330-379 , Πατέρας της Εκκλησίας
Μέγας Βασίλειος βιογραφικό Πατέρας της Εκκλησίας, επίσκοπος Καισαρείας, κορυφαίος θεολόγος του 4ου αιώνα και ένας από τους Τρεις Ιεράρχες, που θεωρούνται προστάτες της παιδείας. Γεννήθηκε στη Νεοκαισάρεια του Πόντου (και όχι της Καππαδοκίας).

Αριθμός Αφορισμών: 8Αναγνώσεις: 6,103

Αρχαία Γνωμικά

Παιδεία μόνη των κτημάτων αναφαίρετον και ζώντι και τελευτήσαντι παραμένουσα.


άρεσε σε 63
Δυσάγωγόν εστι προς αρετήν το γένος των ανθρώπων, δια το προς ηδονήν πολλάκις επιρρεπές.


άρεσε σε 29
Ακρισία δήμου τον χείριστον εις αρχήν προΐστατο.

μτφρ: η έλλειψη κρίσης του λαού, ανέδειξε στην εξουσία τον χειρότερο.


άρεσε σε 29
Ακαίρου θυμού το κέρδος πτώσις.


άρεσε σε 23
Βρωμάτων πολυτέλεια λαιμόν μεν τέρπει, τρέφει δε σκώληκα ακολασίας ακοίμητον.


άρεσε σε 22

Εκκλησιαστικά Ρητά

Άριστον ανθρώπω δώρον ο θάνατος. Ηρεμεί γαρ εξ ών έμελλε πράττειν κακών.


άρεσε σε 40
Βουλομένων, ου τυραννουμένων, το της σωτηρίας μυστήριον.


άρεσε σε 26
Βέλτιον νυν παιδευθήναι και καθαρθήναι ή τη εκείθεν βασάνω παραπεμφθήναι, ηνίκα κολάσεως καιρός, ου καθάρσεως.


άρεσε σε 18
Παρόμοιες Πηγές ΓνωμικώνΜανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Απόστολος Παύλος

 Άγ. Χρυσόστομος

 Κοσμάς ο Αιτωλός

 Αγ. Γρηγόριος

 Ιωάννης Κλίμακος

 Ευσέβιος

 Ιωάννης Δαμασκηνός