γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Μένανδρος

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ποιητής
Μένανδρος βιογραφικό Αθηναίος κωμωδιογράφος, αριστοτέχνης του είδους Νέα Αττική Κωμωδία που περιέγραφε καθημερινούς ανθρώπους σε συνηθισμένες καταστάσεις, σε αντίθεση με την Παλιά Κωμωδία που είχε πολιτικό ή φανταστικό περιεχόμενο.
Έγραψε περί τις 100 κωμωδίες. Το έργο του επηρέασε τους μεταγενέστερους Ρωμαίους συγγραφείς (Πλαύτος, Τάκιτος) αλλά και την κωμωδία στη Δύση (μετά την Αναγέννηση βέβαια). To κύρος του τελευταία έχει ενισχυθεί μετά από νέες ανακαλύψεις θραυσμάτων από τα έργα του στους Οξυρρύγχειους παπύρους.
Στον Μένανδρο αποδίδεται και η ανθολόγηση γνωμικών «Μενάνδρου γνώμαι μονόστιχοι», η οποία χρησιμοποιήθηκε για πολλούς αιώνες σαν διδακτικό βιβλίο και από όπου προέρχονται τα περισσότερα γνωμικά αυτής της σελίδας..
Ένα του έργο σώζεται ολόκληρο, "ο Δύσκολος", ενώ σχεδόν ολόκληρα σώζονται οι "Επιτρέποντες", η "Σαμία" και η "Περικειρομένη".

Αριθμός Αφορισμών: 157Αναγνώσεις: 128,680

Αρχαία Γνωμικά

Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.


άρεσε σε 482
Το δις εξαμαρτείν τ’ αυτόν ουκ ανδρός σοφού.


άρεσε σε 411
Έρωτα παύει λιμός ή χαλκού σπάνις.

μτφρ: τον έρωτα τον σταματάει η πείνα ή η έλλειψη χρημάτων


άρεσε σε 234
Η γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει.


άρεσε σε 194
Γυνή γαρ ουδέν οίδε πλην ό βούλεται.

μτφρ: η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα εκτός από αυτό που θέλει


άρεσε σε 188
Δρυός πεσούσης, πάς ανήρ ξυλεύεται.


άρεσε σε 154
Θνητός γεγονώς άνθρωπε, μη φρόνει μέγα.

μτφρ: αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλες ιδέες


άρεσε σε 152
Κρίνει φίλους ο καιρός, ως χρυσόν το πυρ.


άρεσε σε 151
Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος αν άνθρωπος ή.


άρεσε σε 143
Ζώμεν γαρ ού ως θέλομεν, αλλ’ ως δυνάμεθα.


άρεσε σε 133
Βιοί γαρ ουδείς ον προαιρείται βίον.

μτφρ: κανένας δεν ζει τη ζωή που διαλέγει να ζήσει


άρεσε σε 127
Τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιεί.


άρεσε σε 126
Ανήρ δίκαιος πλούτον ουκ έχει ποτέ.


άρεσε σε 122
Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον.

μτφρ: δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένας κακός χαρακτήρας


άρεσε σε 120
Γυνή δικαία του βίου σωτηρία.

μτφρ: η καλή γυναίκα είναι σωτηρία στη ζωή [ενός άντρα]


άρεσε σε 119
Γυναιξί πάσαις κόσμον η σιγή φέρει.

μτφρ: σε όλες τις γυναίκες η σιωπή είναι στολίδι


άρεσε σε 116
Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται.

ερμηνεία: Αυτός που αποφεύγει τη μάχη στο τέλος θα τη δώσει.


άρεσε σε 113
Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο.

μτφρ: υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή


άρεσε σε 110
Έστι δίκης οφθαλμός, ος τα πάνθ’ ορά.


άρεσε σε 105
Ή μη γάμει το σύνολον ή γαμών κράτει.


άρεσε σε 103
Τίμα το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον.


άρεσε σε 97
Ο μη δαρείς άνθρωπος ου παιδεύεται.


άρεσε σε 89
Ξένους ξένιζε και συ γαρ ξένος γ’ έση.


άρεσε σε 86
Ανήρ δ’ άβουλος ηδοναίς θηρεύεται.

μτφρ: ο άνθρωπος χωρίς θέληση πιάνεται με [όπλο] τις ηδονές


άρεσε σε 85
Ο κύβος ερρίφθη.


άρεσε σε 83
Γράμματα μαθείν δει, και, μαθόντα, νουν έχειν.


άρεσε σε 80
Γέρων εραστής, εσχάτη κακή τύχη.


άρεσε σε 80
Αγάπης δε ουδέν μείζον ούτε ίσον εστί.


άρεσε σε 78
Λαβών απόδος άνθρωπε και λήψη πάλιν.

μτφρ: να ανταποδίνεις αυτό που παίρνεις, και θα ξαναπάρεις


άρεσε σε 72
Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον.

μτφρ: μια αταίριαστη κουβέντα μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή


άρεσε σε 67
Πας ερυθριών χρηστός είναι μοι δοκεί.

μτφρ: κάποιος που κοκκινίζει [από ντροπή] μου φαίνεται πως είναι καλός άνθρωπος


άρεσε σε 66
Θέλω τύχης σταλαγμόν ή φρενών πίθον.

μτφρ: Προτιμώ μια σταλαγματιά τύχης, παρά ένα πιθάρι μυαλά


άρεσε σε 62
Αδύνατον τ' αληθές λαθείν.

μτφρ: αδύνατο να κρυφτεί η αλήθεια


άρεσε σε 62
Είς εστι δούλος οικίας, ο δεσπότης.

μτφρ: ένας είναι ο [πραγματικός] δούλος στο σπίτι, το αφεντικό του σπιτιού


άρεσε σε 60
Μέμνησο νέος ων, ως γέρων έση ποτέ.

μτφρ: να θυμάσαι όταν είσαι νέος ότι και συ θα γίνεις γέρος


άρεσε σε 58
Ον γαρ οι Θεοί φιλούσιν, αποθνήσκει νέος.


άρεσε σε 57
Εάν δ’ έχωμεν χρήμαθ’, έξομεν φίλους

μτφρ:αν έχουμε λεφτά, θα έχουμε και φίλους


άρεσε σε 57
Αιδώς του κάλλους ακρόπολις.

μτφρ: η ντροπή είναι το κάστρο της ομορφιάς


άρεσε σε 57
Βακτηρία εστί παιδεία βίου.

μτφρ: Η μόρφωση είναι στήριγμα της ζωής


άρεσε σε 53
Τούτ᾽ εστί το ζην, μη σεαυτώ ζην μόνον.

μτφρ: αυτή είναι η ζωή, να μη ζεις μόνο για τον εαυτό σου


άρεσε σε 52
Λύπης ιατρός εστίν ανθρώποις λόγος.


άρεσε σε 51
Πάντων των αναγκαίων κακών ιατρός χρόνος εστίν.


άρεσε σε 50
Γάμει δε μη την προίκα αλλά την γυναίκα.


άρεσε σε 50
Στρέφει δε πάντα τα εν βίω μικρά τύχη.

μτφρ: Όλα τα αλλάζει στη ζωή λίγη τύχη


άρεσε σε 50
Βίος βίου δεόμενος ουκ έστιν βίος.

μτφρ: η ζωή που φοβάται τη ζωή δεν είναι ζωή


άρεσε σε 49
Μη λοιδόρει γυναίκα μηδέ νουθέτει.


άρεσε σε 46
Κακοίς ομιλών καυτός εκβήσει κακός.

μτφρ: αν συναναστρέφεσαι κακούς, και συ θα γίνεις κακός.


άρεσε σε 45
Μόνη σιγή μεταμέλειαν ου φέρει.

μτφρ: μόνο η σιωπή δεν δείχνει μεταμέλεια


άρεσε σε 44
Όμοια πόρνη δάκρυα και ρήτωρ έχει.


άρεσε σε 43
Θεού σέβου και πάντα πράξεις ενθέως.


άρεσε σε 42
Γυναικός εσθλής εστι σώζειν οικίαν.

μτφρ: καθήκον της καλής γυναίκας είναι να σώζει το σπίτι της


άρεσε σε 42
Εν τοίς κακοίσι τους φίλους ευεργέτει.

μτφρ: να ευεργετείς τους φίλους όταν τους συμβαίνει κάτι κακό


άρεσε σε 41
Χρυσός και γυνή τους φίλους εχθρούς ποιεί.


άρεσε σε 41
Ουδείς ανάγκης μείζον ισχύει νόμος.

μτφρ: δεν υπάρχει νόμος που να υπερισχύει της ανάγκης


άρεσε σε 40
Ανδρός πονηρού φεύγε συνοδίαν αεί.


άρεσε σε 40
Αρχής τετευχώς, ίσθι ταύτης άξιος.

μτφρ: αν αποκτήσεις κάποιο αξίωμα, να [φροντίσεις να] φανείς αντάξιός του


άρεσε σε 39
Ψυχής νοσούσης εστί φάρμακον λόγος.


άρεσε σε 39
Βούλου δ’ αρέσκειν πάσι, μη σαυτώ μόνον.

μτφρ: να επιδιώκεις να είσαι αρεστός σε όλους, όχι μόνο στον εαυτό σου


άρεσε σε 38
Χάριν λαβών μέμνησο και δους επιλαθού.

μτφρ: αν δεχτείς μια χάρη, να τη θυμάσαι και αν δώσεις, ξέχασέ την.


άρεσε σε 38
Γυνή το σύνολόν εστι δαπανηρόν φύσει.

μτφρ: στο σύνολό τους οι γυναίκες είναι εκ φύσεως σπάταλες


άρεσε σε 37
Γέλως άκαιρος κλαυθμάτων παραίτιος.

μτφρ: το γέλιο σε ακατάλληλη στιγμή, γίνεται αιτία για κλάματα


άρεσε σε 36
Άπαξ γαρ εξουσία, ισχύν λαβούσα, ουδέν του οικείου συμφέροντος κρίνει λυσιτελέστερον.


άρεσε σε 36
Βίον καλόν ζης αν γυναίκα μη έχεις.


άρεσε σε 35
Ισχυρόν όχλος εστίν, ουκ έχει δε νουν.


άρεσε σε 35
Θεών όνειδος τους κακούς ευδαιμονείν.

μτφρ: είναι ντροπή (όνειδος) για τους θεούς να καλοπερνούν οι κακοί


άρεσε σε 35
Αβουλία γαρ πολλά βλάπτονται οι βροτοί.

μτφρ: με την έλλειψη θέλησης πολλά ζημιώνονται οι θνητοί


άρεσε σε 34
Λόγον παρ’ εχθρού μη ποθ’ ηγήση φίλον.

μτφρ: τα λόγια του εχθρού σου μην τα θεωρήσεις ποτέ φιλικά


άρεσε σε 34
Η γλώσσα πολλούς εις όλεθρον ήγαγεν.


άρεσε σε 33
Αθάνατον οργήν μη φύλαττε, θνητός ων.


άρεσε σε 32
Θανάτου μόνον ουκ έστιν επανόρθωμα.


άρεσε σε 32
Λίαν φιλών σεαυτόν ουχ έξεις φίλον.

μτφρ: αν αγαπάς τον εαυτό σου πολύ, δεν θα ‘χεις φίλους


άρεσε σε 32
Φιλεί δ’ εαυτού πλείον ουδείς ουδένα.


άρεσε σε 31
Θεόν επιορκών μη δόκει λεληθέναι.

μτφρ: Μη νομίζεις ότι αν παραβείς όρκο, ο θεός θα ξεχάσει


άρεσε σε 31
Μετά την δόσιν τάχιστα γηράσκει χάρις.

μτφρ: μετά τη δωρεά, η χάρη ξεχνιέται πολύ γρήγορα


άρεσε σε 30
Δειλού γαρ αντρός δειλά και φρονήματα.


άρεσε σε 30
Κενής δε δόξης ουδέν αθλιώτερον.

μτφρ: δεν υπάρχει τίποτα πιο άθλιο από την κενοδοξία


άρεσε σε 30
Φασί κακίστους οι πονηροί τους καλούς.

μτφρ: οι πονηροί κατηγορούν τους καλούς ότι είναι κάκιστοι


άρεσε σε 30
Όπου βία πάρεστι, ουδέν ισχύει νόμος.


άρεσε σε 29
Διά πενίαν μηδενός καταφρόνει.

μτφρ: να μην περιφρονείς κανέναν για τη φτώχεια του


άρεσε σε 29
Αεί κράτιστον εστί τα αληθή λέγειν εν παντί καιρώ


άρεσε σε 28
Καλόν φέρουσι καρπόν οι σεμνοί τρόποι.


άρεσε σε 28
Βουλόμεθα πλουτείν πάντες αλλ’ ου δυνάμεθα.

μτφρ: όλοι θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, αλλά δεν μπορούμε


άρεσε σε 28
Μήτηρ απάντων γαία και κοινή τροφός.


άρεσε σε 28
Δίκαια δράσας, συμμάχους έξεις θεούς.

μτφρ: αν κάνεις δίκαιες πράξεις, θα έχεις συμμάχους τους θεούς


άρεσε σε 27
Ανήρ πονηρός δράσσεται πράον λόγον. Έχει γαρ αυτός τους λόγους ώσπερ δόλους.

(δόλοι=δολώματα)


άρεσε σε 27
Αρετής απάσης σεμνός ηγείται λόγος.


άρεσε σε 26
Πειρώ τύχης άνοιαν ανδρείως φέρειν.

μτφρ: προσπάθησε να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα τη δυσμένεια της τύχης


άρεσε σε 26
Η κοιλία και πολλά χωρεί κωλίγα.


άρεσε σε 26
Λέοντι κρείττον ή γυναικί συμβιούν.

μτφρ: καλύτερα να ζεις με λιοντάρι παρά με γυναίκα


άρεσε σε 26
Γυνή γυναικός πώποτ’ ουδέν διαφέρει.

μτφρ: γυναίκα από γυναίκα δεν διαφέρει σε τίποτα


άρεσε σε 26
Εξ ηδονής γαρ φύεται το δυστυχείν.


άρεσε σε 25
Βέβαιος ίσθι και βεβαίοις χρώ φίλοις.

(βέβαιος=σταθερός)


άρεσε σε 25
Θεός συνεργός, πάντα ποιεί ραδίως.

μτφρ: όταν ο θεός βοηθάει, όλα τα κάνει εύκολα


άρεσε σε 24
Ανδρών δε φαύλων όρκον εις ύδωρ γράφε.


άρεσε σε 24
Γυνή δε κολακεύει σε του λαβείν χάριν.


άρεσε σε 24
Οξύς θεών οφθαλμός ες το πανθ’ οράν.

μτφρ: είναι κοφτερό το μάτι των θεών στο να τα βλέπουν όλα


άρεσε σε 24
Ως μέγα το μικρόν εστιν εν καιρώ δοθέν.

μτφρ: πόσο μεγάλο είναι και το πιο μικρό που δόθηκε στην ώρα του


άρεσε σε 24
Νους έστι πάντων ηγεμών των χρησίμων.


άρεσε σε 23
Εχθροίς απιστών ούποτ’ αν πάθοις βλάβην.

μτφρ: αν δεν εμπιστεύεσαι τους εχθρούς σου δεν πρόκειται ποτέ να ζημιωθείς


άρεσε σε 23
Αλωτά γίγνεται επιμελεία και πόνω άπαντα.

μτφρ: όλα μπορεί να τα κατακτήσει κανείς με σκληρή δουλειά και επιμέλεια


άρεσε σε 23
Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος.


άρεσε σε 22
Χειρ χείρα νίπτει.


άρεσε σε 22
Ο συκοφάντης εστί τοις πέλας λύκος.

μτφρ: ο συκοφάντης είναι λύκος για τους γύρω του


άρεσε σε 22
Διά τας γυναίκας πάντα τα κακά γίγνεται.


άρεσε σε 22
Ή μη ποίει το κρυπτόν ή μόνος ποίει.


άρεσε σε 21
Εκ των γυναικών όλλυται κόσμος άπας.


άρεσε σε 21
Θησαυρός εστι των κακών κακή γυνή.

μτφρ: η κακιά γυναίκα είναι αποθήκη συμφορών


άρεσε σε 21
Ραθυμία τα πολλ’ ελαττούσθαι ποιεί.

μτφρ: η τεμπελιά κάνει να λιγοστεύουν τα πολλά


άρεσε σε 20
Ά μη προσήκει μητ’ άκουε μηθ’ όρα.

μτφρ: αυτά που δεν πρέπει, μήτε να τ’ ακούς μήτε να τα βλέπεις.


άρεσε σε 19
Ανεξέταστον μη κόλαζε μηδένα.


άρεσε σε 19
Υπέρ σεαυτού μη φράσης εγκώμιον.


άρεσε σε 19
Νόμος πονηρός ανομίαν παρεισφέρει.


άρεσε σε 19
Γέλως άκαιρος εν βροτοίς δεινόν κακόν.

μτφρ: το άκαιρο γέλιο είναι μεγάλο κακό για τους θνητούς


άρεσε σε 18
Ουδεὶς ό νοείς μεν οίδεν, ό δε ποιείς βλέπει.

μτφρ: κανένας δεν ξέρει αυτό που σκέφτεσαι, βλέπει όμως αυτό που κάνεις


άρεσε σε 18
Ευχής δικαίας ουκ ανήκοοος θεός.


άρεσε σε 17
Αυθαίρετος λύπη ’στιν η τέκνων σπορά.

μτφρ: οικειοθελής λύπη είναι να σπέρνεις παιδιά


άρεσε σε 17
Δυσπαρακολούθητόν τι πράγμ’ εστίν η τύχη.

μτφρ: Την τύχη δεν μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει εύκολα


άρεσε σε 16
Θεώ μάχεσθαι δεινόν εστι και τύχη.

μτφρ: Είναι φοβερό είναι να αντιμάχεται κανείς το θεό και την τύχη


άρεσε σε 16
Η μεσότης εν πάσιν ασφαλέστερον.


άρεσε σε 16
Άπαντας αυτών κρείσσονας ανάγκη ποιεί.

μτφρ: όλους η ανάγκη τους κάνει δυνατότερους


άρεσε σε 16
Άπαντα καιρῷ χάριν έχει τρυγώμενα.

μτφρ: όλα όσα αξιοποιούνται στην ώρα τους είναι ωραία


άρεσε σε 16
Καιρών μεταβολήν πάντοτε χρη σε σκοπείν.


άρεσε σε 15
Το πολλά τολμάν πόλλ᾽ αμαρτάνειν ποιεί.

μτφρ: αν τολμάς πολλά, κάνεις και πολλά λάθη


άρεσε σε 15
Αρχής απάσης ηγεμών έστω λόγος.


άρεσε σε 14
Λιμώ γαρ ουδέν εστιν αντειπείν έπος.

μτφρ: στην πείνα δεν μπορείς να πεις αντίθετο λόγο


άρεσε σε 14
Ουκ έστιν όστις την τύχην ου μέμφεται.


άρεσε σε 13
Ανήρ φρόνιμος ουκ έχει πολλούς λόγους. Το γαρ λαλείν περισσά της αγροικίας.


άρεσε σε 13
Τερπνόν κακόν πέφυκεν ανθρώποις γυνή.


άρεσε σε 13
Ίση λεαίνης και γυναικός ωμότης.


άρεσε σε 13
Ανάπαυσις ύπνος εστί πάντων των κακών.


άρεσε σε 12
Δις προς τον αυτόν αισχρόν προσκρούσαι λίθον.


άρεσε σε 11
Υφ’ ηδονής ο φρόνιμος ουχ αλίσκεται.


άρεσε σε 11
Αι γαρ σωματικαί απολαύσεις πλείον έχουσι το οδυνηρόν του ηδέος.


άρεσε σε 11
Κακόν φυτόν πέφυκε βίω γυνή κακή.


άρεσε σε 11
Χαλεπόν θυγάτηρ κτήμα και δυσδιάθετον.


άρεσε σε 10
Ο γραμμάτων άπειρος ου βλέπει βλέπων.


άρεσε σε 10
Μηδέν ανακοινού τη γυναικί χρήσιμον.


άρεσε σε 10
Πράττων τα σαυτού, μη τα των άλλων σκόπει.

μτφρ: κάνοντας αυτά που έχεις να κάνεις, μη κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι


άρεσε σε 10
Ως ηδύ το ζην μη φθονούσης της τύχης.


άρεσε σε 9
Βουλή πονηρά χρηστόν ουκ έχει τέλος.

μτφρ: η πονηρή (ή η κακή) πρόθεση δεν οδηγεί σε καλό


άρεσε σε 8
Άκουε πόντων, εκλέγου δ᾽ ά συμφέρει

μτφρ: να τα ακούς όλα, αλλά να διαλέγεις αυτά που σε συμφέρουν


άρεσε σε 8
Ύπνος τα μικρά του θανάτου μυστήρια.


άρεσε σε 7
Μη σπεύδ’ ά μη δει, μηδ’ ά δει σπεύδειν μένε.


άρεσε σε 7
Βέλτιστε, μη το κέρδος εν πάσι σκόπει.


άρεσε σε 6
Μιμού τα σεμνά, μη κακούς μιμού τρόπους.


άρεσε σε 6
Ά ψέγομεν ημείς, ταύτα μη μιμώμεθα.


άρεσε σε 6
Το πολλά πράττειν πολλάς και λύπας έχει.


άρεσε σε 6
Έργοις φιλόπονος ίσθι, μη λόγοις μόνον.


άρεσε σε 6
Ταμιείον εστί αρετής η σωφροσύνη.


άρεσε σε 5
Ου παντελώς δει τοις πονηροίς επιτρέπειν, αλλ’ αντιτάττεσθαι.

μτφρ: να μην υποκύπτουμε εντελώς στους κακούς, αλλά να αντιδρούμε


άρεσε σε 5
Η δούσα πάντα και κομίζεται φύσις.


άρεσε σε 4
Βίον πορίζου πάντοθεν πλην εκ κακών.


άρεσε σε 4
Ζώμεν αλογίστως προσδοκούντες μη θανείν.


άρεσε σε 2
Καλώς ακούειν μάλλον ή πλουτείν θέλε.

μτφρ: καλύτερα να θέλεις να σε επαινούν παρά να είσαι πλούσιος


άρεσε σε 1
Ύπνος θανάτου γαρ προμελέτησις τυγχάνει.


Αφορισμοί

Όσοι δεν έχουν δικά τους προσόντα, καταφεύγουν στους ενδόξους προγόνους και παππούδες τους, με άλλα λόγια, σε τάφους και μνήματα.


άρεσε σε 96
Όρκον δε φεύγε και δικαίως και αδίκως.

μτφρ: να αποφεύγεις τους όρκους είτε δίνονται δικαιολογημένα είτε αδικαιολόγητα


άρεσε σε 31
Παρόμοιες Πηγές Γνωμικών

Google
Παρόμοιες πηγές

 Ευριπίδης

 Όμηρος

 Αισχύλος

 Σοφοκλής

 Ησίοδος

 Αριστοφάνης

 Θέογνις

 Πίνδαρος

 Σιμωνίδης ο Κείος

 Θεόκριτος

 Φωκυλίδης

 Επίχαρμος

 Αντιφάνης

 Παλλαδάς

 Αρχίλοχος

 Αγάθων

 Αλκαίος

 Καλλίμαχος

 Δίφιλος

 Ανακρέων

 Βακχυλίδης

 Χορίλος

 Φιλήμων

 Καρκίνος


Δημοφιλεις Συγγραφεις
1 Νίκ. Καζαντζάκης
2Οδυσσέας Ελύτης
3Νίτσε
4 Όσκαρ Ουάιλντ
5 Βίκτωρ Ουγκώ
6 Φρόυντ
7 Σωκράτης
8 Γκαίτε
9 Σαίξπηρ
10 Κομφούκιος
11 Αλμπέρ Καμύ
12 Καβάφης
13 Αϊνστάιν
14 Αριστοτέλης
15 Ωνάσης
16 Πλάτων
17 Ζαν-Πωλ Σαρτρ
18 Λα Ροσφουκώ
19 Γούντυ Άλλεν
20 Μαρκ Τουαίην
21 Μαχάτμα Γκάντι
22 Γιώργος Σεφέρης
23 Τσώρτσιλ
24 Ηράκλειτος
25 Λάο Τσε
26 Τζ.Μπέρναρ Σω
27 Ναπολέων
28 Επίκουρος
29 Μπίσμαρκ
30 Καρλ Μαρξ
31 Γιάννης Ρίτσος
32 Μένανδρος
33 Πωλ Βαλερύ
34 Σοπενχάουερ
35 Κώστας Βάρναλης
36 Βολταίρος
37 Νίκος Καββαδίας
38 Νικολό Μακιαβέλι
39 Ντοστογιέφσκι
40 Καρυωτάκης

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.

2008-2017: Manolis Papathanassiou