Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 2 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Παρόν
Το παρόν ευ ποιείν.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: να υπομένεις (ή να αξιοποιείς) το παρόν

(απάντηση στην ερώτηση «τι άριστον;»)

άρεσε σε 34
Το σήμερον μέλει μοι·
Το δ’ αύριον τις οίδεν;

Ανακρέων, 572-485 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

(Παλατινή Ανθολογία, ΧΙ 47)

άρεσε σε 17
  
  Κατάλληλος Χρόνος
Καιρός επί πάσιν άριστος.

Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Ελεγείαι Α 401

μτφρ: για όλα τα πράγματα υπάρχει ο σωστός χρόνος

άρεσε σε 47
Ύστερον πρότερον.

Κικέρων, 106-43 π.Χ., Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός

(όταν αυτό που κανονικά έπεται, προηγείται · τη φράση χρησιμοποίησε ο Κ. στα Ελληνικά ως προερχόμενη από τον Όμηρο, όπου όμως δεν υπάρχει αυτούσια)

άρεσε σε 11
Έσσετ’ ήμαρ.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Δ’ 164, Ζ:448

μτφρ: θα ‘ρθει η μέρα που...

άρεσε σε 141
Το ρόδον ακμάζει βαιόν χρόνον· ήν δε παρέλθει ζητών ευρήσεις ου ρόδον, αλλά βάτον.

βαιόν χρόνον=για πολύ λίγο

Ανώνυμο αρχαίο ρητό

άρεσε σε 14
Άπαντα καιρῷ χάριν έχει τρυγώμενα.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: όλα όσα αξιοποιούνται στην ώρα τους είναι ωραία

άρεσε σε 16
Ως μέγα το μικρόν εστιν εν καιρώ δοθέν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: πόσο μεγάλο είναι και το πιο μικρό που δόθηκε στην ώρα του

άρεσε σε 28
  
  Χρόνος
Παν εφήμερον, και το μνημονεύον και το μνημονευόμενον.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' γ’ 35

άρεσε σε 48
Πάντων των αναγκαίων κακών ιατρός χρόνος εστίν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 50
Χρόνου φείδου.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

άρεσε σε 108
Οι καιροί ου μενετοί.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

απόδοση: οι καιροί [οι ευκαιρίες] δεν περιμένουν

άρεσε σε 358
Μη πίστευε χρόνω.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 29
Χρόνου γαρ εις τα πράγματα εάν λάβης, άπαντα λήξει και κατασταλήσεται.

Απολλόδωρος

άρεσε σε 70
Πάντα εκκαλύπτων ο χρόνος εις το φως άγει.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: ο χρόνος αποκαλύπτει τα πάντα και τα φέρνει στο φως

άρεσε σε 114
Γνώμαι δ' αμείνους εισί τών γεραιτέρων, ό γάρ χρόνος δίδαγμα ποικιλώτατον.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Βελλερεφόντης

άρεσε σε 23
Το νυν εστι μεσότης τις.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 92
Όστις νέος ων μουσών αμελεί, τον τε παρελθόντα απόλωλε χρόνον και τον μέλλοντα τέθνηκε.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

άρεσε σε 45
Χρόνος παις εστι παίζων πεττεύων. Παιδός η βασιλεία.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 87
Βραχύς αιών.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Βάκχαι

μτφρ: η ζωή είναι σύντομη

άρεσε σε 118
Χρόνος ο πάντων πρόγονος.

Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

άρεσε σε 46
Σοφώτατον χρόνος· ανευρίσκει γαρ πάντα.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 51
Νόημα ή μέτρον τον χρόνον, ουχ υπόστασιν.

Αντιφών ο Ραμνούσιος, 470-410 π.Χ., Αρχαίος Αθηναίος πολιτικός

μτφρ: ο χρόνος είναι επινόηση ή τρόπος μέτρησης και δεν υπάρχει πραγματικά

άρεσε σε 27
Εκδιδάσκει πάνθ’ ο γηράσκων χρόνος.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Προμηθεύς Δεσμώτης

άρεσε σε 8
Συνεχές τε πολυτελές ανάλωμα είναι τον χρόνον.

Θεόφραστος, 372-287 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος, συνεχιστής του Αριστοτέλη

άρεσε σε 4
  
  Παρελθόν
Μόνου γαρ αυτού και θεός στερίσκεται, αγένητα ποιείν άσσ᾽ αν ᾖ πεπραγμένα.

Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: ακόμα και ο θεός δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει σαν να μην έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει

άρεσε σε 9
  
  Παλαιότητα
Εγώ, φάναι, παλαιότατος ειμι, συ δε πρεσβύτατος.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: εγώ μεν είμαι ο παλιότερος, αλλά εσύ είσαι ο ανώτερος

(απευθυνόμενος στον Νικία, αρνούμενος να αποδεχθεί την αρχιστρατηγία στη Σικελική εκστρατεία, κατά τον Πλούταρχο)

άρεσε σε 11
Αι παροιμίαι παλαιάς εισίν φιλοσοφίας εγκαταλείμματα, περισωθέντα διά συντομίαν και δεξιότητα.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 19
  
  Μέλλον
Θαρσείν χρη, τάχ’ αύριον έσσετ’ άμεινον.

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 89
Από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει.

μτφρ: από το ποτήρι μέχρι τα χείλη πολλά γίνονται

Αρχαία παροιμία από περιστατικό με δούλο του αργοναύτη Ανταίου

(με την έννοια ότι πολλά απρόοπτα μπορεί να συμβούν μέχρι να πραγματοποιηθεί κάτι)

άρεσε σε 48
Όμοια γάρ ως επί το πολύ τα μέλλοντα τοις γεγονόσι.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος – Ηθικά Νικομάχεια

μτφρ: τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν στο μέλλον είναι ίδια μ’ αυτά που έχουν γίνει

άρεσε σε 140
Ει βούλει άλυπον βίον ζην, τα μέλλοντα συμβαίνειν ως ήδη συμβεβηκότα λογίζου.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

άρεσε σε 64
Ευ σοι το μέλλον έξει, αν το παρόν ευ τιθής.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 32
Ουδείς γινώσκει, τι μετ´αύριον ή τι μεθ´ ώραν. Άσκοπός εστι βροτών θάνατος, το δε μέλλον άδηλον.

Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο

άρεσε σε 13
Όρα το μέλλον.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 15
  
  Ηλικίες
Πειθαρχικόν η νεότης, ηγεμονικόν το γήρας.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 31
Κτήσαι μεν εν τη νεότητι ευπραξίαν, εν δε τω γήρα σοφίαν.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

άρεσε σε 37
Έργα νέων, βουλαί δε μέσων ευχαί δε γερόντων.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 12
Ήλιξ ήλικα τέρπει.

ήλιξ=συνομήλικος

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 17
Τι εστιν ό μίαν έχον φωνήν τετράπουν και δίπουν και τρίπουν γίνεται;

Το αίνιγμα της Σφίγγας

(το έλυσε ο Οιδίποδας· η απάντηση είναι φυσικά «ο άνθρωπος» σε διάφορες ηλικίες)

άρεσε σε 118
  
  Νεότητα
Άμες γ’ εσόμεθα πολλώ κάρρονες.

μτφρ: και εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι [από εσάς]

Τραγούδι από το χορό των νέων στις γιορτές της αρχαίας Σπάρτης.

άρεσε σε 22
Μέμνησο νέος ων, ως γέρων έση ποτέ.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: να θυμάσαι όταν είσαι νέος ότι και συ θα γίνεις γέρος

άρεσε σε 58
Νεότης πονείν ουκ εθέλουσα, παρά το γήρας κακοπραγεί.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

(από το μύθο «των τεττίγων και των μυρμήκων»)

άρεσε σε 11
Παρέρχεται ως όναρ η ήβη.

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

(όναρ=όνειρο)

άρεσε σε 15
Υπεροχής επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή τις.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 45
Έλληνες αεί παίδές εστε, γέρων δε Έλλην ουκ έστιν.

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

(Αιγύπτιοι ιερείς προς τον Σόλωνα)

άρεσε σε 40
  
  Γηρατειά
Τίμα το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 97
Αετού γήρας κορύδου νεότης.

μτφρ: του αετού τα γηρατειά ισοδυναμούν με του κορυδαλλού τα νιάτα.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 36
Αμές ποκ’ ήμες άλκιμοι νεανίαι.

μτφρ: Ήμαστε κι εμείς κάποτε ρωμαλέοι νέοι.

Τραγούδι από το χορό των γερόντων στις γιορτές της αρχ. Σπάρτης

άρεσε σε 11
Γραυς χορεύει.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 7
Το γήρας όρμον είναι των κακών.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: τα γηρατειά είναι λιμάνι όπου αράζουν όλες οι συμφορές

άρεσε σε 29
Γέρων εραστής, εσχάτη κακή τύχη.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 81
Γνώμαι δ' αμείνους εισί τών γεραιτέρων, ό γάρ χρόνος δίδαγμα ποικιλώτατον.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Βελλερεφόντης

άρεσε σε 23
Ο γέρων νέος εγένετο, ο δε νέος άδηλον ει εις γήρας αφίξεται.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Ο γέρος υπήρξε νέος αλλά ο νέος δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσει να γίνει γέρος

άρεσε σε 118
Ψυχρόν το γήρας, η τ᾿ εμή κράσις φύσει (φεύ) φλεγματώδης.

Λέων Στ’ ο Σοφός, 866-912, Βυζαντινός Αυτοκράτορας

άρεσε σε 4
Γήρας και πενία δύο τραύματα δυσθεράπευτα.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 42
Μη δειν ονειδίζειν το γήρας, εις ό πάντες ευχόμεθα ελθείν.

Βίων ο Βορυσθενίτης, ~325-255 π.Χ., Αρχαίος κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 10
Δις παίδες οι γέροντες.

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 19
Πάλιν γαρ αύθις παίς ο γηράσκων ανήρ.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 15
Μήποτ’ ευ έρδειν γέροντα.

μτφρ: ποτέ μην κάνεις καλό σε γέροντα (επειδή δεν θα σου το ανταποδώσει)

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 5
  
  Προφητείες
Ήξεις αφήξεις ου εν πολέμω θνήξεις.

Χρησμός του μαντείου των Δελφών.

(σ.σ: Μεγαλοφυές! Το νόημα προκύπτει από τη θέση του κόμματος)

άρεσε σε 148
Μάντις κακών.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Α’ 106

(ο Αγαμέμνων για τον Κάλχα)

άρεσε σε 12
Σήματα λυγρά.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Ζ’ 168

μτφρ: ολέθρια σημάδια

άρεσε σε 30
Είς οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Μ’ 243

(ρήση του Έκτορα)

άρεσε σε 236
Μάντις δ' άριστος όστις εικάζει καλώς.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

(διασώζεται από τον Πλούταρχο)

άρεσε σε 14
Άνευ χαλκού Φοίβος ου μαντεύεται.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

απόδοση: χωρίς λεφτά, ο θεός δεν προφητεύει

άρεσε σε 30
Δεινόν συνιδείν το μέλλον, ασφαλές το γενόμενον.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

άρεσε σε 11
Μαντικήν μη εχθαίρει.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

μτφρ: μην απορρίπτεις την προφητική δύναμη

άρεσε σε 22
  
  Αναβλητικότητα
Μήδ’ αναβάλλεσθαι ες τ’ αύριον ες τ’ έννηφιν.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 410

μτφρ: μην αναβάλλετε για αύριο και μεθαύριο

άρεσε σε 38
Μη εις αύριον αναβάλλου, η γαρ αύριον ουδέ ποτε λαμβάνει τέλος.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, 347-407 μ.Χ., Πατέρας της εκκλησίας

άρεσε σε 26
Το αεί μέλλειν ατελέας ποιέει τας πρήξιας.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

απόδοση: η διαρκής αναβολή δεν ολοκληρώνει τις πράξεις

άρεσε σε 48
  
  Καθυστέρηση
Κατόπιν εορτής ήκεις.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 30
Αγών ου μένει άνδρας λελειμμένους.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Γλαύκος Ποτνιεύς

μτφρ: ο αγώνας [το αγώνισμα] δεν περιμένει τους άντρες που καθυστερούν

άρεσε σε 24
Έχει κίνδυνον η ακαιρία μέγαν.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 13
Ωκείαι χάριτες γλυκερώτεραι· ήν δε βραδύνη, πάσα χάρις κενεή, μηδέ λέγοιτο χάρις.

μτφρ: Οι γρήγορες χάρες είναι πιο γλυκές· αν καθυστερήσει μια χάρη δεν έχει νόημα και δεν λέγεται χάρη.

Ανώνυμο αρχαίο ρητό

άρεσε σε 6
  
  Βιασύνη
Σπεύδε βραδέως.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 104
Δύο τα εναντιώτατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: δυο πράγματα είναι αντίθετα στη λήψη σωστής απόφασης, η βιασύνη και η οργή

άρεσε σε 205
Μη σπεύδ’ ά μη δει, μηδ’ ά δει σπεύδειν μένε.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 7
  
  Τέλος
Προς γαρ το τελευταίον εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 172
Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

(από τον Ηρόδοτο)

άρεσε σε 661
Πέρας γαρ ουδέν μη διά γλώσσης ιόν.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ικέτιδες

μτφρ: τίποτα δεν τελειώνει αν δεν περάσει από τη γλώσσα

άρεσε σε 38
Τέρμα οράν βιότοιο.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: να βλέπεις πάντα (να λαμβάνεις υπόψη) το τέλος της ζωής

άρεσε σε 72
  
  Σκοτάδι
Αποσκότησων με.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: βγάλε με από το σκοτάδι

(με διττή έννοια - η απάντησή του προς το Μ. Αλέξανδρο, όταν τον ρώτησε τι επιθυμούσε από εκείνον)

άρεσε σε 110
Λυχνίας σβεσθείσης, πάσα γυνή ομοία.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 557
  

σελίδα 2 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece