γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ταξινόμηση φράσεων κατά προσωπικότητα, συγγραφέα ή άλλη πηγή

Θουκυδίδης

Θουκυδίδης ( 460-394 π.Χ. , Αθηναίος ιστορικός)
Ο συγγραφέας της ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου
Θουκυδίδης βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 31Αναγνώσεις: 68,882
Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.

μτφρ: ευτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)

άρεσε σε 422
Οι καιροί ου μενετοί.

απόδοση: οι καιροί [οι ευκαιρίες] δεν περιμένουν

άρεσε σε 335
Φιλοκαλούμεν γαρ μετ’ ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας.

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)

άρεσε σε 300
Ανδρών επιφανών πάσα η γη τάφος.

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)

άρεσε σε 236
Τοις τολμώσιν η τύχη ξύμφορος.

μτφρ: η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς

άρεσε σε 198
Δύο τα εναντιώτατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

μτφρ: δυο πράγματα είναι αντίθετα στη λήψη σωστής απόφασης, η βιασύνη και η οργή

άρεσε σε 182
Ου τοις άρχειν βουλομένοις μέμφομαι, αλλά τοις υπακούειν ετοιμοτέροις ούσιν.

άρεσε σε 180
Ησυχίαν είχεν ο Δήμος και αντέλεγε ουδείς, δεδιώς και ορών ότι πολύ το ξυνεστηκός.

μτφρ: ο λαός σώπαινε, και κανείς δεν μιλούσε, γιατί ήταν φοβισμένος και έβλεπε πως οι συνωμότες ήταν πολλοί.

άρεσε σε 116
Το δε σώφρον του ανάνδρου πρόσχημα.

μτφρ: Η σύνεση είναι το πρόσχημα του άνανδρου

άρεσε σε 107
Άνδρες πόλις και ού τείχη, ουδέ νήες ανδρών κεναί.

μτφρ: η πόλη [και η δύναμή της] είναι οι άντρες και όχι τα τείχη ούτε τα άδεια πλοία

άρεσε σε 97
Αμαθία μεν θράσος, λογισμός δε όκνον φέρει.

άρεσε σε 84
Αδικούμενοι οι άνθρωποι μάλλον οργίζονται ή βιαζόμενοι.

μτφρ: οι άνθρωποι περισσότερο οργίζονται όταν τους αδικούν παρά όταν ασκείται βία επάνω τους

άρεσε σε 82
Το εναντιούμενον τω δυναστεύοντι δήμος ωνόμασται.

μτφρ: αυτό που εναντιώνεται στο δυνάστη λέγεται λαός

άρεσε σε 74
Και παρά δύναμιν τολμηταί και παρά γνώμην κινδυνευταί και εν τοις δεινοίς ευέλπιδες.

μτφρ: [Οι Αθηναίοι είναι] τολμηροί πέρα από τις δυνάμεις τους, ριψοκίνδυνοι εν γνώσει τους και αισιόδοξοι στις δυσκολίες.

άρεσε σε 68
Τι αυτό δίκαιον και ξύμφορον ουχ ευρίσκεται δυνατόν όν.

απόδοση: το δίκαιο και το συμφέρον δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν στο ίδιο πράγμα

άρεσε σε 61
Έστιν ο πόλεμος ουχ όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης.

απόδοση: το πλεονέκτημα στον πόλεμο δεν το δίνουν τα όπλα αλλά τα χρήματα που δαπανώνται

άρεσε σε 59
Μη φεύγειν τους πόνους ή μηδέ τα τιμάς διώκειν.

μτφρ: μην αποφεύγεις τους κόπους [αλλιώς] να μην κυνηγάς ούτε αξιώματα

άρεσε σε 45
Εφήμερα σώματα και χρήματα.

άρεσε σε 44
Αιδώς σωφροσύνης πλείστον μετέχει.

μτφρ: η ντροπή είναι σημαντικό στοιχείο της σωφροσύνης

άρεσε σε 44
Αίσχιον δε έχοντας αφαιρεθήναι ή κτωμένους ατυχήσαι.

μτφρ: Είναι πολύ μεγαλύτερη ντροπή να χάσει κανείς κάτι αυτά που έχει από το να αποτύχει να το αποκτήσει

άρεσε σε 41
Προς έκαστα δει εχθρόν ή φίλον μετά καιρού γίγνεσθαι.

μτφρ: σε όλα τα πράγματα πρέπει να γίνεται κανείς εχθρός ή φίλος, ανάλογα με τις περιστάσεις

άρεσε σε 41
Μέχρι τούδε ανεκτοί οι έπαινοι εισι περί ετέρων λεγόμενοι, εξ όσων αν και αυτών έκαστος οίηται ικανός είναι δράσαι τι ων ήκουσε.

μτφρ: Οι έπαινοι για άλλους είναι ανεκτοί μέχρι του σημείου που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και εμείς κάτι από αυτά που ακούσαμε

άρεσε σε 32
Επιθυμίᾳ μεν ελάχιστα κατορθούνται, προνοίᾳ δε πλείστα.

άρεσε σε 32
Ο δε πόλεμος... βίαιος διδάσκαλος.

(«Ιστορίαι», 3.82.2)

άρεσε σε 30
Φόβος μνήμην εκπλήσσει, τέχνη δε άνευ άλκης ουδέν ωφελεί.

μτφρ: ο φόβος ακυρώνει τη μνήμη (την εμπειρία), και η τέχνη (γνώση) χωρίς θάρρος δεν ωφελεί σε τίποτα

άρεσε σε 19
Και δια το ανώμαλον της γης, και την έποψιν της ναυμαχίας ανώμαλον ηναγκάζοντο έχειν.

μτφρ: λόγω της ανωμαλίας του εδάφους δεν είχαν ομοιόμορφη άποψη της ναυμαχίας

(κατά την εκστρατεία στη Σικελία, όπου κάθε Αθηναίος σχημάτισε τη δική του γνώμη για την έκβαση της ναυμαχίας ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρισκόταν)

άρεσε σε 18
Μακαρίσαντες υμών το απειρόκακον ού ζηλούμεν το άφρον.

μτφρ: Μακαρίσαμε την αγαθότητά [ή αθωότητα] σου αλλά δεν ζηλεύουμε τη χαζομάρα σου.

άρεσε σε 2
Πάντα γαρ πέφυκε και ελασσούσθαι.

μτφρ: όλα εκ φύσεως μειώνονται [ή φθείρονται, χειροτερεύοτν]

άρεσε σε 1
Δεν θεωρούμε ντροπή την φτώχεια. Ντροπή είναι να μην την αποφεύγει κανείς δουλεύοντας.

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)

άρεσε σε 96
Η ιστορία είναι φιλοσοφία μέσω παραδειγμάτων.

άρεσε σε 93
Ο άνθρωπος από τη φύση του συμπεριφέρεται με ξιπασιά απέναντι σ’ αυτούς που τον κολακεύουν και με σεβασμό προς εκείνους που δεν υποκλίνονται.

άρεσε σε 91

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus

Παρόμοιες πηγές

 Samuel Johnson

 Πλούταρχος

 E. Gibbon (Γίβων)

 Ηρόδοτος

 Ξενοφών

 Arnold J. Toynbee

 Jules Michelet

 Διονύσιος

 Ευσέβιος

 Charles Α. Beard

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou