γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ταξινόμηση φράσεων κατά προσωπικότητα, συγγραφέα ή άλλη πηγή

Περίανδρος

Περίανδρος ( 668-584 π.Χ. , Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών)
Περίανδρος βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 23Αναγνώσεις: 13,040
Φίλοις ευτυχούσι και δυστυχούσιν ο αυτός ίσθι.

μτφρ: να είσαι ο ίδιος σε φίλους που ευτυχούν και δυστυχούν

άρεσε σε 106
Αι μεν ηδοναί θνηταί αι δε αρεταί αθάνατοι.

άρεσε σε 36
Μη πίστευε χρόνω.

άρεσε σε 26
Λόγων απορρήτων εκφοράν μη ποιού.

άρεσε σε 26
Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττειν.

μτφρ: μην κάνεις τίποτα με κίνητρο τα υλικά αγαθά

(εύκολο να το λες…)

άρεσε σε 23
Ζων μεν επαινού, αποθανών δε μακαρίζου.

μτφρ: όσο ζεις να σε παινεύουν κι όταν πεθάνεις, να σε μακαρίζουν.

άρεσε σε 20
Γυναικός άρχε.

άρεσε σε 20
Διαβολήν μίσει.

μτφρ: να μισείς τη συκοφαντία

άρεσε σε 18
Έλπιζε ως θνητός, φείδου ως αθάνατος.

άρεσε σε 18
Δημοκρατία κρείτον τυρρανίδος.

άρεσε σε 16
Δυστυχών κρύπτε, ίνα μη τους εχθρούς ευφρανής.

άρεσε σε 15
Πάσιν άρεσκε.

μτφρ: να είσαι αρεστός σε όλους

άρεσε σε 13
Μελέτα το παν.

άρεσε σε 12
Ακούσας νόει.

άρεσε σε 12
Τοις μεν νόμοις, παλαιοίς χρώ, τοις δ' όψοις, προσφάτοις.

μτφρ: να χρησιμοποιείς παλαιούς νόμους και φρέσκα φαγητά.

άρεσε σε 11
Ατυχίαν κρύπτε.

άρεσε σε 11
Όρα το μέλλον.

άρεσε σε 11
Τας μεταβολάς της τύχης γενναίως επίστασο φέρειν.

άρεσε σε 10
Αποκρίνου εν καιρώ.

άρεσε σε 9
Πράττε αμεταμέλητα.

άρεσε σε 9
Δωροδόκει χρησίμως.

άρεσε σε 8
Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι, ατυχών δε φρόνιμος.

άρεσε σε 7
Κέρδος αισχρόν βαρύ κειμήλιον.

άρεσε σε 7

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus

Παρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Αίσωπος

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou