γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Δημόκριτος

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Δημόκριτος βιογραφικόΠροσωκρατικός φιλόσοφος που, γεννήθηκε στα Άβδηρα στη Θράκη. Μαθητής του Λεύκιππου. Πίστευε ότι η ύλη αποτελείτο από αδιάσπαστα, αόρατα στοιχεία, τα "άτομα". Επίσης ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι ο Γαλαξίας είναι το φως από μακρινά αστέρια. Ήταν ανάμεσα στους πρώτους που ανέφεραν ότι το σύμπαν έχει και άλλους "κόσμους" και μάλιστα ορισμένους κατοικημένους. Τα ενδιαφέροντα του Δημόκριτου ήταν εξαιρετικά πλατιά. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης.
Μεταγενέστεροι μελετητές του στην αρχαιότητα χώρισαν το έργο του σε δεκατρείς τετραλογίες, ενταγμένες σε πέντε ομάδες έργων: τα ηθικά (δύο τετραλογίες), τα φυσικά (τέσσερις τετραλογίες), τα μαθηματικά (τρεις), τα μουσικά (δύο), τα τεχνικά (δύο). Το ύφος του Δημόκριτου επαινούνταν πολύ στην αρχαιότητα και αξιολογούνταν στο ίδιο επίπεδο μ' αυτό του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Από τον τεράστιο όγκο των γραπτών του σώζονται ελάχιστα αποσπάσματα.

Αριθμός Αφορισμών: 44Αναγνώσεις: 51,566

Αρχαία Γνωμικά

Ο κόσμος σκηνή, ο βίος πάροδος. Ήλθες, είδες, απήλθες.


400 likes
Άνθρωποι τύχης είδωλον επλάσαντο, πρόφασιν ιδίης αβουλίης.

μτφρ: οι άνθρωποι επινόησαν τη θεά της Τύχης για να δικαιολογήσουν τη δική τους έλλειψη θέλησης.


254 likes
Ανοήμονες βιούσι ού τερπόμενοι βιούν.

μτφρ: οι ανόητοι ζουν χωρίς να είναι ευχαριστημένοι που ζουν.


235 likes
Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη. Το δε ηττάσθαι αυτόν υφ’ εαυτού, αίσχιστον και κάκιστον.


154 likes
Υπό γυναικός άρχεσθαι ύβρις αν ανδρί είη εσχάτη.

μτφρ: το να εξουσιάζεται ένας άντρας από μια γυναίκα είναι ο μεγαλύτερος εξευτελισμός


144 likes
Ο γέρων νέος εγένετο, ο δε νέος άδηλον ει εις γήρας αφίξεται.

μτφρ: Ο γέρος υπήρξε νέος αλλά ο νέος δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσει να γίνει γέρος


109 likes
Χαλεπόν άρχεσθαι υπό χερείονος.

μτφρ: είναι σκληρό να σε εξουσιάζει κάποιος κατώτερος


104 likes
Νηπίοισιν ου λόγος, αλλά ξυμφορή γίνεται διδάσκαλος.

μτφρ: για τους ανόητους, δάσκαλος δεν είναι η λογική αλλά η συμφορά


100 likes
Πολλοί δρώντες τα αίσχιστα, λόγους τους αρίστους ασκέουσι.


95 likes
Ποθητός είναι μάλλον ή φοβερός κατά βίον προαιρού. Ον πάντες φοβούνται, πάντας φοβείται.

μτφρ: διάλεξε να είσαι αγαπητός παρά να σε φοβούνται. Αυτός που τον φοβούνται όλοι, τους φοβάται όλους


92 likes
Γυνή πολλά ανδρός οξυτέρη προς κακοφραδμοσύνην.

απόδοση: η γυναίκα είναι πιο ξύπνια από τον άντρα στις πονηριές


92 likes
Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόχευτος.

μτφρ: μια ζωή χωρίς γιορτές [και πανηγύρια] είναι σαν ένας μακρύς δρόμος χωρίς πανδοχείο.


83 likes
Ένιοι, πόλεων μεν δεσπόζουσι, γυναιξί δε δουλεύουσι.

μτφρ: κάποιοι κυβερνούν πόλεις αλλά είναι δούλοι γυναικών


65 likes
Αγαθόν ού το μη αδικείν, αλλά το μηδέν θέλειν.

μτφρ: το καλό [και σωστό] είναι όχι μόνο να μην αδικείς αλλά ούτε να θέλεις να το κάνεις


58 likes
Πλείονες εξ ασκήσεως αγαθοί γίνονται ή από φύσεως.

μτφρ: οι περισσότεροι γίνονται ικανοί με την άσκηση παρά από τη φύση τους


55 likes
Μεγαλοψυχίη το φέρειν πραέως πλημμέλειαν.

μτφρ: είναι μεγαλοψυχία να αντιμετωπίζεις με πραότητα το σφάλμα [του άλλου]


48 likes
Ανδρί σοφώ πάσα γη βατή, ψυχής γαρ αγαθής πατρίς ο ξύμπας κόσμος.


46 likes
Το αεί μέλλειν ατελέας ποιέει τας πρήξιας.

απόδοση: η διαρκής αναβολή δεν ολοκληρώνει τις πράξεις


44 likes
Ζην ουκ άξιος, ότω μηδείς εστι χρηστός φίλος.


41 likes
Μη δια φόβον, αλλά δια το δέον απέχεσθε αμαρτημάτων.

μτφρ: όχι από φόβο, αλλά επειδή έτσι είναι το σωστό πρέπει να απέχει κανείς από τα αμαρτήματα [και τις αδικίες]


40 likes
Γήρας και πενία δύο τραύματα δυσθεράπευτα.


39 likes
Πολλοί πολυμαθέες νόον ουκ έχουσιν.


38 likes
Ανθρώποις πάσι ταυτό αγαθόν και αληθές. Ηδύ δε άλλω άλλο.

μτφρ: για όλους τους ανθρώπους, το καλό και το αληθινό είναι το ίδιο. Αυτό που προκαλεί ευχαρίστηση όμως είναι διαφορετικό στον καθένα.


37 likes
Μη πάντα επίστασθαι προθύμεο, μη πάντων αμαθής γένη.

μτφρ: μην επιθυμείς να τα μάθεις καλά όλα για να μη μείνεις αμαθής σε όλα


35 likes
Παιδός, ουκ ανδρός το αμέτρως επιθυμείν.

μτφρ: οι υπέρμετρες επιθυμίες χαρακτηρίζουν παιδιά και όχι τον άνδρα


33 likes
Ηδοναί άκαιροι τίκτουσιν αηδίας.


32 likes
Μούνοι θεοφιλέες, όσοις εχθρόν το αδικέειν.

μτφρ: είναι αγαπητοί στους θεούς μόνο όσοι εχθρεύονται την αδικία


31 likes
Μηδέν εκ του μη όντος γίνεσθαι μηδ’ ες το μη ον φθείρεσθαι.


31 likes
Αμαρτίης αιτίη η αμαθίη του κρέσσονος.

μτφρ: αιτία της κακής πράξης είναι η άγνοια του καλύτερου


31 likes
Δόξα και πλούτος άνευ συνέσεως ουκ ασφαλή κτήματα.


30 likes
Μέγα το εν συμφορήσι, φρονέειν ά δει

μτφρ: είναι σπουδαίο να σκέφτεσαι αυτά που πρέπει στις συμφορές


29 likes
Αρχάς είναι των όλων ατόμους και κενόν, τα δ’ άλλα πάντα νενομίσθαι.

μτφρ: τα άτομα και το κενό είναι η αρχή των πάντων και τα υπόλοιπα είναι κατασκευάσματα του νου

(από το Διογένη Λαέρτιο)


26 likes
Του κακού εκλογήν ποιούμενος, το ελάχιστον εξελεξάμην.

μτφρ: αναγκασμένος να διαλέξω κάτι κακό, διάλεξα το ελάχιστο

(δικαιολογούμενος που είχε παντρευτεί μικρόσωμη γυναίκα)


25 likes
Αγαθόν ή είναι χρεών ή μιμείσθαι.

μτφρ: πρέπει να είσαι καλός ή να προσποιείσαι ότι είσαι


24 likes
Από ομονοίης τα μεγάλα έργα.


23 likes
Νόμω και άρχοντι και τω σοφωτέρω είκειν κόσμιον.

μτφρ: στο νόμο, στον άρχοντα και στον σοφό είναι σωστό να υποχωρεί κανείς


18 likes
Οι εκούσιοι πόνοι την των ακουσίων υπομονήν ελαφροτέραν παρασκευάζουσι.


17 likes
Μεγάλα βλάπτουσι τους αξυνέτους οι επαινέοντες.


14 likes
Μικρά διδόναι μάλλον ή μεγάλα εγγυάν.

μτφρ: καλύτερα να δίνεις λίγα παρά να εγγυάσαι πολλά


14 likes
Φθόνος έλκος εστι της αληθείας.


11 likes
Ην μη πολλών επιθυμέης τα ολίγα τοι πολλά δόξει.

μτφρ: αν δεν επιθυμείς πολλά, τα λίγα θα σου φαίνονται πολλά


10 likes
Ελπίδες αι μεν των ορθά φρονεόντων εφικταί, αι δε των αξυνέτων αδύνατοι.

αξυνέτων=ανοήτων


6 likes

Αφορισμοί

Ο ύπνος την ημέρα φανερώνει ή σωματικό πρόβλημα ή τεμπελιά ή αμορφωσιά.


66 likes
Τα καλά μας έρχονται με δυσκολία και μετά από αναζήτηση, ενώ τα κακά και χωρίς να τα αναζητήσουμε.


38 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou