γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Σόλων

Σόλων, 630-560 π.χ. , Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος
Σόλων βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 30Αναγνώσεις: 49,379

Αρχαία Γνωμικά

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.

(από τον Ηρόδοτο)


άρεσε σε 604
Αργία μήτηρ πάσης κακίας.


άρεσε σε 194
Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος.


άρεσε σε 184
Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει

μτφρ: όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις να διοικείς.


άρεσε σε 178
Ο αν μη ίδης, μη λέγε. Ειδώς σιγά.

μτφρ: Μη μιλάς για ό,τι δεν ξέρεις. Και όταν μάθεις, σιώπα.


άρεσε σε 165
Μηδέν Άγαν.


άρεσε σε 136
Σόλων ερωτηθείς υπό Περιάνδρου παρά πότον επεί σιωπών ετύγχανε, πότερα δια λόγων σπάνιν ή δια μωρίαν σιωπά· αλλ’ ουδείς αν, είπε, μωρός εν συμποσίω σιωπάν δύναιτο.

μτφρ: ερωτηθείς, ενώ τα πίνανε και δεν μιλούσε, αν σιωπά επειδή δεν έχει τίποτα να πει ή επειδή είναι βλάκας: κανένας βλάκας δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός σε ένα συμπόσιο

(από τον ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ του Ιωάννη Στοβαίου)


άρεσε σε 115
Φίλους μη ταχύ κτω.

μτφρ: μην κάνεις βιαστικά φίλους


άρεσε σε 115
Τα αφανή τοις φανεροίς τεκμαίρου.

μτφρ: αυτά που δεν φαίνονται να τα συμπεραίνεις με βάση αυτά που φαίνονται


άρεσε σε 73
Τέρμα οράν βιότοιο.

μτφρ: να βλέπεις πάντα (να λαμβάνεις υπόψη) το τέλος της ζωής


άρεσε σε 70
Ηδονήν φεύγε, ήτις λύπην τίκτει

μτφρ: απόφευγε την απόλαυση που φέρνει λύπη


άρεσε σε 55
Απορίαν γαρ δει βοηθείν, ουκ αργίαν εφοδιάζειν.

μτφρ: Πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, όχι να ενισχύουμε τους αέργους.


άρεσε σε 55
Το θείον και οι νόμοι, ευ μεν αγόντων, εισίν ωφέλιμοι, κακώς δε αγόντων ουδέν ωφελούσιν.


άρεσε σε 53
Ισότης στάσιν ου ποιεί.

μτφρ: η ισότητα δεν προκαλεί επανάσταση


άρεσε σε 51
Τοις σεαυτού πράος ίσθι.

μτφρ: στους δικούς σου ανθρώπους να είσαι πράος


άρεσε σε 46
Συμβούλευε μη τα ήδιστα, αλλά τα βέλτιστα.


άρεσε σε 41
  • καλοκαγαθίαν όρκου πιστοτέραν έχε.
  • μη ψεύδου.
  • τα σπουδαία μελέτα.
  • φίλους μη ταχύ κτω· ους δ᾿ αν κτήσῃ μη αποδοκίμαζε.
  • άρχε πρώτον μαθών άρχεσθαι.
  • συμβούλευε μη τα ήδιστα, αλλά τα άριστα.
  • νουν ηγεμόνα ποιού.
  • μη κακοίς ομίλει.
  • θεοὺς τίμα,
  • γονέας αιδού.


άρεσε σε 40
Ανδρών δ᾿ εκ μεγάλων πόλις όλλυται.

μτφρ: η πόλις καταστρέφεται από τους μεγάλους άντρες


άρεσε σε 37
Τον κόρον υπό του πλούτου γεννάσθαι, την δε ύβριν υπό του κόρου.

μτφρ: Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την «ύβριν»


άρεσε σε 36
Χρῲ τοις Θεοίς.

μτφρ: να χρησιμοποιείς [επικαλείσαι] τους θεούς


άρεσε σε 36
Έργμασιν εν μεγάλοις, πάσιν αδείν χαλεπόν.

μτφρ: στα μεγάλα έργα είναι δύσκολο να είναι όλοι ευχαριστημένοι


άρεσε σε 35
Πολλοίσι υποδέξας όλβον ο θεός προρρίζους ανέτρεψε.

μτφρ: πολλούς που τους είχε χαρίσει θεός ευτυχία, τους κατέστρεψε από τη ρίζα


άρεσε σε 31
Τίκτει γαρ κόρος ύβριν, όταν πολύς όλβος έπηται ανθρώποισιν όσοις μη νόος άρτιος ή.

μτφρ: η χόρταση γεννά την ύβριν, όταν πολλά πέσουν πλούτη, σε ανθρώπους που δεν έχουνε το νου τους μετρημένον


άρεσε σε 29
Ελπίς γαρ η βόσκουσα τους πολλούς βροτών.

μτφρ: Η ελπίδα τρέφει τους περισσότερους ανθρώπους


άρεσε σε 29
Το Θείον φθονερόν και ταραχώδες.

μτφρ: οι θεοί είναι φθονεροί και προκαλούν φασαρίες


άρεσε σε 26
Τοσούτω διαφέρει η φρόνησις των άλλων αρετών, όσω η όρασις των άλλων αισθήσεων.


άρεσε σε 24
Τον λόγον είδωλον είναι των έργων.


άρεσε σε 23
Όσον εν πολέμω σίδηρος δύναται, τοσούτον εν πολιτεία λόγος ευ έχων ισχύει.

μτφρ: όση αξία έχει στον πόλεμο το σίδερο τόση αξία έχει στην πολιτική η καλή ομιλία


άρεσε σε 18
Ατυχούντι συνάχθου.


άρεσε σε 16

Αφορισμοί

Η καλύτερη διακυβέρνηση είναι εκείνη όπου ο λαός υπακούει στους άρχοντες κι οι άρχοντες στους νόμους.


άρεσε σε 127


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Διαγόρας ο Μήλιος

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou