γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Αντισθένης

Αντισθένης, 445-360 π.Χ. , Κυνικός φιλόσοφος
Ιδρυτής της Κυνικής Σχολής,
Αντισθένης βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 19Αναγνώσεις: 34,694

Αρχαία Γνωμικά

Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις.


άρεσε σε 218
Κρείττον εις κόρακας ή εις κόλακας εμπεσείν. Οι μεν γαρ νεκρούς, οι δε ζώντας εσθίουσιν.

μτφρ: καλύτερα να πέσεις σε κοράκια παρά σε κόλακες. Διότι τα μεν τρώνε νεκρούς, οι δε ζωντανούς.


άρεσε σε 159
Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αισχράν, έξεις ποινήν.

μτφρ: αν πάρεις όμορφη θα την μοιράζεσαι, αν πάρεις άσχημη θα τιμωρηθείς

(απάντηση στην ερώτηση «τι γυναίκα να παντρευτώ;»)


άρεσε σε 114
Αισχρόν το γ’ αισχρόν, καν δοκή καν μη δοκή.

μτφρ: το κακό είναι κακό. κι αν φαίνεται κι αν δεν φαίνεται


άρεσε σε 107
Όστις εταίρους δέδοικε, δούλος ων λέληθεν εαυτόν.

μτφρ: όποιος φοβάται τους άλλους, γίνεται δούλος χωρίς να το καταλάβει


άρεσε σε 100
Βασιλικόν, καλώς ποιούντα κακώς ακούειν.

απόδοση: είναι μεγαλειώδες να σε κατηγορούν ενώ κάνεις το σωστό

(σχόλιο του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Πλάτωνας μίλησε άσχημα γι’ αυτόν)


άρεσε σε 88
Τότε τας πόλεις απόλλυσθαι, όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν.

μτφρ: Οι πόλεις χάνονται, όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς.


άρεσε σε 86
Προσέχειν τοις εχθροίς· πρώτοι γαρ των αμαρτημάτων αισθάνονται.

μτφρ: Να προσέχεις αυτά που λένε οι εχθροί σου. Είναι οι πρώτοι που θα επισημάνουν τα λάθη σου.


άρεσε σε 86
Ώσπερ υπό του ιού τον σίδηρον, ούτω τους φθονερούς υπό του ιδίου ήθους κατεσθίεσθαι.

μτφρ: Όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι και ο φθονερός κατατρώγεται από το πάθος του.


άρεσε σε 71
Κατά νόμον είναι πολλούς Θεούς, κατά δε φύσιν ένα.


άρεσε σε 64
Μαθημάτων αναγκαιότατον τα κακά απομαθείν.

μτφρ: το πιο αναγκαίο μάθημα είναι τα ξεμάθεις τα κακά


άρεσε σε 48
Ομονοούντων αδελφών συμβίωσιν παντός τείχους ισχυροτέραν είναι.


άρεσε σε 41
Προς τον ειπόντα «Πολλοί σε επαινούσι»: «Τι γαρ», έφη, «κακόν πεποίηκα;»

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


άρεσε σε 28
Αναφαίρετον όπλον αρετή.


άρεσε σε 27
Μανείην μάλλον ή ησθείην.

μτφρ:καλύτερα να είσαι τρελός παρά σκλάβος των απολαύσεων


άρεσε σε 26
Άρχειν χειρών αδίκων.


άρεσε σε 25
Ερωτηθείς τι αυτώ περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας, έφη, «το δύνασθαι εαυτώ ομιλείν».

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


άρεσε σε 21
Κακών πράξεων κακός δαίμων ηγεμών.


άρεσε σε 19
Ουκ αντιλέγοντα δει τον αντιλέγοντα παύειν, αλλά διδάσκειν; ουδέ γαρ τον μαινόμενον αντιμαινόμενός τις ιάται.


άρεσε σε 19GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας

 Διαγόρας ο Μήλιος 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.

2008-2017: Manolis Papathanassiou