γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Περίανδρος

Περίανδρος, 668-584 π.Χ. , Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών
Περίανδρος βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 23Αναγνώσεις: 13,939

Αρχαία Γνωμικά

Φίλοις ευτυχούσι και δυστυχούσιν ο αυτός ίσθι.

μτφρ: να είσαι ο ίδιος σε φίλους που ευτυχούν και δυστυχούν


άρεσε σε 108
Αι μεν ηδοναί θνηταί αι δε αρεταί αθάνατοι.


άρεσε σε 39
Λόγων απορρήτων εκφοράν μη ποιού.


άρεσε σε 28
Μη πίστευε χρόνω.


άρεσε σε 26
Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττειν.

μτφρ: μην κάνεις τίποτα με κίνητρο τα υλικά αγαθά

(εύκολο να το λες…)


άρεσε σε 24
Γυναικός άρχε.


άρεσε σε 22
Ζων μεν επαινού, αποθανών δε μακαρίζου.

μτφρ: όσο ζεις να σε παινεύουν κι όταν πεθάνεις, να σε μακαρίζουν.


άρεσε σε 21
Έλπιζε ως θνητός, φείδου ως αθάνατος.


άρεσε σε 19
Διαβολήν μίσει.

μτφρ: να μισείς τη συκοφαντία


άρεσε σε 18
Δημοκρατία κρείτον τυρρανίδος.


άρεσε σε 16
Πάσιν άρεσκε.

μτφρ: να είσαι αρεστός σε όλους


άρεσε σε 16
Δυστυχών κρύπτε, ίνα μη τους εχθρούς ευφρανής.


άρεσε σε 16
Μελέτα το παν.


άρεσε σε 13
Τοις μεν νόμοις, παλαιοίς χρώ, τοις δ' όψοις, προσφάτοις.

μτφρ: να χρησιμοποιείς παλαιούς νόμους και φρέσκα φαγητά.


άρεσε σε 13
Τας μεταβολάς της τύχης γενναίως επίστασο φέρειν.


άρεσε σε 12
Ακούσας νόει.


άρεσε σε 12
Όρα το μέλλον.


άρεσε σε 12
Ατυχίαν κρύπτε.


άρεσε σε 11
Πράττε αμεταμέλητα.


άρεσε σε 10
Αποκρίνου εν καιρώ.


άρεσε σε 9
Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι, ατυχών δε φρόνιμος.


άρεσε σε 8
Δωροδόκει χρησίμως.


άρεσε σε 8
Κέρδος αισχρόν βαρύ κειμήλιον.


άρεσε σε 7
Παρόμοιες Πηγές Γνωμικών

Google
Παρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Αίσωπος

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.

2008-2017: Manolis Papathanassiou