Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Ευριπίδης
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός
Ευριπίδης βιογραφικόΤραγικός ποιητής και ένας από τους τρεις μεγάλους διδάσκαλους του αττικού δράματος στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Καταγόμενος από τη Φλύα, δήμος της Κεκρωπίας (σημ. Χαλάνδρι) λέγεται ότι γεννήθηκε στην Σαλαμίνα την ημέρα της ναυμαχίας όταν ο Αισχύλος αγωνίζονταν ως πρόμαχος άνδρας ο δε Σοφοκλής ως έφηβος που έσερνε το χορό των επί το τρόπαιο επινικίων.
Εποίησε 92 δράματα ή 23 τετραλογίες αλλά στα χρόνια των βιογράφων του σώζονταν μόνο τα 78 εκ των οποίων τα 8 ήταν σατιρικά. Τα πιο γνωστά: "Ηλέκτρα", "Ιφιγένεια", "Τρωάδες", "Φοίνισσαι", "Βάκχαι"

Αριθμός Αφορισμών: 77Αναγνώσεις: 34,995

Αρχαία Γνωμικά

Βραχύς αιών.

μτφρ: η ζωή είναι σύντομη

—  Βάκχαι


άρεσε σε 117
Ει θεοί εισί κακοί, ουκ εισί θεοί.


άρεσε σε 79
Έρως εν τοις αμηχάνοις ευπορώτατος.

μτφρ: ο έρωτας στις δυσκολίες είναι εφευρετικότατος


άρεσε σε 67
Φησίν σιωπών.

μτφρ: μιλάς με τη σιωπή σου

—  Ορέστης


άρεσε σε 64
Σοφόν το σαφές.

—  Ορέστης


άρεσε σε 57
Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν

μτφρ: τυχερός αυτός που διδάχτηκε ιστορία

(διασώζεται από τον Κλήμη Αλεξανδρείας)


άρεσε σε 49
Θνητών όλβιος εις το τέλος ουδείς.

μτφρ: κανένας άνθρωπος δεν είναι τυχερός στο τέλος

—  Ιφιγένεια εν Αυλίδι


άρεσε σε 49
Αι δεύτεραι πως φροντίδες σοφώτεραι.

μτφρ: οι δεύτερες σκέψεις είναι μάλλον πιο σωστές.

—  Ιππόλυτος


άρεσε σε 43
Ασύνετος όστις εν φόβω μεν ασθενής, λαβών δε μικρόν της τύχης φρονεί μέγα.

απόδοση: είναι άμυαλος όποιος είναι ανήμπορος όταν φοβάται και όταν δε λίγο του χαμογελάσει η τύχη, παίρνει πολύ αέρα

—  Τημενίδαι


άρεσε σε 42
Κλεπτών γαρ η νυξ, της δε αληθείας το φως.

μτφρ: η νύχτα είναι των κλεφτών, και το φως είναι της αλήθειας

—  Ιφιγένεια εν Ταύροις


άρεσε σε 40
Πέρας γαρ ουδέν μη διά γλώσσης ιόν.

μτφρ: τίποτα δεν τελειώνει αν δεν περάσει από τη γλώσσα

—  Ικέτιδες


άρεσε σε 38
Σκαιόν το πλουτείν κ’ άλλο μηδέν ειδέναι.

μτφρ: είναι φοβερό να πλουτίζεις και να μην ξέρεις τίποτε άλλο


άρεσε σε 35
Έστιν η λίαν δυσπραξία λίαν διδούσα μεταβολάς.

μτφρ: οι πολύ δύσκολες καταστάσεις φέρνουν και μεγάλες αλλαγές

—  Ιφιγένεια εν Ταύροις


άρεσε σε 34
Νικά δ’ ο μείων τον μέγαν δίκαι’ έχων

μτφρ: ο μικρός νικάει τον μεγάλο όταν έχει δίκιο

—  Ικέτιδες


άρεσε σε 34
Ρώμη αμαθής πολλάκις τίκτει βλάβην.

μτφρ: η δύναμη χωρίς παιδεία είναι πολλές φορές βλαβερή

—  Τημανίδαι


άρεσε σε 30
Η γαρ σιωπή τοις σοφοίς απόκρισις.


άρεσε σε 28
Κακής απ’ αρχής γίγνεται τέλος κακόν.

μτφρ: από κακή αρχή το τέλος είναι κακό

—  Αίολος


άρεσε σε 26
Κάματον τ’ ευκάματον.

(απόδοση: κόπος και κούραση, αλλά γλυκιά κούραση)

—  Βάκχαι


άρεσε σε 26
...μη ζώην μετ᾽ αμουσίας.

μτφρ: να μη ζεις χωρίς μουσική (ή χωρίς τις Μούσες -την τέχνη γενικώς)

—  Ηρακλής


άρεσε σε 26
Ουκ αν γένοιτο χωρίς εσθλά και κακά, αλλ’ εστί τις σύγκρασις.

μτφρ:δεν γίνεται χώρια να είναι και τα καλά και τα κακά, αλλά είναι κάπως ανακατεμένα


άρεσε σε 26
Εύφραινε σαυτόν, πίνε, τον καθ’ ημέραν βίον λογίζου σον, τα δ’ άλλα της τύχης.

μτφρ: να ευχαριστιέσαι, να πίνεις, να υπολογίζεις την κάθε μέρα δική σου και τα υπόλοιπα άφησέ τα στην τύχη

—  Άλκηστις


άρεσε σε 24
Δειλοί άνθρωποι ουκ έχουσιν εν μάχη αριθμόν.

μτφρ: οι δειλοί δεν μετριούνται [υπολογίζονται] στη μάχη

—  Μελέαγρος


άρεσε σε 24
Γνώμαι δ' αμείνους εισί τών γεραιτέρων, ό γάρ χρόνος δίδαγμα ποικιλώτατον.

—  Βελλερεφόντης


άρεσε σε 23
Εκ γάρ πατρός και μητρός όστις εκπονεί σκληράς διαίτας, οι γόνοι βελτίονες.

μτφρ: οι γονείς που σκληραγωγούν κάνουν καλύτερα παιδιά

—  Μελέαγρος


άρεσε σε 22
Ευτυχούντες ουκ επίστανται φέρειν.

μτφρ: αυτοί που ευτυχούν δεν ξέρουν πώς να χειριστούν την ευτυχία τους

—  Ικέτιδες


άρεσε σε 21
Συν όχλω αμαθία πλείστον κακόν.

μτφρ: αμάθεια και όχλος είναι πολύ μεγάλη συμφορά

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)


άρεσε σε 21
Πένητα φεύγει πας τις εκποδών φίλος.

μτφρ: ο καθένας αποφεύγει ένα φτωχό φίλο

—  Μήδεια


άρεσε σε 21
Άπαντα τίκτει χθών πάλιν τε και λαμβάνειν.

μτφρ: τα πάντα τα γεννάει η γη και πάλι τα παίρνει

—  Αντιόπη


άρεσε σε 20
Δειναί γαρ αι γυναίκες ευρίσκειν τέχνας.

μτφρ: οι γυναίκες είναι άφταστες στο να βρίσκουν τεχνάσματα

—  Ιφιγένεια εν Ταύροις


άρεσε σε 20
Ο πλείστα πράττων, πλείσθ’ αμαρτάνει βροτών.

μτφρ: αυτός που κάνει τα περισσότερα κάνει τα περισσότερα λάθη

—  Οινόμαος


άρεσε σε 20
Ουδείς ών ράθυμος ευκλεής ανήρ, άλλ’ οι πόνοι τίκτουσι την ευδοξίαν.

μτφρ: κανείς δεν αποκτά φήμη αν είναι τεμπέλης, αλλά οι κόποι γεννούν τη δόξα

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

—  Αρχέλαος


άρεσε σε 19
Ή φρονείν ελάσσονα ή δύνασθαι δει σε μείζονα.

μτφρ: ή να σκέφτεσαι λιγότερα ή να μπορείς περισσότερα


άρεσε σε 19
Πολλάς αν εύροις μηχανάς, γυνή γαρ εί.

μτφρ: μπορείς να βρεις πολλά τεχνάσματα, αφού είσαι γυναίκα

—  Ανδρομάχη


άρεσε σε 18
Ου γαρ ες κάλλος τύχας ο δαίμων δίδωσι.

μτφρ: ο θεός που σε προστατεύει δεν δίνει καλή τύχη στην ομορφιά

—  Τρωάδες


άρεσε σε 17
Απλούς ο μύθος της αληθείας έφυ.

μτφρ: ο λόγος της αλήθειας είναι εκ φύσεως απλός


άρεσε σε 17
Κατθανών δε πας ανήρ γη και σκιά, το μηδέν εις ουδέν ρέπει.

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)


άρεσε σε 16
Βραχεία τέρψις ηδονής κακής.

(Από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)


άρεσε σε 14
Η γλώσσ' ομώμοχ' η δε φρην ανώμοτος.

μτφρ: η γλώσσα μου ορκίστηκε αλλά ο νους μου δεν δεσμεύτηκε από τον όρκο

—  Ιππόλυτος


άρεσε σε 14
Μάντις δ' άριστος όστις εικάζει καλώς.

(διασώζεται από τον Πλούταρχο)


άρεσε σε 14
Δυοίν λεγόντοιν θατέρου θυμουμένου ο μή αντιτείνων τοις λόγοις σοφότερος.

μτφρ: όταν συζητούν δυο μεταξύ τους και φιλονικούν, αυτός που δεν διαφωνεί, είναι ο σοφότερος

—  Πρωτεσίλαος


άρεσε σε 14
Κακών γαρ μυρίων όντων καθ΄ Ελλάδα, ουδέν κάκιον έστιν αθλητών γένος.

μτφρ: από τα μύρια κακά της Ελλάδας το χειρότερο είναι το γένος των αθλητών

(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

—  Αυτόλυκος


άρεσε σε 14
Ανάσχου πάσχων. Δρων γαρ έχαιρες.

μτφρ: όταν υποφέρεις να έχεις υπομονή, γιατί όταν εσύ δρούσες χαιρόσουν [και άλλοι υπέφεραν]


άρεσε σε 13
Πάντων δυσμαχώτατον γυνή.

—  Οιδίπους


άρεσε σε 13
Δούλου τόδ’ εστίν, μη λέγειν ά τις φρονεί.

μτφρ: είναι χαρακτηριστικό δούλου να μην λέει αυτά που πιστεύει

—  Φοίνισσαι


άρεσε σε 13
Εκ λόγου άλλος εκβαίνει λόγος.

μτφρ: από έναν λόγο βγαίνει άλλος λόγος

—  Τρωάδες


άρεσε σε 12
Αλλ’ άλλος άλλοις μάλλον ήδεται τρόποις.

απόδοση: ο καθένας ευχαριστιέται με διαφορετικό τρόπο

—  Οινεύς


άρεσε σε 12
Ουκ έστιν ούτε τείχος ούτε χρήματα ούτ’ άλλο δυσφύλακτον ουδέν ως γυνή.

μτφρ: δεν υπάρχει τείχος ή πράγματα που να φυλάγεται πιο δύσκολα από τη γυναίκα.

—  Δανάη


άρεσε σε 12
Ουκ έστιν όστις ηδέως ζητών βιούν εύκλειαν εισεκτήσατο.

μτφρ: κανένας από όσους επεδίωξαν να περάσουν τη ζωή τους με απολαύσεις δεν απέκτησε φημισμένο όνομα

—  Αρχέλαος


άρεσε σε 11
Μοχθείν ανάγκη τους θέλοντας ευτυχείν.

—  Τήλεφος


άρεσε σε 11
Έλληνες όντες βαρβάροις δουλεύσομεν;

—  Τήλεφος


άρεσε σε 11
Πενία δε σοφίαν έλαχεν.

μτφρ: της φτώχειας της έλειψε η σοφία

—  Πολύιδος


άρεσε σε 10
Δει φέρειν τα των θεών.

μτφρ: πρέπει να αντέχουμε όσα μας στέλνουν οι θεοί

—  Φοίνισσαι


άρεσε σε 9
Κακού ανδρός δώρα όνησιν ουκ έχει.

μτφρ: τα δώρα του κακού ανθρώπου δεν έχουν όφελος

—  Μήδεια


άρεσε σε 9
Ζευς κολαστής των άγαν υπερφρόνων.

μτφρ: ο Ζευς είναι τιμωρός αυτών που είναι υπερβολικά υπερήφανοι

(πρόκειται για παροιμία· τη χρησιμοποιεί και ο Αισχύλος στους Πέρσες)

—  Ηρακλείδαι


άρεσε σε 7
Αεί τι καινόν ημέρα παιδεύεται.


άρεσε σε 7
Άνω ποταμών χωρούσι παγαί.

—  Μήδεια


άρεσε σε 7
Αυτό δε τo σιγάν ομολογούντος εστί σου.

μτφρ: αυτή η σιωπή σου είναι ομολογία

—  Ιφιγένεια εν Αυλίδι


άρεσε σε 7
Αιδώς γαρ οργής πλείον ωφελεί βροτούς.

μτφρ: η ντροπή ωφελεί τους ανθρώπους περισσότερο από το θυμό

—  Τημενίδαι


άρεσε σε 5
Σχέτλια μεν έπαθες, ανόσια δ’ ειργάσω.

μτφρ: έπαθες φρικτά, αλλά έκανες απαίσια

—  Ηλέκτρα


άρεσε σε 5
Κάλλιστα Μουσών φθέγγεται πλουτών ανήρ.

μτφρ: ο πλούσιος εκφράζεται καλύτερα κι από τις Μούσες (για τους κόλακες)

—  άδηλ. αποσπ.


άρεσε σε 5
Η εμπειρία της απειρίας κρατεί.

—  Πηλεύς


άρεσε σε 4
Δειλών γυναίκες δεσποτών θρασύστομοι.

—  Αιγεύς


άρεσε σε 4
Τις όδ'; Ή φίλιος φθόγγος· τις ανήρ;
Τι το σήμα;

μτφρ: ποιος είναι; Φωνή αγαπημένη. Ποιος άνδρας; Τί σημαίνει;

(ομιλεί ο Έκτωρ)

—  Ρήσος


άρεσε σε 2
Αλλ’ εις το κέρδος παρά φύσιν δουλευτέον.

—  Φοίνισσαι


άρεσε σε 2
Σίγα, σίγα, λεπτόν ίχνος αρβύλης.

(η Ηλέκτρα προς τον Χορό να κάνει ησυχία μη ξυπνήσει ο Ορέστης)

—  Ορέστης


Αφορισμοί

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.


άρεσε σε 371
Δεν αγαπά πραγματικά όποιος δεν αγαπά για πάντα.


άρεσε σε 190
Οι ανώτεροι άνθρωποι αντέχουν τις προσβολές των κατωτέρων.


άρεσε σε 176
Η γυναίκα από τη φύση της φοβάται και αποφεύγει τη βία και το σίδερο. Αλλά όταν δει τ’ άδικο στο κρεβάτι της, δεν υπάρχει άλλη καρδιά που να διψάει περισσότερο για αίμα.


άρεσε σε 84
Το καλύτερο απόκτημα ενός άνδρα είναι μια καλή σύζυγος.

—  Αντιγόνη


άρεσε σε 80
Η γυναίκα πρέπει να είναι ικανή για όλα μες στο σπίτι και ικανή για τίποτα έξω απ’ το σπίτι.

—  Μελέαγρος


άρεσε σε 65
Η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.


άρεσε σε 33
Δεν υπάρχει εξουσία χωρίς μίσος.

—  Ίων


άρεσε σε 28
Όταν δεις κάποιον, που έχει μεγάλη έπαρση για τον μεγάλο πλούτο και τη λαμπρή καταγωγή του, περίμενε πως γρήγορα θα τιμωρηθεί.


άρεσε σε 24
Μετά το όριο της πείνας, πλούσιοι και φτωχοί είναι το ίδιο.


άρεσε σε 21
Όποιος δεν μπορεί να αντέξει μια συμφορά, γίνεται δούλος.


άρεσε σε 16
Η πρώτη προϋπόθεση της ευτυχίας είναι να γεννηθείς σε μια λαμπρή πόλη.

(αναφερόμενος στον Αλκιβιάδη)


άρεσε σε 13
Παρόμοιες Πηγές ΓνωμικώνΜανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Μένανδρος

 Όμηρος

 Αισχύλος

 Σοφοκλής

 Ησίοδος

 Αριστοφάνης

 Θέογνις

 Πίνδαρος

 Σιμωνίδης ο Κείος

 Θεόκριτος

 Φωκυλίδης

 Επίχαρμος

 Αντιφάνης

 Παλλαδάς

 Αρχίλοχος

 Αγάθων

 Αλκαίος

 Καλλίμαχος

 Δίφιλος

 Ανακρέων

 Βακχυλίδης

 Χορίλος

 Φιλήμων

 Καρκίνος


Δημοφιλεις Συγγραφεις
1 Νίκ. Καζαντζάκης
2Οδυσσέας Ελύτης
3Νίτσε
4 Όσκαρ Ουάιλντ
5 Βίκτωρ Ουγκώ
6 Φρόυντ
7 Σωκράτης
8 Γκαίτε
9 Σαίξπηρ
10 Κομφούκιος
11 Αλμπέρ Καμύ
12 Καβάφης
13 Αϊνστάιν
14 Αριστοτέλης
15 Ωνάσης
16 Πλάτων
17 Ζαν-Πωλ Σαρτρ
18 Λα Ροσφουκώ
19 Γούντυ Άλλεν
20 Μαρκ Τουαίην
21 Μαχάτμα Γκάντι
22 Γιώργος Σεφέρης
23 Τσώρτσιλ
24 Ηράκλειτος
25 Λάο Τσε
26 Τζ.Μπέρναρ Σω
27 Ναπολέων
28 Επίκουρος
29 Μπίσμαρκ
30 Καρλ Μαρξ
31 Γιάννης Ρίτσος
32 Μένανδρος
33 Πωλ Βαλερύ
34 Σοπενχάουερ
35 Κώστας Βάρναλης
36 Βολταίρος
37 Νίκος Καββαδίας
38 Νικολό Μακιαβέλι
39 Ντοστογιέφσκι
40 Καρυωτάκης