γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ξενοφών

Ξενοφών, 430-355 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
Ξενοφών βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 21Αναγνώσεις: 18,199

Ιστορικές φράσεις

Θάλαττα, θάλαττα!

(η ιαχή των Μυρίων όταν αντίκρισαν τον Εύξεινο Πόντο το 401 π.Χ)


19 likes

Αρχαία Γνωμικά

Λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα ουδέν εστι.

ερμηνεία: Λίθοι κ.λπ.από μόνα τους δεν κάνουν ένα σπίτι. Χρειάζεται οργάνωση


121 likes
Πολύ κρείττων εστίν ο της ψυχής ή ο του σώματος έρως


82 likes
Νόμιζε την πατρίδα οίκον, τους δε πολίτας εταίρους.


47 likes
Η μεν του σώματος ισχύς γηράσκει, η δε της ψυχής ρώμη αγήραστος εστίν.


43 likes
Δαρείου και Παρυσάτιδος γίγνονται παίδες δύο.

(η πρώτη φράση από την «Κύρου Ανάβασιν»)


31 likes
Αι άρισται δοκούσαι είναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται.

μτφρ: εκείνοι που φαίνονται ότι εκ φύσεως είναι άριστοι, χρειάζονται περισσότερο από τους άλλους την παιδεία


23 likes
Ευ λέγειν τον ευ λέγοντα και ευ ποιείν τον ευ ποιούντα.

μτφρ: Πρέπει κανείς να επαινεί αυτούς που τον επαινούν και να ευεργετεί αυτούς που τον ευεργετούν.


18 likes
Δίκαια γαρ λέγοντες πολλοί άδικα ποιούσι, δίκαια δε πραττόντων ουδείς άδικος είη.

μτφρ: Πολλοί άνθρωποι ενώ μιλούν δίκαια, κάνουν αδικίες. Κανένας όμως απ'όσους κάνουν τα δίκαια μπορεί να είναι άδικος


18 likes
Σφαλερόν εστι τό άν μή οίδε τις ταύτα ή λέγειν ή πράττειν.

μτφρ: είναι λάθος να λες και να κάνεις αυτά που δεν ξέρεις


18 likes
Θεός κολάζει τους βλάκας.


17 likes
Πας όχλος φοβερός.


16 likes
Συν θεοίς ουδέν απορήσωμεν.

μτφρ: αν οι θεοί είναι μαζί μας, τίποτα δεν θα μας λείψει


14 likes
Το μεν εργάζεσθαι αγαθόν το δε αργείν κακόν.


14 likes
Και τοις θηρίοις πόθος εγγίγνεται των συντρόφων.

μτφρ: [ακόμα] και τα θηρία ποθούν να βρίσκονται με συντρόφους


12 likes
Νομίζω τους ανθρώπους ουκ εν τη οικία τον πλούτον και την πενίαν έχειν, αλλ’ εν ταις ψυχαίς.


12 likes
Ήδιστον άκουσμα έπαινος.


9 likes
Την γεωργίαν των άλλων τεχνών μητέρα και τροφόν είναι.


9 likes
Η μεν ευταξία σώζειν δοκεί, η δε αταξία πολλούς ήδη απολώλεκε.

μτφρ: η μεν τάξη γενικά πιστεύεται ότι σώζει [στη μάχη] ενώ η αταξία πολλούς έχει καταστρέψει.


7 likes

Αφορισμοί

Αυτοί που στον πόλεμο επιδιώκουν με κάθε τρόπο να σώσουν τη ζωή τους, αυτοί πεθαίνουν συνήθως άνανδρα και άδοξα.


30 likes
Όσο γι’ αυτό που συνέβη μετά, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι ο θεός έβαλε το χέρι του, και επίσης μπορούμε να πούμε ότι όταν οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, κανένας δεν μπορεί να τους αντισταθεί.

(«Ελληνικά», βιβλίο 7)


9 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Πλούταρχος

 Θουκυδίδης

 Ηρόδοτος

 Ξενοφών

 Απόστολος Παύλος

 Άγ.Χρυσόστομος

 Κοσμάς ο Αιτωλός

 Αγ. Γρηγόριος

 Ιωάννης Κλίμακος

 Μέγας Βασίλειος

 Διονύσιος

 Ιωάννης Δαμασκηνός 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou