Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Λατινικές Φράσεις και Λέξεις

Λατινομάθεια


Παράρτημα ΙΙ: Λατινομάθεια

Λατινικές Συντομογραφίες


λατινικά ακρωνύμια

Συντομογραφίες λατινικών φράσεων που είναι σε ευρεία χρήση στις γλώσσες που ακολουθούν το λατινικό αλφάβητο

Λατινική φράσηΣυντομογραφίαΜετάφραση
post scriptumP.S. υστερόγραφο
et cetera etc. και λοιπά (κ.λπ.)
id est i.e. αυτό σημαίνει, δηλαδή
exempli gratia e.g. παραδείγματος χάριν (π.χ.)
et alii et al. και άλλοι (κ.ά.)
videlicet viz. δηλαδή
idem quod i.q. το ίδιο με
sequens seq. ακολούθως
quod vide qv. βλέπε (παραπομπή)
ibidem ib. στο ίδιο σημείο (σε βιβλίο κλπ)
idem id. του ιδίου (συγγραφέα κλπ)
vide infrav.inf. βλέπε κατωτέρω
loco citato lc. στο προαναφερθέν εδάφιο
ante meridiem a.m. προ μεσημβρίας
post meridiem p.m. μετά μεσημβρίαν
per annum p.a. ετησίως
modus operandi m.o. τρόπος λειτουργίας ή ενέργειας
fac simile fax κάνε κάτι παρόμοιο
nota bene nb. σημείωσε, πρόσεξε καλά
ut dictum ut dict. όπως διετάχθη
sine loco sl. χωρίς θέση, τόπο
sine prole sp. χωρίς θέμα
versus vs. έναντι, εναντίον
honoris causa h.c. τιμής ένεκεν
fecit fec. κατασκευασμένο από
artium baccalaureus BA Bachelor of Arts (τίτλος σπουδών)
artium magisterMA Master of Arts
hic jacet hj ενθάδε κείται
hic jacet sepultus hjs ενθάδε κείται θαμμένος
requiescat in pace RIP αναπαύου εν ειρήνη
quod erat demonstrandum qed όπερ έδει δείξαι
circa c. ή ca. περίπου

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι λέγεται στα λατινικά, ακούγεται βαθυστόχαστο.
Λατινικό ρητό


Google

λατινικα ρητα


Δείγμα Γνωμικών