γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Μέγας Βασίλειος

Μέγας Βασίλειος, 330-379 , Πατέρας της Εκκλησίας
Μέγας Βασίλειος βιογραφικό Πατέρας της Εκκλησίας, επίσκοπος Καισαρείας, κορυφαίος θεολόγος του 4ου αιώνα και ένας από τους Τρεις Ιεράρχες, που θεωρούνται προστάτες της παιδείας. Γεννήθηκε στη Νεοκαισάρεια του Πόντου (και όχι της Καππαδοκίας).

Αριθμός Αφορισμών: 8Αναγνώσεις: 5,118

Αρχαία Γνωμικά

Παιδεία μόνη των κτημάτων αναφαίρετον και ζώντι και τελευτήσαντι παραμένουσα.


άρεσε σε 55
Δυσάγωγόν εστι προς αρετήν το γένος των ανθρώπων, δια το προς ηδονήν πολλάκις επιρρεπές.


άρεσε σε 24
Ακαίρου θυμού το κέρδος πτώσις.


άρεσε σε 22
Ακρισία δήμου τον χείριστον εις αρχήν προΐστατο.

μτφρ: η έλλειψη κρίσης του λαού, ανέδειξε στην εξουσία τον χειρότερο.


άρεσε σε 22
Βρωμάτων πολυτέλεια λαιμόν μεν τέρπει, τρέφει δε σκώληκα ακολασίας ακοίμητον.


άρεσε σε 19

Εκκλησιαστικά Ρητά

Άριστον ανθρώπω δώρον ο θάνατος. Ηρεμεί γαρ εξ ών έμελλε πράττειν κακών.


άρεσε σε 36
Βουλομένων, ου τυραννουμένων, το της σωτηρίας μυστήριον.


άρεσε σε 22
Βέλτιον νυν παιδευθήναι και καθαρθήναι ή τη εκείθεν βασάνω παραπεμφθήναι, ηνίκα κολάσεως καιρός, ου καθάρσεως.


άρεσε σε 17

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Απόστολος Παύλος

 Άγ.Χρυσόστομος

 Κοσμάς ο Αιτωλός

 Αγ. Γρηγόριος

 Ιωάννης Κλίμακος

 Μέγας Βασίλειος

 Ευσέβιος 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou