Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 14 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Αρχή
Αρχή ήμισυ παντός.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 247
Εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 113
Ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

άρεσε σε 141
Κακής απ’ αρχής γίγνεται τέλος κακόν.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αίολος

μτφρ: από κακή αρχή το τέλος είναι κακό

άρεσε σε 26
Ή τοι μέν πρώτιστα Χάος γένετο.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Θεογονία 116

άρεσε σε 15
Άνω ποταμών χωρούσι παγαί.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Μήδεια

άρεσε σε 7
Aρχόμενον το κακόν κόπτειν.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο

μτφρ: σταμάτα το κακό στην αρχή

άρεσε σε 11
Από Θεού άρξασθαι.

απόδοση: ας αρχίσουμε με την επίκληση του Θεού

Αρχαιοελληνκό ρητό

άρεσε σε 30
  
  Ολοκλήρωση
Και το όλον του μέρους μείζον.

Ευκλείδης, 4-3ος αιών π.Χ., Αλεξανδρινός μαθηματικός

  
  Αναζήτηση
Άνθρωπον ζητώ.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 339
Εδιζησάμην εμεωυτόν.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: αναζήτησα τον εαυτό μου

άρεσε σε 121
Ευρήσεις ζητών.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος

άρεσε σε 9
  
  Ταχύτητα
Τάχιστον νους, δια παντός γαρ τρέχει

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: ο νους είναι το ταχύτερο από όλα, διότι τρέχει διαπερνώντας τα πάντα.

άρεσε σε 69
  
  Αποφάσεις
Ο κύβος ερρίφθη.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 85
Η δε κακή βουλή τω βουλεύσαντι κακίστη.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 266

μτφρ: η κακή πρόθεση (ή απόφαση) κάνει πιο πολύ κακό σε αυτόν που την έχει

άρεσε σε 52
Εν νυκτί βουλή.

Αρχαία Παροιμιακή φράση

(απόφαση με ηρεμία, τη νύχτα)

άρεσε σε 7
  
  Δράση
Λίθος κυλινδόμενος το φύκος ου ποιεί.

μτφρ: πέτρα που κυλάει, δεν χορταριάζει.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 18
Συν Αθηνά και χείρα κίνει.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 61
Βουλεύου μεν βραδέως, εκτελεί δε ταχέως τα δόξαντα

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: να σχεδιάζεις χωρίς βιασύνη αλλά να εκτελείς γρήγορα.

(το ίδιο αναφέρεται και στον Ηρόδοτο, σαν συμβουλή του Αρταβάνου προς τον Ξέρξη)

άρεσε σε 50
Μήδ’ αναβάλλεσθαι ες τ’ αύριον ες τ’ έννηφιν.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 410

μτφρ: μην αναβάλλετε για αύριο και μεθαύριο

άρεσε σε 41
Και ο κυκεών διίσταται μη κινούμενος.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: ακόμα και ο χυλός κόβει όταν δεν ανακατεύεται

άρεσε σε 18
  
  Ορμητικότητα
Ορμώμενον μηδαμώς αντισπάσης.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Προμηθεύς Δεσμώτης

μτφρ: δεν μπορείς να σταματήσεις με τίποτα αυτόν που κινείται με ορμητικότητα

άρεσε σε 20
  
  Πράξη
Ποριείς δε, αν ως εσχάτην του βίου εκάστην πράξιν ενεργής.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' β’ 5

μτφρ: να πορεύεσαι σαν κάθε πράξη σου να είναι η τελευταία της ζωής σου

άρεσε σε 13
Ο μέλλεις πράττειν μη πρόλεγε, αποτυχών γαρ γελασθήση.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: μην προλέγεις αυτό που πρόκειται να κάνεις, γιατί αν αποτύχεις θα σε κοροϊδέψουν

άρεσε σε 70
Έργω κ’ ουκέτι μύθω.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Προμηθεύς Δεσμώτης

μτφρ: με έργα και όχι με λόγια.

άρεσε σε 43
Νόει το πραττόμενον.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: να έχεις συναίσθηση των πράξεών σου

άρεσε σε 37
Δίκαια γαρ λέγοντες πολλοί άδικα ποιούσι, δίκαια δε πραττόντων ουδείς άδικος είη.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: Πολλοί άνθρωποι ενώ μιλούν δίκαια, κάνουν αδικίες. Κανένας όμως απ'όσους κάνουν τα δίκαια μπορεί να είναι άδικος

άρεσε σε 20
Ου γαρ το ειπείν καλώς καλόν, αλλά τω ειπόντι δράσας τα ειρημένα.

Ζήνων ο Κιτιεύς, 334-262 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: το καλό δεν είναι τα λες καλά, αλλά [το καλό είναι] αυτός που τα λέει να κάνει αυτά που λέει.

άρεσε σε 42
Κακών πράξεων κακός δαίμων ηγεμών.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 21
Τέλος πάσης ενεργείας εστί το κατά την έξιν.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 25
Πράττε αμεταμέλητα.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 10
Γνους πράττε.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: να ενεργείς έχοντας γνώση

άρεσε σε 80
Έργοις φιλόπονος ίσθι, μη λόγοις μόνον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 6
Ουδεὶς ό νοείς μεν οίδεν, ό δε ποιείς βλέπει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: κανένας δεν ξέρει αυτό που σκέφτεσαι, βλέπει όμως αυτό που κάνεις

άρεσε σε 19
Τι ποιείς, άνθρωπε; Τούτο ου δει προλέγειν. Αυτό φανήσεται.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' ια’ 15

άρεσε σε 4
Λόγος έργου σκιή.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: ο λόγος είναι η σκιά τής πράξης [και τίποτα παραπάνω]

άρεσε σε 2
  
  Χρησιμότητα
Χρήσιμ’ ειδώς ουχ ο πολλά ειδώς σοφός.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

μτφρ: σοφός είναι εκείνος που ξέρει χρήσιμα, όχι πολλά

άρεσε σε 77
Δει μη μόνον κεκτήσθαι τα αγαθά αλλά και χρήσθαι αυτοίς, ως ουδέν όφελος της κτήσεως γίγνεται.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

(από τον «Ευθύδημο» του Πλάτωνα)

άρεσε σε 28
  
  Προσπάθεια & Κόπος
Τα αγαθά κόποις κτώνται.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 589
Πάντ’ εστίν εξευρείν, αν μη τον πόνον φεύγη τις.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: όλα γίνονται, αν δεν αποφεύγει κανείς να κοπιάσει

άρεσε σε 41
Αρχή ήμισυ παντός.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 247
Δημοσθένης ερωτηθείς «πώς της ρητορικής περιγένου»; «Πλέον», έφη, «έλαιον οίνου δαπανήσας».

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

(από τον ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ του Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 11
Πόνου μεταλλαχθέντος, πόνοι γλυκείς.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Λαοκόων

απόδοση: όταν υπάρχει ποικιλία στη δουλειά, ο κόπος είναι ευχάριστος

άρεσε σε 24
Αρετής προπάροιθε ιδρώτα θεοί αθάνατοι θήκαν.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 289

μτφρ: μπροστά από την αρετή οι αθάνατοι θεοί έβαλαν τον ιδρώτα

άρεσε σε 34
Πονούντων και κινδυνευόντων τα καλά και μεγάλα έργα.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

άρεσε σε 125
Οι πολλά βάλλοντες επιτυγχάνουσι πολλάκις.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 71
Αλωτά γίγνεται επιμελεία και πόνω άπαντα.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: όλα μπορεί να τα κατακτήσει κανείς με σκληρή δουλειά και επιμέλεια

άρεσε σε 23
Πόνος, ως λέγουσιν, ευκλείας πατήρ.

μτφρ: ο μόχθος, καθώς λένε, είναι ο πατέρας της φήμης

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 12
Πολλαίς πληγαίς δρυς δαμάζεται.

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 4
Συν δορί συν ασπίσιν.

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

(νεοελληνικό αντίστοιχο: "με κάθε τρόπο" ή "πάνοπλος", "χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα")

άρεσε σε 7
Έργον όνον αποτρέψαι κνώμενον.

μτφρ: η δουλειά (η απασχόληση) θα εμποδίσει το γάιδαρο να ξύνεται

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 6
Κάματον τ’ ευκάματον.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Βάκχαι

(απόδοση: κόπος και κούραση, αλλά γλυκιά κούραση)

άρεσε σε 26
Μη φεύγειν τους πόνους ή μηδέ τα τιμάς διώκειν.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: μην αποφεύγεις τους κόπους [αλλιώς] να μην κυνηγάς ούτε αξιώματα

άρεσε σε 50
Πάντα λίθων και πάντα κάλων κινείν.

κάλων=σχοινί

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 1
Μοχθείν ανάγκη τους θέλοντας ευτυχείν.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Τήλεφος

άρεσε σε 11
Τους πόνους διώκειν, αφ’ ών τα μεγάλα και λαμπρά γίγνονται τοις ανθρώποις.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: να επιδιώκεις τις κοπιώδεις προσπάθειες που φέρνουν τα μεγάλα και λαμπρά [επιτεύγματα] στους ανθρώπους

άρεσε σε 2
  
  Εμπειρία
Νέος δ’ έμπειρος ουκ έστιν, πλήθος γαρ χρόνου ποιεί την εμπειρίαν.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 63
Πάθει μάθος

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Αγαμέμνων

(αντίστοιχο του «παθός και μαθός»)

άρεσε σε 22
Εμπειρία μεν ποιεί τον αιώνα ημών πορεύεσθαι κατά τέχνην, απειρία δε κατά τύχην.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 24
Η μεν εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ’ απειρία τύχην.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 70
Η εμπειρία της απειρίας κρατεί.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Πηλεύς

άρεσε σε 4
Εμπειρία εστί το των ομοειδών πλήθος.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 3
Ερέτην χρήναι πρώτα γενέσθαι πριν πηδαλίοις επιχειρείν.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Ιππής

μτφρ: πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι

άρεσε σε 62
Εκδιδάσκει πάνθ’ ο γηράσκων χρόνος.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Προμηθεύς Δεσμώτης

άρεσε σε 8
  
  Αλλαγή
Τα πάντα ρει και ουδέν μένει.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 706
Μεταβάλλον αναπαύεται

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

ερμηνεία. Στην αλλαγή βρίσκουν τα πράγματα ανάπαυση

άρεσε σε 85
Ο κόσμος αλλοίωσις, ο βίος υπόληψις.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' δ’ 3

μτφρ: ο κόσμος είναι μια [συνεχής] αλλαγή, η ζωή είναι γέννημα της φαντασίας.

άρεσε σε 104
Έστιν η λίαν δυσπραξία λίαν διδούσα μεταβολάς.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ιφιγένεια εν Ταύροις

μτφρ: οι πολύ δύσκολες καταστάσεις φέρνουν και μεγάλες αλλαγές

άρεσε σε 36
Πολλαί μεταβολαί γίνονται και παντοίαι τύχαι κατά τον βίον.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 53
Ποταμώ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: δεν μπορείς να μπεις δυο φορές στο ίδιο ποτάμι

άρεσε σε 185
Καιρών μεταβολήν πάντοτε χρη σε σκοπείν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 15
Τόπων μεταβολαί ούτε φρόνησιν διδάσκουσιν, ούτε αφροσύνην αφαιρούνται.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: το να αλλάξεις μέρος (να μεταναστεύσεις) δεν σου διδάσκει φρόνηση ούτε σου αφαιρεί τη βλακεία

άρεσε σε 18
Μεταβολή δε πάντων γλυκύ.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: σε όλα τα πράγματα, η αλλαγή είναι γλυκιά

άρεσε σε 15
  
  Καινούργιο
Αεί τι καινόν ημέρα παιδεύεται.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

άρεσε σε 7
Ο ήλιος, καθάπερ ο Ηράκλειτος φησι, νέος εφ’ ημέρη εστίν.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: ο ήλιος, όπως λέει και ο Ηράκλειτος, κάθε μέρα είναι καινούργιος

άρεσε σε 35
  
  Αποκαλύψεις
Ανόητος νεοσσός εκών, δείκνυσι την εαυτού νεοσσιάν.

μτφρ: το ανόητο πουλάκι με τη θέλησή του δείχνει τη φωλιά του

Βυζαντινή Παροιμία

άρεσε σε 23
Τα αφανή τοις φανεροίς τεκμαίρου.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: αυτά που δεν φαίνονται να τα συμπεραίνεις με βάση αυτά που φαίνονται

άρεσε σε 75
Πάντα εκκαλύπτων ο χρόνος εις το φως άγει.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: ο χρόνος αποκαλύπτει τα πάντα και τα φέρνει στο φως

άρεσε σε 118
  
  Ετοιμότητα
Οι εκούσιοι πόνοι την των ακουσίων υπομονήν ελαφροτέραν παρασκευάζουσι.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 18
Η βιωτική τῃ παλαιστικᾑ ομοιοτέρα ήπερ τῃ ορχηστικᾑ κατά το προς τα εμπίπτοντα και ού προεγνωσμένα έτοιμος και απτώς εστάναι.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'τα εις εαυτόν' ζ’ 61

μτφρ: η τέχνη της ζωής μοιάζει περισσότερο με την πάλη παρά με το χορό, με την έννοια ότι πρέπει να είσαι έτοιμος και ακλόνητος σε αυτά που συμβαίνουν απροειδοποίητα

άρεσε σε 13
  
  Επιμέλεια
Τα μεν ράδια τους αμελούντας φεύγει, τα δε χαλεπά ταις επιμελείαις αλίσκεται.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: σε αυτούς που είναι αμελείς και τα πιο εύκολα ξεφεύγουν, ενώ τα δύσκολα πετυχαίνονται με συστηματική προσπάθεια

άρεσε σε 33
Τόδε έργον αέξεται, ᾧ επιμίμνω.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια ξ’ 66

απόδοση: μια δουλειά θα προχωρήσει, αν καταπιαστείς μ’ αυτήν σοβαρά

άρεσε σε 36
Επιθυμίᾳ μεν ελάχιστα κατορθούνται, προνοίᾳ δε πλείστα.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

άρεσε σε 38
Αλωτά γίγνεται επιμελεία και πόνω άπαντα.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: όλα μπορεί να τα κατακτήσει κανείς με σκληρή δουλειά και επιμέλεια

άρεσε σε 23
Τη επιμελεία πάντα δούλα γίγνεται.

Αντιφάνης, 405-335 π.Χ, Αρχαίος Κωμωδιογράφος

μτφρ: όλα υποτάσσονται με την επιμέλεια

άρεσε σε 4
Ατυχείν έξεστιν, αμελείν ουκ έξεστιν.

Αρχαίο ρητό

άρεσε σε 1
  
  Προσήλωση
Πράττων τα σαυτού, μη τα των άλλων σκόπει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: κάνοντας αυτά που έχεις να κάνεις, μη κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι

άρεσε σε 10
  
  Επιμονή
Πέτρην κοιλαίνει ρανίς ύδατος ενδελεχείη.

Χορίλος, Επικός ποιητής

μτφρ: μια επίμονη σταγόνα νερού ανοίγει τρύπα σε πέτρα.

άρεσε σε 89
  
  Πολυπραγμοσύνη
Δαπανώμενος εφ’ α μη δει, ολίγος έση εφ’ α δει.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: ξοδεύοντας τον εαυτό σου σ’ αυτά που δεν χρειάζεται, δεν φτάνεις γι’ αυτά που πρέπει.

άρεσε σε 55
Το πολλά πράττειν πολλάς και λύπας έχει.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 6
Προς δύο ουδέ Ηρακλής.

Αρχίλοχος, 725-650 π.Χ., Αρχαίος ιαμβογράφος

απόδοση: με δύο [δεν έμπλεξε] ούτε ο Ηρακλής [παρόλο που ήταν ο Ηρακλής]

άρεσε σε 6
Μη παντί εμβάλλειν δεξιάν.

απόδοση: μην ασχολείσαι με όλα

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 2
Το πολλά τολμάν πόλλ᾽ αμαρτάνειν ποιεί.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αν τολμάς πολλά, κάνεις και πολλά λάθη

άρεσε σε 18
Ο πλείστα πράττων, πλείσθ’ αμαρτάνει βροτών.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Οινόμαος

μτφρ: αυτός που κάνει τα περισσότερα κάνει τα περισσότερα λάθη

άρεσε σε 21
  
  Ευκαιρίες
Από καταδυομένης νηός ό,τι αν λάβης κέρδος.

μτφρ: από πλοίο που βουλιάζει, ό,τι αρπάξεις κέρδος είναι.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 8
Δρυός πεσούσης, πάς ανήρ ξυλεύεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 160
Χρόνος εστίν εν ώ καιρός, και καιρός εν ώ χρόνος ου πολύς.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

(καιρός=ευκαιρία)

άρεσε σε 20
  
  Ενθουσιασμός
Ενθουσιασμός φως εν τη ψυχή ποιεί προς το μέλλον.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 9
  
  Προθυμία
Αμ’ έπος, αμ’ έργον.

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

άρεσε σε 15
Έρχομαι· τι μ’ αύεις;

Ζήνων ο Κιτιεύς, 334-262 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: έρχομαι, τι με φωνάζεις;

(τα τελευταία του λόγια χρησιμοποιώντας στίχο από το χαμένο ποίημα «Νιόβη» του Τιμόθεου)

άρεσε σε 4
  

σελίδα 14 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece