γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ταξινόμηση φράσεων κατά προσωπικότητα, συγγραφέα ή άλλη πηγή

Ξενοφών

Ξενοφών ( 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός)
Ξενοφών βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 21Αναγνώσεις: 17,873
Θάλαττα, θάλαττα!

(η ιαχή των Μυρίων όταν αντίκρισαν τον Εύξεινο Πόντο το 401 π.Χ)

άρεσε σε 19
Λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα ουδέν εστι.

ερμηνεία: Λίθοι κ.λπ.από μόνα τους δεν κάνουν ένα σπίτι. Χρειάζεται οργάνωση

άρεσε σε 120
Πολύ κρείττων εστίν ο της ψυχής ή ο του σώματος έρως

άρεσε σε 81
Νόμιζε την πατρίδα οίκον, τους δε πολίτας εταίρους.

άρεσε σε 47
Η μεν του σώματος ισχύς γηράσκει, η δε της ψυχής ρώμη αγήραστος εστίν.

άρεσε σε 43
Δαρείου και Παρυσάτιδος γίγνονται παίδες δύο.

(η πρώτη φράση από την «Κύρου Ανάβασιν»)

άρεσε σε 31
Αι άρισται δοκούσαι είναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται.

μτφρ: εκείνοι που φαίνονται ότι εκ φύσεως είναι άριστοι, χρειάζονται περισσότερο από τους άλλους την παιδεία

άρεσε σε 23
Ευ λέγειν τον ευ λέγοντα και ευ ποιείν τον ευ ποιούντα.

μτφρ: Πρέπει κανείς να επαινεί αυτούς που τον επαινούν και να ευεργετεί αυτούς που τον ευεργετούν.

άρεσε σε 18
Δίκαια γαρ λέγοντες πολλοί άδικα ποιούσι, δίκαια δε πραττόντων ουδείς άδικος είη.

μτφρ: Πολλοί άνθρωποι ενώ μιλούν δίκαια, κάνουν αδικίες. Κανένας όμως απ'όσους κάνουν τα δίκαια μπορεί να είναι άδικος

άρεσε σε 18
Σφαλερόν εστι τό άν μή οίδε τις ταύτα ή λέγειν ή πράττειν.

μτφρ: είναι λάθος να λες και να κάνεις αυτά που δεν ξέρεις

άρεσε σε 18
Θεός κολάζει τους βλάκας.

άρεσε σε 17
Πας όχλος φοβερός.

άρεσε σε 16
Το μεν εργάζεσθαι αγαθόν το δε αργείν κακόν.

άρεσε σε 14
Συν θεοίς ουδέν απορήσωμεν.

μτφρ: αν οι θεοί είναι μαζί μας, τίποτα δεν θα μας λείψει

άρεσε σε 13
Και τοις θηρίοις πόθος εγγίγνεται των συντρόφων.

μτφρ: [ακόμα] και τα θηρία ποθούν να βρίσκονται με συντρόφους

άρεσε σε 12
Νομίζω τους ανθρώπους ουκ εν τη οικία τον πλούτον και την πενίαν έχειν, αλλ’ εν ταις ψυχαίς.

άρεσε σε 10
Ήδιστον άκουσμα έπαινος.

άρεσε σε 9
Την γεωργίαν των άλλων τεχνών μητέρα και τροφόν είναι.

άρεσε σε 9
Η μεν ευταξία σώζειν δοκεί, η δε αταξία πολλούς ήδη απολώλεκε.

μτφρ: η μεν τάξη γενικά πιστεύεται ότι σώζει [στη μάχη] ενώ η αταξία πολλούς έχει καταστρέψει.

άρεσε σε 7
Αυτοί που στον πόλεμο επιδιώκουν με κάθε τρόπο να σώσουν τη ζωή τους, αυτοί πεθαίνουν συνήθως άνανδρα και άδοξα.

άρεσε σε 29
Όσο γι’ αυτό που συνέβη μετά, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι ο θεός έβαλε το χέρι του, και επίσης μπορούμε να πούμε ότι όταν οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, κανένας δεν μπορεί να τους αντισταθεί.

(«Ελληνικά», βιβλίο 7)

άρεσε σε 9

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus

Παρόμοιες πηγές

 Πλούταρχος

 Θουκυδίδης

 Ηρόδοτος

 Διονύσιος

 Ευσέβιος 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou