Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αντισθένης
Αντισθένης, 445-360 π.Χ. , Κυνικός φιλόσοφος
Ιδρυτής της Κυνικής Σχολής,
Αντισθένης βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 19Αναγνώσεις: 35,875

Αρχαία Γνωμικά

Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις.


άρεσε σε 228
Κρείττον εις κόρακας ή εις κόλακας εμπεσείν. Οι μεν γαρ νεκρούς, οι δε ζώντας εσθίουσιν.

μτφρ: καλύτερα να πέσεις σε κοράκια παρά σε κόλακες. Διότι τα μεν τρώνε νεκρούς, οι δε ζωντανούς.


άρεσε σε 170
Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αισχράν, έξεις ποινήν.

μτφρ: αν πάρεις όμορφη θα την μοιράζεσαι, αν πάρεις άσχημη θα τιμωρηθείς

(απάντηση στην ερώτηση «τι γυναίκα να παντρευτώ;»)


άρεσε σε 118
Αισχρόν το γ’ αισχρόν, καν δοκή καν μη δοκή.

μτφρ: το κακό είναι κακό. κι αν φαίνεται κι αν δεν φαίνεται


άρεσε σε 111
Όστις εταίρους δέδοικε, δούλος ων λέληθεν εαυτόν.

μτφρ: όποιος φοβάται τους άλλους, γίνεται δούλος χωρίς να το καταλάβει


άρεσε σε 105
Βασιλικόν, καλώς ποιούντα κακώς ακούειν.

απόδοση: είναι μεγαλειώδες να σε κατηγορούν ενώ κάνεις το σωστό

(σχόλιο του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Πλάτωνας μίλησε άσχημα γι’ αυτόν)


άρεσε σε 95
Προσέχειν τοις εχθροίς· πρώτοι γαρ των αμαρτημάτων αισθάνονται.

μτφρ: Να προσέχεις αυτά που λένε οι εχθροί σου. Είναι οι πρώτοι που θα επισημάνουν τα λάθη σου.


άρεσε σε 92
Τότε τας πόλεις απόλλυσθαι, όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν.

μτφρ: Οι πόλεις χάνονται, όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς.


άρεσε σε 88
Ώσπερ υπό του ιού τον σίδηρον, ούτω τους φθονερούς υπό του ιδίου ήθους κατεσθίεσθαι.

μτφρ: Όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι και ο φθονερός κατατρώγεται από το πάθος του.


άρεσε σε 75
Κατά νόμον είναι πολλούς Θεούς, κατά δε φύσιν ένα.


άρεσε σε 67
Μαθημάτων αναγκαιότατον τα κακά απομαθείν.

μτφρ: το πιο αναγκαίο μάθημα είναι τα ξεμάθεις τα κακά


άρεσε σε 52
Ομονοούντων αδελφών συμβίωσιν παντός τείχους ισχυροτέραν είναι.


άρεσε σε 43
Προς τον ειπόντα «Πολλοί σε επαινούσι»: «Τι γαρ», έφη, «κακόν πεποίηκα;»

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


άρεσε σε 29
Μανείην μάλλον ή ησθείην.

μτφρ:καλύτερα να είσαι τρελός παρά σκλάβος των απολαύσεων


άρεσε σε 28
Αναφαίρετον όπλον αρετή.


άρεσε σε 28
Άρχειν χειρών αδίκων.


άρεσε σε 25
Ερωτηθείς τι αυτώ περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας, έφη, «το δύνασθαι εαυτώ ομιλείν».

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


άρεσε σε 23
Κακών πράξεων κακός δαίμων ηγεμών.


άρεσε σε 21
Ουκ αντιλέγοντα δει τον αντιλέγοντα παύειν, αλλά διδάσκειν; ουδέ γαρ τον μαινόμενον αντιμαινόμενός τις ιάται.


άρεσε σε 20
Παρόμοιες Πηγές ΓνωμικώνΜανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Δημόκριτος

 Σόλων

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας

 Διαγόρας ο Μήλιος