Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις
Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις, 1221-1258 , Βυζαντινός αυτοκράτορας
Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 3Αναγνώσεις: 2,542

Αρχαία Γνωμικά

Απασών γλωσσών το ελληνικόν υπέρκειται γένος.


άρεσε σε 51
Πάσα τοίνυν φιλοσοφία και γνώσις Ελλήνων εύρεμα... Συ δε, ω Ιταλέ, τίνος ένεκεν εγκαυχά;


άρεσε σε 32

Αφορισμοί

Τα έθνη μάχεται καθ’ ημών. Και τις ο βοηθήσων ημίν; Πέρσης πώς βοηθήσει τω Έλληνι;… Μόνον δε το Ελληνικόν αυτό βοηθεί εαυτώ.


άρεσε σε 21
Παρόμοιες Πηγές Γνωμικών
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Ιουλιανός

 Ιωάννης Βατάτζης

 Λέων Στ’

 Μ. Παλαιολόγος

 Θεοδώρα

 Ιουστινιανός