γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Δημόκριτος

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Δημόκριτος βιογραφικόΠροσωκρατικός φιλόσοφος που, γεννήθηκε στα Άβδηρα στη Θράκη. Μαθητής του Λεύκιππου. Πίστευε ότι η ύλη αποτελείτο από αδιάσπαστα, αόρατα στοιχεία, τα "άτομα". Επίσης ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι ο Γαλαξίας είναι το φως από μακρινά αστέρια. Ήταν ανάμεσα στους πρώτους που ανέφεραν ότι το σύμπαν έχει και άλλους "κόσμους" και μάλιστα ορισμένους κατοικημένους. Τα ενδιαφέροντα του Δημόκριτου ήταν εξαιρετικά πλατιά. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης.
Μεταγενέστεροι μελετητές του στην αρχαιότητα χώρισαν το έργο του σε δεκατρείς τετραλογίες, ενταγμένες σε πέντε ομάδες έργων: τα ηθικά (δύο τετραλογίες), τα φυσικά (τέσσερις τετραλογίες), τα μαθηματικά (τρεις), τα μουσικά (δύο), τα τεχνικά (δύο). Το ύφος του Δημόκριτου επαινούνταν πολύ στην αρχαιότητα και αξιολογούνταν στο ίδιο επίπεδο μ' αυτό του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Από τον τεράστιο όγκο των γραπτών του σώζονται ελάχιστα αποσπάσματα.

Αριθμός Αφορισμών: 44Αναγνώσεις: 54,099

Αρχαία Γνωμικά

Ο κόσμος σκηνή, ο βίος πάροδος. Ήλθες, είδες, απήλθες.


άρεσε σε 416
Άνθρωποι τύχης είδωλον επλάσαντο, πρόφασιν ιδίης αβουλίης.

μτφρ: οι άνθρωποι επινόησαν τη θεά της Τύχης για να δικαιολογήσουν τη δική τους έλλειψη θέλησης.


άρεσε σε 262
Ανοήμονες βιούσι ού τερπόμενοι βιούν.

μτφρ: οι ανόητοι ζουν χωρίς να είναι ευχαριστημένοι που ζουν.


άρεσε σε 246
Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη. Το δε ηττάσθαι αυτόν υφ’ εαυτού, αίσχιστον και κάκιστον.


άρεσε σε 159
Υπό γυναικός άρχεσθαι ύβρις αν ανδρί είη εσχάτη.

μτφρ: το να εξουσιάζεται ένας άντρας από μια γυναίκα είναι ο μεγαλύτερος εξευτελισμός


άρεσε σε 149
Ο γέρων νέος εγένετο, ο δε νέος άδηλον ει εις γήρας αφίξεται.

μτφρ: Ο γέρος υπήρξε νέος αλλά ο νέος δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσει να γίνει γέρος


άρεσε σε 112
Χαλεπόν άρχεσθαι υπό χερείονος.

μτφρ: είναι σκληρό να σε εξουσιάζει κάποιος κατώτερος


άρεσε σε 107
Πολλοί δρώντες τα αίσχιστα, λόγους τους αρίστους ασκέουσι.


άρεσε σε 102
Νηπίοισιν ου λόγος, αλλά ξυμφορή γίνεται διδάσκαλος.

μτφρ: για τους ανόητους, δάσκαλος δεν είναι η λογική αλλά η συμφορά


άρεσε σε 100
Γυνή πολλά ανδρός οξυτέρη προς κακοφραδμοσύνην.

απόδοση: η γυναίκα είναι πιο ξύπνια από τον άντρα στις πονηριές


άρεσε σε 97
Ποθητός είναι μάλλον ή φοβερός κατά βίον προαιρού. Ον πάντες φοβούνται, πάντας φοβείται.

μτφρ: διάλεξε να είσαι αγαπητός παρά να σε φοβούνται. Αυτός που τον φοβούνται όλοι, τους φοβάται όλους


άρεσε σε 95
Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόχευτος.

μτφρ: μια ζωή χωρίς γιορτές [και πανηγύρια] είναι σαν ένας μακρύς δρόμος χωρίς πανδοχείο.


άρεσε σε 88
Ένιοι, πόλεων μεν δεσπόζουσι, γυναιξί δε δουλεύουσι.

μτφρ: κάποιοι κυβερνούν πόλεις αλλά είναι δούλοι γυναικών


άρεσε σε 66
Αγαθόν ού το μη αδικείν, αλλά το μηδέν θέλειν.

μτφρ: το καλό [και σωστό] είναι όχι μόνο να μην αδικείς αλλά ούτε να θέλεις να το κάνεις


άρεσε σε 62
Πλείονες εξ ασκήσεως αγαθοί γίνονται ή από φύσεως.

μτφρ: οι περισσότεροι γίνονται ικανοί με την άσκηση παρά από τη φύση τους


άρεσε σε 57
Μεγαλοψυχίη το φέρειν πραέως πλημμέλειαν.

μτφρ: είναι μεγαλοψυχία να αντιμετωπίζεις με πραότητα το σφάλμα [του άλλου]


άρεσε σε 48
Ανδρί σοφώ πάσα γη βατή, ψυχής γαρ αγαθής πατρίς ο ξύμπας κόσμος.


άρεσε σε 48
Το αεί μέλλειν ατελέας ποιέει τας πρήξιας.

απόδοση: η διαρκής αναβολή δεν ολοκληρώνει τις πράξεις


άρεσε σε 45
Ζην ουκ άξιος, ότω μηδείς εστι χρηστός φίλος.


άρεσε σε 41
Μη δια φόβον, αλλά δια το δέον απέχεσθε αμαρτημάτων.

μτφρ: όχι από φόβο, αλλά επειδή έτσι είναι το σωστό πρέπει να απέχει κανείς από τα αμαρτήματα [και τις αδικίες]


άρεσε σε 41
Γήρας και πενία δύο τραύματα δυσθεράπευτα.


άρεσε σε 41
Πολλοί πολυμαθέες νόον ουκ έχουσιν.


άρεσε σε 40
Ανθρώποις πάσι ταυτό αγαθόν και αληθές. Ηδύ δε άλλω άλλο.

μτφρ: για όλους τους ανθρώπους, το καλό και το αληθινό είναι το ίδιο. Αυτό που προκαλεί ευχαρίστηση όμως είναι διαφορετικό στον καθένα.


άρεσε σε 38
Μη πάντα επίστασθαι προθύμεο, μη πάντων αμαθής γένη.

μτφρ: μην επιθυμείς να τα μάθεις καλά όλα για να μη μείνεις αμαθής σε όλα


άρεσε σε 38
Παιδός, ουκ ανδρός το αμέτρως επιθυμείν.

μτφρ: οι υπέρμετρες επιθυμίες χαρακτηρίζουν παιδιά και όχι τον άνδρα


άρεσε σε 34
Ηδοναί άκαιροι τίκτουσιν αηδίας.


άρεσε σε 32
Αμαρτίης αιτίη η αμαθίη του κρέσσονος.

μτφρ: αιτία της κακής πράξης είναι η άγνοια του καλύτερου


άρεσε σε 32
Μούνοι θεοφιλέες, όσοις εχθρόν το αδικέειν.

μτφρ: είναι αγαπητοί στους θεούς μόνο όσοι εχθρεύονται την αδικία


άρεσε σε 31
Μηδέν εκ του μη όντος γίνεσθαι μηδ’ ες το μη ον φθείρεσθαι.


άρεσε σε 31
Δόξα και πλούτος άνευ συνέσεως ουκ ασφαλή κτήματα.


άρεσε σε 30
Μέγα το εν συμφορήσι, φρονέειν ά δει

μτφρ: είναι σπουδαίο να σκέφτεσαι αυτά που πρέπει στις συμφορές


άρεσε σε 29
Του κακού εκλογήν ποιούμενος, το ελάχιστον εξελεξάμην.

μτφρ: αναγκασμένος να διαλέξω κάτι κακό, διάλεξα το ελάχιστο

(δικαιολογούμενος που είχε παντρευτεί μικρόσωμη γυναίκα)


άρεσε σε 26
Αρχάς είναι των όλων ατόμους και κενόν, τα δ’ άλλα πάντα νενομίσθαι.

μτφρ: τα άτομα και το κενό είναι η αρχή των πάντων και τα υπόλοιπα είναι κατασκευάσματα του νου

(από το Διογένη Λαέρτιο)


άρεσε σε 26
Αγαθόν ή είναι χρεών ή μιμείσθαι.

μτφρ: πρέπει να είσαι καλός ή να προσποιείσαι ότι είσαι


άρεσε σε 24
Από ομονοίης τα μεγάλα έργα.


άρεσε σε 23
Νόμω και άρχοντι και τω σοφωτέρω είκειν κόσμιον.

μτφρ: στο νόμο, στον άρχοντα και στον σοφό είναι σωστό να υποχωρεί κανείς


άρεσε σε 18
Οι εκούσιοι πόνοι την των ακουσίων υπομονήν ελαφροτέραν παρασκευάζουσι.


άρεσε σε 17
Μεγάλα βλάπτουσι τους αξυνέτους οι επαινέοντες.


άρεσε σε 14
Μικρά διδόναι μάλλον ή μεγάλα εγγυάν.

μτφρ: καλύτερα να δίνεις λίγα παρά να εγγυάσαι πολλά


άρεσε σε 14
Φθόνος έλκος εστι της αληθείας.


άρεσε σε 13
Ην μη πολλών επιθυμέης τα ολίγα τοι πολλά δόξει.

μτφρ: αν δεν επιθυμείς πολλά, τα λίγα θα σου φαίνονται πολλά


άρεσε σε 10
Ελπίδες αι μεν των ορθά φρονεόντων εφικταί, αι δε των αξυνέτων αδύνατοι.

αξυνέτων=ανοήτων


άρεσε σε 6

Αφορισμοί

Ο ύπνος την ημέρα φανερώνει ή σωματικό πρόβλημα ή τεμπελιά ή αμορφωσιά.


άρεσε σε 67
Τα καλά μας έρχονται με δυσκολία και μετά από αναζήτηση, ενώ τα κακά και χωρίς να τα αναζητήσουμε.


άρεσε σε 41

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou