γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Αντισθένης

Αντισθένης, 445-360 π.Χ. , Κυνικός φιλόσοφος
Ιδρυτής της Κυνικής Σχολής,
Αντισθένης βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 19Αναγνώσεις: 33,340

Αρχαία Γνωμικά

Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις.


215 likes
Κρείττον εις κόρακας ή εις κόλακας εμπεσείν. Οι μεν γαρ νεκρούς, οι δε ζώντας εσθίουσιν.

μτφρ: καλύτερα να πέσεις σε κοράκια παρά σε κόλακες. Διότι τα μεν τρώνε νεκρούς, οι δε ζωντανούς.


153 likes
Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αισχράν, έξεις ποινήν.

μτφρ: αν πάρεις όμορφη θα την μοιράζεσαι, αν πάρεις άσχημη θα τιμωρηθείς

(απάντηση στην ερώτηση «τι γυναίκα να παντρευτώ;»)


106 likes
Αισχρόν το γ’ αισχρόν, καν δοκή καν μη δοκή.

μτφρ: το κακό είναι κακό. κι αν φαίνεται κι αν δεν φαίνεται


103 likes
Όστις εταίρους δέδοικε, δούλος ων λέληθεν εαυτόν.

μτφρ: όποιος φοβάται τους άλλους, γίνεται δούλος χωρίς να το καταλάβει


97 likes
Προσέχειν τοις εχθροίς· πρώτοι γαρ των αμαρτημάτων αισθάνονται.

μτφρ: Να προσέχεις αυτά που λένε οι εχθροί σου. Είναι οι πρώτοι που θα επισημάνουν τα λάθη σου.


85 likes
Τότε τας πόλεις απόλλυσθαι, όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν.

μτφρ: Οι πόλεις χάνονται, όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς.


84 likes
Βασιλικόν, καλώς ποιούντα κακώς ακούειν.

απόδοση: είναι μεγαλειώδες να σε κατηγορούν ενώ κάνεις το σωστό

(σχόλιο του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Πλάτωνας μίλησε άσχημα γι’ αυτόν)


80 likes
Ώσπερ υπό του ιού τον σίδηρον, ούτω τους φθονερούς υπό του ιδίου ήθους κατεσθίεσθαι.

μτφρ: Όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι και ο φθονερός κατατρώγεται από το πάθος του.


64 likes
Κατά νόμον είναι πολλούς Θεούς, κατά δε φύσιν ένα.


57 likes
Μαθημάτων αναγκαιότατον τα κακά απομαθείν.

μτφρ: το πιο αναγκαίο μάθημα είναι τα ξεμάθεις τα κακά


45 likes
Ομονοούντων αδελφών συμβίωσιν παντός τείχους ισχυροτέραν είναι.


41 likes
Προς τον ειπόντα «Πολλοί σε επαινούσι»: «Τι γαρ», έφη, «κακόν πεποίηκα;»

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


27 likes
Αναφαίρετον όπλον αρετή.


26 likes
Μανείην μάλλον ή ησθείην.

μτφρ:καλύτερα να είσαι τρελός παρά σκλάβος των απολαύσεων


25 likes
Άρχειν χειρών αδίκων.


24 likes
Ερωτηθείς τι αυτώ περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας, έφη, «το δύνασθαι εαυτώ ομιλείν».

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


20 likes
Ουκ αντιλέγοντα δει τον αντιλέγοντα παύειν, αλλά διδάσκειν; ουδέ γαρ τον μαινόμενον αντιμαινόμενός τις ιάται.


19 likes
Κακών πράξεων κακός δαίμων ηγεμών.


15 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou