γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Μένανδρος

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ποιητής
Μένανδρος βιογραφικό Αθηναίος κωμωδιογράφος, αριστοτέχνης του είδους Νέα Αττική Κωμωδία που περιέγραφε καθημερινούς ανθρώπους σε συνηθισμένες καταστάσεις, σε αντίθεση με την Παλιά Κωμωδία που είχε πολιτικό ή φανταστικό περιεχόμενο.
Έγραψε περί τις 100 κωμωδίες. Το έργο του επηρέασε τους μεταγενέστερους Ρωμαίους συγγραφείς (Πλαύτος, Τάκιτος) αλλά και την κωμωδία στη Δύση (μετά την Αναγέννηση βέβαια). To κύρος του τελευταία έχει ενισχυθεί μετά από νέες ανακαλύψεις θραυσμάτων από τα έργα του στους Οξυρρύγχειους παπύρους.
Στον Μένανδρο αποδίδεται και η ανθολόγηση γνωμικών «Μενάνδρου γνώμαι μονόστιχοι», η οποία χρησιμοποιήθηκε για πολλούς αιώνες σαν διδακτικό βιβλίο και από όπου προέρχονται τα περισσότερα γνωμικά αυτής της σελίδας..
Ένα του έργο σώζεται ολόκληρο, "ο Δύσκολος", ενώ σχεδόν ολόκληρα σώζονται οι "Επιτρέποντες", η "Σαμία" και η "Περικειρομένη".

Αριθμός Αφορισμών: 154Αναγνώσεις: 121,768

Αρχαία Γνωμικά

Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.


457 likes
Το δις εξαμαρτείν τ’ αυτόν ουκ ανδρός σοφού.


383 likes
Έρωτα παύει λιμός ή χαλκού σπάνις.

μτφρ: τον έρωτα τον σταματάει η πείνα ή η έλλειψη χρημάτων


222 likes
Η γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει.


180 likes
Γυνή γαρ ουδέν οίδε πλην ό βούλεται.

μτφρ: η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα εκτός από αυτό που θέλει


172 likes
Κρίνει φίλους ο καιρός, ως χρυσόν το πυρ.


141 likes
Δρυός πεσούσης, πάς ανήρ ξυλεύεται.


138 likes
Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος αν άνθρωπος ή.


128 likes
Θνητός γεγονώς άνθρωπε, μη φρόνει μέγα.

μτφρ: αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλες ιδέες


128 likes
Ζώμεν γαρ ού ως θέλομεν, αλλ’ ως δυνάμεθα.


118 likes
Τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιεί.


116 likes
Βιοί γαρ ουδείς ον προαιρείται βίον.

μτφρ: κανένας δεν ζει τη ζωή που διαλέγει να ζήσει


115 likes
Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον.

μτφρ: δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένας κακός χαρακτήρας


113 likes
Γυνή δικαία του βίου σωτηρία.

μτφρ: η καλή γυναίκα είναι σωτηρία στη ζωή [ενός άντρα]


110 likes
Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται.

ερμηνεία: Αυτός που αποφεύγει τη μάχη στο τέλος θα τη δώσει.


108 likes
Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο.

μτφρ: υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή


108 likes
Ανήρ δίκαιος πλούτον ουκ έχει ποτέ.


105 likes
Γυναιξί πάσαις κόσμον η σιγή φέρει.

μτφρ: σε όλες τις γυναίκες η σιωπή είναι στολίδι


102 likes
Έστι δίκης οφθαλμός, ος τα πάνθ’ ορά.


97 likes
Ή μη γάμει το σύνολον ή γαμών κράτει.


92 likes
Τίμα το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον.


90 likes
Ο μη δαρείς άνθρωπος ου παιδεύεται.


84 likes
Ο κύβος ερρίφθη.


79 likes
Ανήρ δ’ άβουλος ηδοναίς θηρεύεται.

μτφρ: ο άνθρωπος χωρίς θέληση πιάνεται με [όπλο] τις ηδονές


79 likes
Ξένους ξένιζε και συ γαρ ξένος γ’ έση.


78 likes
Γέρων εραστής, εσχάτη κακή τύχη.


75 likes
Αγάπης δε ουδέν μείζον ούτε ίσον εστί.


71 likes
Γράμματα μαθείν δει, και, μαθόντα, νουν έχειν.


70 likes
Λαβών απόδος άνθρωπε και λήψη πάλιν.

μτφρ: να ανταποδίνεις αυτό που παίρνεις, και θα ξαναπάρεις


67 likes
Πας ερυθριών χρηστός είναι μοι δοκεί.

μτφρ: κάποιος που κοκκινίζει [από ντροπή] μου φαίνεται πως είναι καλός άνθρωπος


64 likes
Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον.

μτφρ: μια αταίριαστη κουβέντα μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή


63 likes
Αδύνατον τ' αληθές λαθείν.

μτφρ: αδύνατο να κρυφτεί η αλήθεια


59 likes
Είς εστι δούλος οικίας, ο δεσπότης.

μτφρ: ένας είναι ο [πραγματικός] δούλος στο σπίτι, το αφεντικό του σπιτιού


59 likes
Θέλω τύχης σταλαγμόν ή φρενών πίθον.

μτφρ: Προτιμώ μια σταλαγματιά τύχης, παρά ένα πιθάρι μυαλά


57 likes
Μέμνησο νέος ων, ως γέρων έση ποτέ.

μτφρ: να θυμάσαι όταν είσαι νέος ότι και συ θα γίνεις γέρος


56 likes
Αιδώς του κάλλους ακρόπολις.

μτφρ: η ντροπή είναι το κάστρο της ομορφιάς


55 likes
Εάν δ’ έχωμεν χρήμαθ’, έξομεν φίλους

μτφρ:αν έχουμε λεφτά, θα έχουμε και φίλους


53 likes
Ον γαρ οι Θεοί φιλούσιν, αποθνήσκει νέος.


52 likes
Λύπης ιατρός εστίν ανθρώποις λόγος.


49 likes
Τούτ᾽ εστί το ζην, μη σεαυτώ ζην μόνον.

μτφρ: αυτή είναι η ζωή, να μη ζεις μόνο για τον εαυτό σου


49 likes
Βακτήρια εστί παιδεία βίου.

μτφρ: Η μόρφωση είναι στήριγμα της ζωής


48 likes
Στρέφει δε πάντα τα εν βίω μικρά τύχη.

μτφρ: Όλα τα αλλάζει στη ζωή λίγη τύχη


47 likes
Γάμει δε μη την προίκα αλλά την γυναίκα.


46 likes
Βίος βίου δεόμενος ουκ έστιν βίος.

μτφρ: η ζωή που φοβάται τη ζωή δεν είναι ζωή


46 likes
Μη λοιδόρει γυναίκα μηδέ νουθέτει.


45 likes
Πάντων των αναγκαίων κακών ιατρός χρόνος εστίν.


44 likes
Μόνη σιγή μεταμέλειαν ου φέρει.

μτφρ: μόνο η σιωπή δεν δείχνει μεταμέλεια


42 likes
Κακοίς ομιλών καυτός εκβήσει κακός.

μτφρ: αν συναναστρέφεσαι κακούς, και συ θα γίνεις κακός.


41 likes
Ουδείς ανάγκης μείζον ισχύει νόμος.

μτφρ: δεν υπάρχει νόμος που να υπερισχύει της ανάγκης


39 likes
Εν τοίς κακοίσι τους φίλους ευεργέτει.

μτφρ: να ευεργετείς τους φίλους όταν τους συμβαίνει κάτι κακό


39 likes
Γυναικός εσθλής εστι σώζειν οικίαν.

μτφρ: καθήκον της καλής γυναίκας είναι να σώζει το σπίτι της


39 likes
Αρχής τετευχώς, ίσθι ταύτης άξιος.

μτφρ: αν αποκτήσεις κάποιο αξίωμα, να [φροντίσεις να] φανείς αντάξιός του


38 likes
Θεού σέβου και πάντα πράξεις ενθέως.


38 likes
Ψυχής νοσούσης εστί φάρμακον λόγος.


38 likes
Ανδρός πονηρού φεύγε συνοδίαν αεί.


37 likes
Βούλου δ’ αρέσκειν πάσι, μη σαυτώ μόνον.

μτφρ: να επιδιώκεις να είσαι αρεστός σε όλους, όχι μόνο στον εαυτό σου


37 likes
Χρυσός και γυνή τους φίλους εχθρούς ποιεί.


36 likes
Βίον καλόν ζης αν γυναίκα μη έχεις.


35 likes
Ισχυρόν όχλος εστίν, ουκ έχει δε νουν.


34 likes
Γυνή το σύνολόν εστι δαπανηρόν φύσει.

μτφρ: στο σύνολό τους οι γυναίκες είναι εκ φύσεως σπάταλες


33 likes
Αβουλία γαρ πολλά βλάπτονται οι βροτοί.

μτφρ: με την έλλειψη θέλησης πολλά ζημιώνονται οι θνητοί


33 likes
Γέλως άκαιρος κλαυθμάτων παραίτιος.

μτφρ: το γέλιο σε ακατάλληλη στιγμή, γίνεται αιτία για κλάματα


33 likes
Όμοια πόρνη δάκρυα και ρήτωρ έχει.


33 likes
Θεών όνειδος τους κακούς ευδαιμονείν.

μτφρ: είναι ντροπή (όνειδος) για τους θεούς να καλοπερνούν οι κακοί


32 likes
Αθάνατον οργήν μη φύλαττε, θνητός ων.


31 likes
Θανάτου μόνον ουκ έστιν επανόρθωμα.


31 likes
Λόγον παρ’ εχθρού μη ποθ’ ηγήση φίλον.

μτφρ: τα λόγια του εχθρού σου μην τα θεωρήσεις ποτέ φιλικά


31 likes
Άπαξ γαρ εξουσία, ισχύν λαβούσα, ουδέν του οικείου συμφέροντος κρίνει λυσιτελέστερον.


31 likes
Χάριν λαβών μέμνησο και δους επιλαθού.

μτφρ: αν δεχτείς μια χάρη, να τη θυμάσαι και αν δώσεις, ξέχασέ την.


31 likes
Μετά την δόσιν τάχιστα γηράσκει χάρις.

μτφρ: μετά τη δωρεά, η χάρη ξεχνιέται πολύ γρήγορα


30 likes
Θεόν επιορκών μη δόκει λεληθέναι.

μτφρ: Μη νομίζεις ότι αν παραβείς όρκο, ο θεός θα ξεχάσει


30 likes
Φιλεί δ’ εαυτού πλείον ουδείς ουδένα.


29 likes
Διά πενίαν μηδενός καταφρόνει.

μτφρ: να μην περιφρονείς κανέναν για τη φτώχεια του


29 likes
Η γλώσσα πολλούς εις όλεθρον ήγαγεν.


28 likes
Βουλόμεθα πλουτείν πάντες αλλ’ ου δυνάμεθα.

μτφρ: όλοι θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, αλλά δεν μπορούμε


28 likes
Κενής δε δόξης ουδέν αθλιώτερον.

μτφρ: δεν υπάρχει τίποτα πιο άθλιο από την κενοδοξία


28 likes
Λίαν φιλών σεαυτόν ουχ έξεις φίλον.

μτφρ: αν αγαπάς τον εαυτό σου πολύ, δεν θα ‘χεις φίλους


28 likes
Αεί κράτιστον εστί τα αληθή λέγειν εν παντί καιρώ


27 likes
Φασί κακίστους οι πονηροί τους καλούς.

μτφρ: οι πονηροί κατηγορούν τους καλούς ότι είναι κάκιστοι


27 likes
Μήτηρ απάντων γαία και κοινή τροφός.


27 likes
Δειλού γαρ αντρός δειλά και φρονήματα.


26 likes
Αρετής απάσης σεμνός ηγείται λόγος.


25 likes
Ανήρ πονηρός δράσσεται πράον λόγον. Έχει γαρ αυτός τους λόγους ώσπερ δόλους.

(δόλοι=δολώματα)


25 likes
Βέβαιος ίσθι και βεβαίοις χρώ φίλοις.

(βέβαιος=σταθερός)


25 likes
Γυνή γυναικός πώποτ’ ουδέν διαφέρει.

μτφρ: γυναίκα από γυναίκα δεν διαφέρει σε τίποτα


25 likes
Καλόν φέρουσι καρπόν οι σεμνοί τρόποι.


24 likes
Δίκαια δράσας, συμμάχους έξεις θεούς.

μτφρ: αν κάνεις δίκαιες πράξεις, θα έχεις συμμάχους τους θεούς


24 likes
Θεός συνεργός, πάντα ποιεί ραδίως.

μτφρ: όταν ο θεός βοηθάει, όλα τα κάνει εύκολα


24 likes
Εξ ηδονής γαρ φύεται το δυστυχείν.


24 likes
Όπου βία πάρεστι, ουδέν ισχύει νόμος.


24 likes
Λέοντι κρείττον ή γυναικί συμβιούν.

μτφρ: καλύτερα να ζεις με λιοντάρι παρά με γυναίκα


24 likes
Ως μέγα το μικρόν εστιν εν καιρώ δοθέν.

μτφρ: πόσο μεγάλο είναι και το πιο μικρό που δόθηκε στην ώρα του


24 likes
Γυνή δε κολακεύει σε του λαβείν χάριν.


23 likes
Πειρώ τύχης άνοιαν ανδρείως φέρειν.

μτφρ: προσπάθησε να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα τη δυσμένεια της τύχης


23 likes
Η κοιλία και πολλά χωρεί κωλίγα.


23 likes
Οξύς θεών οφθαλμός ες το πανθ’ οράν.

μτφρ: είναι κοφτερό το μάτι των θεών στο να τα βλέπουν όλα


23 likes
Νους έστι πάντων ηγεμών των χρησίμων.


22 likes
Ανδρών δε φαύλων όρκον εις ύδωρ γράφε.


22 likes
Εχθροίς απιστών ούποτ’ αν πάθοις βλάβην.

μτφρ: αν δεν εμπιστεύεσαι τους εχθρούς σου δεν πρόκειται ποτέ να ζημιωθείς


22 likes
Διά τας γυναίκας πάντα τα κακά γίγνεται.


22 likes
Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος.


21 likes
Χειρ χείρα νίπτει.


21 likes
Αλωτά γίγνεται επιμελεία και πόνω άπαντα.

μτφρ: όλα μπορεί να τα κατακτήσει κανείς με σκληρή δουλειά και επιμέλεια


21 likes
Ή μη ποίει το κρυπτόν ή μόνος ποίει.


20 likes
Ραθυμία τα πολλ’ ελαττούσθαι ποιεί.

μτφρ: η τεμπελιά κάνει να λιγοστεύουν τα πολλά


20 likes
Ο συκοφάντης εστί τοις πέλας λύκος.

μτφρ: ο συκοφάντης είναι λύκος για τους γύρω του


20 likes
Εκ των γυναικών όλλυται κόσμος άπας.


20 likes
Ά μη προσήκει μητ’ άκουε μηθ’ όρα.

μτφρ: αυτά που δεν πρέπει, μήτε να τ’ ακούς μήτε να τα βλέπεις.


19 likes
Θησαυρός εστι των κακών κακή γυνή.

μτφρ: η κακιά γυναίκα είναι αποθήκη συμφορών


19 likes
Ανεξέταστον μη κόλαζε μηδένα.


18 likes
Γέλως άκαιρος εν βροτοίς δεινόν κακόν.

μτφρ: το άκαιρο γέλιο είναι μεγάλο κακό για τους θνητούς


18 likes
Υπέρ σεαυτού μη φράσης εγκώμιον.


18 likes
Νόμος πονηρός ανομίαν παρεισφέρει.


18 likes
Ευχής δικαίας ουκ ανήκοοος θεός.


17 likes
Αυθαίρετος λύπη ’στιν η τέκνων σπορά.

μτφρ: οικειοθελής λύπη είναι να σπέρνεις παιδιά


16 likes
Δυσπαρακολούθητόν τι πράγμ’ εστίν η τύχη.

μτφρ: Την τύχη δεν μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει εύκολα


16 likes
Θεώ μάχεσθαι δεινόν εστι και τύχη.

μτφρ: Είναι φοβερό είναι να αντιμάχεται κανείς το θεό και την τύχη


16 likes
Η μεσότης εν πάσιν ασφαλέστερον.


16 likes
Αρχής απάσης ηγεμών έστω λόγος.


14 likes
Λιμώ γαρ ουδέν εστιν αντειπείν έπος.

μτφρ: στην πείνα δεν μπορείς να πεις αντίθετο λόγο


14 likes
Άπαντας αυτών κρείσσονας ανάγκη ποιεί.

μτφρ: όλους η ανάγκη τους κάνει δυνατότερους


14 likes
Ουδεὶς ό νοείς μεν οίδεν, ό δε ποιείς βλέπει.

μτφρ: κανένας δεν ξέρει αυτό που σκέφτεσαι, βλέπει όμως αυτό που κάνεις


14 likes
Ουκ έστιν όστις την τύχην ου μέμφεται.


13 likes
Ανήρ φρόνιμος ουκ έχει πολλούς λόγους. Το γαρ λαλείν περισσά της αγροικίας.


13 likes
Άπαντα καιρῷ χάριν έχει τρυγώμενα.

μτφρ: όλα όσα αξιοποιούνται στην ώρα τους είναι ωραία


13 likes
Το πολλά τολμάν πόλλ᾽ αμαρτάνειν ποιεί.

μτφρ: αν τολμάς πολλά, κάνεις και πολλά λάθη


13 likes
Ανάπαυσις ύπνος εστί πάντων των κακών.


12 likes
Καιρών μεταβολήν πάντοτε χρη σε σκοπείν.


12 likes
Τερπνόν κακόν πέφυκεν ανθρώποις γυνή.


12 likes
Υφ’ ηδονής ο φρόνιμος ουχ αλίσκεται.


11 likes
Ίση λεαίνης και γυναικός ωμότης.


11 likes
Δις προς τον αυτόν αισχρόν προσκρούσαι λίθον.


10 likes
Αι γαρ σωματικαί απολαύσεις πλείον έχουσι το οδυνηρόν του ηδέος.


10 likes
Χαλεπόν θυγάτηρ κτήμα και δυσδιάθετον.


10 likes
Μηδέν ανακοινού τη γυναικί χρήσιμον.


10 likes
Ως ηδύ το ζην μη φθονούσης της τύχης.


9 likes
Ο γραμμάτων άπειρος ου βλέπει βλέπων.


9 likes
Κακόν φυτόν πέφυκε βίω γυνή κακή.


9 likes
Πράττων τα σαυτού, μη τα των άλλων σκόπει.

μτφρ: κάνοντας αυτά που έχεις να κάνεις, μη κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι


9 likes
Βουλή πονηρά χρηστόν ουκ έχει τέλος.

μτφρ: η πονηρή (ή η κακή) πρόθεση δεν οδηγεί σε καλό


8 likes
Βέλτιστε, μη το κέρδος εν πάσι σκόπει.


6 likes
Μιμού τα σεμνά, μη κακούς μιμού τρόπους.


6 likes
Ά ψέγομεν ημείς, ταύτα μη μιμώμεθα.


6 likes
Άκουε πόντων, εκλέγου δ᾽ ά συμφέρει

μτφρ: να τα ακούς όλα, αλλά να διαλέγεις αυτά που σε συμφέρουν


6 likes
Ταμιείον εστί αρετής η σωφροσύνη.


5 likes
Το πολλά πράττειν πολλάς και λύπας έχει.


5 likes
Έργοις φιλόπονος ίσθι, μη λόγοις μόνον.


5 likes
Ου παντελώς δει τοις πονηροίς επιτρέπειν, αλλ’ αντιτάττεσθαι.

μτφρ: να μην υποκύπτουμε εντελώς στους κακούς, αλλά να αντιδρούμε


5 likes
Ύπνος τα μικρά του θανάτου μυστήρια.


5 likes
Μη σπεύδ’ ά μη δει, μηδ’ ά δει σπεύδειν μένε.


5 likes
Η δούσα πάντα και κομίζεται φύσις.


4 likes
Βίον πορίζου πάντοθεν πλην εκ κακών.


4 likes

Αφορισμοί

Όσοι δεν έχουν δικά τους προσόντα, καταφεύγουν στους ενδόξους προγόνους και παππούδες τους, με άλλα λόγια, σε τάφους και μνήματα.


89 likes
Όρκον δε φεύγε και δικαίως και αδίκως.

μτφρ: να αποφεύγεις τους όρκους είτε δίνονται δικαιολογημένα είτε αδικαιολόγητα


29 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Μένανδρος

 Ευριπίδης

 Όμηρος

 Αισχύλος

 Σοφοκλής

 Ησίοδος

 Αριστοφάνης

 Θέογνις

 Πίνδαρος

 Σιμωνίδης ο Κείος

 Θεόκριτος

 Φωκυλίδης

 Επίχαρμος

 Αντιφάνης

 Παλλαδάς

 Αρχίλοχος

 Αγάθων

 Αλκαίος

 Καλλίμαχος

 Δίφιλος

 Ανακρέων

 Βακχυλίδης

 Χορίλος

 Φιλήμων

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou