Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Λατινικές Φράσεις και Λέξεις

Λατινομάθεια


Παράρτημα ΙΙ: Λατινομάθεια

Ενδιαφέρουσες Λατινικές Λέξεις


λατινικες λέξεις


Λατινική ΛέξηΜετάφραση
A
addendumπρέπει να προστεθεί
adsumαπών
adversusαντίθετος
albus-albaλευκός-λευκή
algidusκρύος
alibiαλλού
alius-alia-aliudάλλος-άλλη-άλλο
altusψηλά
aliasάλλοτε, αλλιώς, ψευδώνυμο
ambuloπερπατώ
amicus- amicaφίλος - φίλη
amoαγαπώ
amorαγάπη
antebellum προπολεμικά
animaψυχή
animalζώο
annusέτος
antiquus -a -umαρχαίος-α-ο
anxius -a -umανήσυχος
aparratusεφοδιασμένος, έτοιμος, εξοπλισμός, εφόδιο
apprimeπρο πάντων, υπεράνω όλων
aquaνερό
aquarius -a -umυδατικός, υδροχόος
arborδέντρο
arcanumιερό μυστικό
arcusτόξο, καμάρα
areaάδεια περιοχή σε πόλη
argentumασήμι, άργυρος, χρήμα
arguendoχάριν επιχειρηματολογίας
argumentumεπιχείρημα, απόδειξη
articulusάρθρωση, τμήμα
artifexκαλλιτέχνης
asinusγάιδαρος
attentioπροσοχή
audioακούω
augustusένδοξος
auroraαυγή
auxiliumβοήθεια
 
B
barbaγενειάδα
beataευλογημένη
bellumπόλεμος
bellus -a -umωραίος-α-ο
beneκαλά
benevolensκαλοθελητής
bisδις
brevisσύντομος
C
cacareχέζω
calorζέστη
cancerνότια, καύσωνας, καλοκαιρινή αρρώστια
candidusλαμπερός, λαμπρός
candorαπαστράπτουσα λευκότητα, τίμιος, καθαρός, ξεκάθαρος
canisσκύλος
cantoτραγουδώ
caputκεφάλι
carmen - carminaτραγούδι - τραγούδια
casaκαλύβα
casuσυμπτωματικά
casusαιτία, ατύχημα, πτώση
censusπεριουσία, φόρος
centurioεκατόνταρχος, κεντυρίων
cliens (γεν. clientis)πελάτης, προστατευόμενος
coitusσυνάντηση, σύσκεψη, συνύπαρξη (μτγν. συνουσία)
complexusσυνδυασμός, σύνθεση, σύμπλεγμα, συλλογισμός
compositusσύνθετος
computoυπολογίζω
conceptumαντιληπτό
conlegaσυνάδελφος
consciousενσυνείδητος, ενήμερος
consensusομοφωνία, συναίνεση
constantiaσταθερότητα
construoκατασκευάζω , χτίζω
consuloστοχάζομαι, φροντίζω, συμβουλεύω
contactusάγγιγμα, επαφή
conventusσυνέδριο, συνέλευση
cor (γεν.cordis)καρδιά
cosmetaυπηρέτρια γυναίκας
creatorδημιουργός
cruxσταυρός
cubiculumκρεβατοκάμαρα
culpaαμάρτημα (μτγν. γυν. κόλπος)
culusκώλος
cumulusσωρός
cunnusαιδοίο
curriculumαγώνισμα δρόμου, αγωνιστικός γύρος
D
damnoκαταδικάζω
debitumχρέος
decisioαπόφαση
delectusεπιλογή
deleoκαταστρέφω, σβήνω
deletumδιαγραμμένο, κατεστραμμένο
delicateπολυτελώς
deliriumπαραλήρημα
demensτρελός
destinoστερεωμένο, καθορισμένο, το πεπρωμένο
deusθεός
dexterδεξιά
dicoλέω
dictumλεχθέν, η απόφαση (νομικός και διοικητικός όρος)
dies (γεν. diei)μέρα
discoδιδάσκομαι, μαθαίνω
divinus, divinaθεϊκός, θεϊκή
dixi είπα!
dominaκυρία
dormioκοιμάμαι
ducoσκέφτομαι, σχεδιάζω, οδηγώ, διατάζω
duroαντέχω. διαρκώ, σκληραίνω
duxδιοικητής
E
eduroδιαρκώ, αντέχω
elememtumστοιχείο
emeritusαυτός που έχει αφυπηρετήσει
eminuso εξ αποστάσεως
eqvusάλογο
ergaέναντι
etsiαν και
excelsiorπιο ψηλά
exitαυτός βγαίνει
extremusακραίος
F
faberεπιδέξιος, εφευρετικός, τεχνίτης (εξ ου και fabrica)
faciesφόρμα, εξωτερική όψη, φάτσα
factumπράξη, γεγονός, επίτευγμα
famaφήμη
faustusκαλότυχος
felixευτυχισμένος
fellareρουφώ (εξ ου και fellatio=τσιμπούκι)
feminaγυναίκα
fidelisπιστός
fidelitasπίστη
filius, filiaγιος, κόρη
finisτέλος
firmusσταθερός, δυνατός, αξιόπιστος
flos (γεν. floris)λουλούδι
forensisνομικός
forteτυχαία
fortisδυνατός, γενναίος
fortunaτύχη, περιουσία
fragmentumαπόσπασμα, θραύσμα κειμένου
fraterαδερφός
fructusφρούτο, καρπός, κέρδος
fugaφυγή, πτήση
furiosusοργισμένος, φουριόζος
futuoγαμώ
fututusγαμημένος
G
geminus - geminiδίδυμος – δίδυμοι
genitaliaόργανα
geniusπνεύμα
genusείδος, κατηγορία, το γένος
gladiatorμονομάχος
gladiusσπαθί
gloriaφήμη, δόξα
GnatiaΕγνατία
gradusβαθμίδα, σκαλοπάτι
gratiaχάρη, ευγνωμοσύνη
gravisβαρύς, σοβαρός
gravitasβάρος, σπουδαιότητα
H
habeoέχω
habitus, habitaμτχ. του habeo (έχω), μτγν. τόπος προέλευσης, διαβίωσης
herbaχόρτο, πράσινο φυτό
hicεδώ
hocαυτό
honorτιμή
horrendusτρομερός
humusχώμα
I, J
ibiεκεί
idemο ίδιος
ignisφωτιά
immoβεβαίως ναι
imprimatur τυπωθείτω
imprimis καταρχήν
incognitusο χωρίς έλεγχο, άγνωστος, ο μη αναγνωρίσιμος
indeσυνεπώς, επομένως
industriaεπιμέλεια
infraκάτω, από κάτω
insertoεισάγω
insigniaεμβλήματα, διακριτικά στολής
insomniaαϋπνία
insulaνησί
insulatusαπομονωμένος σε νησί
integerολόκληρος, πλήρης, ακέραιος
intellegoαντιλαμβάνομαι
interμεταξύ, ανάμεσα
interimστο μεταξύ
interiorεσωτερικό
ipse-ipsa-ipsum[εγώ] ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο
is, ea, idαυτός, η, ό
itemομοίως
iunior ή juniorνέος
ius (γεν.iuris)νόμος
iustusδίκαιος, αμερόληπτος, σωστός
juvenisνέος
L
laborδουλειά, αγγαρεία, κακουχία
lac (γεν.lactis)γάλα
lapisπέτρα
lex (γεν.legis)νόμος
libellusμικρό βιβλίο
liberβιβλίο
libraζυγαριά
licet επιτρέπεται
limbusσύνορο, περιθώριο
lineaκλωστή, γραμμή
linguaγλώσσα
liquorρευστό, υγρό
literati εγγράμματοι, οι μορφωμένοι
longusμακρύς
lumenφως, λάμπα
lunaφεγγάρι
lupaπόρνη (από λύκαινα)
lupusλύκος
luxφως
M
machinaμηχανή, εφεύρεση
magnificusυπέροχος
magnus – magnaμεγάλος – μεγάλη
magnumμεγάλο
maistasμεγαλειότητα
majorμεγαλύτερος
maleficusκακός
manipulusχούφτα, μικρή στρατιωτική μονάδα
manusχέρι
mareθάλασσα
mater (γεν. matris)μητέρα
materiaοικοδομικά υλικά
matrimoniumγάμος
maximusμέγιστος
medicusγιατρός
mediusμέσος
meliorκαλύτερος
memorabilia αναμνηστικά, ενθύμια
memoriaμνήμη
mens (γεν. mentis)νους
mens (γεν. mensis)μήνας
mentulaπέος
mercatorέμπορος
merdaσκατά
meridiesμεσημέρι
meritusαξιότιμος
miles (γεν. militis)στρατιώτης
ministroυπηρετώ, βοηθώ
minorμικρότερος
minutaμικρή υποδιαίρεση
mirabilisθαυμαστός, θαυμάσιος, ασυνήθιστος
modulusμικρό μέτρο, μτγν. ανεξάρτητη μονάδα, μονάδα μέτρησης
monstroδείχνω
mors (γεν. mortis)θάνατος
multiπολλοί
mundusκόσμος
 
N
natalisγενέθλια
navisπλοίο
nebulaομίχλη, σύννεφο
negotiumεπιχείρηση, ασχολία
nemoκανείς
nigerμαύρος
nihilτίποτα
nisiεκτός από
niveusλευκός
nodusκόμπος
noliμη
nomenόνομα
nosεμείς
notariusγραμματέας, στενογράφος, πρακτικογράφος
novalisκαλλιεργημένος αγρός, σοδειά
novus, novaνέος, νέα
nox (γεν noctis)νύκτα
nucleusκουκούτσι, πυρήνας
nullusκανένας
O
odioμισώ, απεχθάνομαι
officiumκαθήκον, ευθύνη, υπηρεσία
omnibusόλοι, για όλους
omnipotensπαντοδύναμος
omnisόλα
optimusάριστος
orbisκύκλος, τροχιά
ordoτάξη, διαταγή
P
pactumσυμφωνία, συνθήκη
pacuniaλεφτά
paganusχωριάτης
panisψωμί
parίσος, όμοιος
parensγονείς
pater (γεν. patris)πατέρας
pathicusπούστης
pax (γεν. pacis)ειρήνη
peccaviήμαρτον
penisουρά (και μτφ. πέος)
perγια, επειδή
perfectusτέλειος
periculusκίνδυνος
pictorζωγράφος
piscatorψαράς
piscisψάρι
plebs (γεν. plebis)ο λαός, οι πληβείοι
plusπερισσότερο
pons (γεν. pontis)γέφυρα
pontifexμέλος ιερατείου στην αρχαία Ρώμη, μτγν. ο Πάπας
populusλαός
positusτοποθετώ, ξαπλώνω
postμετά, πίσω
postulatumζητούμενο
primoπρώτος, πρώτα
princepsπρίγκιπας
principiumπροέλευση, αρχή
profundumβάθος, άβυσσος
prohibeoαπαγορεύω
promptusπροετοιμασμένος, έτοιμος
protestoδιακηρύττω
proximusπλησιέστερος
prudensσυνετός, φρόνιμος
publicusδημόσιος
pulsusπαλμός
punctumσημείο, κυριολ. μικρή τρύπα
Q
quaereθα ρώταγες (συνηθισμένη έκφραση)
quantusπόσος
quartusένα τέταρτο
quasiσαν να
qui, quae, quodοποίος
quis, quidοποιοσδήποτε, ποιος, ποιο
R
rarusσπάνιος
realisσχετικά
recteσωστά
rectumτο δίκαιο
resπράγμα
resistoαντιστέκομαι
rotaρόδα
rotareστριφογυρίζω
rotundusστρογγυλός
rubricaκόκκινη γη, νόμος με τον κόκκινο τίτλο
rusticusχωριάτικος
S
sacer -sacra -sacrumιερός – ιερή - ιερό
sagittariusτοξότης
salariumεπίδομα λεγεωνάριων για αλάτι, μισθός
salutoεύχομαι υγείαν, χαιρετώ
salve (πληθ. salvete)χαίρε
sanctusάγιος, ιερός
sanguis (γεν. sanguinis)αίμα
satellesσωματοφύλακας, δορυφόρος
satisαρκετά
scholaσχολή, επίλεκτη μονάδα
scientiaγνώση, μτγν. επιστήμη
scioγνωρίζω
scriboχαράσσω, γράφω
scriptorσυγγραφέας
sectorκόφτης
sectusτρόπος ζωής, σχολή σκέψης
sedαλλά
semiμισο-
semperπάντα
senex - seniorμεγάλος (σε ηλικία)- μεγαλύτερος
sensusαίσθηση, έννοια
seriesσειρά, αλυσίδα
serpensφίδι
servoπαρακολουθώ, προστατεύω, προσέχω, υπηρετώ
signumσημάδι
silvestrisδασώδης, ερημικός
simplexαπλός, αγνός
sineχωρίς
societasσυνεταιρισμός, συμμαχία
socioκοινωνώ, ενώνω
solusμόνος
somnusύπνος
sonusθόρυβος, ήχος
speculatorανιχνευτής, κατάσκοπος
speculumκαθρέφτης, μτγν. αποκάλυψη, ιατρ. ενδοσκόπιο
spiritusπνεύμα, αναπνοή
stabilitasσταθερότητα
statimαμέσως
stellaάστρο
stupidus -a -um,χαζός
suavisγλυκομίλητος
sumείμαι
summaκορυφή
syllabusσύνοψη, περιληπτική παρουσίαση θεμάτων (νεολτν)
T
tandemτελικά
tantumμόνο
tantusτόσος
tardusαργός
temperaturaμείγμα
tempus (γεν. temporis)χρόνος
terminusόριο, τέλος, τέρμα
terraγη
testaκεραμίδι για έλεγχο γνησιότητας χρυσού (εξ ου τεστ)
testiculumόρχις
testimoniumμαρτυρία (όταν ορκίζονταν άγγιζαν τους όρχεις-testi)
textusυφή
totusολόκληρος
tractatusδιαχείριση
transδιαμέσου, δια
transportoμεταφέρω
tribunalεξέδρα
tribusφυλή
triplexτριπλός
triviusσημείο συνάντησης 3 δρόμων, ασήμαντη θεότητα
tuεσύ
tutorπροστάτης, επιτηρητής
U
universusσύμπαν
unusένας
urbanusαστικός
urbs (γεν. urbis)πόλη
utilisχρήσιμος
V
vacatio (γεν. vocationis)απαλλαγή από υπηρεσία
vacuusάδειος
vaginaθηκάρι, μτφ. κόλπος γυναικείος
vaporατμός
venturaκαλοτυχία
ventusάνεμος
verbumλέξη
veritasαλήθεια
versusστίχος, γραμμή, έναντι
vertexστρόβιλος
vertigoστροβιλισμός, ίλιγγος
verusπραγματικός, αληθινός
vice στη θέση του..., αντί του…
victorνικητής
victoriaνίκη
vinco (vici, victum)νικώ
vinumκρασί
virgoπαρθένα
virtusαρετή, αξία
vitaζωή
vivoζω
voloθέλω, επιθυμώ
volumenόγκος
vulgarisκοινός, άξεστος
vulpesαλεπού
vulturόρνεο

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Πρέπει πρώτα απ’ όλα να μάθουμε Λατινικά. Μετά πρέπει να τα ξεχάσουμε.
Μοντεσκιέ


λατινικα ρητα

Google


Δείγμα Γνωμικών