Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αδαμάντιος Κοραής




Αδαμάντιος Κοραής, 1748-1833 , Έλληνας λόγιος και δάσκαλος του Γένους
Αδαμάντιος Κοραής βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 3Αναγνώσεις: 6,693

Αφορισμοί

Ο πλούτος χωρίς παιδείαν και αρετήν τόσον είναι μακράν από το να στολίζη τον έχοντα, ώστε και κάμνει φανερωτέραν αυτού τη γυμνότητα.


άρεσε σε 33
Οι δικαστές πρέπει να έχουν σαν οδηγό τα έθιμα, τα κείμενα και προ παντός τον ορθό λόγο.


άρεσε σε 11
Αι δυστυχίαι είναι της αρετής η παλαίστρα.


άρεσε σε 9








Παρόμοιες Πηγές Γνωμικών



Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Εμμανουήλ Ροΐδης

 Αλ. Παπαδιαμάντης

 Π. Δημητρακόπουλος

 Ανδρέας Λασκαράτος

 Βιτσ. Κορνάρος

 Καισάριος Δαπόντες

 Άγγελος Βλάχος

 Δ.Κ. Βυζάντιος