γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Θαλής ο Μιλήσιος

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Θαλής ο Μιλήσιος βιογραφικόΈνας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Η ιστορία της φιλοσοφίας τον θεωρεί ως τον πρώτο -χρονολογικά- φιλόσοφο. Ανακάλυψε τις τροπές (ηλιοστάσια), το ετερόφωτο της Σελήνης, καθώς και τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, από τις ελκτικές ιδιότητες του ορυκτού μαγνητίτη και του ήλεκτρου (κεχριμπάρι). Ο Θαλής είναι γνωστός και για την επιτυχημένη πρόβλεψη της ηλιακής έκλειψης του 585 π.Χ.
Πίστευε πως ο κόσμος είναι γεμάτος θεούς («πάντα πλήρη θεών είναι») και ότι η ψυχή είναι κάτι το κινητικό (κινητικόν τι). Πρόκειται ουσιαστικά για μια αρχαϊκή διατύπωση της θεωρίας του υλοζωισμού, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος είναι ζωντανός και έμψυχος, γεγονός που πιστοποιείται από την κινητικότητά του.

Αριθμός Αφορισμών: 22Αναγνώσεις: 69,587

Αρχαία Γνωμικά

Δύσκολον τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι.

μτφρ: το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους


άρεσε σε 154
Κάλλιστον κόσμος, ποίημα γαρ θεού.


άρεσε σε 117
Τον βίον μη, τω χρόνω βραχύν όντα, πράγμασιν κακοίς μακρόν ποιείν.

μτφρ: Τη ζωή [σου], μιας και είναι σύντομη, μην την κάνεις [να φαίνεται] μακριά με κακά πράγματα


άρεσε σε 110
Τάχιστον νους, δια παντός γαρ τρέχει

μτφρ: ο νους είναι το ταχύτερο από όλα, διότι τρέχει διαπερνώντας τα πάντα.


άρεσε σε 65
Τις ευδαίμων; Ο το μεν σώμα υγιής, την δε ψυχήν εύπορος, την δε φύσιν ευπαίδευτος.


άρεσε σε 59
Πρεσβύτατον των όντων Θεός, αγέννητον γαρ και μήτε αρχήν έχον, μήτε τελετήν.


άρεσε σε 50
«Ουδέν» έφη «τον θάνατον διαφέρειν του ζην». «Συ ούν,» έφη τις, «διά τι ουκ αποθνήσκεις;»
«ότι,» έφη, «ουδέν διαφέρει.»


άρεσε σε 50
Τι ήδιστον; το επιτυγχάνειν.


άρεσε σε 49
Ουδέν ανεπίληπτον, αλλ’ έχει πάντα διαμαρτίας και αγνοίας.

μτφρ: τίποτε δεν είναι άψογο, αλλά πάντα υπάρχουν ελαττώματα και παραλείψεις


άρεσε σε 47
Σοφώτατον χρόνος· ανευρίσκει γαρ πάντα.


άρεσε σε 47
Κακά εν οίκω κρύπτε.


άρεσε σε 42
Τι κοινότατον; Ελπίς. Και γαρ οις άλλο μηδέν, αύτη παρέστη.

μτφρ: τι είναι το πιο συνηθισμένο; Η ελπίδα. Ακόμα και όλα έχουν χαθεί, αυτή μένει


άρεσε σε 41
Ζηλωτός όστις ηυτύχησεν εις τέκνα


άρεσε σε 40
Εάν τοις άλλοις επιτιμώμεν, αυτοί μη δρώμεν


άρεσε σε 37
Ουδέν τον θάνατον διαφέρει του ζήν.


άρεσε σε 36
Ισχυρότατον ανάγκη· κρατεί γαρ πάντων.


άρεσε σε 20
Δει τοις μεν εχθροίς και περί των πιστών απιστείν, τοις δε φίλοις και τα άπιστα πιστεύειν.


άρεσε σε 19
Δει τα μεν εικότα λέγειν, τα δ’ αμήχανα σιωπάν.

μτφρ: πρέπει να μιλάει κανείς για τα φυσιολογικά πράγματα και για τα απίθαν ανα σιωπά


άρεσε σε 19
Τον πυθόμενον τι πρότερον γεγόνοι, νυξ η ημέρα, «η νυξ,» έφη, «μιᾷ ημέρα πρότερον.»


άρεσε σε 15

Αφορισμοί

Για τρία πράγματα ευχαριστώ την τύχη: πρώτα γιατί γεννήθηκα άνθρωπος και όχι θηρίο, δεύτερο γιατί γεννήθηκα άνδρας και όχι γυναίκα και τρίτο γιατί γεννήθηκα Έλλην και όχι βάρβαρος.


άρεσε σε 341
Άριστη δημοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πάρα πολύ πλούσιους ούτε πάρα πολύ φτωχούς πολίτες.


άρεσε σε 159

Παραδοξολογίες

Μέγιστον τόπος. Άπαντα γαρ χωρεί.


  άρεσε σε 32  Google  Παρόμοιες πηγές

   Αριστοτέλης

   Πλάτων

   Ηράκλειτος

   Σόλων

   Αίσωπος

   Δημόκριτος

   Σωκράτης

   Επίκτητος

   Επίκουρος

   Βίας ο Πριηνεύς

   Διογένης

   Πιττακός

   Πυθαγόρας

   Αντισθένης

   Χίλων

   Περίανδρος

   Κλεόβουλος

   Αναξαγόρας

   Ανάχαρσις

   Βίων Βορυσθενίτης

   Αρίστιππος

   Ξενοφάνης

   Ζήνων ο Κιτιεύς

   Θεόφραστος

   Αρχύτας

  Υποστήριξη

   
  Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
  To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.

  2008-2017: Manolis Papathanassiou