γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Περίανδρος

Περίανδρος, 668-584 π.Χ. , Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών
Περίανδρος βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 23Αναγνώσεις: 13,741

Αρχαία Γνωμικά

Φίλοις ευτυχούσι και δυστυχούσιν ο αυτός ίσθι.

μτφρ: να είσαι ο ίδιος σε φίλους που ευτυχούν και δυστυχούν


άρεσε σε 107
Αι μεν ηδοναί θνηταί αι δε αρεταί αθάνατοι.


άρεσε σε 38
Λόγων απορρήτων εκφοράν μη ποιού.


άρεσε σε 27
Μη πίστευε χρόνω.


άρεσε σε 26
Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττειν.

μτφρ: μην κάνεις τίποτα με κίνητρο τα υλικά αγαθά

(εύκολο να το λες…)


άρεσε σε 24
Ζων μεν επαινού, αποθανών δε μακαρίζου.

μτφρ: όσο ζεις να σε παινεύουν κι όταν πεθάνεις, να σε μακαρίζουν.


άρεσε σε 21
Γυναικός άρχε.


άρεσε σε 21
Έλπιζε ως θνητός, φείδου ως αθάνατος.


άρεσε σε 19
Διαβολήν μίσει.

μτφρ: να μισείς τη συκοφαντία


άρεσε σε 18
Δημοκρατία κρείτον τυρρανίδος.


άρεσε σε 16
Δυστυχών κρύπτε, ίνα μη τους εχθρούς ευφρανής.


άρεσε σε 16
Πάσιν άρεσκε.

μτφρ: να είσαι αρεστός σε όλους


άρεσε σε 14
Τοις μεν νόμοις, παλαιοίς χρώ, τοις δ' όψοις, προσφάτοις.

μτφρ: να χρησιμοποιείς παλαιούς νόμους και φρέσκα φαγητά.


άρεσε σε 13
Μελέτα το παν.


άρεσε σε 12
Ακούσας νόει.


άρεσε σε 12
Ατυχίαν κρύπτε.


άρεσε σε 11
Τας μεταβολάς της τύχης γενναίως επίστασο φέρειν.


άρεσε σε 11
Όρα το μέλλον.


άρεσε σε 11
Πράττε αμεταμέλητα.


άρεσε σε 10
Αποκρίνου εν καιρώ.


άρεσε σε 9
Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι, ατυχών δε φρόνιμος.


άρεσε σε 8
Δωροδόκει χρησίμως.


άρεσε σε 8
Κέρδος αισχρόν βαρύ κειμήλιον.


άρεσε σε 7

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Διαγόρας ο Μήλιος

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou