γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ταξινόμηση φράσεων κατά προσωπικότητα, συγγραφέα ή άλλη πηγή

Ευριπίδης

Ευριπίδης ( 480-406 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός)
Ευριπίδης βιογραφικόΤραγικός ποιητής και ένας από τους τρεις μεγάλους διδάσκαλους του αττικού δράματος στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Καταγόμενος από τη Φλύα, δήμος της Κεκρωπίας (σημ. Χαλάνδρι) λέγεται ότι γεννήθηκε στην Σαλαμίνα την ημέρα της ναυμαχίας όταν ο Αισχύλος αγωνίζονταν ως πρόμαχος άνδρας ο δε Σοφοκλής ως έφηβος που έσερνε το χορό των επί το τρόπαιο επινικίων.
Εποίησε 92 δράματα ή 23 τετραλογίες αλλά στα χρόνια των βιογράφων του σώζονταν μόνο τα 78 εκ των οποίων τα 8 ήταν σατιρικά. Τα πιο γνωστά: "Ηλέκτρα", "Ιφιγένεια", "Τρωάδες", "Φοίνισσαι", "Βάκχαι"

Αριθμός Αφορισμών: 76Αναγνώσεις: 29,776
Βραχύς αιών.

—  Βάκχαι

μτφρ: η ζωή είναι σύντομη

άρεσε σε 95
Ει θεοί εισί κακοί, ουκ εισί θεοί.

άρεσε σε 67
Σοφόν το σαφές.

—  Ορέστης

άρεσε σε 55
Φησίν σιωπών.

—  Ορέστης

μτφρ: μιλάς με τη σιωπή σου

άρεσε σε 54
Έρως εν τοις αμηχάνοις ευπορώτατος.

μτφρ: ο έρωτας στις δυσκολίες είναι εφευρετικότατος

άρεσε σε 53
Ασύνετος όστις εν φόβω μεν ασθενής, λαβών δε μικρόν της τύχης φρονεί μέγα.

—  Τημενίδαι

απόδοση: είναι άμυαλος όποιος είναι ανήμπορος όταν φοβάται και όταν δε λίγο του χαμογελάσει η τύχη, παίρνει πολύ αέρα

άρεσε σε 42
Αι δεύτεραι πως φροντίδες σοφώτεραι.

—  Ιππόλυτος

μτφρ: οι δεύτερες σκέψεις είναι μάλλον πιο σωστές.

άρεσε σε 41
Θνητών όλβιος εις το τέλος ουδείς.

—  Ιφιγένεια εν Αυλίδι

μτφρ: κανένας άνθρωπος δεν είναι τυχερός στο τέλος

άρεσε σε 41
Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν

μτφρ: τυχερός αυτός που διδάχτηκε ιστορία

(διασώζεται από τον Κλήμη Αλεξανδρείας)

άρεσε σε 36
Σκαιόν το πλουτείν κ’ άλλο μηδέν ειδέναι.

μτφρ: είναι φοβερό να πλουτίζεις και να μην ξέρεις τίποτε άλλο

(διασώζεται από τον Πλούταρχο)

άρεσε σε 33
Πέρας γαρ ουδέν μη διά γλώσσης ιόν.

—  Ικέτιδες

μτφρ: τίποτα δεν τελειώνει αν δεν περάσει από τη γλώσσα

άρεσε σε 32
Έστιν η λίαν δυσπραξία λίαν διδούσα μεταβολάς.

—  Ιφιγένεια εν Ταύροις

μτφρ: οι πολύ δύσκολες καταστάσεις φέρνουν και μεγάλες αλλαγές

άρεσε σε 32
Νικά δ’ ο μείων τον μέγαν δίκαι’ έχων

—  Ικέτιδες

μτφρ: ο μικρός νικάει τον μεγάλο όταν έχει δίκιο

άρεσε σε 32
Κλεπτών γαρ η νυξ, της δε αληθείας το φως.

—  Ιφιγένεια εν Ταύροις

μτφρ: η νύχτα είναι των κλεφτών, και το φως είναι της αλήθειας

άρεσε σε 31
Η γαρ σιωπή τοις σοφοίς απόκρισις.

(Διασώζεται από τον Πλούταρχο)

άρεσε σε 27
Κακής απ’ αρχής γίγνεται τέλος κακόν.

—  Αίολος

μτφρ: από κακή αρχή το τέλος είναι κακό

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 23
Κάματον τ’ ευκάματον.

—  Βάκχαι

(απόδοση: κόπος και κούραση, αλλά γλυκιά κούραση)

άρεσε σε 23
Ουκ αν γένοιτο χωρίς εσθλά και κακά, αλλ’ εστί τις σύγκρασις.

μτφρ:δεν γίνεται χώρια να είναι και τα καλά και τα κακά, αλλά είναι κάπως ανακατεμένα

άρεσε σε 23
Εύφραινε σαυτόν, πίνε, τον καθ’ ημέραν βίον λογίζου σον, τα δ’ άλλα της τύχης.

—  Άλκηστις

μτφρ: να ευχαριστιέσαι, να πίνεις, να υπολογίζεις την κάθε μέρα δική σου και τα υπόλοιπα άφησέ τα στην τύχη

άρεσε σε 21
Ρώμη αμαθής πολλάκις τίκτει βλάβην.

—  Τημανίδαι

μτφρ: η δύναμη χωρίς παιδεία είναι πολλές φορές βλαβερή

άρεσε σε 21
Γνώμαι δ' αμείνους εισί τών γεραιτέρων, ό γάρ χρόνος δίδαγμα ποικιλώτατον.

—  Βελλερεφόντης

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 20
Δειλοί άνθρωποι ουκ έχουσιν εν μάχη αριθμόν.

—  Μελέαγρος

μτφρ: οι δειλοί δεν μετριούνται [υπολογίζονται] στη μάχη

άρεσε σε 20
Πένητα φεύγει πας τις εκποδών φίλος.

—  Μήδεια

μτφρ: ο καθένας αποφεύγει ένα φτωχό φίλο

άρεσε σε 20
...μη ζώην μετ᾽ αμουσίας.

—  Ηρακλής

μτφρ: να μη ζεις χωρίς μουσική (ή χωρίς τις Μούσες -την τέχνη γενικώς)

άρεσε σε 20
Ουδείς ών ράθυμος ευκλεής ανήρ, άλλ’ οι πόνοι τίκτουσι την ευδοξίαν.

—  Αρχέλαος

μτφρ: κανείς δεν αποκτά φήμη αν είναι τεμπέλης, αλλά οι κόποι γεννούν τη δόξα

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 18
Ευτυχούντες ουκ επίστανται φέρειν.

—  Ικέτιδες

μτφρ: αυτοί που ευτυχούν δεν ξέρουν πώς να χειριστούν την ευτυχία τους

άρεσε σε 18
Εκ γάρ πατρός και μητρός όστις εκπονεί σκληράς διαίτας, οι γόνοι βελτίονες.

—  Μελέαγρος

μτφρ: οι γονείς που σκληραγωγούν κάνουν καλύτερα παιδιά

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 18
Άπαντα τίκτει χθών πάλιν τε και λαμβάνειν.

—  Αντιόπη

μτφρ: τα πάντα τα γεννάει η γη και πάλι τα παίρνει

άρεσε σε 17
Ή φρονείν ελάσσονα ή δύνασθαι δει σε μείζονα.

μτφρ: ή να σκέφτεσαι λιγότερα ή να μπορείς περισσότερα

άρεσε σε 17
Ου γαρ ες κάλλος τύχας ο δαίμων δίδωσι.

—  Τρωάδες

μτφρ: ο θεός που σε προστατεύει δεν δίνει καλή τύχη στην ομορφιά

άρεσε σε 16
Δειναί γαρ αι γυναίκες ευρίσκειν τέχνας.

—  Ιφιγένεια εν Ταύροις

μτφρ: οι γυναίκες είναι άφταστες στο να βρίσκουν τεχνάσματα

άρεσε σε 16
Συν όχλω αμαθία πλείστον κακόν.

μτφρ: αμάθεια και όχλος είναι πολύ μεγάλη συμφορά

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 15
Μάντις δ' άριστος όστις εικάζει καλώς.

(διασώζεται από τον Πλούταρχο)

άρεσε σε 14
Η γλώσσ' ομώμοχ' η δε φρην ανώμοτος.

—  Ιππόλυτος

μτφρ: η γλώσσα μου ορκίστηκε αλλά ο νους μου δεν δεσμεύτηκε από τον όρκο

άρεσε σε 13
Κακών γαρ μυρίων όντων καθ΄ Ελλάδα, ουδέν κάκιον έστιν αθλητών γένος.

—  Αυτόλυκος

μτφρ: από τα μύρια κακά της Ελλάδας το χειρότερο είναι το γένος των αθλητών

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 13
Πολλάς αν εύροις μηχανάς, γυνή γαρ εί.

—  Ανδρομάχη

μτφρ: μπορείς να βρεις πολλά τεχνάσματα, αφού είσαι γυναίκα

άρεσε σε 13
Ο πλείστα πράττων, πλείσθ’ αμαρτάνει βροτών.

—  Οινόμαος

μτφρ: αυτός που κάνει τα περισσότερα κάνει τα περισσότερα λάθη

άρεσε σε 13
Κατθανών δε πας ανήρ γη και σκιά, το μηδέν εις ουδέν ρέπει.

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 12
Δούλου τόδ’ εστίν, μη λέγειν ά τις φρονεί.

—  Φοίνισσαι

μτφρ: είναι χαρακτηριστικό δούλου να μην λέει αυτά που πιστεύει

άρεσε σε 12
Βραχεία τέρψις ηδονής κακής.

(Από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 11
Δυοίν λεγόντοιν θατέρου θυμουμένου ο μή αντιτείνων τοις λόγοις σοφότερος.

—  Πρωτεσίλαος

μτφρ: όταν συζητούν δυο μεταξύ τους και φιλονικούν, αυτός που δεν διαφωνεί, είναι ο σοφότερος

άρεσε σε 11
Απλούς ο μύθος της αληθείας έφυ.

μτφρ: ο λόγος της αλήθειας είναι εκ φύσεως απλός

άρεσε σε 11
Ανάσχου πάσχων. Δρων γαρ έχαιρες.

μτφρ: όταν υποφέρεις να έχεις υπομονή, γιατί όταν εσύ δρούσες χαιρόσουν [και άλλοι υπέφεραν]

άρεσε σε 10
Ουκ έστιν όστις ηδέως ζητών βιούν εύκλειαν εισεκτήσατο.

—  Αρχέλαος

μτφρ: κανένας από όσους επεδίωξαν να περάσουν τη ζωή τους με απολαύσεις δεν απέκτησε φημισμένο όνομα

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 10
Έλληνες όντες βαρβάροις δουλεύσομεν;

—  Τήλεφος

άρεσε σε 10
Αλλ’ άλλος άλλοις μάλλον ήδεται τρόποις.

—  Οινεύς

απόδοση: ο καθένας ευχαριστιέται με διαφορετικό τρόπο

άρεσε σε 9
Πενία δε σοφίαν έλαχεν.

—  Πολύιδος

μτφρ: της φτώχειας της έλειψε η σοφία

άρεσε σε 8
Εκ λόγου άλλος εκβαίνει λόγος.

—  Τρωάδες

μτφρ: από έναν λόγο βγαίνει άλλος λόγος

άρεσε σε 8
Πάντων δυσμαχώτατον γυνή.

—  Οιδίπους

άρεσε σε 8
Ζευς κολαστής των άγαν υπερφρόνων.

—  Ηρακλείδαι

μτφρ: ο Ζευς είναι τιμωρός αυτών που είναι υπερβολικά υπερήφανοι

(πρόκειται για παροιμία· τη χρησιμοποιεί και ο Αισχύλος στους Πέρσες)

άρεσε σε 7
Δει φέρειν τα των θεών.

—  Φοίνισσαι

μτφρ: πρέπει να αντέχουμε όσα μας στέλνουν οι θεοί

άρεσε σε 7
Κακού ανδρός δώρα όνησιν ουκ έχει.

—  Μήδεια

μτφρ: τα δώρα του κακού ανθρώπου δεν έχουν όφελος

άρεσε σε 7
Αυτό δε τo σιγάν ομολογούντος εστί σου.

—  Ιφιγένεια εν Αυλίδι

μτφρ: αυτή η σιωπή σου είναι ομολογία

άρεσε σε 7
Άνω ποταμών χωρούσι παγαί.

—  Μήδεια

άρεσε σε 6
Μοχθείν ανάγκη τους θέλοντας ευτυχείν.

—  Τήλεφος

άρεσε σε 6
Αεί τι καινόν ημέρα παιδεύεται.

άρεσε σε 5
Κάλλιστα Μουσών φθέγγεται πλουτών ανήρ.

—  άδηλ. αποσπ.

μτφρ: ο πλούσιος εκφράζεται καλύτερα κι από τις Μούσες (για τους κόλακες)

άρεσε σε 5
Ουκ έστιν ούτε τείχος ούτε χρήματα ούτ’ άλλο δυσφύλακτον ουδέν ως γυνή.

—  Δανάη

μτφρ: δεν υπάρχει τείχος ή πράγματα που να φυλάγεται πιο δύσκολα από τη γυναίκα.

άρεσε σε 5
Η εμπειρία της απειρίας κρατεί.

—  Πηλεύς

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

άρεσε σε 4
Αιδώς γαρ οργής πλείον ωφελεί βροτούς.

—  Τημενίδαι

μτφρ: η ντροπή ωφελεί τους ανθρώπους περισσότερο από το θυμό

άρεσε σε 4
Δειλών γυναίκες δεσποτών θρασύστομοι.

—  Αιγεύς

άρεσε σε 3
Σχέτλια μεν έπαθες, ανόσια δ’ ειργάσω.

—  Ηλέκτρα

μτφρ: έπαθες φρικτά, αλλά έκανες απαίσια

άρεσε σε 3
Τις όδ'; Ή φίλιος φθόγγος· τις ανήρ;
Τι το σήμα;

—  Ρήσος

μτφρ: ποιος είναι; Φωνή αγαπημένη. Ποιος άνδρας; Τί σημαίνει;

(ομιλεί ο Έκτωρ)

άρεσε σε 2
Αλλ’ εις το κέρδος παρά φύσιν δουλευτέον.

—  Φοίνισσαι

άρεσε σε 1
Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.

άρεσε σε 315
Δεν αγαπά πραγματικά όποιος δεν αγαπά για πάντα.

άρεσε σε 173
Οι ανώτεροι άνθρωποι αντέχουν τις προσβολές των κατωτέρων.

άρεσε σε 134
Η γυναίκα από τη φύση της φοβάται και αποφεύγει τη βία και το σίδερο. Αλλά όταν δει τ’ άδικο στο κρεβάτι της, δεν υπάρχει άλλη καρδιά που να διψάει περισσότερο για αίμα.

άρεσε σε 75
Το καλύτερο απόκτημα ενός άνδρα είναι μια καλή σύζυγος.

—  Αντιγόνη

άρεσε σε 69
Η γυναίκα πρέπει να είναι ικανή για όλα μες στο σπίτι και ικανή για τίποτα έξω απ’ το σπίτι.

—  Μελέαγρος

άρεσε σε 61
Η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.

άρεσε σε 29
Δεν υπάρχει εξουσία χωρίς μίσος.

—  Ίων

άρεσε σε 28
Όταν δεις κάποιον, που έχει μεγάλη έπαρση για τον μεγάλο πλούτο και τη λαμπρή καταγωγή του, περίμενε πως γρήγορα θα τιμωρηθεί.

άρεσε σε 22
Μετά το όριο της πείνας, πλούσιοι και φτωχοί είναι το ίδιο.

άρεσε σε 21
Όποιος δεν μπορεί να αντέξει μια συμφορά, γίνεται δούλος.

άρεσε σε 16
Η πρώτη προϋπόθεση της ευτυχίας είναι να γεννηθείς σε μια λαμπρή πόλη.

(αναφερόμενος στον Αλκιβιάδη)

άρεσε σε 11

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus

Παρόμοιες πηγές

 Μένανδρος

 Όμηρος

 Αισχύλος

 Σοφοκλής

 Ησίοδος

 Αριστοφάνης

 Θέογνις

 Πίνδαρος

 Σιμωνίδης ο Κείος

 Θεόκριτος

 Φωκυλίδης

 Επίχαρμος

 Αντιφάνης

 Παλλαδάς

 Αρχίλοχος

 Αγάθων

 Αλκαίος

 Καλλίμαχος

 Δίφιλος

 Ανακρέων

 Βακχυλίδης

 Χορίλος

 Φιλήμων

 Καρκίνος

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou