Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Βίας ο Πριηνεύς
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ. , Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος
Βίας ο Πριηνεύς βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 20Αναγνώσεις: 36,911

Αρχαία Γνωμικά

Αρχή άνδρα δείκνυσι.

μτφρ: η εξουσία αποκαλύπτει τον χαρακτήρα


άρεσε σε 121
Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονέναι.


άρεσε σε 87
Οι αγαθοί ευαπάτητοι.

μτφρ: οι καλοί άνθρωποι εξαπατούνται εύκολα


άρεσε σε 66
Μήτε ευήθης ίσθι, μήτε κακοήθης.

μτφρ: να μην είσαι ούτε καλός [μέχρι αφελείας] ούτε κακοήθης


άρεσε σε 65
Αλαζονεία εμπόδιον σοφίας.


άρεσε σε 59
Κρατίστην είναι δημοκρατίαν εν ή πάντες ως τύραννον φοβούνται τον νόμον.


άρεσε σε 55
Άκουε πολλά, λάλει καίρια.


άρεσε σε 40
Κτήσαι μεν εν τη νεότητι ευπραξίαν, εν δε τω γήρα σοφίαν.


άρεσε σε 37
Νόει το πραττόμενον.

μτφρ: να έχεις συναίσθηση των πράξεών σου


άρεσε σε 36
Νόσος ψυχής το των αδυνάτων εράν.

μτφρ: είναι ψυχική νόσος να επιδιώκεις τα αδύνατα


άρεσε σε 35
Το γήρας όρμον είναι των κακών.

μτφρ: τα γηρατειά είναι λιμάνι όπου αράζουν όλες οι συμφορές


άρεσε σε 29
Πείσας λαβέ, μη βιασάμενος.

μτφρ: να παίρνεις με την πειθώ, όχι με τη βία


άρεσε σε 27
Ες το έσοπτρον εμβλέψαντα δει, ει μεν καλός φαίνη, καλά ποιείν, ει δε αισχρός, το της φύσεως ελλιπές διορθούσθαι τη καλοκαγαθίᾳ.


άρεσε σε 23
Τόπων μεταβολαί ούτε φρόνησιν διδάσκουσιν, ούτε αφροσύνην αφαιρούνται.

μτφρ: το να αλλάξεις μέρος (να μεταναστεύσεις) δεν σου διδάσκει φρόνηση ούτε σου αφαιρεί τη βλακεία


άρεσε σε 17
Οι πλείστοι άνθρωποι κακοί.

μτφρ: οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κακοί


άρεσε σε 5
Ατυχή είναι τον ατυχίαν μη φέροντα.

μτφρ: είναι δυστυχισμένος αυτός που δεν μπορεί να υποφέρει τη δυστυχία του


άρεσε σε 3
Ανάξιον άνδρα μη επαίνει διά πλούτον.

μτφρ: μην παινεύεις ανάξιο άνθρωπο για τα πλούτη του


άρεσε σε 1
Ό,τι αν αγαθόν πράσσης, θεούς, μη σεαυτόν αιτιώ.

μτφρ: ό,τι καλό κάνεις, απόδωσε την αιτία το στους θεούς, όχι στον εαυτό σου


Αφορισμοί

Είναι καλύτερα να κάνεις το διαιτητή ανάμεσα σε δύο εχθρούς σου παρά ανάμεσα σε δύο φίλους. Επειδή ο ένας από τους εχθρούς θα γίνει φίλος, ενώ ο ένας από τους φίλους θα γίνει εχθρός.


άρεσε σε 175
Ό,τι είναι δικό μου, το κουβαλάω μαζί μου.


άρεσε σε 55
Παρόμοιες Πηγές ΓνωμικώνΜανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Αίσωπος

 Δημόκριτος

 Σόλων

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας