γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Πλούταρχος

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ. , Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
Πλούταρχος βιογραφικόΜέγας ιστορικός, βιογράφος και δοκιμιογράφος. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Χαιρώνεια, όπου λέγεται ότι μυήθηκε στα μυστήρια του Απόλλωνα. Ήταν πρεσβύτερος των ιερέων του Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελφών, όπου ήταν υπεύθυνος για την ερμηνεία των χρησμών της Πυθίας, αξίωμα που κράτησε για 29 έτη έως τον θάνατό του. Έζησε μια ιδιαίτερα δραστήρια κοινωνική και πολιτική ζωή, κατά τη διάρκεια της οποία παρήγαγε ένα μεγάλο αριθμό κειμένων, που επιβίωσαν ως την εποχή μας.
Τα πιο σημαντικά του έργα είναι τα κλασικά "Βίοι Παράλληλοι", "Ηθικά".

Αριθμός Αφορισμών: 62Αναγνώσεις: 36,365

Ιστορικές φράσεις

Οψόμεθα εις Φιλίππους.

(το φάντασμα του δολοφονηθέντος Καίσαρα προς τον Βρούτο, πριν τη μάχη των Φιλίππων, το 34π.Χ)


άρεσε σε 99
Ες αύριον τα σπουδαία

(φράση του Αρχία, άρχοντα της Θήβας, ενδεικτικό της αναβλητικότητάς που του στοίχισε, το ίδιο βράδυ, τη ζωή του. Από τον "Πελοπίδα")


άρεσε σε 44

Αρχαία Γνωμικά

Μέτρον βίου το καλόν ου το του χρόνου μήκος.

μτφρ: η αξία της ζωής μετριέται με την ωραιότητά της και όχι με το μήκος της


άρεσε σε 198
Ερωτηθείσα υπό τινος Αττικής,
«διά τι υμείς άρχετε μόναι των ανδρών αι Λάκαιναι;»
«ότι», έφη, «και τίκτομεν μόναι άνδρας».

απόδοση: οι Σπαρτιάτισσες είναι οι μόνες γυναίκες στην Ελλάδα που κυβερνάνε άντρες επειδή μόνο αυτές γεννάνε άντρες

(απάντηση από την Γοργώ, κόρη του βασιλιά Κλεομένη και σύζυγο του Λεωνίδα)


άρεσε σε 105
Τω μεθύειν το εράν όμοιόν εστι. Ποιεί γαρ θερμούς και ιλαρούς και διακεχυμένους.

μτφρ: Ο έρωτας μοιάζει με το μεθύσι. Κάνει τους ανθρώπους θερμούς, εύθυμους και διαχυτικούς.


άρεσε σε 99
Των άγαν γαρ άπτεται Θεός, τα μικρά δ’ εις τύχην αφείς εά.

μτφρ: τα μεγάλα τα φροντίζει ο Θεός και τα μικρά άφησέ τα στην τύχη.


άρεσε σε 90
Μηδέν της τύχης, αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας.

μτφρ: τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά όλα από την ορθή κρίση και την προνοητικότητα


άρεσε σε 79
Οι πολλά βάλλοντες επιτυγχάνουσι πολλάκις.


άρεσε σε 58
Ουδέν ατέκμαρτον, ουδέν τυφλόν.

μτφρ: τίποτα δεν είναι χωρίς αιτία, τίποτα δεν είναι ανεξήγητο


άρεσε σε 43
Εύροις δ’ αν επί ων πόλεις ατειχίστους, αγραμμάτους, αβασιλεύτους, αοίκους, αχρημάτους, νομίσματος με δεομένας, απείρους θεάτρων και γυμναστηρίων. Ανιέρου δε πόλεως και αθέου, μη χρωμένης ευχαίς, μη δ’ όρκοις, μηδέ μαντείαις, μηδέ θυσίαις επ’ αγαθοίς, μη δ’ αποτροπαίς κακών ουδείς έστι, ουδ’ έσται γεγονώς θεατής.

Σύντομη απόδοση: Μπορείς να βρεις πόλεις χωρίς άλλα πράγματα, αλλά όχι χωρίς θρησκεία και θεό.


άρεσε σε 40
Σώφρονος ανδρός έχθραν φυλάττεσθαι και οργήν.

μτφρ: είναι χαρακτηριστικό μυαλωμένοτ ανθρώπου να μένει μακριά από έχθρα και οργή


άρεσε σε 39
Σεμνή κατά πάντα η μουσική θεών εύρημα ούσα.


άρεσε σε 37
Τα μεν ράδια τους αμελούντας φεύγει, τα δε χαλεπά ταις επιμελείαις αλίσκεται.

μτφρ: σε αυτούς που είναι αμελείς και τα πιο εύκολα ξεφεύγουν, ενώ τα δύσκολα πετυχαίνονται με συστηματική προσπάθεια


άρεσε σε 31
Νεκρός ου δάκνει.


άρεσε σε 29
Άσκησις άνευ φύσεως και μαθήσεως ατελές.

μτφρ: η άσκηση χωρίς φυσικά προσόντα και γνώση είναι ατελής


άρεσε σε 28
Ποθεινόν εστι υγίεια νοσούσι καί πολεμουμένοις ειρήνη.

μτφρ: Λαχταρούν την υγεία αυτοί που είναι άρρωστοι, και αυτοί που πολεμούν την ειρήνη.


άρεσε σε 28
Πειθαρχικόν η νεότης, ηγεμονικόν το γήρας.


άρεσε σε 27
Όφις Έλλην ο ποικίλος.

(πικρό και πολυσήμαντο σχόλιο του Πέρση χιλίαρχου Ρωξάνη, για τον Θεμιστοκλή)


άρεσε σε 26
Ηδονής δε πάσης μεν περιέχεσθαι και πάντως αλόγιστον έστι, πάσαν δε φεύγειν και πάντως αναίσθητον.

μτφρ: η με κάθε τρόπο επιδίωξη της ηδονής είναι ανόητο, αλλά το ίδιο και η με κάθε τρόπο αποφυγή της


άρεσε σε 25
Ευγένεια καλόν μεν αλλά προγόνων αγαθόν.

μτφρ: η ευγενική καταγωγή είναι ωραίο πράγμα αλλά είναι αγαθό των προγόνων


άρεσε σε 24
Ου γαρ αργύρω και χρυσώ μακάριον το θείον ουδέ βρονταίς και κεραυνοίς ισχυρόν, αλλ’ επιστήμη και φρονήσει.


άρεσε σε 24
Των παθών κρίσει και ασκήσει περιγενόμεθα.

μτφρ: αντιμετωπίζουμε τα πάθη μας [ή αυτά που παθαίνουμε ] χάρη στη λογική μας και με την άσκηση


άρεσε σε 23
Κάλλος περιμάχητον μεν αλλ’ ολιγοχρόνιον.


άρεσε σε 23
Πολλά εστι του θυμού φοβερά, πολλά δε και γελοία.


άρεσε σε 21
Ο μεν λόγος θαυμαστός, ο δε λέγων άπιστος


άρεσε σε 20
Έκαστος εν αυτώ τα της ευθυμίας και δυσθυμίας έχει ταμιεία.

μτφρ: ο καθένας έχει μέσα του τα δικά του αποθέματα ευθυμίας και δυσθυμίας


άρεσε σε 20
Αδρανές άρρεν τε και θήλυ χωρίς αλλήλων.


άρεσε σε 20
Ουδέποτε απορία χρημάτων εγέννησεν ασωτίαν.

μτφρ: η έλλειψη χρημάτων ποτέ δεν προκάλεσε την σπατάλη και την ασωτία


άρεσε σε 20
Υγιεία τίμιον αλλ' ευμετάστατον.

μτφρ: η υγεία είναι πολύτιμη αλλά ευμετάβλητη


άρεσε σε 19
Αλέξανδρος την Ιλιάδα αρετής εφόδιον ενόμιζε.


άρεσε σε 18
Nους ορή και νους ακούει, τάλλα δε τυφλά και κωφά.

(αναπαραγωγή και επέκταση παλαιότερου στίχου του Επίχαρμου)


άρεσε σε 17
Το γαρ μηδαμού κρατείν οργής απαίδευτον και ακόλαστον

μτφρ: να μη συγκρατείς καθόλου την οργή σου είναι ανάγωγο και χυδαίο


άρεσε σε 16
Προτρεπομένη δε τον άνδρα Λεωνίδαν εξιόντα εις Θερμοπύλας άξιον της Σπάρτης φανήναι, ηρώτα τι χρη πράττειν· ο δε έφη, «αγαθόν γαμείν και αγαθά τίκτειν.»

(αναφέρεται στην Γοργώ, κόρη του βασιλιά Κλεομένη και σύζυγο του Λεωνίδα)


άρεσε σε 15
Όπου της αιτίας απολείπει ο λόγος, εκείθεν άρχεται το απορείν.

μτφρ: όπου απουσιάζει η λογική από την αιτία, από εκεί αρχίζει η απορία


άρεσε σε 15
Τα χαλεπά ταις επιμελείαις αλίσκεται.

μτφρ: τα δύσκολα ξεπερνιούνται με επιμελή προσπάθεια


άρεσε σε 15
Μήτ’ εν ηδοναίς εκλύτους είναι μήτ’ εν ταις οργαίς εκπαθείς και θηριώδεις.

μτφρ: ούτε στις ηδονές πρέπει να είμαστε αχαλίνωτοι ούτε στους θυμούς παράφοροι και θηριωδεις


άρεσε σε 15
Έτος φέρει ούτις άρουρα.

απόδοση: η χρονιά φέρνει την καλή σοδειά, όχι η γη


άρεσε σε 14
Έχει κίνδυνον η ακαιρία μέγαν.


άρεσε σε 13
  • Όρνιθος γάλα ζητείς.
  • Θάλασσαν σπείρεις.
  • Προς κωφοίς αποπέρδεις.
  • Άνεμον διώκεις.
  • Άμμον θαλάσσης κοφίνω ζητείς μετρείν.
  • Δελφίνα νήχεσθαι διδάσκεις.
  • Νεκρόν μαστίζεις.
  • Εις ψάμμον οικοδομείς.

(Μέρος της συλλογής αρχαίων παροιμιακών φράσεων που αναφέρει ο Πλούταρχος)


άρεσε σε 12
Παντελής απάθεια μέγα και θείον.


άρεσε σε 12
Μετ’ αγνοίας των οικείων κακών αλυπότατος βίος.


άρεσε σε 11
Δόξα σεμνόν μεν αλλ’ αβέβαιον.

μτφρ: η δόξα είναι αξιοσέβαστη αλλά αβέβαιη


άρεσε σε 11
Αρετής ελπίς ο θεός εστιν, ου δειλίας πρόφασις.


άρεσε σε 9
Ελλυχνίων όζειν τα ενθυμήματα.

μτφρ: τα επιχειρήματα μυρίζουν λυχνάρι (ολονύχτια προετοιμασία)

(ο Πυθέας με αυτή τη φράση είχε κατηγορήσει τον Δημοσθένη ότι τα επιχειρήματά του ήταν προϊόν επίπονης προπαρασκευής)


άρεσε σε 9
Υπέρ τα εσκαμμένα πηδάς.


άρεσε σε 8
Ίνα τω παραδείγματι φωτεινότερον ποιήσω τον λόγον…


άρεσε σε 8
Ανερρίφθω κύβος.

μτφρ: ο κύβος ερρίφθη

(η φράση στην λατινική της μορφή αποδίδεται στον Ιούλιο Καίσαρα)


άρεσε σε 8
Ενθουσιασμός φως εν τη ψυχή ποιεί προς το μέλλον.


άρεσε σε 8
Τέχνας δε πάσας και ανεύρε το πυρ και σώζει.


άρεσε σε 8
Πλειν ανάγκη, ζην ουκ ανάγκη.

μτφρ: είναι ανάγκη να αποπλεύσουμε, δεν είναι ανάγκη να ζήσουμε

(ο Πομπήιος σε ναύτες που δίσταζαν να αποπλεύσουν λόγω καταιγίδας· λέγεται για πράξεις γενναιότητας)

—  Πομπήιος


άρεσε σε 7
Δει δε μη τοις όμμασι γαμεί μη τοις δακτυλίοις.

μτφρ: δεν πρέπει να παντρεύεται κανείς ούτε για τα μάτια (για την ομορφιά) ούτε για τα δαχτυλίδια (για τα χρήματα)

—  Ηθικά 141


άρεσε σε 7
Απιστούνται δ’ oι λάλοι καν αληθεύωσιν.

μτφρ: δεν πιστεύει κανείς τους φλύαρους, ακόμα κι όταν λένε την αλήθεια


άρεσε σε 6
Εμπειρία εστί το των ομοειδών πλήθος.


άρεσε σε 3
Δεινόν οι πολλοί, κακούργους όταν έχωσι προστάτας.

οι πολλοί=το πλήθος, ο όχλος


άρεσε σε 2
Το δ’ εξ ερωτικής φιλίας συνηρμοσμένον στίφος αδιάλυτον είναι και άρρηκτον, όταν οι μεν αγαπώντες τους ερωμένους, οι δ’ αισχυνόμενοι τους ερώντας εμμένωσι τοις δεινοίς υπέρ αλλήλων.

(«Πελοπίδας», σχετικά με τον Ιερό Λόχο)


άρεσε σε 2

Αφορισμοί

Δεν υπάρχει πιο άγριο θηρίο από τον άνθρωπο, όταν κατέχει δύναμη ίση με τα πάθη του.


άρεσε σε 190
Πρέπει να έχουμε και φίλους και εχθρούς. Τους φίλους, για να μας θυμίζουν το καθήκον μας και τους εχθρούς, για να μας υποχρεώνουν να το κάνουμε.


άρεσε σε 75
Η μοίρα οδηγεί εκείνον που την ακολουθεί και σέρνει εκείνον που αντιστέκεται.


άρεσε σε 64
Όπως όσοι βαδίζουν στον ήλιο ακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι κι όσοι έχουν μεγάλη δόξα, ακολουθούνται από το φθόνο.


άρεσε σε 43
Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς.


άρεσε σε 42
Στον αγαθό άνθρωπο για κανένα λόγο δεν γεννιέται φθόνος ούτε φόβος ούτε οργή ούτε μίσος.


άρεσε σε 32
Η πολυλογία είναι μάστιγα που συνδέεται και με άλλη, την περιέργεια, γιατί οι φλύαροι θέλουν ν' ακούνε πολλά, για να έχουν να λένε πολλά.Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Πλούταρχος

 Θουκυδίδης

 Ηρόδοτος

 Ξενοφών

 Απόστολος Παύλος

 Άγ.Χρυσόστομος

 Κοσμάς ο Αιτωλός

 Αγ. Γρηγόριος

 Ιωάννης Κλίμακος

 Μέγας Βασίλειος

 Διονύσιος

 Ιωάννης Δαμασκηνός

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou