γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Πλάτων

Πλάτων, 427-347 π.Χ. , Φιλόσοφος
Πλάτων βιογραφικόΟ Πλάτων ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο και άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι τις ημέρες μας.
Ο Πλάτων, μεταξύ άλλων, έγραψε την Απολογία του Σωκράτους, το Συμπόσιο όπου μιλά για την φύση του έρωτα, ενώ σε δύο μακρούς διαλόγους, την Πολιτεία και τους Νόμους, περιέγραψε την ιδανική πολιτεία.
Τα έργα του Πλάτωνα είναι 36 και όλα, εκτός από την Απολογία, διαλογικά. Μεταξύ των άλλων υπήρξε και ο ιδρυτής της Ακαδημίας.

Αριθμός Αφορισμών: 63Αναγνώσεις: 246,414

Αρχαία Γνωμικά

Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.

—  Συμπόσιον


άρεσε σε 369
Aεί ο θεός γεωμετρεί


άρεσε σε 305
Ου το ζην περί πλείστου ποιητέον, αλλά το ευ ζην.

απόδοση: αυτό που αξίζει δεν είναι να ζεις για να αποκτήσεις περισσότερα αλλά να ζεις καλά

—  Κριτίας


άρεσε σε 250
Η άγαν ελευθερία έοικε εις άγαν δουλείαν μεταβάλλειν.

μτφρ: φαίνεται πως η υπερβολική ελευθερία μετατρέπεται σε υπερβολική υποδούλωση

—  Πολιτεία 564Α


άρεσε σε 237
Αρχή ήμισυ παντός.


άρεσε σε 227
Ζώον δίπουν άπτερον

(ο ορισμός του ανθρώπου κατά τον Πλάτωνα)


άρεσε σε 205
Άνθρωπος: ο αναθρών ά όπωπε.

μτφρ: Άνθρωπος: αυτός που αναλογίζεται και κρίνει όσα έχει δει.


άρεσε σε 204
Αιτία ελομένου θεός αναίτιος.

απόδοση: ο θεός δεν έχει ευθύνη για τις πράξεις αυτών που έχουν ελευθερία επιλογής


άρεσε σε 179
Μάλλον αδικείσθαι ή αδικείν.

μτφρ: καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς


άρεσε σε 162
Ο θάνατος τυγχάνει ων, ως εμοί δοκεί, ουδέν άλλο ή δυοίν πραγμάτοιν διάλυσις, της ψυχής και του σώματος απ' αλλήλου.

μτφρ: ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ο διαχωρισμός δύο πραγμάτων, του ενός απ' το άλλο, δηλαδή της ψυχής από το σώμα.


άρεσε σε 159
Δια την των χρημάτων κτήσιν πάντες οι πόλεμοι γίγνονται.

μτφρ: όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών


άρεσε σε 158
Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυμφέρον.


άρεσε σε 157
Άνθρωπος τελειωθείς βέλτιστον των ζώων, χωρισθέν δε νόμου και δίκης, χείριστον πάντων.


άρεσε σε 152
Εις ευ φρονών μυρίων μη φρονούντων κρείττων εστί.

μτφρ: ένας που σκέφτεται σωστά είναι καλύτερος από μύριους που δεν σκέφτονται


άρεσε σε 133
Την ειμαρμένην ουδ’ αν είς εκφύγοι.

μτφρ: κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του


άρεσε σε 123
Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.


άρεσε σε 122
Θεός ουδαμή ουδαμώς άδικος.

μτφρ: ο Θεός δεν είναι ποτέ καθόλου άδικος


άρεσε σε 112
Ηδονών ήδιον έπαινος.

μτφρ: από όλες τις ηδονές ο έπαινος είναι η πιο γλυκιά.


άρεσε σε 100
Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον.

μτφρ: η ένωση της ψυχής και του σώματος [η γέννηση] δεν είναι με κανένα τρόπο καλύτερη από το χωρισμό τους [το θάνατο]


άρεσε σε 98
Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή έρχεται πλην της παιδείας και τροφής.

μτφρ: η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτε άλλο πέρα από την παιδεία της και την αγωγή της

—  Φαίδων


άρεσε σε 94
Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας.

μτφρ: η γνώση δημιουργεί ευημερία


άρεσε σε 90
Ου δει ένεκα του κινδύνου πράττειν τι ανελεύθερον.

μτφρ: δεν πρέπει λόγω [επικείμενου] κινδύνου να κάνει κανείς κάτι δουλοπρεπές (να υποκύπτει)


άρεσε σε 83
Δούλοι γαρ και δεσπότης ουκ αν ποτέ γένοιντο φίλοι.


άρεσε σε 82
Εις τελειότητα του ανθρώπου τρία δει συνδράμειν: φύσιν, μάθησιν και άσκησιν.


άρεσε σε 81
Σοφός Σοφοκλής, σοφότερος Ευριπίδης, ανδρών δ’ απάντων Σωκράτης σοφότατος

(από την Παλατινή Ανθολογία)


άρεσε σε 70
Εάν μη οι βασιλείς φιλοσοφήσουν, ουκ έστιν των δεινών παύλα.


άρεσε σε 67
Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος.

μτφρ: αν κοιμάται [συνέχεια] κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή


άρεσε σε 59
Ο εντός της ψυχής προς αυτήν διάλογος… επωνομάσθη διάνοια.


άρεσε σε 58
Άρα το όσιον ότι όσιόν εστιν, φιλείται υπό των θεών, ή ότι φιλείται όσιόν εστιν.

μτφρ: το καλό είναι καλό επειδή αρέσει στους θεούς ή αρέσει στους θεούς επειδή είναι καλό;

(η συνέχεια:«Ομολογούμεν το μέν όσιον δια τούτο φιλείσθαι, οτι όσιόν εστιν, αλλ' ου διότι φιλείται, όσιον είναι»)


άρεσε σε 49
Πόρρω ηδονής και λύπης ίδρυται το θείον.


άρεσε σε 49
Πόθεν τούτο τεκμαίρεις;


άρεσε σε 46
Του λόγου μέτρον εστίν ουχ ο λέγων, αλλ’ ο ακούων


άρεσε σε 43
Η ψυχή διαιρείται εις τρία· το μεν γαρ αυτής εστι λογιστικόν, το δε επιθυμητικόν, το δε θυμικόν.


άρεσε σε 43
Πίνειν δε ες μέθην ουδαμού πρέπον πλην εν ταις εορταίς.


άρεσε σε 41
Ψυχή πάσα αθάνατος. το γαρ αεικίνητον αθάνατον· το δ᾽ άλλο κινούν και υπ᾽ άλλου κινούμενον, παύλαν έχον κινήσεως, παύλαν έχει ζωής. μόνον δη το αυτό κινούν, άτε ουκ απολείπον εαυτό, ούποτε λήγει κινούμενον, αλλά και τοις άλλοις όσα κινείται τούτο πηγή και αρχή κινήσεως.

—  Φαίδρος


άρεσε σε 41
Τυφλούται ο φιλών περί το φιλούμενον.


άρεσε σε 41
Της τελείας αρετής είδη τέτταρα· έν μεν φρόνησις, έν δε δικαιοσύνη, άλλο δ' ἀνδρεία, ταέταρτον σωφροσύνη.


άρεσε σε 40
Ομολογείν άρα ημίν και ταύτη τους ζώντας εκ των τεθνεώτων γεγονέναι ουδέν ήττον ή τους τεθνεώτας εκ των ζώντων.

μτφρ: συμφωνούμε λοιπόν, ότι οι ζωντανοί από αυτούς που έχουν πεθάνει προέρχονται, όπως και αυτοί που έχουν πεθάνει από τους ζωντανούς

—  Φαίδων


άρεσε σε 39
Ο αληθινός άρχων ου πέφυκε το αυτώ συμφέρον σκοπείσθαι αλλά το τω αρχομένω.


άρεσε σε 38
Εισί γάρ δή οι περί τάς τελετάς ναρθηκοφόροι μέν πολλοί, βάκχοι δε τε παύροι.

μτφρ: πολλοί έλαβαν μέρος εις τα [Ελευσίνια]μυστήρια αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί


άρεσε σε 35
Όμηρος την Ελλάδα επεπαιδεύκει.


άρεσε σε 33
Αριθμός άπειρος πλήθει.

μτφρ: το πλήθος των αριθμών είναι άπειρο


άρεσε σε 33
Άριστον υγιαίνειν, δεύτερον δε κάλλος, τρίτον δε πλούτος.


άρεσε σε 30
Κατόπιν εορτής ήκεις.


άρεσε σε 29
Αδικία έξις υπεροπτική νόμων.

μτφρ: Είναι έλλειψη δικαιοσύνης η συνήθεια να περιφρονούνται οι νόμοι


άρεσε σε 29
Τας ιδέας νοείσθαι μεν, οράσθαι δ’ ού.

—  Πολιτεία


άρεσε σε 28
Ευνομία πειθαρχία νόμων σπουδαίων.

μτφρ: ευνομία είναι η υπακοή σε σπουδαίους νόμους


άρεσε σε 27
Αγαθώ περί ουδενός εγγίγνεται φθόνος ούτε φόβος ούτε οργή ή μίσος.


άρεσε σε 26
Στάσις πάντων πολέμων χαλεπώτατος.


άρεσε σε 26
Παύσαι προς με καλλωπιζόμενος.

μτφρ: σταμάτα να μου κουνιέσαι [για να με καλοπιάσεις]

—  Φαίδρος


άρεσε σε 24
Εμπειρία μεν ποιεί τον αιώνα ημών πορεύεσθαι κατά τέχνην, απειρία δε κατά τύχην.


άρεσε σε 22
Ουκ αφέξεταί μου τω χείρε.

απόδοση: δεν το γλυτώνω το ξύλο

—  Φαίδρος


άρεσε σε 19
Πολλά και ανόσια περί το των πολλών νόμισμα γέγονε.


άρεσε σε 19
Πας γαρ ο τ’ επί γης και υπό γης χρυσός αρετής ουκ αντάξιος.


άρεσε σε 18
Το μεν θήλυ τίκτειν, το δε άρρεν οχεύειν.

οχεύω=βατεύω

(από την «Πολιτεία»)


άρεσε σε 12
Επ’ ευτυχία τη μεγίστη παρά θεών η τοιαύτη μανία δίδοται.

μτφρ: Η μεγαλύτερη ευτυχία που δίνεται από τους θεούς είναι αυτή η μανία [ο έρωτας].


άρεσε σε 4

Αφορισμοί

Το βλάκα μπορείς να τον καταλάβεις από δυο ενδείξεις: μιλάει για πράματα που είναι γι’ αυτόν άχρηστα και εκφράζει γνώμη για κάτι που κανένας δεν τον ρωτάει.


άρεσε σε 419
Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου.


άρεσε σε 355
Οι σοφοί μιλούν επειδή έχουν κάτι να πουν. Οι ανόητοι μιλούν επειδή πρέπει κάτι να πουν.


άρεσε σε 245
Δεν υπάρχει πιο ακριβής ένδειξη κακής οργάνωσης της πολιτείας, από την αφθονία γιατρών και νομικών.


άρεσε σε 215
Αυτή και μόνο είναι η ρίζα από όπου ξεπετιέται ένας τύραννος: όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά είναι ο προστάτης.


άρεσε σε 139
Φόβος είναι η ψυχική ταραχή που προκαλείται από την αναμονή του κακού.


άρεσε σε 122
Η τιμιότητα, ως επί το πλείστον, είναι λιγότερο επικερδής από την ατιμία.


άρεσε σε 100

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou