γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Μανουήλ Χρυσολωράς

Μανουήλ Χρυσολωράς, 1355-1415 , Βυζαντινός λόγιος
Μανουήλ Χρυσολωράς βιογραφικόΉταν από τους κυριότερους συγγραφείς και πρωτεργάτες της εισαγωγής της ελληνικής παιδείας και γραμματείας στη δυτική Ευρώπη κατά τα τελευταία έτη ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, λίγο πριν την Άλωση. Ο ρόλος του στην πρώιμη Αναγέννηση υπήρξε καθοριστικός.
Διέθετε μεγάλη μόρφωση και επειδή ήξερε Λατινικά, εστάλη από τον Αυτοκράτορα στη Δύση για να ζητήσει βοήθεια. Το 1397 εγκαταστάθηκε στην Ιταλία. Ήταν ο συγγραφέας του βιβλίου γραμματικής «Ερωτήματα» που υπήρξε μόλις το δεύτερο τυπωμένο ελληνικό βιβλίο (Βενετία, 1484).
Το 1760 κυκλοφόρησε μια συλλογή γνωμικών με τον τίτλο «Γνωμολογικόν του Μανουήλ Χρυσολωρά». Παρά τον τίτλο του, δεν ήταν του Χρυσολωρά. Συγγραφέας του πιθανότατα ήταν ένας άλλος λόγιος που δίδαξε στην Ιταλία, ο Ιανός Λάσκαρης (1445-1535). Ως προς το περιεχόμενό του, το βιβλίο περιείχε περίπου 500 μονόστιχα γνωμικά, χωρίς να αναφέρονται οι πηγές τους. Κάποια από αυτά ίσως ήταν όντως του Χρυσολωρά. Τα αποφθέγματα στη σελίδα αυτή, προέρχονται από εκείνη τη συλλογή.

Αριθμός Αφορισμών: 2Αναγνώσεις: 2,935

Αρχαία Γνωμικά

Αισχρόν δε μηδέν πράττε, μηδέ μάνθανε.

μτφρ: την αισχρή πράξη ούτε να την κάνεις ούτε να τη μαθαίνεις


άρεσε σε 20
Αμελούντα του ζην, ουκ εστιν ευσχημονείν.

μτφρ: όταν παραμελείς τις υποθέσεις της ζωής δεν είναι δυνατό να τα πας καλά


άρεσε σε 11

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Παλλαδάς

 Μανουήλ Χρυσολωράς

 Γεώργιος Πισίδης

 Άννα Κομνηνή

 Γεννάδιος Β'

 Γεώργιος Φραντζής

 Πλήθων Γεμιστός

 Νικήτας Χωνιάτης 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou